En wat nu?
Start

 

 

EN WAT NU?

De gevolgen en veranderingen na de Camino

Een vraag waar velen mee bezig zijn;  zowel bij de voorbereiding van de Camino als tijdens de tocht, maar ook zeker daarna.

Zoekend naar antwoorden, ben ik inmiddels op diverse wijzen bezig geweest met de vragen die opgeroepen werden. Aangezien er weinig activiteiten te vinden zijn die zich bezighouden met de ontwikkelingen van de pelgrim NA de camino en ik vooral tijdens mijn werk als hospitalero ervaren heb dat de behoefte om daar eens wat dieper op in te gaan, wel vaak aanwezig is, wilde ik bijeenkomsten gaan organiseren en leiden, die kunnen helpen bij de beantwoording van de vraag: EN WAT NU?

Zoals ik dat ervaren heb is voor velen de camino niet alleen de WEG,
maar zeker ook het MIDDEL, om te ontdekken hoe om te gaan met de diverse vraagstukken in ons leven, welke keuzes zijn aan de orde?
Ik zou durven stellen dat het voor vrijwel iedereen een ontdekkingsreis is in dat opzicht, waarbij het thema voor iedereen verschillend is.
Mijn persoonlijke belangstelling richt zich vooral op het betrokken zijn bij de keuzes waartoe het doen van de Camino uitnodigt, keuzes die qua onderwerp zeer divers kunnen zijn.

Wat legt men ten grondslag aan de keuzes? Wat werkt ten nadele van een goede keuze? Kijk eens kritisch naar je uitgangspunten.
Wat geeft je het gevoel dat je echt leeft, dat jezelf invloed kunt hebben op de kwaliteit van je leven?

Aangezien de meeste pelgrims niet alleen met zichzelf onderweg zijn geweest, maar ook belevingen gehad hebben die op een ander niveau thuishoren, hoort ook het spirituele element bij de ontmoetingen.

De vorm waarvoor ik gekozen had, is het organiseren van bijeenkomsten waarin centraal staat het inhoudelijke gesprek. Los van de mogelijkheid om binnen de beschikbare ruimte ook individueel op onderwerpen in te gaan, staat voorop het in groepsverband spreken over de diverse onderwerpen, die overigens wel ingebracht worden door de deelnemers. Daarnaast is er duidelijk ruimte voor gewoon ontspannende activiteiten zoals een wandeling, maar ook voldoende stilte om tijd te hebben voor het eigen proces.

De uitdaging van de bijeenkomst was om dezelfde ruimte en openheid die ervaren is tijdens de Camino, opnieuw vorm en inhoud te geven tijdens de bijeenkomst, waarbij hetgeen in vertrouwen verteld wordt, op vertrouwen kan rekenen.

De
RODE DRAAD:
- hoe was het onderweg;
- hoe waren mijn ervaringen na thuiskomst;
- hoe geef ik verder invulling aan mijn camino-ervaring; en
- wat wil ik nog met mijn camino-gevoel?
Aangezien ieder zijn eigen verhaal heeft, staat op de voorgrond de EIGEN INBRENG van ieder, samen bepalen we de inhoud.

PROGRAMMA

Vrijdag
 16.00 uur
18.00 uur
19.30 uur

22.00 uur

Zaterdag
 07.30 uur
 8.30 uur
09.45 uur

11.45 uur
12.30 uur
13.45 uur
15.30 uur
16.00 uur

Ontvangst en kennismakingsronde
Broodmaaltijd
Bezinnend moment met aansluitend
een 1e gespreksronde
Ontspannen naar de nacht toe


Een wandeling in de omgeving.
Ontbijt, waarna kamers aan de kant
Bezinnend moment met aansluitend
een 2e gespreksronde
vrije tijd
een warme maaltijd
een creatieve bezigheid
afrondend gesprek en om
huiswaarts

 AANMELDING

is niet meer aan de orde, omdat ik feitelijk de bijeenkomsten niet meer organiseer.
Misschien dat een ander nog iets met het materiaal kan.

.....

Wie ben ik?

hospitalero-ervaringen

Camino-ervaringen

Contact