KEETmeester

Agenda 2017

zo. 26 maart "Majesteit" in Bergen aan Zee

Aanvang 16.00 uur in het Vredeskerkje

‘Majesteit’ vertelt het verhaal van een koning die de weg kwijt is na het verlies van zijn geliefde Rosamonde. Een verhaal over loslaten, vrij verteld naar ‘Majesteit, uw ontbijt’ van Sjoerd Kuyper. Met liederen en muziek van Leonard Cohen en Arvo Pärt. Ellen Verburgt begeleidt en speelt op piano, Wim van Bokhorst vertelt en zingt.

Meer info . . .

di. 21 maart Info-avond AlkmaarsDigitaleMunt in Het Nieuwe Warenhuis.

Op deze eerste lentedag de aftrap van een voorjaarsactie met gerichte informatie voor inwoners, ondernemers en politici. 'Wat zijn onze mogelijkheden met de lokale munt'. Ook het opzetten van een LoCooWebshop i.s.m. andere gemeenten komt ter sprake. Toegang vrij. Van 19.30 - 21.30 uur.

Informatie en aanmelden via contact@alkmaarsdigitalemunt.nl

di. 14 maart AlkmaarsDigitaleMunt Kopgroepoverleg

Van 18 - 19 uur bij Sociëteit De Dieu, Langestraat 114, Alkmaar.

Voor ondernemers en kunstenaars die de lokale munt willen laten rollen. Zakendoen, nieuwe kansen verkennen en strategische keuzes maken. Met o.a. de voorjaarsactie, de campagne en het nieuwe promotiemateriaal.

Meer info . . .

KEETlog 2017 in Alkmaar & Omstreken.

Het begon al ver voor 2017.

Er hing iets in de lucht. Alsof 't lente werd. Een frisheid, een onstuimigheid een vernieuwingsdrang die eens in de zoveel tijd als een frisse bries aanzwelt over het Kennemerland. Jonge mensen die vertrokken waren naar Amsterdam en achterliggende streken komen terug en vestigen zich opnieuw in de de regio van hun oude stad Alkmaar, waar het steeds meer begint te borrelen en te bruisen. Al voor 2017 waren er broedplaatsen ontstaan aan de rafelranden van de stad. GaafGroen, Koel310, HAL25, de Gas!fabriek en meer naar binnen de Telefooncentrale tot het Nieuwe Warenhuis in het hart van de stad Prikkelende initiatieven van Ecodorp tot Earthship. Van Boer tot Bord, kleine restaurantjes met een biologische kaart, stadstuinen en sap, erwten, kaas, brood, bier en wijn uit de eigen regio. De signalen waren al langer onmiskenbaar. Het stadsbestuur dat omgekeerd afval wil inzamelen, SupitUp dat de strijd aangaat met zwerfafval in de grachten, FABlab de KAASfabriek dat met deze grondstoffen, nieuwe technieken en toepassingen ontwikkelt. Het Internet of Things dat jong en oud verbindt en waar overheid en pioniers samen nieuwe wegen zoeken. De Stadsambassade die ondernemerskracht van zolderkamer tot industriecomplex zichtbaar maakt. De eerste versies van een lokale munt die het zelfbewustzijn in de stad aanjaagt en eerlijke, lokale bedrijvigheid stimuleert.

Allemaal kleine en grotere initiatieven, van kleine en grotere groepen. Allemaal prachtige kleine verhalen die het hart en de ziel van Alkmaar & Omstreken kenbaar en herkenbaar maken.

Alles wijst er al op dat het grotere verhaal in 2017 vol in het licht zal komen te staan: Alkmaar & Omstreken als een zelfvoorzienende regio, waar mensen sociaal en duurzaam samen willen leven en -werken. Natuurlijk zijn er goede contacten met andere regio's in Europa en verder weg. Natuurlijk is er interregionale samenwerking om elkaars sterke kanten te benutten. Natuurlijk is er naast de lokale munt ook nog steeds de Euro, maar de echte kracht komt vanuit de regio zelf.

Dat begint al met de principiële keuze voor wezenlijk groen in het hart van de stad, gesymboliseerd door een prachtig park dat de plek omringt waar mensen beter worden gemaakt. De stads- en geveltuinen die dankzij ondernemende bewoners uitbreiden en transformeren in voedselbronnen. De verbinding met initiatieven in de regio als het voedselbos in Schoorl en de talloze boeren en burgers die groen en voedsel als basis nemen. Nico Berger, die naast de ondernemershub in het zuidoosten, een Food & Healthhub creëert in het noorden en een campus in het westen. De Afas-terreinen die meer en meer dienst gaan doen als een transferium, vanwaar bezoekers en toeleveranciers over de hele regio worden bediend op een duurzame manier en waardoor de stad autoluwer wordt. Michel Pannekeet die zijn Victoriefietskoeriers uitbreidt en ultiem maatwerk weet te leveren tot in de kleinste straatjes van de stad. Alkmaar Energie dat de krachten weet te bundelen om energieopwekking te spreiden. Het huis van de toekomst dat in allerlei vormen in en om de stad wordt uitgevonden. TinyHouses die voor veel senioren de gedroomde plek blijken te vormen voor een levensfase waarin alle dingen van waarde samenvallen. De ruimte die daarmee weer ontstaat in rijen en woonkernen voor gezinnen en woongroepen. Ema Najetovic die vanuit de Vrolijkheid nieuwe initiatieven ontplooit en nieuwe Alkmaarders serieus neemt in wat ze kunnen en willen. Ondernemerskracht in het onderwijs, waardoor het leren meer en mee verweven wordt met wat er in de wijk en de stad gebeurt. Opmaat tot een leven lang nieuwsgierig en ondernemend leren. In 2017 starten ook de eerste experimenten met basisinkomen, waardoor tijd een andere factor wordt in mensenlevens. Waardoor werk, zin en zorg anders verdeeld worden. Waaroor er weer meer tijd voor aandacht ontstaat. In Alkmaar & Omstreken wordt de burgertop vertaald naar een burgerbasis. Met stadsmuren waarop elke tweede dinsdag van de maand groepen ondernemers, kunstenaars, leerkrachten en burgers hun ideeën uitwisselen en co-creatief aan de slag gaan om het waar te maken.

In 2017 vindt de grote omslag plaats naar een regio waarin het leven niet langer ten koste gaat van wie elders leven en wie na ons komen.

In 2017 kiest Alkmaar & Omstreken voor een toekomst van eerlijk en duurzaam.

Visie

 

Tijd voor Aandacht

de kracht van het kleine.

De ander serieus nemen

en jezelf ook.

Iets moois maken,

iets goeds dat werkt.

Er kan meer dan je denkt.

Geniet !

Ontwerp

Maatwerk

Exact en effectief datgene bereiken wat je écht van belang vindt.

Aandacht voor verbinding met het leven en leren van alledag.

Op mijn website vind je ontwerpen van projecten uit de praktijk, maar ook van initiatieven om zelf de regie te kunnen nemen.

Verhaal & Lied

De belangstelling voor verhalen en vertelkunst groeit weer.

De kracht van een goed verteld verhaal weet generaties te boeien.

Vertellingen op maat.

Historische vertellingen & Muzikale vertellingen, waarbij de combinatie met liederen en muziek de zeggingskracht nog vergroot.

Training

De oude term 'kweekschool' was zo gek nog niet.

In de diverse trainingen wordt gezocht naar de juiste voedingsbodem, de beste omstandigheden en de meest vruchtbare aanpak om kennis en vaardigheden te laten ontkiemen.

Maatwerk.

De lezingen zijn voor iedereen. De Trainingen alleen voor mensen die moeite willen doen. Zonder moeite kan iets nooit 'de moeite waard' worden.

De meeste trainingen zijn ingebed in een stuk digitaal voorwerk en een traject na afloop. Vaak wordt het leergebied eerst letterlijk in kaart gebracht om modulair te kunnen werken. Alle zintuigen worden gebruikt om op verschillende intelligenties te kunnen inspelen. De gebruikte materialen, media en methodieken kunnen ook in de klas worden toegepast.

Keten

Genieten van ‘niks’, plezier beleven, gek durven doen Kleine tussendoortjes met zang, spel, beweging en vorm. Ontspannen, maar spelenderwijs ook groeien!

Het lef hebben om in te spelen op wat er gebeurt en het meesterschap om daar iets moois van te maken. KEET prikkelt fantasie en creativiteit en is voor iedereen. Kunst, misschien wel levenskunst.

Contactgegevens:

Wim van Bokhorst

Gaffelstraat 61

1825 LK Alkmaar

tel. 072-5649847

email: contact@wimvanbokhorst.nl

Map