Benahavís

Benahavis met kerk Benahavís is een mooi bergdorpje niet ver van Los Arqueros en ligt 9 km vanaf de kust. Alvorens het dorp te bereiken rijdt men door een mooi berglandschap, een deel van het beschermde natuurgebied Las Angosturas. Na het passeren van de nauwe kloof waar ook het riviertje Gualdamina doorheen stroomt, bereikt men het begin van de bebouwde kom. Er is vooral langs de hoger gelegen toegangsweg tot het dorp in ruime mate voorzien in parkeergelegenheid. Naast een wandeling door de gezellige straatjes en een bezoek aan een van de vele restaurants is het ook interessant om een kijkje nemen bij het stuwmeer achter het dorp. Wandelaars vinden zowel aan de zuidkant als aan de noordkant van het dorp een groot ongerept natuurgebied. Met het klimaat van de Costa del Sol begint de lente in deze streken al in januari.. Met het in opkomst zijnde rurale toerisme heeft Andalusische overheid ook de bewegwijzering voor wandelaars sterk verbeterd en uitgebreid. In 2015 zijn ten zuiden van het dorp aan beide zijden van de rivier wandelwegen aangelegd, toegankelijk via een nieuwe brug.
Hoewel gericht op het toerisme is men erin geslaagd om het typerende Andalusische karakter van het dorp te behouden en zelfs te versterken (zie foto hieronder). Benahavís is ook bekend geworden om de vele uitstekende restaurants. Witte dorp Benahavis De oorsprong van Benahavís ligt in het Moorse verleden. De op een bergtop gelegen restanten van de Moorse burcht Montemayor dateren uit de elfde eeuw en vormden een belangrijke strategische versterking vanwaar men de gehele kust kon overzien en zo invasielegers maar ook rondtrekkende piratenbenden op tijd kon waarnemen en bestrijden. Wandelaars met een alpinistische aanleg kunnen de ruïne nog steeds via een bergpad bereiken. Zoals veel steden en dorpen in Andalusie dankt het later ontstane lager gelegen Benahavís zijn naam aan de Moorse oorsprong. Benahavís ("zoon van Havis") is volgens sommige historici vernoemd naar een van de laatste heersers in de burcht Montemayor. In 1485 werd Marbella en omgeving heroverd op de Moren door het Spaanse koningspaar Isabella I van Castilie en Ferdinand II van Aragon, ook wel de Katholieke Koningen genoemd. In 1572 werd Benahavís een zelfstandige gemeente, los van Marbella, en de huidige Los Arqueros golf resort ligt geheel binnen zijn gemeentegrenzen.


Wandelbrug over Gualdamina Acequia

Nadat u de nieuwe wandelbrug (zie boven) over de rivier Gualdamina bent overgestoken, volgt een korte klim naar het begin van een wandelweg, die voor een groot deel naast de oude "acequia" loopt. Een acequia (Arabisch: assáqia) is een vernuftig irrigatiesysteem daterend uit Moorse tijden. Het is een stelsel van onderling verbonden kanaaltjes die het afgetapte rivierwater efficiënt verdeeld over te bevloeien gebieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specifieke topografie van het rivierdal. Een goed watermanagement was en is essentieel voor droge gebieden en al in Moorse tijden werd er een "Alcalde" aangesteld om een eerlijke verdeling van het water te garanderen en het systeem te onderhouden. Wandelaars kunnen de gerestaureerde acequia bewonderen via een nieuwe wandelweg die voor en deel langs (en over) dit irrigatiekanaal loopt. Dit wandelpad (sendero) kunt u verder volgen tot beneden in het dal waar u de grote brug over de Gualdamina neemt en de wandelweg aan de westelijke kant van de rivier volgt tot u weer aan beginpunt van de wandeling bent aangekomen.

Naar homepage

Wil van Roode 2017