Getallen hebben een boodschap

Getallen in de bijbel staan er nooit toevallig, ze hebben net als namen in de bijbel een betekenis.

 

Hieronder enkele voorbeelden van getallen en hun betekenis.

 

Het getal 300       

Driehonderd is het getal van de 21e letter van het Hebreeuwse alfabet, de s (sjin). Het staat symbool voor God. Op het gebedsdoosje van Joden staat bijvoorbeeld de letter s (sjin) van het acroniem jds (sjadai). Dit is het letterwoord voor  (Shomer Delatot Jisraël) dat betekent "de bewaarder van de poorten Israëls". Naar Psalmen 121:4: Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen. Maar bovenal is Sjadai een Naam van God. Zo kennen we  (Eel Sjadai), dat betekent God de Almachtige. In sjadai zit (sjad), dat borst betekent en zo warmte en geborgenheid weergeeft die er bij God is.

 

Het getal 50       

Vijftig is het getal van de Heilige Geest en ook van de Tora. Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte van het volk Israël gaf God de Tora. En vijftig dagen na de opstanding van Jeshua werd de Heilige Geest uitgestort.

Het is ook het getal van het jubeljaar, het feest van bevrijding en herstel.

 

Het getal 8       

Het getal 8 staat voor de Messias, dat betekent 'de gezalfde'. Acht is in het Hebreeuws shmne (sjemonee) en is afgeleid van shmn (sjemen) dat olie betekent. Overgoten met olie werd gedaan bij een koning of priester, de gezalfde. Gezalfde is in het Grieks christus. Het getal acht staat ook in een voor ons andere dimensie. Zo heeft een week bijvoorbeeld maar zeven dagen. Jezus in het Grieks is Jesus. Ook het Grieks kent een getal aan een letter toe. Jezus heeft in het Grieks als getalswaarde 888 (dus ook weer in drie dimensies).

 

Deze getallen hebben met elkaar te maken: Acht als symbool voor de Messias, 50 als symbool voor de Heilige Geest en 300 als symbool voor God, de Vader.

De getals waarde van Messias is dan ook:  358

 

 

 

 

 

 

letterwaarde 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acht

 

 

Messias

Waarde 358

Made with Namu6