De typologie van de dolfijn

De dolfijn is ook weer zo'n prachtig voorbeeld, van dat God Zich laat zien in Zijn schepping.

 

De dolfijn is zoals de meeste mensen weten een zoogdier.

Maar er is zoveel bijzonders aan dit prachtige creatuur van God.......

 

Hij is allereerst bijzonder intelligent, één van de intelligenste zoogdieren die er is.

 

Net als een gelovige leeft hij in (volkeren)zee, maar hij is geen vis. In de bijbel worden zulke vissen met "grote vissen" aangeduid.

 

De dolfijn moet om te leven regelmatig naar boven komen om te ademen. Adem komt overeen met lucht, geest (pneuma). Onder water kan hij niet blijven leven, krijgt dan geen adem en zou sterven. Een prachtige uitbeelding dus van een gelovige die de Geest nodig heeft.

 

Een gelovige woont nog in zijn aardse lichaam op aarde, maar heeft een ander leven ontvangen, door de Heilige Geest, Die van boven komt.

 

Hij heeft dus twee naturen net als een gelovige die wel hier op aarde woont, maar eigenlijk een hemelburger is, dus zijn leven ontvangt van Diegene die boven de hemelen en aarde gesteld is.

 

Een dolfijn is altijd waakzaam , hij slaapt altijd met één oog open en gebruikt tijdens zijn slaap nog steeds één deel van zijn hersenen.

 

1 Kor 16:13: Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

 

De dolfijn vindt zijn weg via zijn gehoor (weerkaatsing van het uitgestoten geluid, zoals ook bij vleermuizen). Een gelovige wandelt niet door aanschouwen, maar door geloof, dat uit het gehoor is.

 

Romeinen 10:17 (SV): Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

 

2 Korinthe 5:7 (SV): Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.

 

De dolfijn is een uitbeelding van de opstanding van Jezus Christus. Het is de wedergeboorte van de Heer, maar ook van hen, die in Hem zijn. Een dolfijn beeldt "leven uit de dood" uit. 

Er zijn verhalen van mensen, die door dolfijnen gered worden. In de mythologie bestaat het verhaal dat de dolfijn het leven van ene Arion gered heeft van de verdrinking. Vergelijk het met de grote vis, die Jona opslokte en daarna op de derde dag uitspuwde.

 

Een dolfijn is één van de snelste zoogdieren in het water. Hij springt omhoog vanuit het water naar de hemel. Een gelovige (behorend tot de gemeente, het lichaam van Christus) is weliswaar nog in de wereld, maar niet meer van deze wereld. Hij ontvangt een hemelse erfenis.

 

 

Romeinen 1

 

19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6