Uitwerking kleuren en golflengte

De lichtfrequentie van de primaire kleuren

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_spectrum

 

De frequentie van paars

Paars is een menkleur van rood en blauw in de verhouding 2:3. De golflengte kan als volgt berekend worden:

((2 * 443) + (3 * 650)) / 5 = 567,2 THz

443 is de golflengte van rood en 650 de golflengte van blauw.

 

De numerieke waarden van kleuren in het (bijbels) Hebreeuws is te achterhalen door eenvoudigweg de waarden van de individuele letters (tevens cijfers) o pte tellen. Rechts zijn deze kleuren met hun numerieke waarden weergegeven.

 

Als de numerieke waarden tegen de lichtfrequenties worden afgezet, krijg je deze grafiek:

 

De kleuren staan in de juiste volgorde. De correlatie is 0.94.

Dit betekent dat toeval is uitgesloten. De schepper van de kleuren gaf deze kleuren hun naam, rekening houden met wat Hij zelf had ontworpen: hun kleurfrequenties.

 

Dit mag ons sterken in ons geloof. Ook voor zijn kinderen in de 21e eeuw, laat Hij zijn handtekening achter in zijn goddelijk woord. God zij dank voor al zijn gunstbewijzen.

 

Bron: Coincidences in the Bible and the Biblical Hebrew, by Haim Shore. 2005.

De numerieke waarde van kleuren in het Hebreeuws:

Adom - rood 

Gen 25:30

Numerieke waarde  (van rechts naar links): 1.4.40=45

Tzhaov - geel

Lev 13:30

Numerieke waarde: 90.5.2=97

Yerakon - groen

Jer 30:6

(vertaald als grauw; geelgroene kleur)

Numerieke waarde: 10.200.100.6.50=366

Ronn - groen

Jer 17:8

Numerieke waarde: 200.70.50.50=370

Tchelet - blauw

Ex 26:4

Numerieke waarde: 400.20.30.400 = 850

Argaman - paars Hooglied 3:10

(vertaald als purper; engels: purple)

Numerieke waarde: 1.200.3.40.50=294

 

 

Made with Namu6