Het geheim van de Torah
Deel 2

Wat betekent het voor ons dat Jezus de vervulling is van de Torah?

 

Dat Jezus de Torah vervult heeft, is het mooiste geschenk dat God aan de wereld gegeven heeft. Wij waren niet in staat om de Torah te vervullen maar Hij is onze plaatsvervanger geworden. Hij heeft gedurende Zijn leven zich volmaakt aan de Torah gehouden en nooit gezondigt. Maar hij heeft alle schuld en zonde die op ons was op Zich genomen. Hij was het volmaakte Pesachlam en heeft door Zijn offer verzoening tot stand gebracht tussen God en de mensen.

 

Dit offer was eens en voor altijd genoeg en als wij dit wonder geloven en het aannemen worden wij volkomen

vrij van zonde en schuld. God kijkt dan naar ons als volkomen en volmaakte mensen. In de bijbel worden deze mensen rechtvaardigen genoemd. Dit is het evangelie (blijde boodschap) van de genade. Hierover schrijft de apostel Paulus in de brief aan de Kollosenzen.

 

Als je dit gelooft wordt je opnieuw geboren. Dit is een geestelijke geboorte. Je wordt een Baby in het koninkrijk van God en mag je onvoorstelbaar geliefd weten door Je Vader. En net als een baby door te slapen (rust en vrede en liefde ervaren) en  door melk te drinken (de liefdevolle woorden van God) op mag groeien bij zijn vader en moeder, mag je in Gods huis opgroeien en Gods volmaakte liefde gaan ervaren.

 

Misschien vindt je het moeilijk om te geloven dat Gods liefde onvoorwaardelijk is en je er zelf niets voor hoeft te doen. Door dingen die je hebt meegemaakt in je jeugd en door de leugens die Gods tegenstander verspreid over God. Ook kan het zijn dat mensen je altijd leugens hebben verteld over jezelf en dit je ernstig heeft beschadigd. Vaak veroordelen we onszelf of laten we ons veroordelen door anderen.

 

Dit alles kan je belemmeren  om dit zomaar te geloven. Toch is er maar één weg om daarvan bevrijd te worden.

Jezus stierf niet alleen voor onze zonden maar ook voor banden (dingen die ons gevangen houden) en wonden.

Hij wil  en kan je volkomen genezen en bevrijden.

 

De teksten in de rechter kolom laten zien dat jij het bent, in Christus, waar God met vreugde aan denkt. Ze laten Zijn ware karakter zien van liefde en vergeving.

 

Als je over deze verzen mediteert, sta de Heilige Geest dan toe om het beeld dat jij hebt van God te veranderen in dat van een liefhebbende pappa die ernaar verlangd om voor je te zorgen. Print ze uit en plak ze op je spiegel.

Deze teksten laten zien dat jij het bent, in Christus, waar God met vreugde aan denkt. Ze laten Zijn ware karakter zien van liefde en vergeving.

 

Je Vader in de hemel wil dat je over-stroomd van Zijn liefde.

Efeze 3:19

 

Je vader houdt net zoveel van jou als van Zijn Zoon Jezus.

Johannus 17:23

 

Je Vader is zo blij dat je Zijn kind bent dat Hij je nooit alleen zal laten en in al je behoeften zal       

voorzien.

Lucas 15:31

 

Je Vader wil al je ongerechtigheden vergeven en kan zich dan  je zonden niet meer herrinneren.

Jeremia 31:34

 

Gods volmaakte liefde voor jou verdrijft al je angst.

1 Johannus 4:18

 

Gods tegenstander heeft niet het recht om je aan te raken zolang je in Gods armen bent.

1 Joh 5:18

 

Je Vader wil je omhelzen en je troosten als je bang bent.

Jesaja 66:12, 13

Made with Namu6