De getallen 13 en 130

In de bijbel heeft dit getal zowel een positieve als negatieve betekenis.

 

Negatief

- Jezus noemt 13 dingen die uit een opstandig hart voortkomen: Kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslag, dieverijen, gierigheid, boosheden, bedrog, ontucht, een boos oog, lastering, hovaardij en onverstand.

- In Opb 13 geeft de draak zijn macht aan het beest. (De hoofdstuk indeling van de bijbel is van later datum, maar meer dan eens hebben centrale teksten ook betekenisvolle hoofdstuk- of versnummers).

- Het Hebreeuwse woord voor vijand heeft de getalswaarde 13.

 

Positief

Tegenover deze negatieve betekenis staan: verbinding, verbondenheid en verbintenis.

Deze zaken worden aangegeven met het getal 130.

- Bijvoorbeeld de Jacobs ladder. Ladder (Hebr. Salem) = getalswaarde 130. Deze ladder is een verbintenis tussen de hemel en de aarde en wijst naar Christus.

- Jacob zegt na lange jaren gescheiden te zijn geweest  van Jozef: Nu leef ik eindelijk weer in verbondenheid en gemeenschap met Jozef. Hij was toen 130 jaar. De scheiding ontstond overigens toen Jozef 17 jaar oud was (17 wijst naar opstanding uit de dood: Jezus stond op op de 17e van de eerste maand). Israël of Jacob verwierp toen de Christus.

- "Jahweh" heeft getalswaarde 26 = 2 x 13.

- De Heer is Eén oftewel "echad" in het Hebreeuws met getalswaarde 13.

- Liefde of liefhebben is getalswaarde 13.

- In 1 Cor 13:13 (toevallig?) staat: De liefde vergaat nimmermeer. Dit hele hoofdstuk is geweid aan de Agape liefde van God.

- Ismaël moest op 13 jarige leeftijd besneden worden, zodat het ware zaad van Abraham geopenbaard zou kunnen worden (Gen 17:25). Dit wijst weer naar Christus.

 

Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eerstgeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6