Chanoekah 2

Chanoekah vieren brengt licht de duisternis, het lijden van deze wereld.

 

Als je het journaal bekijkt en om je heen kijkt vraag je je wel eens af, waarom is er zoveel lijden?

 

Zinloos lijden zie je overal om je heen. Het is een kenmerk van het tijdperk waar we nu in leven. Maar niet alle lijden is zinloos.

 

Dat is ook waar chanoekah over gaat.

 

Het is het feest van het wonder van de olie, die niet op ging.

Elke dag was het kruikje met olie weer gevuld. God voorzag elke dag in nieuwe olie.

 

Met deze olie is iets bijzonders aan de hand.

De olie die hiervoor werd gebruikt was olijfolie. Om olijfolie te maken moeten de olijven worden geperst onder een zware steen. Hierbij wordt het vlees van de olijf geplet en flink uitgeperst. Er blijft tijdens dit proces niets van over. Hierdoor komt er kostbare olie vrij.

 

Je zou  zeggen, wat zonde van die olijven! Dat die allemaal verloren gaan! Maar als je de kostbare olie overhoudt, snap je waarom dit offer moet worden gebracht.

 

Een eigenschap van olijfolie is dat het zeer regenererend  is. Dit betekent dat het de cellen in je lichaam vernieuwt. Een vorm van nieuw leven!

Dit is een beeld van het lijden van de mens. Het lijden dat wij moeten meemaken. Het zorgt ervoor dat ons vlees (oude mens) wordt geofferd, zodat de nieuwe mens wordt geschapen! Dit is de mens die naar het beeld van God is geschapen, volledig vervuld van de Heilige Geest.

 

Een ander woord voor olijfpers is Gat shemanim of ook Getsemane.

Dit is de plek waar Jezus was, toen hij leed voor ons en Zijn zweet werd uitgeperst in de hof.

 

Hij was de eerste die nieuw leven aan het licht bracht, een nieuwe schepping werd.

 

Daarom zegt Paulus:       

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Rom 8:18

 

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Fil 1:29

 

En de Hebreeënbrief (2:18):  Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

 

Jesjaja 61 :1-4: De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid.

 

Verwonde mensen verwonden mensen. Dat is hoe je reageert vanuit je oude mens. Maar de nieuwe mens hoeft dat niet te doen. Die mag reageren vanuit liefde. Doordat je mag leven aan het hart van de Vader in de hemel, die alle wonden geneest met Zijn overvloeiende liefde, die al je wonden inwrijft met olie, wordt je genezen en reageer je niet meer vanuit je pijn maar mag je die liefde doorgeven aan de ander en leren vergeven.

 

Rom 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

2 Kor 2:3 de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost.

2 Kor 6:18 Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.

 

 

 

 

Made with Namu6