Regen, water en de letter Mem

De letter met het getal 40 is de mem.

Deze letter betekent water (majem).

Een periode van 40 duidt op een overgang of een beproeving.

 

Toen Gods Geest over de wateren ging in Gen 1 kwam er licht. Water heeft een bijzondere betekenis in de Bijbel.

 

Salomo's zalving was bijvoorbeeld in de Kichon, de rivier die ontspringt in de tempel en die zorgt voor het water van de Siloam (de geneeskrachtige bron.)

 

Het woord voor regen in het Hebreeuws is More wat ook betekent: leraar der gerechtigheid. Zo spreekt God tot ons in de natuur.

 

Bij de viering van 40 jaar Jeruzalem in Joodse handen in 2007 gebeurde er iets heel bijzonders. Het was in de lente, een tijd waarin het nooit regent in Israel. Precies op de dag van deze viering kwamen er onverwachts hele zware regenbuien in Jeruzalem! God spreekt nog steeds!

 

In Israël wordt er gebeden om regen tijdens het loofhuttenfeest wat in het najaar valt. Op het loofhuttenfeest namen de priesters water uit de Siloam en plengden dit op het altaar samen met wijn. De gewoonte was dat de priesters daarbij zongen: We zullen water putten uit de bronnen van Yeshua. Het was een gebed om regen maar tevens een gebed om de Heilige Geest. Water en Geest horen bij elkaar. En Yeshua is de Hebreeuwse naam van onze Here Jezus! De Here redt!

 

Het loofhuttenfeest is het vrolijkste feest van alle feesten. De stad wordt verlicht en er is veel muziek.

 

Ook Jezus kwam op dit feest. Lees Joh 7. Dit is wat Hij zei: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.

De letter Mem

 

 

Het woord Majem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waterman

Made with Namu6