De boom van kennis van goed en kwaad, de wet en Pinksteren

Wat hebben de boom der kennis van goed en kwaad , de wet, en pinksteren met elkaar te maken?

 

Vaak wanneer ik lekker in bad lig laat ik alles lekker van me afglijden. Het is dan heerlijk stil en behalve mijn lichaam wordt ook mijn geest gewassen. Vaak vult mijn hoofd zich dan met woorden van de Heilige Geest die dan begint te spreken.

Zo ook vandaag.

Ik dacht al langer na over de wet en de functie ervan en ook werden mijn gedachten steeds getrokken naar de hof van Eden.

 

Dit is wat ik ontdekte:

 

De boom der kennis van goed en kwaad wijst typologisch naar de wet op de Sinaï. Zie de overeenkomst.

 

Boom: Na het eten van de boom wisten Adam en Eva van goed en kwaad.

Wet: Nadat de wet gegeven was wisten de Israëlieten van goed en kwaad.

 

Boom: Voor het eten van de boom was er geen gebrek, ziekte of dood.

Wet: Voordat de wet gegeven werd, leden de Israëlieten geen enkel gebrek. Ze waren schatrijk, niemand werd ziek of stierf.

 

Boom: het ontdekken van goed en kwaad leed tot schaamte, schuld en verwijdering van God.

Wet: Na het ontdekken van goed en kwaad door de wet, leidt dit tot schaamte schuld en verwijdering van God

 

Boom: Om deze schaamte en schuld te bedekken vlochten Adam en Eva zich schorten van vijgebladeren, die staan voor eigengerechtigheid.

Wet: Het naleven van de wet is onmogelijk voor mensen. De  Farizeëers maakten zichzelf daarom wetten en haalden de wet naar beneden zodat zij zich eraan konden houden en zichzelf konden rechtvaardigen.

 

Boom: Door het eten van de boom kwam de dood.

Wet: Paulus noemt de wet een bediening des doods. 3000 mensen vonden de dood na de wetgeving op de Sinaï.

 

Boom: God nam de schorten van eigengerechtigheid weg, Hij slachtte een dier(en) en bedekte Adam en Eva met de vacht van dit dier(en). Zo kon Hij weer met hen omgaan.

Wet: Jezus het lam Gods, kwam om de wet te vervullen. Hij was de enige die aan de eis van de wet kon voldoen en nagelde deze - de akte van beschuldiging - aan het kruis. Hij nam de vloek van de wet op zich en heeft ons daarvan bevrijd. Hij heeft de wet vervuld en dat wordt ons toegerekend, waardoor wij de zegen ontvangen (Deut 28). Eigengerechtigheid kan onze zonden niet bedekken. Wij kunnen ons immers nimmer houden aan de wet. Hij bekleedt ons met het kleed van Zijn gerechtigheid, Zijn bloed. Hij is de boom des levens! Dus je moet niet eten van de wet (Sinaï verbond) maar van Christus (Avondmaal, genadeverbond, verbond van de berg Sion)!

 

Wat gebeurde er met pinksteren?

 

Het eerste pinksteren op de Sinaï is een schaduw van de werkelijkheid van pinksteren in handelingen.

Bij de Sinaï stelde het volk Israel zich onder de wet, er vielen 3000 doden.

Op de berg Sion kwam de Heilige Geest en kwamen er 3000 mensen tot leven.

'La Pentecôte' van Jean II Restout, 1732

 

Door Jezus' offer en door de Heilige Geest wordt de wet geen eis maar een belofte.

"Gij zult" is n.l. geen eis meer maar een profetie, een belofte. De Heilige geest zorgt ervoor dat wij naar de wet gaan leven door Christus' offer en dat wij niet meer zondigen. Hij doet dat niet door ons op de wet (schaduw) te wijzen maar op de werkelijkheid dat is: Jezus Christus. Alleen door de Heilige Geest en het Woord samen gaan we leven naar de wet van Christus (1 Kor 9:21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondeval

Giuseppe Cesari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6