Chanoekah

November 2013, Chanoekah, feest van het licht

 

Nu de dagen weer korter worden verlangen we steeds meer naar een beetje licht. Het zijn de donkere dagen voor kerst, maar ook chanoekah valt in deze periode.

 

Chanoekah is het achtste feest van alle Joodse feesten en ook tevens de laatste in de reeks vanaf pesach. Het eerste feest is pesach en negen maanden later komt Chanoekah.

 

Chanoekah is ontstaan na een hele donkere periode in de geschiedenis van het Joodse volk.

 

De Griekse bezetter  heerste in het land en onderdrukte het volk.

Na een tijd van strijd , te lezen in de boeken van de Makkabeeën kwam er weer rust en vrede in het land. Licht na een periode van duisternis.

Echter de tempel was in deze tijd ontwijd en moest opnieuw ingewijd worden.

 

Toen de priesters de Tempel binnenkwamen, zagen ze dat de Grieken alles vernield hadden. Het was de taak van de hogepriester om de Tempel weer in ere te herstellen. De hoge menorah (zeven-armige kandelaar) die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Eén van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menorah één dag te laten branden. De menorah werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters wisten dat zij gauw op zoek moesten naar meer olie en tijdens dat proces hielden ze de menorah goed in de gaten. Het bereiden van nieuwe olie verliep volgens een vast procedé dat zeven dagen duurde.

 

De volgende dag was dat kruikje opeens weer vol. De priesters begrepen er niets van. De dag erna gebeurde hetzelfde en zo ging het acht dagen lang.

De chanoekah kandelaar is een kandelaar met acht kaarsen. Elke dag worden er  kaarsjes aan gestoken, de eerste dag een kaars, de tweede dag twee, de derde dag drie enz. Voor elke dag dat het wonder duurde, één kaars.

 

Acht is in de bijbel een bijzonder getal. Het is het getal van de nieuwe schepping. Paulus spreekt veel over de nieuwe schepping in zijn brieven. Het is dan ook de centrale boodschap van het evangelie.

 

Met Het feest van Yom ha Bikkurim, het feest van de eerstelingenschoof, werd Christus, die op deze dag is opgestaan, de eerste van deze nieuwe schepping. Hij bleef echter niet de eniggeboren Zoon van God maar werd de eerstgeboren Zoon van vele broeders.

 

Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht werd aangestoken. Johannes 1:9

 

Met Chanoekah mag je vieren dat jou Christuslicht is aangestoken. Elke keer komt er een lichtje bij. Jou lichaam is een tempel van de Heilige Geest.

Zo is het ook met iemand die is wedergeboren. Het eerste lichtje wordt aangestoken.

 

Maar daar hoeft het niet te blijven, want wie zich laat vullen met de olie van de Heilige Geest krijgt er steeds een lichtje bij. De oude mens, het kind van Adam verdwijnt steeds meer naar de achtergrond en sterft. De nieuwe mens staat op. Totdat alle acht kaarsjes branden. Dit is het moment waar de hele schepping naar uitkijkt.

 

Romeinen 8 :19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.(…) Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

 

2 Korintiers 5 : 16, 17,  1Korintiers 15 : 44 – 49, Romeinen 8 : 29, Hebreeen 12 :23,

1 Johannes 3 : 9, Galaten 5 : 24, Efeziers 4 : 20- 25, Efeziers 5 : 8 – 10, Kolossenzen 2 : 9 – 13

Kolossenzen 3 : 1 – 4, 1 Johannes 3 : 1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menorah en

Chanoekah kandelaar

Made with Namu6