Tisha be'Aaw, de 9e av

Tisha be'Aaw, de 9e av, een tijd van vasten en rouw voor het joodse volk.

 

Op de negende van de maand Av (de 5e maand volgens de Thora en samenvallend met juli/augustus in onze westerse kalender) heeft Israel een vastendag.

Keizer Hadrianus (76 - 138 na Chr.) noemde het land Israël "Palestina" om elke herinnering aan het volk Israel uit te roeien. Ook verdreef hij de Joden uit Jeruzalem. Hij stond de joden op de 9e Av toe terug te komen, bij wat hij "de klaagmuur" noemde, om daar te treuren en hun ellende te bewenen.

 

Sinds 1967 hebben de joden weer vrije toegang tot Jeruzalem en heet deze muur niet meer de klaagmuur maar de westelijke muur.

 

9e Av is in de hele Joodse geschiedenis een bijzonder donkere dag.

 

Voorbeelden:

1. Dit was de dag dat de verspieders uit het beloofde land Kanaan kwamen en het land niet in bezit wilden nemen vanwege ongeloof.

2. Op deze dag is de tempel van Salomo verwoest tijdens de eerste ballingschap.

3. Op deze dag is ook de 2e tempel (waaraan Herodes naam meestal verbonden wordt) verwoest in de 2e ballingschap (70 na Chr).

4. In 1290 werden de Joden Engeland uitgezet. Ook die gebeurtenis is verbonden aan de 9e Av.

5. Twee dagen voor de 9e Av werd het Alhambra decreet afgekondigd in Spanje in 1492. Dit decreet hield in dat de joden uit Spanje werden verdreven en dat velen die daaraan geen gehoor gaven werden afgeslacht.

6. In 1914 werd op de 9e Av (1 augustus op onze westerse kalender) door de Duitsers de oorlog verklaard aan Rusland. De 1e wereldoorlog leide tot een ongekende verwoesting in heel Europa en was de opmaat naar de 2e wereldoorlog en de Holocaust.

7. Op de avond van de 9e Av in 1942 begon de massa deportatie van joden uit het Warschau getto naar het vernietigingskamp Treblinka.

8. De tweede Libanonoorlog vond plaats in de drie weken vóór de 9e Av in 2006.

 

De 9e letter van het alephbeth is de teth. Dit betekent "baarmoeder". In de baarmoeder is er duisternis. Maar deze brengt ook vrucht voort, echter door lijden (weeën) heen.

 

In Zacharia 8 staat:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De vastendagen in de vierde en de vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid!

 

In 2008, in 2009 en dit jaar in 2010 is en was er steeds in de maand Av tijdens de vastenperiode een zonsverduistering.

 

God spreekt door de natuur.

Op de 9e Av

- mag er niet gegeten worden,

- mag er niet gedronken worden,

- mag er geen olie of creme gebruikt worden op de huid,

- mogen er geen leren schoenen gedragen worden en

- geldt sexuele onthouding.

 

Ook mag de wet (Thora) niet gelezen worden, want Thora studie geldt als een verblijdende gebeurtenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6