De dierenriem

De twaalf sterrenbeelden van de dierenriem, met elk drie "decanen" (kleine sterrenbeelden verbonden aan het "hoofdsterrenbeeld"), vormen met elkaar een prachtige uitbeelding van Gods Heilsplan dat Hij in Christus uitwerkt. Het is een van de verrassende manieren waarop God zich openbaart.  Naast schriftuur en creatuur, laat God via de sterrenhemel de mens niet in het ongewisse over Zijn werk en Zijn eer.

 

Wij mogen Zijn Eeuwige Kracht en Goddelijkheid verstaan en doorzien, in een wereld die de ware betekenis van de sterrenbeelden al lang kwijt is. Waar de satan probeert de Waarheid van "het uitspansel" te verduisteren,

mogen waarheidslievenden het volle licht aanschouwen dat de sterren uitstralen. De sterren zijn zo in meer dan één opzicht een licht in de "duisternis".

 

Laat je verrassen door de verborgen schatten van Maagd tot Leeuw…

 

De dierenriem

De dierenriem is een reeks van twaalf sterrenbeelden, die de zon in zijn baan gedurende één jaar doorloopt.

De Zodiac (dierenriem) kent twaalf tekens (twaalf beelden, die een betekenis hebben).  Het getal twaalf heeft met regering op aarde te maken. Het is te vergelijken met: de twaalf maanden in een jaar = heerschappij van de tijd; de twaalf stammen van Israël = Israël zal over de volkeren heersen.

 

Decanen

Naast de twaalf hoofdtekens van de dierenriem behoren bij elk hoofdteken nog drie tekens. Die worden "decanen" genoemd. Het woord "deca" betekent "tien".

 

Drie decanen duiden op de drie perioden van tien dagen, waarin een maand (= dertig dagen) verdeeld wordt. Bijvoorbeeld: naast "Virgo" (Maagd) zijn er de decanen "Coma", "Centaurus" en "Boötes".  In totaal zijn er dus 12 x 4 = 48 sterrenbeelden op het noordelijk halfrond.

 

Waar beginnen?

Als je het verhaal, dat de sterren(beelden) hebben te vertellen, wilt gaan "lezen", zul je eerst moeten weten waar je moet te beginnen. Volgens de astrologen ligt dit bij het sterrenbeeld "Ram" (voorjaar), in overeenstemming met de volkeren, die de jaren vanaf het voorjaar telden. Ze beginnen bij de zogenaamde "voorjaarsevening" (wanneer dag en nacht even lang zijn). Vanuit het Woord van God is gemakkelijk te begrijpen, dat de dierenriem begint bij "Virgo" (Maagd) en eindigt bij "Leo" (Leeuw). In de sterrenbeelden wordt immers de weg van de Here Jezus Christus uitgebeeld!

 

Die weg begon bij de geboorte uit de maagd (Maria) en zal eindigen bij de Leeuw uit de stam van Juda (Openbaring 5), Die de heerschappij ontvangen zal.

 

De Sfinx

Dit beginpunt wordt ook bevestigd door de klassieke overleveringen. Het houdt namelijk verband met de Sfinx , het raadsel van de klassieke oudheid. (Eudipus loste het op). De enige Sfinx, die we kennen, staat naast de grote piramide van Cheops, in de hoogvlakte van Chizee in Egypte. Het is een stenen monument, waarvan de voorkant een vrouw/maagd voorstelt en de achterkant is het lichaam van een leeuw.

Op het monument staat ook de naam van de Sfinx: "Reharmachis". Vertaald betekent deze naam: "de weg van de zon". De Sfinx is dus een uitbeelding van de weg, die de zon gaat. Deze weg begint dus bij de "Maagd" (voorkant) en eindigt met de "Leeuw" (achterkant).

 

De drie piramides in de hoogvlakte van Chizee staan in noord-zuid richting. De Sfinx staat 23/24 graden scheef daarop. Dit houdt verband met de hoek tussen de lijn van de evenaar en de lijn van de eclyptica (de baan die de zon doorloopt).

 

De piramide van Cheops

Op de grote piramide van Cheops ontbreekt de top, de bovenste steen. Dit is een beeld van de positie van Christus, als de uiterste Hoeksteen (Hoofd des hoeks). Christus is nu verborgen in de hemel en daarom ontbreekt de bovenste steen.

 

Zodiac

Het genoemde beginpunt wordt nog een keer aangegeven door de klassieke oudheid. Op één van de oudste afbeeldingen van de dierenriem namelijk de Zodiac van Denderah in Egypte, wordt de Sfinx tussen de Maagd en de Leeuw afgebeeld. De naam Sfinx betekent letterlijk: "aanéénknopen", "aanéénvoegen". Door die afgebeelde Sfinx wordt het "knooppunt" gegeven van "de weg van de zon".

De Sfinx geeft dus ook in Denderah aan, dat de weg begint bij de Maagd en eindigt met de Leeuw. Het is de weg van de Here Jezus Christus, Die uit de maagd geboren werd en uiteindelijk, als de Leeuw (van Juda), Zijn koningschap zal ontvangen.

 

Volgens de klassieke oudheid zijn er drie "boeken" van de tekens van de dierenriem. Deze boeken dienen van rechts naar links gelezen te worden, net zoals het Hebreeuws. Beginnend bij de Maagd moet men dus naar links "lezen", op de sterrenkaart met de wijzers van de klok mee, tot men eindigt bij de Leeuw.

 

Eerste boek: Maagd, Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter. Ze vertellen het verhaal van onze Here Jezus Christus.

Psalm 19 : 2

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

 

 

 

 

Job 9:9 (GNB)

Hij maakte de Grote Beer en de Orion, de Plejaden en de sterrenbeelden van het zuiden. 

 

Amos 5:8

De maker van de Plejaden en van Orion, hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert en de dag tot nacht verduistert, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde – zijn naam is HEER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6