De offers van Kain en Abel

De bijbel staat vol met symbolische taal. Elke tekst in de bijbel heeft ook vele gezichten.

Het is niet voor niets dat de rabbijnen in Gods Woord soms wel 70 verschillende betekenissen zien in één tekst.

Alleen als je de bijzondere symbolen gaat begrijpen wordt duidelijk wat de diepe betekenis is van een tekst

Een bijzondere tekst uit het boek Genesis, die ik heel fascinerend vind, wil ik er even uitlichten.

 

Het gaat om Genesis 2 :9 Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

 

In de hof van Eden stonden twee bomen:

- de boom der kennis van goed en kwaad en

- de boom des levens

 

Vanaf het begin hebben deze twee bomen een uitdaging betekend voor de mens en ook nu nog vormen ze voor ons nog een uitdaging.

Wanneer we christen worden, neemt deze uitdaging niet af maar juist toe. Heel vaak moeten we ook vandaag kiezen tussen de vruchten van deze twee bomen. In het verschil tussen deze twee bomen ligt het verschil tussen het Koninkrijk van God en het huidige rijk van het kwaad.

 

Eigenlijk is  de bijbel van Genesis tot en met Openbaringen de geschiedenis van twee geslachtslijnen, oftewel twee stam”bomen”.

 

Nadat Adam en Eva van de boom der kennis gegeten hadden, profeteerde God dat er twee soorten zaad binnen de mensheid zouden voortkomen:

- zij die de natuur van de slang zouden aannemen en

- zij die de natuur van Christus zouden dragen

 

Alhoewel in elke mens beide soorten zaad aanwezig zijn.

 

In de levens van Kain en Abel zien we duidelijk deze twee soorten zaad en ook de voorspelde vijandschap tussen het zaad. Dit wordt vooral zichtbaar in de offers die ze brengen aan God.

 

Kain bracht vruchten van de aarde: beeld van onze eigen werken, en het aardse. Omdat de aarde na de zondeval was vervloekt, bracht ze alleen door de inspanningen en het zweet van de mens vruchten voort. Gen 3 : 17-19

 

De geestelijke gedachte hierachter is: misschien kan ik God behagen als ik maar goed mijn best doe, dan zal dat de doorslag geven voor God en mijn slechte dingen compenseren. In alle godsdiensten (van hindoeïsme en boeddhisme tot christendom en islam) zie je deze gedachte terugkomen met alle nare gevolgen die dit voor de mens heeft gehad en nog heeft.

 

Omdat God een belofte heeft gedaan, ook aan Kain, namelijk dat Hij zelf door zijn eigen Zoon het kwaad zal overwinnen, moest God Kains offer wel afwijzen.

 

Dit wordt duidelijk bij het offer van Abel. Abel offerde een bloedoffer, een eigen geliefd dier uit zijn kudde, die bij Abel was opgegroeid, werd geofferd als voorafbeelding van het offer dat God de Vader zelf zou brengen door zijn Zoon te offeren om de wereld te redden van het kwaad. Het offer van Kain was dus ten diepste een illustratie van de afwijzing van deze belofte, door Kain zelf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6