De thora en Jozua

De bijbel is volgens een bijzondere manier opgebouwd.

De thora, de eerste vijf boeken van Mozes, zijn geschreven in het model van een hand.

Het gaat over Gods handelen.

 

De eerste vier boeken zijn de vingers van de hand. Daar tegenover staat de duim: deuteronomium. In dit boek wordt nl. veel herhaald van de eerste vier.

Deuteronomium betekent 2e wetgeving.

 

Een Joods principe is dat het hart van de Thora in het midden is. De middelvinger is dus het belangrijkst: Leviticus of wajikra in het Hebreeuws. Wajikra betekent: En Hij riep, naar de eerste woorden van dit bijbelboek.

Dit boek gaat over het hart van God, de dienst van God en de priesterdienst.

 

Na de thora is er een overgang. Het oversteken van de Jordaan en Gilgal; Jozua 3.

Jozua is het zesde boek. De zesde letter, tevens het getal 6, heeft een bijzondere betekenis.

Het is de waw, wat haak betekent. Deze haak brengt een verbinding tot stand.

Op de zesde dag werd de mens geschapen en daarom is 6 het getal van de mens.

 

Om te weten waar Jozua (Yehosjua) over gaat moet je de bijzondere dingen over zijn naam weten. Eerst was zijn naam Hosea (hosjua).

 

Dit staat in Numeri 13:16. Hosea betekent redder.

Zijn naam kreeg er een joedje bij.

Deze letter heeft de getalswaarde 10.

 

Jozua betekent Jahweh redt.

 

Zo vormen de eerste twee letters van zijn naam Yah.

 

Dit is de korte naam is voor Yahweh.

 

In het Grieks is de naam Iesous, Jezus. Dit betekent dus eveneens Yahweh redt.

 

Jozua was de zoon van Nun. Behalve een naam is de Nun ook een letter met getalswaarde 50.

De 50e dag gaat over pinksteren en de Heilige Geest. Maar ook over het 50e jaar dat moest worden gevierd als het jubeljaar!

 

Jozua is dus een type van Jezus de Zoon des mensen  de redder van de wereld!

Zo zijn de thora maar ook het boek Jozua profetisch over hoe God gaat handelen en al heeft gehandeld.

 

Als je het boek leest, houd dit dan in je achterhoofd, want het is allemaal een heenwijzing naar wat Jezus al heeft gedaan of nog zal gaan doen, met name met betrekking tot het volk Israel!

Hij zal ook het jubeljaar vervullen! In Leviticus 25 lees je wat het jubeljaar is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosea

redder

 

Jozua met als eerste letter (rechts) de Jod

 

De Jod (rechts) en de He (links), samen: Yah

 

Jod, He, Vau, He, samen Jahweh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6