Zegenen

Het Hebreeuwse woord voor zegenen is b-r-k (berach). Andere betekenissen die aan dit woord worden gegeven, zijn prijzen en loven. Ten diepste betekent het 'je knieën buigen voor iemand' en 'iemand eer geven'. Het woord voor knie schrijf je namelijk net zo (en spreek je uit als berech) evenals het werkwoord knielen (uitgesproken als barach).

 

Daarom kunnen wij God zegenen; Hem de eer geven die Hem toekomt door onze knieën voor Hem te buigen, ons letterlijk klein te maken voor Hem.

 

De Joden doen dit al lange tijd in de b-r-k-h (berachah), de lofprijzing of zegening. Zo zijn er berachot (meervoud van berachah) voor de wijn, graanprodukten, boomvruchten en voor alles wat op en in de aarde groeit. Al deze berachot beginnen met de woorden: Geprezen (of gezegend), U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld. En dan gevolgd door bijvoorbeeld: 'Schepper van de verschillende soorten voedsel' of 'Schepper van de vrucht van de wijnstok'. Geprezen (of gezegend) is in het Hebreeuws

k-w-r-b (baroech).

 

Deze berachot worden al erg lang gebruikt en ook Jeshua heeft deze berachot gebruikt voor de wijn en het brood tijdens Zijn laatste pesach-maaltijd. Wanneer wij nu avondmaal vieren is het dus niet juist om de beker wijn en het brood te zegenen maar moeten wij God zegenen. Zo ook is het een vreemde gewoonte om voor een maaltijd het eten te zegenen. In plaats daarvan moeten we God zegenen.

 

Als je goede woorden over iemand spreekt, zegen je hem/haar. Zo mogen wij onze geliefden zegenen.

 

Dit in tegenstelling tot vervloeken, negatief spreken over iemand. De zonde van de tong: de lashon hara. Deze zonde werd door melaatsheid gestraft bij Mirjam de zuster van Mozes, toen ze kritiek had op haar broer.

Zegenen

 

 

 

 

 

 

Lofprijzing

(berachah)

 

Gezegend

(baroech)

 

 

Made with Namu6