Het Hebreeuwse alephbeth

Het Hebreeuwse alephbeth (alfabet) is heel bijzonder en vertelt een verhaal.

 

Het is niet zomaar een verhaal maar het gaat over God en over Zijn plan met de schepping.

 

De eerste letter is de Aleph. Deze heeft de letterwaarde 1. Maar betekent ook 1000. De betekenis van de letter is "kop van een stier".

De Bijbel begint echter met een grote BETH wat de letterwaarde 2 heeft en "huis" betekent. Dit verklaart ons:Voor de schepping was God er al en God is EEN. Zie ook het shema (geloofsbelijdenis) van Israel:

Deut  6:4-9 Hoor Israël Adonai onze God Adonai is Eén.

 

Joh 1:1-3 Uit Hem is alles geworden wat geworden is. Dit beeldt de kop van de stier uit, wat staat voor oorsprong en vruchtbaarheid. God schiep dus niet iets uit niets maar het kwam uit Hem.

 

Vóór de Beth was er geen tijd. Die is er gekomen met de schepping. God overspant de tijd en de schepping.

Hij is de eerste en de laatste. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde (Opb 2).

 

De Heer is één maar ook duizend.

Psalm 90:4 Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht en 2 Petr 3: Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

 

De letter Beth is het huis waar God wil wonen.

 

Wij zijn beinvloed door het Griekse denken. In het Griekse denken staat de mens centraal en is het leven een cirkel. Het gaat eindeloos zo door. Dit denken is al heel oud en vindt zijn oorsprong bij Nimrod die de toren van Babel liet bouwen. Het streven van Nimrod en zijn geestelijke volgelingen is naar een soort super mens of goddelijke mens.

Dit is de geest van de antichrist die nu al in de wereld is, maar die in de antichrist op aarde zal komen als de wereld er klaar voor is. Zijn getal is zeshonderd, zestig en zes. Het toppunt van menselijke macht (zes is het getal van de mens). Hij zal door de wereld worden ontvangen als de messias (Opb 13).

Deze geest is een werkelijkheid en wordt ook door Paulus genoemd in Ef 6: Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

 

Ook in Daniel staat iets over deze strijd tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Op de vierentwintigste dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht.

Toen zei hij: 'Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.

Achter elk rijk zit een demonische macht.

 

Paulus zegt dat wij moeten worden vernieuwd in ons denken. Na bekering en wedergeboorte worden we gedoopt met de Heilige Geest die ons denken vernieuwd.

Ef 4: …dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Het denken wat Paulus hier bedoelt is Hebreeuws denken. Hebreeër betekent namelijk letterlijk: "iemand van de overkant" en ten opzichte van de wereld is dat de kant van God. Het Hebreeuws is de taal van God.

 

Wij leven niet in een eindeloze cirkelgang, zoals in het Griekse denken, maar zoals wij allen uit Hem zijn voortgekomen, maar zijn afgedwaalt (we waren verloren en in de macht van de tegenstander) zo worden wij ook weer met Hem verzoend door de middelaar die God en mens is: Jezus De Zoon des mensen.

 

De mens is op de zesde dag geschapen. In het Hebreeuwse denken komt dit overeen met de zesde letter van het alfabet. Jezus is dus de Waw, wat "haak" betekent. Deze haak verbindt de verloren mens weer met God. Uit eindelijk zal alles weer tot Eén worden. Christus zal alles in allen zijn. Kollossenzen 3

 

De tijd zal er dan niet meer zijn. We zijn dan in de Eeuwige.

Dit is een Hebreeuws principe: Weet je hoe het begint dan weet je ook hoe het eindigt.

 

Dit wordt zichtbaar in de "vlag" of het "golfje" die in de aleph (in het oude schrift) zichtbaar is. Eén punt is het begin en het eindigt ook weer in één punt. Het begint met God en het eindigt met God.

 

Wil je meer weten over de tijd waarin we leven en over de geestelijke strijd die er gaande is? Luister dan naar deze lezingen van Feike ter Velde.

 

Feike ter Velde 25 februari 2009 Deel 1

(even wachten op de download)

Feike ter Velde 25 februari 2009 Deel 2

 

 

 

 

 

 

 

Het leven: een cirkel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Waw

 

De aleph

 

De vlag / het golfje

 

Eén Begin en één eind

Made with Namu6