Wat is typologie?

Typologie, toegepast op de bijbel, duidt een speciale methode van Bijbeluitleg aan, waarbij gebeurtenissen, personen, dieren, planten, kleuren, getallen, sterren enz. worden gezien als voorafschaduwingen of heenwijzingen of "typen" van het leven van God, Jezus Christus of zijn volk.

 

De Joodse cultuur is doordrenkt van typologie. De Hebreeuwse taal geeft daar ook aanleiding toe. De taal is associatief. Dat betekent dat woorden gedachten aan verwante woorden oproepen.

 

Het geschreven bijbelse Hebreeuws kent geen klinkers (al kunnen sommige letters wel als klinker gebruikt worden).

 

Een voorbeeld in het nederlands is "HND". Dit zou volgens Hebreeuwse leeswijze kunnen betekenen: hond, hand of hinde. Heel verschillende zaken afgeleid van hetzelfde geschreven woord.

 

Een voorbeeld in het Hebreeuws is het woord "ozen". Dit kan betekenen oor, maar ook balans. Dit is opmerkelijk omdat het pas aan het einde van de 19de eeuw, was dat wij ontdekten dat het mechanisme verantwoordelijk voor lichaam balans in het oor zit.

 

De bijbel zit helemaal vol met typlologie. De rabbijnen hebben vele eeuwen studie achter de rug en hebben al deze typologieën uitputtend beschreven. De apostelen en met name Paulus (die een opleiding tot Farizeeër heeft gehad aan de voeten van de rabbijn Gamaliël - Hand 22:3) gebruikt veelvuldig typologie in zijn brieven.

 

Dit is soms moeilijk te volgen (lees bijvoorbeeld maar eens Gal 4:22-31) voor westerse mensen als wij. Het is een andere manier van denken. Westerlingen denken in oorzaak en gevolg. Joden denken in parallellen.

 

Dankzij messiaanse Joden en Christenen die Hebreeuws kennen, komt het Joodse gedachtengoed steeds meer beschikbaar voor christenen die het Hebreeuws niet kennen.

 

Is dit gedachtengoed noodzakelijk om de bijbel goed te verstaan? Wij denken van niet, want anders zouden Christenen die alleen hun eigen taal en vertaling hebben immers niet to God kunnen komen? Niets is minder waar.

 

Maar de diepere lagen in de bijbel, de verborgen schatten, kunnen wel bijdragen aan meer begrip, veel verwondering en ontzag voor het goddelijk werk van de bijbel en zo voor God zelf! Het is verrijkend. Deze diepere lagen zijn met name voor gelovigen van belang. Je overtuigt er meestal geen ongelovigen mee, hoewel...?

 

Wil je meer weten over typologie? Een uitgebreid, niet zo heel makkelijk artikel, is Bijbelse typologie (pdf).

Typologische uitleg is terug te vinden op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in 1 Kor 5:7 waar Jezus wordt vergeleken met het Pesachlam.

 

Een voorbeeld van typologische uitleg door de Here Jezus zelf is het verblijf van Jona voor drie dagen en nachten in de vis als verwijzing naar de drie dagen en nachten dat Jezus in het graf gelegen heeft.

 

Zie ook

Typologie van de bij

Typologie van de dolfijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6