Kleuren in de bijbel

Wat mij zo ontzettende verrast is de geweldige wijsheid waarmee de bijbel geschreven is.

 

Laatst maakte ik een studie van de kleuren die gebruikt werden in de tabernakel en dan kom je toch zo ontzettend veel moois tegen. Vroeger begreep ik de tekst: Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te vermanen, op te bouwen in gerechtigheid (anders gezegd alles en elke letter in de bijbel is daar om ons iets te leren) niet zo heel goed.

 

Maar zelfs de kleuren wijzen richting Hem.

 

Rood (scharlaken), paars (purper) en blauw.

 

Rood wat in de bijbel steeds weer spreekt van de zonde (al waren uw zonden als scharlaken (rood)), Ik maak ze witter dan witte wol. In de grond betekent Adam(ma) rode klei. Wat weer teruggrijpt op de mens naar het vlees. Geschapen uit rode klei.

 

Het blauw wat verwijst naar de hemel (hemelsblauw). Volgens mensen die met kleuren werken ligt er tussen deze twee kleuren een absoluut uiterste. Men zegt dat de kloof tussen deze twee het allergrootst is binnen het spectrum (weet het zelf niet, want ik ben geen artiest of natuurkundige)

En ook dat is waar, omdat het zondige van de mens en het heilige van God gescheiden is met een bijna onoverbrugbare kloof. Er was geen kloof groter mogelijk dan tussen deze twee.

 

En… toen kwam Hij!

Die zowel mens was (het rood) maar ook God (het blauw) en bracht deze twee tezamen als een middelaar. Ik vindt het altijd zo aangrijpend als Hij voor zijn aanklagers staat (Herodus/Pilatus) en Hij staat daar met die roodpurperen mantel om Zijn schouders (koningsgewaad). Want als je de kleuren rood en blauw tezamen brengt, ontstaat er paars. Hij is het paars de middelaarskleur die verzoening bracht.

 

Janet

De betekenis van kleuren in de bijbel:

Rood

Het aardse, Adam (betekent rood en aarde), Verzoening, vergeving, bevrijding, bloed, Jezus offer

Wit 

Licht, Zuiverheid Reiniging, Gelouterd zijn, Lichaam van Christus

Purper

Jezus offer, Lijden, Priesterschap, Dienstbaarheid

Blauw

Hemel, Heilige Geest, Gemeente van Christus met hemelse bestemming, Strijd in de hemelse gewesten

Groen

Nieuw leven, Herstel, Vernieuwing, Vruchtbaarheid, Bevrijding, Genezing (geestelijk en lichamelijk), Eeuwig leven

Geel

Geloof, Belofte, Vreugde, Blijdschap, Warmte

Zilver

Losprijs

Goud

Overgankelijkheid, Heiligheid, Gods tegenwoordigheid.

Made with Namu6