Typologie en Gods plan met de individuele gelovige

1 Korintiërs 15:22

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

 

De oude Sumeriers hebben voor het woord "aarde" het woord "eridoe". Ons woord aarde komt daar vandaan. Eridoe betekent : Plaats ver van huis.

Dit is precies wat de aarde is. Het verhaal van de mens(heid) Adam, is het verhaal van de verloren Zoon die door de zondeval ver van huis raakt, maar na lange omzwervingen op aarde uiteindelijk toch weer thuis komt. Het is het verhaal over jou en mij.

 

De bijbeltekst hierboven is samengevat het hele plan van God.

Een studie hierover - of beter gezegd een inleiding daarop - is te downloaden via de link aan de rechterkant. Onderstaande schema wordt in het document groter en uitgebreider weergegeven en toegelicht.

 

In het schema in de bijlage wordt duidelijk wat de verschillende verhalen en beelden in de bijbel betekenen en op wie het van toepassing is.

 

De ene keer wordt de relatie tussen Jezus en Zijn gemeente vergeleken met een huwelijk, een andere keer wordt het weer vergeleken met de ontwikkeling van de baby in de baarmoeder.

 

Elk verhaal en elk beeld gaat uiteindelijk steeds over dit plan van God , maar elk beeld laat daarvan een specifiek aspect zien.

 

Ongetwijfeld zijn dit nog maar enkele beelden van alles wat in de bijbel staat. Verwonder je erover hoe mooi dit allemaal in elkaar past!

De typologie in de bijbel en de natuur zijn van één en dezelfde Maker!

 

Waar gaat het over?

Zoals de tekst aangeeft zullen alle mensen het leven krijgen door Christus. Maar niet iedereen tegelijk, iedereen in zijn eigen rangorde. We kunnen de volgende groepen onderscheiden.

- De gemeente van Christus die gedoopt is met de Heilige Geest, ook wel de eerstelingen genoemd, zij zullen met Christus regeren in de komende aioon (eeuw, tijdperk).

- De kerkleden die wel van Jezus hebben gehoord maar die niet gedoopt zijn met de Heilige Geest.

- Het gelovig Israël: degenen die zich na de tijd van de gemeente tot God bekeren.

- De rest van de wereld.

 

In het schema worden verschillende beelden gebruikt om Gods plan te openbaren:

 

1. De feesten van God uit Leviticus 23. Deze bepalen tevens de hoofdlijn, het zijn de feesten die op vastgezette tijden worden vervult in  het verleden (de voorjaarsfeesten) en in de toekomst (de najaarsfeesten en het jubeljaar). Het is als het ware de agenda van God. De feesten vertellen op welke manier en ook wanneer  Jezus de redder van de wereld is en zal zijn.

We zien hier tevens 3 oogsten:

- de gersteoogst met het feest van eerstelingen (de eerstelingen, de gezalfde gemeente), 

- de tarweoogst met pinksteren (de rest van de  kerk en het gelovig Israël), - de druivenoogst met loofhuttenfeest (de rest van de wereld).

2. De tempel die in met haar ontwerp iets laats zien, namelijk de gang van de gelovige eerstelingen achter Jezus aan,naar God de Vader en de intieme omgang met Hem. Neem je de  profetische uitleg van het tempelontwerp dan gaat het over de periode vanaf Abraham tot en met het duizendjarig rijk, totaal 5000 Jaar.

3. De bruiloft die het beeld is van de bruidegom (Christus) met zijn bruidsgemeente.

4. De zwangerschap

De ontwikkeling van de eicel tot de baby in 9 maanden tijd, is een afspiegeling van de ontwikkeling van de gelovigen,en van het volk Israel, van het zaadje tot de geboorte in het koninkrijk van God. De zwangerschap van een mens duurt 40 weken. Het getal 40 is het getal van de beproeving (denk hierbij bijvoorbeeld aan de woestijntijd van Israël).

5. Oogsten en het weer

De verschillende oogsten zien we ook bij de feesten. De voorjaars en najaarsregen staan voor de uitstorting van de Heilige Geest. Eerst een voorschot: in het pinkstertijdperk en later de volledige uitstorting in het loofhutten tijdperk.

6. De Kleuren van de tempel hebben betrekking op Christus en Zijn bruid.

7. Geuren (n.a.v. Hooglied 4 : 4) hebben betrekking op Christus en Zijn bruid.

8. De woestijnreis van Israël

De reis uit het slavenland Egypte (wat staat voor de zonde) naar het beloofde land (Het koninkrijk van God). Het duurde 40 jaar, de woestijntijd is om het volk op te voeden in de liefde en te beproeven.

 

Link naar de pdf met het schema en de toelichting:

Typologie  en Gods plan met de individuele gelovige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schema in de bijlage

Made with Namu6