Parool 10-3-'66. Met dit artikel begint een kleine reeks artikelen over het huwelijk tussen Beatrix en Claus. Ach, natuurlijk waren er rellen. Grappig is dat de zgn Provo-Bobo's onderdoken op deze dag. Ze waren genoeg geintimideerd door de politie, veiligheidsdiensten, enz. Maar zoals je kan lezen waren er genoeg symphatisanten die tekeer gingen. Het was dan ook behoorlijk benauwd toendertijd, als je 'anders' was.....


In Raadhuisstraat ontplofte aantal rookbommen

PROVO-DEMONSTRATIE VANMORGEN BIJ DE DOKWERKER

Amsterdam, donderdag- Tussen kwart over twaalf en half een vanmiddag, toen de bruidstoet op weg was van het stadhuis naar de Westerkerk en ook op de terugweg na de kerkelijke plechtigheid is in de Raadhuisstraat een aantal rookbommen ontploft, waarvan tenminste een vlak voor de gouden koets.

Ook op andere plaatsen langs de route ontploften rookbommen. Zij werden uit het publiek gegooid. De rook en de knallen waren ook voor de televisiekijkers zicht- en hoorbaar. De politie stuurde versterking naar de Westermarkt. Er werden verscheidene demonstranten aangehouden en via boten van de rijkspolitie weggevoerd. Bij de Herengracht sprong een arrestant in het water. Een agent van politie heeft in de Raadhuisstraat een rookbom teruggegooid tussen het publiek, waar het projectiel ontplofte. Andere agenten hielden zich bezig met het uittrappen van zgn zevenklappers.
In de Raadhuisstraat, op de brug over de Herengracht, gooiden Provo's een witte kip voor de gouden koets. Het kakelende beest werd door de politie verwijderd. een op de Stadionweg, bij het Minervaplein, uitgestoken hakenkruisvlag werd door de brandweer afgesneden.
De winkelgelerij in de Raadhuisstraat en het koffiehuis 'De Zon' waren de voornaamste verzamelpunten van demonstranten. Er werden spreekkoren gevormd die 'republiek, republiek' riepen. Op het moment dat de gouden koets passeerde, werden de jongelui onder de galerijen tegengehouden door tientallen rechercheurs. Er waren verscheiden gewonden.

Tekst bij de foto: De plechtigheid in de Westerkerk. Op de voorgrond in het midden het bruidspaar. Op de eerste rij achter hen van links naar rechts groothertogin Charlotte van Luxemburg, koning Boudewijn en koningin Fabiola van Belgie, prinses Irene (gedeeltelijk zichtbaar achter prinses Beatrix), prins Bernhard, koningin Juliana en mevrouw von Amsberg.

Bekladderd

In de omgeving van het stadhuis zijn verscheidene verkiezingsborden bekladderd met leuzen, o.a. "Weg met Claus". De politie heeft ze overgeplakt of weggekrabd. Boven de stoet vloog voortdurend een luchtverkenningstoestel van de politie. In de grachten patrouilleerde de rijkspolitie te water.
Nadat zich een opstootje op het Rokin, bij de Pepenbroeksteeg, had voorgedaan, stelde een aaneengesloten rij politiemannen zich op met het gezicht naar het publiek. De journalisten Dick Schaap (Het Vrije Volk) en Hans van den Berg (Regionale Dagblad Pers) zijn vanmorgen aangereden door een auto van de veiligheidsdienst. Zij behoorden tot een groep van 30 journalisten die achter de stoet aanliepen, met toestemming van de autoriteiten. Zij zouden zijn 'geschept' toen zij naar de mening van de veiligheidsdienst niet snel genoeg ruimte maakten. Ook bij de Noorderkerk deed zich een incident met de pers voor. Journalisten die in het daar ingerichte perscentrum wilden werken, werden door politie en lakeien verwijderd.

Tekst bij de foto: Direct na het vertrek van de Gouden Koets van de Westerkerk ontplofte in de Rozenstraat een rookbom

Slaags

Op de hoek van de Paleisstraat en de N.Z. Voorburgwal waren vanmorgen voor de plechtigheid reeds een aantal jongelui aangehouden. Dertig man rijkspolitie raakte slaags met ongeveer duizend joelende demonstranten. Ook in de Kalverstraat, de Paleisstraat en de Raadhuisstraat deden zich vanmorgen al incidenten tussen jongelui en politie voor. De demonstranten haalden vlaggen neer en wierpen rookbommen.

Terug naar de Provo krantenindex