Parool, 14-5-'67. Het was een klein artikeltje in de krant. Maar zoals later zou blijken, bleek deze datum de opheffingsdatum van Provo. "Er viel niks meer te provoceren", was de mening. Burgemeester Van Hall had bijvoorbeeld de aftocht moeten blazen, hetgeen een duidelijke overwinning was. Niet veel later zou een andere beweging het licht zien: 'De Kabouters'. Hierover hoop ik t.z.t. wat meer te plaatsen. Nieuwsgierigen raad ik het boek van mede-Kabouteroprichter Coen Tasman aan, die o.a. bij De Slegte te koop is. Hierin staat echt alles over deze beweging.


GROTE BELANGSTELLING VOOR DISCUSSIE IN VONDELPARK

Opheffing Provo nog onzeker na besprekingen

(Van een onzer verslaggevers)

Amsterdam, dinsdag - In de speakerscorner in het Vondelpark werd zaterdagavond om acht uur een door Provo georganiseerde bijeenkomst gehouden, waarop het voortbestaan van Provo als min of meer georganiseerde beweging met behulp van een geluidswagen ter discussie werd gesteld.

Na afloop van de bijeenkomst waarvoor ongeveer vierhonderd personen naar het Vondelpark waren gekomen, was het niet duidelijk of Provo de in pamfletten aangekondigde opheffing van zijn beweging gaat doorvoeren.

Bijschrift foto: Rob Stolk en Roel van Duijn aan het woord.

Via de Leidsestraat, de Heiligeweg, het Rokin en de Oudemanhuispoort begaven de aanwezigen zich omstreeks half tien naar het Sigma centrum aan de Kloveniersburgwal.
Daar werden een paar geimprovisseerde voorstellingen gegeven, onder andere van het fragment 'Barbertje moet hangen' uit Multatuli's 'Max Havelaar'.

Een deel van de aanwezigen ging omstreekss elf uur naar het Lieverdje. Een detachement van de mobiele eenheid, met honden maar zonder wapenstokken, verspreidde de jongelui. Tegen half een was het weer rustig op het Spui.

Bijschrift foto: Tussen de aanwezigen bij het Provo-debat in het Vondelpark ontplofte een rookbom.Terug naar de Provo krantenindex