Parool, 19-12-'61


Bekladder van affiches in gijzeling

Zijn doelwit vormen rookartikelen

Amsterdam, dinsdag. Politieagenten hebben vannacht te Amsterdam de 29-jarige (zich "geestenbezweerder" noemende) R.J.G. aangehouden, toen deze bezig was aanplakbiljetten van rookartikelen met de letter K (van kanker) te bekladden.

Vanmiddag is hij door een deurwaarder van het politiebureau naar een huis van bewaring gebracht om daar te worden gegijzeld. De N.V. Publex, pachter van talrijke Amsterdamse reclamezuilen, is vorige week tot deze gijzeling van G. gemachtigd door de president van de hoofdstedelijke rechtbank, aangezien alle andere pogingen om aan zijn actie een eind te maken hadden gefaald.

Vertegenwoordigers van het bureau Publex hebben de "geestenbezweerder" gistermiddag en gisteravond op zijn tocht door Amsterdam gevolgd. Zodra zijn geklad op aanplakbiljetten weer begon, werd de politie gewaarschuwd, die G. inrekende. De machtiging tot gijzeling, waarvan nu gebruik word gemaakt, geld voor maximaal zestig dagen. G. heeft echter op het politiebureau verklaard, met kladden te zullen doorgaan, zodra hij weer op vrije voeten is.

Terug naar de Provo kranten index.