Parool, 6-7-'63


BINNEN EN BUITEN OLYMPISCH STADION

Felle botsingen bij de taptoe

GEWONDEN MOESTEN LANG OP BIJSTAND WACHTEN

Amsterdam, zaterdag. Zowel binnen als buiten het Olympisch Stadion in Amsterdam is het gisteravond tot vrij hevige botsingen tussen politie en anti-Portugese demonstranten gekomen. Op het Stadionplein vielen twee gewonden, die geruime tijd op medische hulp moesten wachten : de ambulancewagen, die in het stadion stond, mocht op last van de politie niet naar buiten. Later zijn de gewonden met een hersenschudding opgenomen.

Aanleiding tot al dit rumoer was de deelneming aan de NAVO-taptoe van een Portugese militaire band. Vele tientallen, vooral jongeren mensen, wilden tegen de aanwezigheid van deze vlogens hen koloniale troepen protesteren.

Te voet en te paard

Binnen het stadion trad de politie alleen met agenten te voet op, buiten ook met ruiters. Op het Stadionplein begon het gevecht snel na het begin van de taptoe. Bij een ruitercharge kwam een demonstrant te vallen. Hij bleef languit liggen en de politie liet hem ongemoeid. Na een kwartier stond de jongen op. Op dat moment sloeg een hoofdinspecteur die de leiding had, hem tegen de grond. Dit incident was het sein voor nieuwe charges, waarbij hard en raak geslagen werd. Kort voor het einde greep de politie opnieuw in. Toen tegen uit het stadion gewerkte groepen demonstranten. Dit gebeurde door agenten in motoren, te paard en te voet. Ook twee meisjes werden op de grond liggend, geslagen. Bij deze charges vielen de gewonden.

Geen woorden

Binnen het stadion begon het allemaal onmiddelijk na het binnenmarcheren van de Portugese nationale garde. Men speelde 'Geen woorden maar daden'. Nauwelijks had het Portugese muziekkorps de Marathonpoort achter zich, of er lieten zich op zeker wel twintig verschillende plaatsen razendsnel demonstranten, die op dat moment hadden gewacht, langs de wielerbaan naar beneden glijden. Terwijl enkelen voor de opmarcherende muzikanten trachtten een spandoek te ontrollen., renden anderen uit alle hoeken in de richting van de band, die onverstoorbaar doorging met het muzikaal eresaluut aan de tegenstanders van Benfica.

Slagveld

Binnen enkele seconden veranderde de grasmat van het stadion in een waar slagveld. Tientallen agenten, supposten, te hulp snellende Nederlandse militairen zetten de achtervolging in, waarbij duidelijk bleek, dat men door deze ordeverstoring was overrompeld. Doordat er rondom de sintelbaan geen afzetting was gevormd, slaagden enkele demonstranten erin, over het veld zigzaggend als rugbyspelers die de tackles van agenten en suppoosten ontliepen, het Portugese orkest te bereiken. Zij schoten, op de hielen gezeten, tussen de gelederen van de muzikanten door. De meesten echter kwamen niet zo ver. Zij werden eerder opgevangen en nog steeds onder de tonen van 'Geen woorden maar daden' met de gummistok bewerkt. Sommigen werden van het veld gesleurd, anderen verdwenen aan armen en benen gedragen onder de eretribune.

Na de eerste golf van demonstranten, volgden er nog enkele individuele pogingen om tot de Portugezen door te dringen, maar intussen was er op de grasmat zoveel politie op de been, dat deze tweede groep zich als het ware in de leeuwenkuil waagde. Nog harder dan een halve minuut eerder werd zij met de gummistok bewerkt en bepaald niet zachtzinnig afgevoerd.

Terug naar de Provo kranten index.