Volkskrant 3-4-67


Ook schade aan kelder

KNOKPLOEG VERNIELT PROVO-BOOT

Amsterdam, 3 april,- Het zaterdagmorgen gesloten huwelijk van het voormalige Amsterdamse provo-raadslid Bernhard de Vries (26) is de inleiding geweest van op grote schaal gepleegde vernielingen aan de twee provo-vestigingen, een boot en een kelder aan de Korte Prinsengracht, volgens de provo's door lieden, die zich gewoonlijk in de hal van het Centraal Station ophouden. De schade wordt geschat op tweeduizend gulden.

Zaterdagmiddag en -nacht heeft een knokploeg, volgens de politie aangevuld met buurtbewoners, de provo-boot, die eigendom is van Hans Tuynman, veranderd in een ruine. Een tiental stalen luiken, die de bovenkant van de aak vormen, werd in het water gesmeten en alle ruiten van het stuurhuis gingen aan scherven. Ook in het inwendige van het schip werden vernielingen aangericht. Alle ruiten van de aan de overzijde gelegen provo-kelder 'De Witte Neger' werden stukgeslagen.

Bruiloft

De moeilijkheden ontstonden zaterdagmiddag toen op de boot het huwelijk van Bernhard de Vries werd gevierd. Het ex-raadslid was 's morgens op het Amsterdamse stadhuis door wethouder Koets onder grote belangstelling in het echt verbonden met de uit Den Haag afkomstige Sonja van den Broek (17). Provo's Hans Tuynman en Lou van Nimwegen fungeerden als getuigen.

Rond drie uur in de middag arriveerde de uit ongeveer acht man bestaande knokploeg. Er ontstonden vechtpartijen aan boord van het schip waarbij een provo in het water werd gegooid. Toen de gewaarschuwde politie op de Korte Prinsengracht kwam, waren de daders verdwenen. Er was op dat moment veel publiek vertelde de commandant van de mobiele eenheid, hoofdinspecteur P. van Dijk. 'Maar van ongeregeldheden was geen sprake meer'.

In de avonduren bleef het onrustig. Terwijl het provotariaat in de voormalige Apollo-bioscoop op de Haarlemmerdijk (die hun door de gemeente is toegewezen, een teach-in hield over 'Het Geweld', sloeg de knokploeg rond kwart voor een opnieuw toe. De provoboot werd volkomen vernield, en de gealarmeerde provo's konden slechts met moeite verhinderen dat de aanvallers hun hoofdkwartier, de kelder binnendrongen, waarbij rake klappen vielen.

Een tiental politiemannen wist de toegestroomde menigte vrij gemakkelijk te verspreiden. 'Er is slechts een keer een tik met de gummistok uitgedeeld', vertelde commandant Van Dijk, 'en dat was eigenlijk meer een duw dan een echte tik'. Er werden geen arrestaties verricht. De politie heeft gedurende een groot deel van de nacht in de omgeving gesurveilleerd, maar behoefte niet meer in te grijpen. De op de boot wonende provo's hebben de nacht doorgebracht in het Apollotheater.

'We hebben, toen de moeilijkheden begonnen, onmiddelijk de politie gewaarschuwd, 's middags zowel als 's avonds. Maar op het hoofdbureau werd gezegd dat we de zaak zelf maar moesten opknappen. Het duurde heel erg lang voor de politie eindelijk kwam opdagen'. aldus provo-raadslid Luud Schimmelpennink. Hoofdinspecteur Van Dijk gaf hierop als commentaar: 'We zijn onmiddelijk na het alarm gekomen. Maar toen we arriveerden hoefden we nauwelijks nog op te treden, omdat van onlusten geen sprake meer was. Ik heb tien man ingezet, maar het hadden er net zo goed vijf geweest kunnen zijn'.

Volgens de politie zijn de vernielingen een actie van de buurtbewoners die vinden dat het aanzien van de buurt door de aanwezigheid van de provo's wordt geschaad. Maar de mening van het provotariaat zijn uitsluitend jongelui van het Centraal Station bij de vernielingen betrokken geweest. 'We weten precies wie het zijn', werd er gezegd. De provo's zijn van plan vandaag officieel aangifte te doen. Zondagnacht brak om kwart over twaalf een brandje uit aan boord van de onbewoonde provoboot. De schade was dit keer gering: een verbrande matras.

Terug naar de Provo kranten index