De Telegraaf, 5-4-'67

(Zeer 'objectief'!)


Nozems uit hal van CS geslagen

MARINE MAAKT SCHOON SCHIP

Represaille voor molesteren verloofden

Amsterdam, woensdag,- Tijdens een goed voorbereide en uitgevoerde 'strafexpeditie' van circa 130, meest dienstplichtige mariniers en matrozen van de Koninklijke Marine uit Den Helder werd gisteravond de beruchte hal van het Centraal Station bevrijd van een groot aantal lastige nozems. Wat de Nederlandse Spoorwegen en de politie maandenlang niet lukte, wisten de militairen binnen 5 minuten te bereiken.

Achtergrond van de militaire bliksemactie was zuiver en alleen wraak. Het merendeel van de militaire strijdmacht woont in Amsterdam. Zij namen herhaaldelijk kennis van molestaties van hun verloofden door de nozems. Dit gebeurde dan meestal, nadat de militairen op het perron afscheid van hun meisjes hadden genomen.

'Wij zien ons optreden ook als een vorm van solidariteit met de politie. Als die slaat, wordt ze er jarenlang op aangekeken. Wij doen zoiets even tussen neus en lippen door', zo vertelde een marinier. 'We hebben dat treinretourtje van Fl 5,- er graag voor over gehad'.
Een van de nozems, de 18-jarige P.D.H.R., moest met ernstig hoofdletsel in het Binnengasthuis worden opgenomen. Een marinier, die de jongen met een schaar van diens lange haren wilde ontdoen, was met dit 'wapen' uitgeschoten. De moeder van de nozem heeft bij de politie van het bureau Warmoesstraat een klacht ingediend.

De spoorwegen en de Amsterdamse gemeentepolitie waren tevoren van de militaire operatie 'Anti-Nozem' op de hoogte. Men deed evenwel niets om het optreden van de mariniers en matrozen te dwarsbomen.

Als uit het niets doken commandogroepjes militairen op een fluitsignaal gisteravond omstreeks kwart over acht uit alle hoeken en gaten van het station de hal binnen.
Alle uitgangen werden bewaakt door andere groepjes, zodat de in het langzamerhand berucht geworden 'stille hoekje' van de stationshal samenklonterende straatjongelui geen kans op vluchten hadden.

Voor de ogen van totaal verbijsterde treinreizigers, die van een dergelijk krachtdadig optreden tegen de lanterfanters slechts hadden gedroomd, vielen er links en rechts harde klappen. Elke nozem werd deskundig afgeranseld.
Gillend en schreeuwend van angst probeerden zij, sommigen met reeds bebloede gezichten, het hazepad te kiezen.

Geen gaatje

Er was echter geen gaatje om de stationshal veilig uit te komen. Het resultaat was, dat de hinderlijke knapen werden opgevangen door militaire bewakingsposten en nogmaals harde klappen te incasseren kregen.
Veel nozems waren gewapend met gummistokken, boksbeugels, stokken en ander wapentuig. Tegen de blote vuisten van een dergelijke overmacht aan militairen konden zij evenwel niet op.

Na de strijd, die in militaire termen gesproken als een verrassingsaanval kon worden beschouwd, meldden enkele tientallen deerlijk gehavende nozems zich bij de provo-kelder aan de Korte Prinsengracht en bij de voormalig Apollo-bioscoop aan de Haarlemmerdijk, het toekomstige provo-centrum.

Eindelijk

'Eindelijk gebeurt er eens iets. Hier hebben we nu al verschrikkelijk lang op zitten wachten', vertelde een spoorwegenemploye die -staande in de hal van zijn domein- van het gevecht getuige was. Pas na de actie verschenen enige agenten van de mobiele eenheid, geescorteerd door in Amsterdam gedetacheerde marechaussees, in de hal.
Zogenaamd om de nozems te beschermen. Er viel evenwel niets te beschermen: de strijd was gestreden. Een inderhaast gealarmeerde eenheid militaire politie van de Koninklijke Marine kon niet veel meer doen dan met een beroep op de redelijkheid van de militairen een tweede veldslag voorkomen.

Tijdens hun actie waren de militairen erin geslaagd enige nozems te verlossen van hun lange haren. Het merendeel van de mariniers en matrozen was namelijk bewapend met een schaar.
Na de geslaagde 'strafexpeditie' hergroepeerde de militairen zich en maakten een korte mars door de stad. Daarna vertrokken zij per trein weer naar hun onderdeel.

De marine-operatie is gisteravond geboren tijdens het kantine-koffiedrinken in de marinecentra Doorn en Den Helder en op de vloot in Den Helder. Om ongeveer tien uur gingen telefoontjes over en weer en werd afgesproken dat men om ongeveer acht uur in Amsterdam per trein zou samenkomen om de lanterfanters in de hal van het Centraal Station militair model zou knippen. Het idee greep als een vuur om zich heen en er volgde een organisatie van een strafexpeditie, streng volgens militaire lijnen.

Zodoende lekte er niets uit en kon het gebeuren dat ongeveer 130 mariniers en matrozen omstreeks halfnegen als uit de grond oprezen bij de beatniks in de hal. De bedoeling was de langharigen samen te drijven in de tunnel en hun daar een kappersbehandeling te geven.
Het is in slechts een geval tot deze afronding van de operatie gekomen. De weinige -volkomen verbijsterde- reizigers in de hal juichten, na van de eerste schrik te zijn bekomen, de mariniers toe en joelden naar de beatniks, die nagezeten door de strafexpeditie, een goed heenkomen zochten.

Uit welingelichte bron vernamen wij gisteravond dat de voorgeschiedenis van de marineacties te Amsterdam zijn grond vindt in Haarlem. Reeds wekenlang worden op het Haarlemse station schermutselingen uitgevochten tussen Mariniers die met verlof gaan of van verlof komen en nozems die van een fuifje in de omgeving van Haarlem terugkeren naar Amsterdam.
Deze relletjes zijn dagelijks gesprek geworden bij de marinemensen. Daarom kon een vergeldingsactie van gemolesteerde verloofden zo onmiddelijk aanslaan.

Na de geslaagde operatie 'Anti-Nozem' bleef het geruime tijd onrustig in de Amsterdamse binnenstad. In de stationshal vonden nog enige schermutselingen plaats. Omstreeks halfelf werd de CS-hal hemetisch afgesloten, behalve een toegangsdeur. Bovendien werd de looptunnel op het Stationsplein buiten gebruik gesteld.

De 17-jarige machinist derde klasse Pieter Calkhoven, is door een dertigtal nozems uit wraak mishandeld, toen hij, niets wetend van de acties bij het C.S., een avondje uit wilde gaan.

Hij was juist op weg van de marinebasis Kattenburg naar de Nieuwendijk, waar hij naar de bioscoop wilde gaan. Veel verder dan de brug tegenover het Victoriahotel kwam hij niet. Een grote groep nozems had hem gesignaleerd en viel hem onverhoeds aan.
Hij liep enkele rake klappen op. Bovendien brak zijn bril. Hij moest in het bureau Warmoesstraat zijn verwondingen laten behandelen. Daarna kon hij weer naar huis gaan.

 

Terug naar de Provo kranten index