logo Eye-Tools

 

Ervaring van Peter Ruiter met "Beter leren zien" zonder bril 

Peter Ruiter, Eye-Tools.Peter op hotel Hilton in Cairo

Vanaf mijn 12e jaar tot een leeftijd van 22 jaar heb ik een bril gedragen voor kortzichtigheid. Daarna heb ik 8 jaren contactlenzen gedragen tot mijn 29e jaar.  Nu, 54 jaren jong, kan ik goed zien zonder bril of contactlenzen. 

Gevolgde cursussen o.a: Bril recept 1987 van Peter Ruiter

Internationale Conferences for Holistic Vision

Sinds 1994 neem ik deel aan de jaarlijks gehouden Internationale Conferences for Holistic Vision . Zo ben ik in de gelegenheid geweest om veel praktische zaken te leren over het weer "Beter leren zien" op natuurlijke wijze. Cosmic HealingDoor het volgen van de voordrachten en de uitwisseling met internationale personen die werken in dit gezondheidsgebied. Ook heb ik aan veel verschillende workshops kunnen deelnemen, die gekoppeld waren aan de Conferences. Door deze "internationale Vision Experts" heb ik waardevolle kennis en ervaring opgedaan. Zodat ik nu beschik over heb een breed spectrum aan holistische mogelijkheden om de gezondheid van de ogen te verbeteren. 

Dank aan

Mijn dank gaat uit naar al de mensen die bijgedragen hebben aan het herstel van mijn gezichtsvermogen. Ik kan hier niet volledig zijn maar ik noem enkelen: Dr. William Bates, dr. Roberto Kaplan, Peter Mansfield, Jur ten Hoopen, Meir Schneider, dr. Ray Gottlieb, Sarah Cobb, Sylvia Lakeland, Eva Lothar, Central zienMikolaj Markiewicz, Sergiej Litwinow, Mantak Chia, Agnes de Jong, Reinoud Eleveld, Wolfgang Hätscher Rosenbauer, Leonora Koller-Eps, Uschi Ostermaier-Sitkowski, Martin Sussman, Maurizio Cagnoli, Christopher Markert, dr. Jacob Liberman, OD.,Ph.D., dr. Janet Goodrich .......en Almuth Klemm. 


Docent Goed Zien, sinds 2003. 

Ik wil met mijn ervaring en kennis mensen inspireren om gezond te zien op natuurlijke wijze en hiermee hun gezichtsvermogen te vergroten. Door het verruimde visuele bewustzijn en inzicht kan het algehele welzijn in de wereld groeien. Hiervoor is Eye-Tools opgericht, 1 januari 2008, voor lessen in gezond leren zien, cursusen, workshops en producten voor beter zien. 


Lid van "Der Verein für Gesundes Sehen".Groepsfoto Verein-Gesundes-Sehen 

Sinds 2004 ben ik lid van de Duitse vereniging voor gezond zien, meer dan 130 leden. De vereniging is een platform voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van het bewust omgaan met de visuele waarneming. Zie voor meer informatie de website:  www.verein-gesundes-sehen.de Groeps foto Verein-Gesundes-SehenDer Verein für ganzheitlich orientierte Sehtrainerinnen, Optikerinnen, Augenärtztinnen und Interesierte.

In het tijdschrift "AugenBlick" für gesundes sehen is een artikel van Eye-Tools opgenomen "Augenklappen im Sehtraining, Wann kannst du eine Augenklappe gebrauchen?  

Picasa dia show Verein fur Gesundes Sehen

 

 

Pisaca foto album weekend met der Verein für Gesundes Sehen

Presentatie Peter Ruiter

Workshop gegeven over de "Zwarte punt techniek" aan de leden van de Vereniging voor gezond zien.

Workshop over "Centraal zien" is samen met Almuth Klemm gegeven in Duitsland aan de leden van de vereniging voor Gezond Zien.

Kijk hier voor presentaties en workshops voor de International Conference for Holistic Vision.