logo Eye-Tools

 

Bewust zien is geboorte rechtBewust de schoonheid van een bloem zien

"Twee lichten verlichten onze wereld. Het ene is de zon, maar het andere beantwoordt dat: het licht in de ogen. Alleen doordat ze met elkaar verbonden zijn, kunnen we zien. Als een van beide ontbreekt, zijn we blind." 

Bron: Het licht zien, het verbonden bestaan van licht en inzicht. Van Arthur Zajonc

Inhoud pagina:


Zien verbeteren door bewustzijn.

Stop met kijken en begin met te zien 

Op een dag stond ik te kijken naar de kunstschilder, mijn vriend Peter Schaareman, die aan het werk was. Het viel me op dat hij herhaaldelijk een stap achteruit deed en naar zijn doek staarde. Ik vroeg me af waar hij naar keek, tot ik me realiseerde: niet naar iets in het bijzonder. Hij verbreedde eenvoudig zijn gezichtsveld, door wat minder gericht te kijken en zijn ogen over het hele werk te laten dwalen. Doordat hij niet naar iets speciaals uitkeek, werd zijn blik vanzelf aangetrokken door alles wat op het schilderij nog nadere aandacht vergde.The eye of the painter of rocks refecting rocks. Olie schilderij van Peter Schaareman, afmeting 100 bij 70 cm. 

Titel: The eye of the painter of rocks refecting rocks. Olie schilderij van Peter Schaareman, afmeting 100 bij 70 cm. 

Door nergens naar te zoeken kun je alles gaan zien. In feite komt alles wat voor ons leven belangrijk is naar ons toe als we ophouden ernaar te zoeken. Als we op deze manier leven, hoeven we nooit iets uit te puzzelen of ons af te vragen wat ons te doen staat omdat het leven ons steeds weer de volgende stap op onze reis aangeeft.


Zien of niet zien 

Hoe vaak ontkennen we niet wat we zien om ongemak te vermijden? Wat zou er gebeuren als we alles wat we zagen, hoorden en voelden aan onszelf toegaven?

Er zijn vele manieren waarop we de verruiming van ons bewustzijn kunnen bevorderen. Toch denk ik dat eenvoudig aandacht besteden aan alles wat we gewaar worden het nuttigst is als we ons verder willen ontwikkelen. Onze echte inzichten doen we op als we elke dag weer proberen werkelijk tegenwoordig te zijn bij onze verhouding met anderen, bij de afhandeling van onze zaken en bij het nakomen van onze verplichtingen. Als we leren kijken naar alles wat op onze weg komt, verscherpen we onze blik tot het uiterste.

Perspectief 

Stel je honderd mensen voor. Allen staan ze op verschillende verdiepingen van de domtoren in Utrecht. Wie op de benedenverdieping zo ver kijkt als hij kan, ziet alleen een paar huizenblokken ver. Dat is zijn huidige kijk op de werkelijkheid en alles daar voorbij zou je de toekomst kunnen noemen.

De mensen die hoger staan, op de tweede verdieping waar de klokken hangen, kunnen iets meer zien. Hun heden is de toekomst voor degenen onder hen. Met elke volgende verdieping breidt het blikveld van de waarnemer zich uit. Het uitzicht bovenop het de domtoren helemaal tot aan Amsterdam! Dit gaat het voorstellingsvermogen van de mensen op de laagste verdiepingen zelfs volstrekt te boven.

Zo werkt het bewustzijn. We geloven dat we allemaal dezelfde dingen zien en kunnen ons vaak niet voorstellen dat andere mensen alles zo anders interpreteren. In werkelijkheid zien we de dingen echter vanuit ons eigen perspectief -of, zoals de Talmoed zegt: "We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien ze zoals wij zijn." 

Bron: Dr. Jacob Liberman OD, Ph.D met Erik Liberman, Wijsheid uit een leeg hoofd, Ankh-Hermes.

Bewust worden van spanningen in de ogen

Mensen leven langer wanneer zij regelmatig oefeningen doen voor hun lichaam. Met voldoende bewegen blijf je gezond. Bijna iedereen neemt de tijd om zijn tanden te poetsen. Iedereen accepteert dat pianospelen, paardrijden, golf spelen, zwemmen en joggen verbetert door te oefenen. Waarom niet het zien, het gebruik van je ogen? 

Autoriteiten weten niet waarom en hoe verslechtering van het gezichtvermogen zich ontwikkelt. Toch adviseren zij zelfverzekerd dat ogen slechter worden en niet beter, en wanneer de ogen beginnen slechter te zien is er niets wat je er aan kunt doen.

Alsof de ogen los staan van jouw lichaam en we niets te maken hebben met wat er met je ogen gebeurt. Vanuit mijn ervaring weet ik dat we geen passieve slachtoffer hoeven te zijn.

Om het zien van je ogen te verbeteren, moeten we leren om de ogen te ontspannen en mentale stress kwijt te raken. Dit is moeilijk omdat chronische spanningen op je ogen normaal aanvoelen. Je bent je niet bewust van deze spanningen. Slecht zien is een gewoonte en gewoonten veranderen is niet eenvoudig omdat deze onbewust zijn en diep in je structuur zitten.

Het is te leren met de cursus beter leren zien van Eye-Tools.

Bron: Dr. Ray Gottlieb, O.D. Ph.D.

Bewustzijn als spiegelOsho bewust zien

De dingen blijven uiterlijk veranderen.
Je moet ze spiegelen.
Maar bedenk altijd dat de spiegel dezelfde blijft.
Spiegeling verandert de spiegel niet.
Identificeer je niet met de spiegeling.
Denk aan jezelf als spiegel.
Dit is wat bedoeld wordt met getuige zijn.
En getuige zijn is meditatie.

Bron: Woorden van Eeuwigheid, Osho, ISBN 90-693-390-6, Altamira.

www.osho.nl www.osho.com


Goed zien is je geboorte recht

Mindmap: Reis door de Chakra'sMindmap: Reis door de Chakra's