logo Eye-Tools

 

Leren zien zonder bril of contactlenzenKatten ogen zien goed

De meeste organen en andere lichaamsdelen kunnen met oefening herstellen of zelfs spontaan genezen. Volgens de heersende visie de ogen niet! Oogartsen vertellen ons dat negentig procent van de mensen een bril zal moeten dragen. 

Heb je te horen gekregen dat je bijziendheid hebt, of verziendheid, astigmatisme of ouderdomsverziendheid? Heb je te horen gekregen dat je altijd een bril zult moeten dragen? Tegen veel mensen is dit ooit wel eens gezegd en zij geloofden het. Maar is het feitelijk juist?

Maar wie het wil, kan beter leren zien zonder bril, lenzen of laserbeschadigingen. Gebleken is dat verbetering van het gezichtsvermogen binnen vrijwel ieders bereik ligt.

In de oogheelkunde wordt onderwezen dat onscherp zien het gevolg is van de vorm van de oogbol. Deze vorm ligt vast in onze genen en daarom is verbetering van het gezichtsvermogen onmogelijk. Maar als de erfelijke vorm van de oogbol werkelijk de oorzaak is van slecht gezichtsvermogen, waarom hadden onze voorouders dan niet dezelfde problemen?

Een epidemie van oogafwijkingen, vooral bijziendheid, is ontstaan in de geïndustrialiseerde wereld terwijl in de minder ontwikkelde landen bijziendheid nauwelijks voorkomt.

Het lijkt erop dat het aantal gevallen van bijziendheid binnen een generatie toeneemt, doordat mensen hoger zijn opgeleid en meer tijd binnenshuis doorbrengen.

Onderzoekers stelden vast dat in Japan tussen 1945 en 1970 het aantal gevallen van bijziendheid bijna verdriedubbelde, gelijktijdig met de industrialisatie en de verwestering van de Japanse samenleving. 

In de moderne wereld is het aantal gevallen van bijziendheid significant lager bij de boerenbevolking dan bij de hoog opgeleide beroepsbevolking. Je hebt meer kans op bijziendheid naarmate u hoger bent opgeleid. 

De statistieken percentage bijzienden:

Bron: bewerking van een artikel van dr. Jacob Liberman, oogarts in Ode april 2003.

Het is mogelijk deze ontwikkelingen te keren!

Eye-Tools wil bijdragen aan het bereiken van een heldere blik door het geven van lessen in gezond beter zien. Daarnaast door het ontwerpen van producten, educatieve hulpmiddelen, om weer gezond te gaan zien. 


Wat is eigenlijk zien? 

Novalis

Niet anders dan we in ons bewustzijn doen - door middel van de productieve kracht van de verbeelding. bewustzijn is het oog en het oor, het zintuig voor de innerlijke en de uiterlijke betekenis.

Goethe

Mijn gewaarwording is op zichzelf een denken, en mijn denken een gewaarworden.

Augustinus

Onze hele bezigheid in dit leven is het herstellen van de gezondheid van het oog van het hart waarmee we God zouden kunnen aanschouwen.

Albert Einstein, ca. 1917.

De rest van mijn leven zal ik nadenken over wat licht is!


Zien is bewustwording door kijkenDe lamp en het oog

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

Osho zegt gewoon tegen je:

Doe je ogen open, wordt meer bewust. En dat bewustzijn zal je helpen bij alle soorten moeilijkheden en alle soorten problemen. Dat bewustzijn zal als een licht in de donkere nacht zijn. En dat licht zal bij je blijven waar je ook heen gaat, je zult in staat zijn om te zien.

Wil je meer weten over bewust zien? Volg dan de cursus "Beter leren zien"