logo Eye-Tools

 

Kinderen beter leren zienKind kijkt door vergrootglas van oma

Gezichtsvermogen van kinderen neemt af door school

Onderwijzers hebben vaak waargenomen dat hun leerlingen het bord aan de muur goed kunnen zien wanneer ze voor eerst naar school komen, maar dat hun gezichtsvermogen dan in de loop der weken langzaam afneemt.

Kinderen moeten natuurlijk leren geduldig en ijverig te zijn. Inspanning is echter niet hetzelfde als spanning. Geest en lichaam functioneren daarentegen beter en met meer succes wanneer ze niet gespannen zijn en wanneer ze spontaan op een zinvol doel zijn gericht. Hetzelfde geldt vooral ook voor de ogen. Natuurlijk kan stress soms niet worden vermeden. Maar wie gewoon dag aan dag gespannen is, vermindert langzaam zijn vitaliteit, zijn weerstandsvermogen en zijn gezichtsvermogen.

Scholieren moeten bril door digitaal schoolbord

Basisschoolleerlingen moeten sneller een bril doordat op veel scholen wordt gewerkt met digitale schoolborden.

Nadelen digitaal schoolbord

  1. De letters op een digtaal bord zijn vaak kleiner dan op een krijtbord.
  2. Het contrast op de digitale borden is minder dat op een krijtbord
  3. De letters op het digtale bord soms achter in de klas veel te klein zijn. Met een krijtje kun je niet heel klein krabbelen.

Kinderen met oog problemen

Aantal bijzienden neemt enorm toe:kind kijkt door vergrootglas van oma naar bloem

Bron: bewerking van een artikel van dr. Jacob Liberman, oogarts in Ode april 2003.

Zie de YouTube's The epidemic of myopia in schools. Fate or choice?

van een presentatie van Dr. Sylvia Lakeland and Mikolaj Markiewicz


Het is mogelijk deze ontwikkelingen te keren!

Mits we onderkennen wat de werkelijke oorzaken zijn van niet goed zien:

Eye-Tools wil bijdragen aan het bereiken van een heldere blik door het geven van lessen in gezond beter zien. Daarnaast door het ontwerpen van producten, educatieve hulpmiddelen, om weer gezond te gaan zien. 


Oogoefeningen voor kinderen

Ouders hebben grote invloed op de ontwikkeling van de visuele mogelijkheden en de leercapaciteiten van hun kinderen. De juiste omgeving en een oprechte belangstelling voor wat kinderen doen, kan hun plezier bijbrengen in het leren en hen helpen bij het ontwikkelen van goede visuele vermogens.

Ieder kind heeft zijn of haar eigen manier van zien. Meestal is dat een mengeling van een globale en een gerichte manier van kijken. Het komt echter voor dat kinderen niet het juiste evenwicht daartussen kunnen vinden, en blijven steken in een verkeerde visuele benadering. Leerproblemen en slecht ontwikkelde sociale vaardigheden kunnen daarvan het gevolg zijn.

Als ouder kunt je veel doen om je kind te helpen deze problemen te overwinnen.


YouTube: Augen entspannt macht Schulkinder klug!

School kinderen leren hun ogen te ontspannen. Met ontspannen ogen kun je goed leren!