Westsiberische Laika - West Siberische Laika - Russisch Europese Laika - Russisch-Europese Laika - Laikarassen
Westsiberian Laika - Eastsiberian Laika - West Siberian Laika - East Siberian Laika - Russian European Laika - Laika breeds
Russko-Europeiskaja Laika - Vostoznosibirskaja Laika - Zapadnosibirskaja Laika - Russian Laiki - Siberian Laiki
Østsibirsk Laika - Vestsibirsk Laika - Russisk Europeisk Laika - Östsibirisk Laika - Vestsibirisk Laika - Rysk Europeisk Laika
Itäsiperian Laika - Länsisiperian Laika - Venäläis-Eurooppalaiset laika