logo
Sluisstraat 19       5712 BD  Someren-Eind       Tel : 0493 841211      Fax : 0493 473122

Home

Financieel

Salaris

Fiscaal

Advies en begeleiding

VvE Beheer

Contact


Vereniging van eigenaren (VvE) beheer

Het feit dat u lid bent van een VvE duidt erop dat u niet de enige eigenaar bent van het pand. De plicht van elke VvE moet een ledenadministratie voeren, de jaarlijkse vergadering voorbereiden, bijeenroepen en notuleren, ook is er  voor nieuwe VvE een plicht tot het vormen van een reservefonds voor groot onderhoud. Voor bestaande VvE geld deze verplichting per 2008.

Bij verkoop van uw appartement(srecht) zal de notaris bij de bestuurder informeren of de betreffende eigenaar betalingsachterstanden heeft. De makelaar zal vragen naar een balans, de notulen en de stand van de reserve voor groot onderhoud. Het is dan wel erg gemakkelijk als dergelijke gegevens direct voorhanden zijn.

Wanneer u ervoor kiest om het beheer van uw appartementencomplex uit te besteden aan Administratiekantoor Verhees heeft u één contactpersoon die al deze gegevens administreert en paraat heeft. Ook heeft u één aanspreekpunt voor alle
bouw technische zaken.
U mag dan de volgende activiteiten van ons verwachten:

1. Algemene ondersteuning
2. Administratief beheer
3. Financieel beheer
4. Begeleiding kascommissie
5. Technisch / bouwkundig beheer
6. Klein onderhoud en reparaties
7. Contract begeleiding
8. Project begeleiding
9. Accountants controle

Mocht u meer willen weten over VvE beheer klik voor meer informatie