Parenteel van Rinse (Sipkes) Wouda

Beheerder Renze Wouda e-mail rwouda@hetnet.nl

Correctie en/of aanvullingen zijn van harte welkom.

Laatste wijziging 05-01-2019

Naar Index (4131 personen)

 

I Rinse (Sipkes) Wouda.


Kinderen van Rinse uit onbekende relatie:

 

1 Bauckjen Wouda. Zij is gedoopt op donderdag 6 september 1696 in Kollum.

2 Sipke (Rinses) Wouda, gedoopt op donderdag 21 augustus 1698 in Kollum. Volgt II.

 


II Sipke (Rinses) Wouda, zoon van Rinse (Sipkes) Wouda (zie I). Hij is gedoopt op donderdag 21 augustus 1698 in Kollum. Sipke trouwde met Doetje Berends. Doetje is een dochter van Berend Beyns en Lutske Annes.


Kinderen van Sipke en Doetje:

 

1 Trijntje (Sipkes) Wouda, gedoopt op zondag 7 maart 1728 in Oudwoude/Westergeest. Volgt III-a.

2 Berend (Sipkes) Wouda. Hij is gedoopt op maandag 14 mei 1731 in Oudwoude/Westergeest. Berend is overleden vóór 1738, ten hoogste 7 jaar oud.

3 Renske (Sipkes) Wouda, geboren in 1734. Volgt III-b.

4 Berend (Sipkes) Wouda, gedoopt op zondag 12 januari 1738 in Oudwoude/Westergeest. Volgt III-c.

5 Sieske (Sipkes) Wouda. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1743 in Dantumadeel.

 


III-a Trijntje (Sipkes) Wouda, dochter van Sipke (Rinses) Wouda (zie II) en Doetje Berends. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1728 in Oudwoude/Westergeest. Trijntje trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1746 in Westergeest met Sjoerd (Tjebbeles) de Vries, 21 of 22 jaar oud. Sjoerd is een zoon van Tjebbele Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 3 september 1724 in Oostermeer, Eestrum.


Kinderen van Trijntje en Sjoerd:

 

1 Tjebbele (Sjoerds) de Vries. Hij is gedoopt in april 1748 in Westergeest/Oudwoude.

2 Wytze (Sjoerds) de Vries, gedoopt op vrijdag 28 mei 1751 in Westergeest. Volgt IV-a.

 


IV-a Wytze (Sjoerds) de Vries, zoon van Sjoerd (Tjebbeles) de Vries en Trijntje (Sipkes) Wouda (zie III-a). Hij is gedoopt op vrijdag 28 mei 1751 in Westergeest. Wytze is overleden op woensdag 30 augustus 1826 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1826. Wytze:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 15 november 1778 in Oenkerk met Minke (Sjoerds), 25 jaar oud. Minke is geboren in mei 1753 in Oenkerk, dochter van Sjoerd (Andries) en Antje (Jans). Zij is gedoopt op zondag 1 september 1793 in Hardegarijp. Minke is overleden in 1795, 41 of 42 jaar oud.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 19 februari 1797 in Tietjerksteradeel met Tjitske (Hendriks), 43 of 44 jaar oud. Tjitske is geboren in 1753 in Hardegarijp, dochter van Hendrik (Jakobs) en Maaike (Hommes). Zij is gedoopt op vrijdag 25 maart 1785 in Oenkerk.


Kinderen van Wytze en Minke:

 

1 Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan, geboren in 1778 in Oenkerk. Volgt V-a.

2 Andries de Vries, geboren in 1780 in Oenkerk. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk.

3 Antje de Vries, geboren in 1788 in Oenkerk. Volgt V-b.

4 Sipke de Vries, geboren op zondag 7 juli 1793. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk.

 


V-a Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan is geboren in 1778 in Oenkerk, zoon van Wytze (Sjoerds) de Vries (zie IV-a) en Minke (Sjoerds). Hij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk. Sjoerd is overleden op maandag 4 oktober 1847 in Ferwerderadeel, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1847. Sjoerd trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 7 augustus 1803 in Blija met Baukje (Taekes) Baarstra, 36 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 10 februari 1767 in Westdongeradeel, dochter van Taeke (Dirks) Baarstra en Bontje Pieters. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1767 in Holwerd. Baukje is overleden op donderdag 13 januari 1842 in Ferwerderadeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1842.


Kinderen van Sjoerd en Baukje:

 

1 Menke (Sjoerds) Zuiderbaan, geboren op woensdag 15 augustus 1804 in Blija. Volgt VI-a.

2 Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan, geboren op zaterdag 7 februari 1807 in Blija. Volgt VI-b.

 


VI-a Menke (Sjoerds) Zuiderbaan is geboren op woensdag 15 augustus 1804 in Blija, dochter van Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan (zie V-a) en Baukje (Taekes) Baarstra. Zij is gedoopt op zondag 2 september 1804 in Blija. Menke is overleden op dinsdag 6 februari 1866 in Ferwerderadeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1866. Menke trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 19 mei 1836 in Ferwerderadeel met Jakele (Bokkes) Boersma, 30 jaar oud. Jakele is geboren op donderdag 22 augustus 1805 in Blija, zoon van Bokke (Cornelis) Boersma en Pietje (Klases) Miedema. Hij is gedoopt op zondag 29 september 1805 in Blija. Jakele is overleden op donderdag 17 juni 1858 in Ferwerderadeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1858.


Kinderen van Menke en Jakele:

 

1 Pietje Boersma, geboren op zondag 3 juni 1838 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1838. Pietje is overleden op donderdag 13 februari 1868 in Ferwerderadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1868. Pietje bleef ongehuwd.

2 Baaye Boersma, geboren op dinsdag 19 november 1839 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1839. Baaye is overleden op vrijdag 24 april 1863 in Ferwerderadeel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1863. Baaye bleef ongehuwd.

3 Bokke Boersma, geboren op dinsdag 15 november 1842 in Ferwerderadeel. Volgt VII-a.

 


VII-a Bokke Boersma is geboren op dinsdag 15 november 1842 in Ferwerderadeel, zoon van Jakele (Bokkes) Boersma en Menke (Sjoerds) Zuiderbaan (zie VI-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1842. Bokke is overleden op woensdag 4 augustus 1897 in Ferwerderadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 augustus 1897. Bokke trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1876 in Ferwerderadeel met Harmenke Abbenga, 45 jaar oud. Harmenke is geboren op vrijdag 12 maart 1830 in Blija, dochter van Gerben (Abes) Abbenga en Antje (Roelofs) Hoogstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1830. Harmenke is overleden op zaterdag 23 november 1901 in Ferwerderadeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1901.


VI-b Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan is geboren op zaterdag 7 februari 1807 in Blija, dochter van Sjoerd (Wytze) Zuiderbaan (zie V-a) en Baukje (Taekes) Baarstra. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1807 in Blija. Bottje is overleden op vrijdag 10 maart 1882 in Ferwerderadeel, 75 jaar oud. Bottje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 mei 1836 in Ferwerderadeel met Sierk (Jurjens) Hellinga, 31 jaar oud. Sierk is geboren op zondag 8 juli 1804 in Blija, zoon van Jurjen (Sierks) Hellinga en Ymkje Pieters. Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1804 in Blija. Sierk is overleden op donderdag 10 april 1873 in Ferwerderadeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1873.


Kinderen van Bottje en Sierk:

 

1 Baukje Hellinga, geboren op zondag 24 september 1837 in Blija. Volgt VII-b.

2 Jurjen Hellinga, geboren op woensdag 23 februari 1842 in Blija. Volgt VII-c.

 


VII-b Baukje Hellinga is geboren op zondag 24 september 1837 in Blija, dochter van Sierk (Jurjens) Hellinga en Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1837. Baukje is overleden op zaterdag 26 augustus 1916 in Ferwerderadeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1916. Baukje trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Ferwerderadeel met Pieter (Meinderts) Slager, 41 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 14 augustus 1832 in Blija, zoon van Meindert (Pieters) Slager en Klaaske (Alderts) de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1832. Pieter is overleden op vrijdag 6 december 1907 in Ferwerderadeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1907.


Kind van Baukje en Pieter:

 

1 Eke Slager, geboren op zaterdag 20 februari 1875 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1875. Eke is overleden op donderdag 11 maart 1880 in Ferwerderadeel, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 mei 1880.

 


VII-c Jurjen Hellinga is geboren op woensdag 23 februari 1842 in Blija, zoon van Sierk (Jurjens) Hellinga en Bottje (Sjoerds) Zuiderbaan (zie VI-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1842. Jurjen is overleden op woensdag 27 mei 1885 in Ferwerderadeel, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1885. Jurjen trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1869 in Ferwerderadeel met Jenke (Pieters) van Driesum, 28 jaar oud. Jenke is geboren op zaterdag 17 oktober 1840 in Ferwerd, dochter van Pieter (Johannes) van Driesum en Trijntje (Jetses) Kalma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1840. Jenke is overleden op woensdag 14 februari 1906 in Ferwerderadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1906.


V-b Antje de Vries is geboren in 1788 in Oenkerk, dochter van Wytze (Sjoerds) de Vries (zie IV-a) en Minke (Sjoerds). Zij is gedoopt op zondag 8 september 1793 in Rijperkerk. Antje is overleden op zondag 28 april 1867 in Leeuwarderadeel, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1867. Antje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1816 in Tietjerksteradeel met Hendrik (Halbes) Algra, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 5 augustus 1785 in Rijperkerk, zoon van Halbe (Pieters) Algra en Akke Alles. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1785 in Rijperkerk. Hendrik is overleden op dinsdag 18 mei 1858 in Tietjerksteradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1858.


Kinderen van Antje en Hendrik:

 

1 Wytze Algra, geboren op zondag 21 december 1817 in Giekerk. Volgt VI-c.

2 Akke Algra, geboren op donderdag 10 augustus 1820 in Tietjerksteradeel. Volgt VI-d.

3 Minke Algra, geboren op zondag 15 juni 1823 in Giekerk. Volgt VI-e.

4 Halbe Algra, geboren op dinsdag 6 januari 1829 in Rijperkerk. Volgt VI-f.

 


VI-c Wytze Algra is geboren op zondag 21 december 1817 in Giekerk, zoon van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1817. Wytze is overleden op zaterdag 22 februari 1868 in Idaarderadeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1868. Wytze:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 december 1845 in Leeuwarderadeel met Dieuwke de Jong, 37 jaar oud. Dieuwke is geboren op zondag 1 mei 1808 in Huizum, dochter van Pieter (Douwes) de Jong en Tietje Heins. Zij is gedoopt op donderdag 19 mei 1808 in Huizum. Dieuwke is overleden op zondag 31 maart 1850 in Leeuwarderadeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1850.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op woensdag 20 februari 1867 in Leeuwarderadeel met Trijntje Oosterhof, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 24 november 1844 in Cornjum, dochter van Paulus (Sanders) Oosterhof en Eelkje (Jochums) Algra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1844.


VI-d Akke Algra is geboren op donderdag 10 augustus 1820 in Tietjerksteradeel, dochter van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1820. Akke is overleden op zaterdag 22 juni 1889 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1889. Akke:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25 februari 1844 in Leeuwarden met Petrus Jacobus Kerkhoven, 26 jaar oud. Petrus is geboren op donderdag 17 april 1817 in Harlingen, zoon van Johannes Jacobus Kerkhoven en Sophia Johannis Waller. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 april 1817. Petrus is overleden op zondag 16 oktober 1864 in Leeuwarderadeel, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1864.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 2 mei 1866 in Leeuwarden met Hans Arends, 48 jaar oud. Hans is geboren op vrijdag 7 november 1817 in Leeuwarden, zoon van Johannes Arends en Wimke Hanses. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 november 1817. Hans is overleden op zaterdag 9 september 1905 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1905.


Kind van Akke en Petrus:

 

1 Antje Kerkhoven, geboren op zondag 21 april 1844 in Leeuwarden. Volgt VII-d.

 


VII-d Antje Kerkhoven is geboren op zondag 21 april 1844 in Leeuwarden, dochter van Petrus Jacobus Kerkhoven en Akke Algra (zie VI-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 april 1844. Antje is overleden op zaterdag 2 december 1911 in Huizum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1911. Zij is begraven in Huizum. Antje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 mei 1869 in Leeuwarden met Machiel van Driesum, 26 jaar oud. Machiel is geboren op zondag 27 november 1842 in Leeuwarden, zoon van Jan van Driesum en Biena van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 november 1842. Machiel is overleden op woensdag 22 maart 1922 in Leeuwarderadeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1922.


VI-e Minke Algra is geboren op zondag 15 juni 1823 in Giekerk, dochter van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1823. Minke is overleden op woensdag 7 augustus 1872 in Leeuwarderadeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1872. Minke trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 7 juli 1858 in Leeuwarderadeel met Wopke van der Meer, 29 jaar oud. Wopke is geboren op donderdag 22 januari 1829 in Huizum, zoon van Jan (Hendriks) van der Meer en Talkje (Meines) Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1829. Wopke is overleden op zaterdag 13 juni 1891 in Leeuwarderadeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1891.


Kinderen van Minke en Wopke:

 

1 van der Meer, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 23 februari 1860 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1860. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1860.

2 Antje van der Meer, geboren op vrijdag 8 januari 1864 in Huizum. Volgt VII-e.

 


VII-e Antje van der Meer is geboren op vrijdag 8 januari 1864 in Huizum, dochter van Wopke van der Meer en Minke Algra (zie VI-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1864. Antje is overleden op dinsdag 2 december 1941 in Veenwouden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Huizum. Antje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 29 september 1894 in Leeuwarderadeel met Feike van der Ploeg, 26 jaar oud. Feike is geboren op vrijdag 8 mei 1868 in Stiens, zoon van Pieter (Feikes) van der Ploeg en Geeske (pieters) van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1868. Feike is overleden op zondag 19 december 1926 in Huizum, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1926. Hij is begraven in Huizum.


VI-f Halbe Algra is geboren op dinsdag 6 januari 1829 in Rijperkerk, zoon van Hendrik (Halbes) Algra en Antje de Vries (zie V-b). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1829. Halbe is overleden op zondag 10 januari 1909 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1909. Halbe trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1859 in Tietjerksteradeel met Trijntje Bloembergen, 32 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 29 januari 1827 in Rottevalle, dochter van Gjalt (Reitzes) Bloembergen en Grietje (Koops) van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1827. Trijntje is overleden op zaterdag 12 september 1885 in Tietjerksteradeel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 september 1885.


Kinderen van Halbe en Trijntje:

 

1 Hendrik Algra, geboren op maandag 25 juni 1860 in Tietjerk. Volgt VII-f.

2 Grietje Algra, geboren op zondag 6 april 1862 in Tietjerksteradeel. Volgt VII-g.

3 Gjalt Algra, geboren op zaterdag 15 september 1866 in Tietjerksteradeel. Volgt VII-h.

 


VII-f Hendrik Algra is geboren op maandag 25 juni 1860 in Tietjerk, zoon van Halbe Algra (zie VI-f) en Trijntje Bloembergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1860. Hendrik is overleden op donderdag 31 oktober 1935 in Steenwijk, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Hendrik:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1888 in Leeuwarden met Tietje Radsma, 29 jaar oud. Tietje is geboren op donderdag 3 maart 1859 in Leeuwarden, dochter van Cornelis Radsma en Antje van der Zee. Tietje is overleden op maandag 4 maart 1901 in Arum, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1901.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 19 april 1902 in Wonseradeel met Lijsbeth Tiemstra, 40 jaar oud. Lijsbeth is geboren op dinsdag 8 april 1862 in Pingjum, dochter van Kornelis (Dirks) Tiemstra en Geertje (Reinders) Heerpels. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1862. Lijsbeth is overleden op woensdag 31 mei 1950 in Heerenveen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.


Kinderen van Hendrik en Tietje:

 

1 Halbe Algra, geboren op woensdag 16 januari 1889 in Zwolle. Volgt VIII-a.

2 Antje Algra, geboren op zaterdag 10 januari 1891 in Elspeet. Volgt VIII-b.

3 Trijntje Algra, geboren op dinsdag 30 mei 1893 in Ermelo. Volgt VIII-c.

4 Cornelia Algra, geboren op maandag 7 januari 1895 in Elspeet. Volgt VIII-d.

 


VIII-a Halbe Algra is geboren op woensdag 16 januari 1889 in Zwolle, zoon van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Van de geboorte is aangifte gedaan. Halbe:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13 december 1917 in Vlissingen met Valentiene Francina Catharina Schout, 24 jaar oud. Valentiene is geboren op maandag 7 augustus 1893 in Vlissingen, dochter van Cornelis Willen Anthony Schout en Merantine Clemence Felies. Valentiene is overleden op zondag 24 juni 1928 in Ginneken en Bavel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Zij is begraven op woensdag 27 juni 1928 in Vlissingen (Noorderbegraafplaats).

(2) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 28 januari 1932 in Ginneken en Bavel met Johanna Antoinette van Exel, 37 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 11 oktober 1894 in Oosterhout, dochter van Nicolaas Johannes van Exel en Christiana Cornelia Spikker. Van de geboorte is aangifte gedaan.


Kinderen van Halbe en Valentiene:

 

1 Merantina Algra, geboren op woensdag 8 januari 1919 in Vlissingen.

2 Elisabeth Titia Algra, geboren op maandag 13 juni 1921 in Vlissingen. Volgt IX-a.

 


IX-a Elisabeth Titia Algra is geboren op maandag 13 juni 1921 in Vlissingen, dochter van Halbe Algra (zie VIII-a) en Valentiene Francina Catharina Schout. Elisabeth trouwde met Bart Voskuijl. Bart is geboren op maandag 10 juli 1922 in Dordrecht. Bart is overleden op vrijdag 24 juni 2005 in Dordrecht, 82 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 29 juni 2005 in Dordrecht.


Kinderen van Elisabeth en Bart:

 

1 Ineke Voskuijl.

2 Hans Voskuijl. Volgt X-a.

 


X-a Hans Voskuijl, zoon van Bart Voskuijl en Elisabeth Titia Algra (zie IX-a). Hans begon een relatie met Carla Onbekend.


Kind van Hans en Carla:

 

1 Anouk Voskuijl.

 


VIII-b Antje Algra is geboren op zaterdag 10 januari 1891 in Elspeet, zoon van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Antje is overleden op zondag 22 oktober 1961 in Vlissingen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Antje trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 10 juli 1935 in Steenwijk met Jacobus Johannes Versluijs, 48 jaar oud. Jacobus is geboren op zondag 21 november 1886 in Vlissingen, dochter van Jacobus Johannes Versluijs en Pieternella Lientje de Regt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1886.


VIII-c Trijntje Algra is geboren op dinsdag 30 mei 1893 in Ermelo, dochter van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Trijntje is overleden op donderdag 26 december 1974 in Heerenveen, 81 jaar oud. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 14 november 1919 in Steenwijk met Jelle Wiarda, 29 jaar oud. Jelle is geboren op vrijdag 7 februari 1890 in Bolsward, zoon van IJme Wiarda en Baukje Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1890.


VIII-d Cornelia Algra is geboren op maandag 7 januari 1895 in Elspeet, dochter van Hendrik Algra (zie VII-f) en Tietje Radsma. Cornelia is overleden op dinsdag 5 augustus 1980 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 8 augustus 1980 in Goutum. Cornelia trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 25 oktober 1939 in Leeuwarden met Hendrik Carel Dekkinga, 48 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 22 mei 1891 in Leeuwarden, zoon van Johan Georg Dekkinga en Hendrika Lambertha Beekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1891. Hendrik is overleden op vrijdag 14 januari 1983 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum.


Kind van Cornelia en Hendrik:

 

1 A. Dekkinga. Volgt IX-b.

 


IX-b A. Dekkinga, dochter van Hendrik Carel Dekkinga en Cornelia Algra (zie VIII-d). A. trouwde met K. Odinga.


Kinderen van A. en K.:

 

1 I.C. Odinga. Volgt X-b.

2 E.H. Odinga. Volgt X-c.

 


X-b I.C. Odinga, dochter van K. Odinga en A. Dekkinga (zie IX-b). I.C. trouwde met J.J. de Kleijn.


Kinderen van I.C. en J.J.:

 

1 Yolanda de Kleijn.

2 Patricia de Kleijn.

 


X-c E.H. Odinga, zoon van K. Odinga en A. Dekkinga (zie IX-b). E.H. trouwde met G. Kamperman.


Kinderen van E.H. en G.:

 

1 Judith Odinga.

2 Harald Odinga.

 


VII-g Grietje Algra is geboren op zondag 6 april 1862 in Tietjerksteradeel, dochter van Halbe Algra (zie VI-f) en Trijntje Bloembergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1862. Grietje is overleden op woensdag 1 maart 1944 in Zeist, 81 jaar oud. Zij is begraven op maandag 6 maart 1944 in Leeuwarden. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1888 in Leeuwarden met Johannes van der Horst, 26 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 15 mei 1862 in Leeuwarden, zoon van Andries van der Horst en Ynskje Pottebakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1862. Johannes is overleden op woensdag 20 september 1905 in Leeuwarden, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1905.


Kinderen van Grietje en Johannes:

 

1 Andries van der Horst, geboren op woensdag 13 november 1889 in Leeuwarden. Volgt VIII-e.

2 Trijntje van der Horst, geboren op woensdag 28 oktober 1891 in Leeuwarden. Volgt VIII-f.

3 Ienskje van der Horst, geboren op zondag 15 april 1894 in Leeuwarden. Volgt VIII-g.

 


VIII-e Andries van der Horst is geboren op woensdag 13 november 1889 in Leeuwarden, zoon van Johannes van der Horst en Grietje Algra (zie VII-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1889. Andries trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 28 maart 1919 in Enschede met Bertha Jantje Goorhuis, 27 jaar oud. Bertha is geboren op woensdag 23 maart 1892 in Enschede, dochter van Herman Goorhuis en Grietje Logtmeijer.


Kinderen van Andries en Bertha:

 

1 Johannes Herman van der Horst, geboren in maart 1922 in Enschede.

2 Andries van der Horst, geboren in mei 1923 in Enschede.

3 Herman van der Horst, geboren op maandag 16 maart 1936 in Enschede.

 


VIII-f Trijntje van der Horst is geboren op woensdag 28 oktober 1891 in Leeuwarden, dochter van Johannes van der Horst en Grietje Algra (zie VII-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1891. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31 maart 1915 in Leeuwarden met Jacobus Jan de Groot, 39 jaar oud. Jacobus is geboren op woensdag 29 december 1875 in Petten, zoon van Gerrit de Groot en IJda Oldenburg. Jacobus is overleden op donderdag 26 februari 1959 in Zeist, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1959. Hij is begraven in Zeist.


Kind van Trijntje en Jacobus:

 

1 Grietje IJda de Groot, geboren op zaterdag 19 februari 1916 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1916.

 


VIII-g Ienskje van der Horst is geboren op zondag 15 april 1894 in Leeuwarden, dochter van Johannes van der Horst en Grietje Algra (zie VII-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1894. Ienskje is overleden op donderdag 21 oktober 1982 in Zeist, 88 jaar oud. Zij is begraven in Zeist. Ienskje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 februari 1919 in Rotterdam met Hendrik Johannes Zieleman, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 31 december 1881 in Rotterdam, zoon van Hendrik Johannes Zieleman en Johanna Adriana Alijda Borrebach. Hendrik is overleden op maandag 30 oktober 1950 in Den Haag, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.


VII-h Gjalt Algra is geboren op zaterdag 15 september 1866 in Tietjerksteradeel, zoon van Halbe Algra (zie VI-f) en Trijntje Bloembergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1866. Gjalt is overleden op zondag 6 februari 1927 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1927. Hij is begraven in Leeuwarden. Gjalt:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1893 in Leeuwarden met Anna Elisabeth Dekkinga, 27 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 9 december 1865 in Leeuwarden, dochter van Nicolaas Dekkinga en Grietje Konig. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 december 1865. Anna is overleden op vrijdag 15 mei 1903 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1903. Zij is begraven in Leeuwarden.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 23 november 1904 in Leeuwarden met Catharina Dekkinga, 26 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 10 juli 1878 in Leeuwarden, dochter van Nicolaas Dekkinga en Grietje Konig. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1878. Catharina is overleden op maandag 9 juli 1945 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.


Kinderen van Gjalt en Anna:

 

1 Grietje Algra, geboren op maandag 26 maart 1894 in Leeuwarden. Volgt VIII-h.

2 Halbe Algra, geboren op donderdag 21 januari 1897 in Leeuwarden. Volgt VIII-i.


Kind van Gjalt en Catharina:

 

3 Anna Elisabeth Algra, geboren op maandag 9 oktober 1905 in Leeuwarden. Anna is overleden op woensdag 11 november 1970, 65 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.

 


VIII-h Grietje Algra is geboren op maandag 26 maart 1894 in Leeuwarden, dochter van Gjalt Algra (zie VII-h) en Anna Elisabeth Dekkinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894. Grietje is overleden op vrijdag 30 september 1977 in Zeist, 83 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 4 oktober 1977 in Zeist. Grietje trouwde, 43 jaar oud, op maandag 2 augustus 1937 in Leeuwarden met Foppe van Broek, 46 jaar oud. Foppe is geboren op donderdag 12 maart 1891 in Huizum, zoon van Willem van Broek en Hiske Andriesse. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1891. Foppe is overleden op woensdag 17 april 1963 in Zeist, 72 jaar oud. Hij is begraven in Zeist.


VIII-i Halbe Algra is geboren op donderdag 21 januari 1897 in Leeuwarden, zoon van Gjalt Algra (zie VII-h) en Anna Elisabeth Dekkinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1897. Halbe is overleden op zaterdag 5 maart 1977, 80 jaar oud. Hij is begraven in Tietjerk. Halbe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 juli 1923 in Kampen met Jennigje Pleijsier, 24 jaar oud. Jennigje is geboren op zondag 5 maart 1899, dochter van Willem Pleijsier en Maria Meijer. Jennigje is overleden op dinsdag 9 februari 1982, 82 jaar oud. Zij is begraven in Tietjerk.


III-b Renske (Sipkes) Wouda is geboren in 1734, dochter van Sipke (Rinses) Wouda (zie II) en Doetje Berends. Zij is gedoopt op zondag 22 augustus 1734 in Oudwoude/Westergeest. Renske is overleden op vrijdag 22 maart 1816 in Oudwoude, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1816. Renske trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zondag 13 juni 1756 in Westergeest met Melis (Pieters) van Sloten. Melis is overleden vóór 1816.


Kinderen van Renske en Melis:

 

1 Doetje (Melis) Nota. Zij is gedoopt op woensdag 10 augustus 1757 in Westergeest/Oudwoude. Doetje is overleden op vrijdag 20 oktober 1820 in Kollumerland, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1820. Doetje bleef ongehuwd.

2 Pieter (Melis) van Sloten, gedoopt op zondag 21 september 1760 in Dantumadeel. Volgt IV-b.

3 Sipke (Melis) Nota. Hij is gedoopt op zondag 28 augustus 1763 in Driesum. Sipke is overleden op zaterdag 12 april 1834 in Kollumerland, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 april 1834. Sipke bleef ongehuwd.

4 Baukje (Melis) van Sloten, gedoopt op zondag 5 april 1767 in Westergeest. Volgt IV-c.

5 Lutske (Melis) van Sloten. Zij is gedoopt op zondag 6 mei 1770 in Oudwoude.

6 Trijntje (Melis) van Sloten. Zij is gedoopt op zondag 29 augustus 1773 in Westergeest. Trijntje is overleden vóór mei 1775, ten hoogste 1 jaar oud.

7 Trijntje (Melis) van Sloten, gedoopt op woensdag 10 mei 1775 in Westergeest. Volgt IV-d.

 


IV-b Pieter (Melis) van Sloten, zoon van Melis (Pieters) van Sloten en Renske (Sipkes) Wouda (zie III-b). Hij is gedoopt op zondag 21 september 1760 in Dantumadeel. Pieter is overleden op maandag 25 augustus 1817 in Ferwerderadeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1817. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 mei 1788 in Wanswerd met Minke (Meinderts) Tamminga, 18 jaar oud. Minke is een dochter van Meinderts (Ytsens) Tamminga en Antje Freerks. Zij is gedoopt op zondag 28 januari 1770 in Ferwerderadeel. Minke is overleden op vrijdag 23 december 1842 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1842.


Kinderen van Pieter en Minke:

 

1 Antje van Sloten, geboren op zondag 1 februari 1789 in Wanswerd. Volgt V-c.

2 Melis van Sloten, geboren op dinsdag 11 oktober 1791 in Roodkerk. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1791 in Oudkerk. Melis is overleden vóór november 1793, ten hoogste 2 jaar oud.

3 Melis van Sloten, geboren op donderdag 14 november 1793 in Wanswerd. Volgt V-d.

4 Rinske van Sloten, geboren op donderdag 19 juni 1800 in Wanswerd. Volgt V-e.

5 Meindert van Sloten, geboren op donderdag 19 juni 1800 in Wanswerd. Hij is gedoopt op zondag 13 juli 1800 in Wanswerd. Meindert is overleden op zondag 25 augustus 1822 om 13:00 in Leeuwarden, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1822.

6 Janke van Sloten, geboren op maandag 21 maart 1808 in Wanswerd. Volgt V-f.

 


V-c Antje van Sloten is geboren op zondag 1 februari 1789 in Wanswerd, dochter van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Zij is gedoopt op zondag 15 maart 1789 in Wanswerd. Antje is overleden op maandag 3 januari 1876 in Ferwerderadeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 januari 1876. Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 juli 1814 in Ferwerderadeel met Auke (Wybrens) Feenstra, 19 jaar oud. Auke is geboren op vrijdag 22 augustus 1794 in Hallum, zoon van Wybren (Swetses) Feenstra en Janke (Aukes) Ymes. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1794 in Hallum. Auke is overleden op dinsdag 13 september 1853 in Ferwerderadeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 september 1853.


Kinderen van Antje en Auke:

 

1 Menke Feenstra, geboren op zondag 3 september 1815 in Hallum. Volgt VI-g.

2 Wybren Feenstra, geboren op vrijdag 25 september 1818 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1818. Wybren is overleden op woensdag 7 maart 1860 in Leeuwarden, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1860.

3 Janke Feenstra, geboren op donderdag 6 mei 1830 in Hallum. Volgt VI-h.

 


VI-g Menke Feenstra is geboren op zondag 3 september 1815 in Hallum, dochter van Auke (Wybrens) Feenstra en Antje van Sloten (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1815. Menke is overleden op zondag 15 april 1849 in Ferwerderadeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1849. Menke trouwde, 20 jaar oud, op maandag 21 december 1835 in Ferwerderadeel met Klaas (Klases) Hornstra, 24 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 27 juni 1811 in Wanswerd, zoon van Klaas (Klases) Hornstra en Antje (Stevens) Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 juni 1811. Klaas is overleden op woensdag 11 juni 1856 in Ferwerderadeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1856.


Kinderen van Menke en Klaas:

 

1 Antje Hornstra, geboren op maandag 17 oktober 1836 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1836. Antje is overleden op woensdag 2 november 1836 in Ferwerderadeel, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1836.

2 Auke Hornstra, geboren op maandag 23 april 1838 in Marrum. Volgt VII-i.

3 Antje Hornstra, geboren op donderdag 17 december 1840 in Hallum. Volgt VII-j.

4 Klaas Hornstra, geboren op vrijdag 8 maart 1844 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1844. Klaas is overleden op vrijdag 15 april 1864 in Ferwerderadeel, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1864. Klaas bleef ongehuwd.

5 Steven Hornstra, geboren op vrijdag 5 januari 1849 in Hallum. Volgt VII-k.

 


VII-i Auke Hornstra is geboren op maandag 23 april 1838 in Marrum, zoon van Klaas (Klases) Hornstra en Menke Feenstra (zie VI-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1838. Auke is overleden op maandag 29 december 1902 in Leeuwarderadeel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1902. Auke:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 augustus 1862 in Ferwerderadeel met Emkje Wagenaar, 25 jaar oud. Emkje is geboren op dinsdag 2 mei 1837 in Franeker, dochter van Willem (Beerends) Wagenaar en Hiltje (Klazes) de Beer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1837. Emkje is overleden op vrijdag 23 december 1892 in Het Bildt, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1892.

(2) trouwde, 56 jaar oud, op donderdag 4 april 1895 in Het Bildt met Baukje Olijnsma, 51 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 10 november 1843 in Hallum, dochter van Kornelis (Klazes) Olijnsma en Tietje (Lieuwes) Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1843. Baukje is overleden op donderdag 23 februari 1911 in Leeuwarderadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1911.


Kinderen van Auke en Emkje:

 

1 Menke Hornstra, geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Hallum. Volgt VIII-j.

2 Hiltje Hornstra, geboren op donderdag 21 maart 1872 in Hijum. Volgt VIII-k.

 


VIII-j Menke Hornstra is geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Hallum, dochter van Auke Hornstra (zie VII-i) en Emkje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1863. Menke trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 18 mei 1882 in Het Bildt met Ids Grond, 23 jaar oud. Ids is geboren op donderdag 17 maart 1859 in Vrouwenparochie, zoon van Enne Grond en Liskje Monsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1859. Ids is overleden op maandag 4 december 1939 in Het Bildt, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1939.


Kinderen van Menke en Ids:

 

1 Emkje Grond, geboren op zaterdag 6 oktober 1883 in Vrouwenparochie. Volgt IX-c.

2 Enne Grond, geboren op dinsdag 23 september 1884 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1884. Enne is overleden op donderdag 23 april 1896 in Het Bildt, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1896.

3 Liskje Grond, geboren op vrijdag 25 mei 1888 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1888.

4 Auke Grond, geboren op maandag 5 december 1892 in Vrouwenparochie. Volgt IX-d.

5 Aagtje Grond, geboren op dinsdag 31 oktober 1899 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1899. Aagtje is overleden op zondag 18 maart 1917 in Het Bildt, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1917.

 


IX-c Emkje Grond is geboren op zaterdag 6 oktober 1883 in Vrouwenparochie, dochter van Ids Grond en Menke Hornstra (zie VIII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1883. Emkje is overleden op maandag 24 augustus 1914 in Het Bildt, 30 jaar oud (oorzaak: Leed aan TBC en overleed tijdens de geboorte van Emkje). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1914. Emkje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1906 in Ferwerderadeel met Hette Venstra, 23 jaar oud. Hette is geboren op vrijdag 2 februari 1883 in Hallum, zoon van Bokke (Sjoerds) Venstra en Trijntje (Klazes) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1883. Hette is overleden op donderdag 30 mei 1935 in Wijnaldum, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1935.


Kinderen van Emkje en Hette:

 

1 Minke Veenstra, geboren op maandag 27 augustus 1906 in Vrouwenparochie. Volgt X-d.

2 Klaas (Clarence) Venstra, geboren op zaterdag 30 april 1910. Volgt X-e.

3 Emkje Venstra, geboren op maandag 24 augustus 1914. Volgt X-f.

 


X-d Minke Veenstra is geboren op maandag 27 augustus 1906 in Vrouwenparochie, dochter van Hette Venstra en Emkje Grond (zie IX-c). Van de geboorte is aangifte gedaan. Minke is overleden op zondag 2 oktober 1994 in Ferwerd, 88 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 7 oktober 1994 in Marrum. Minke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 24 mei 1928 met Sije Spoelstra, 21 jaar oud. Sije is geboren op vrijdag 23 november 1906 in Ferwerderadeel, zoon van Oene Spoelstra en IJbeltje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1906. Sije is overleden op donderdag 12 augustus 1982 in Marrum, 75 jaar oud. Hij is begraven op maandag 16 augustus 1982 in Marrum.


Kinderen van Minke en Sije:

 

1 Oene Spoelstra, geboren op woensdag 8 mei 1929 in Waaxens. Volgt XI-a.

2 Emkje Spoelstra, geboren in mei 1933 in Marrum. Volgt XI-b.

 


XI-a Oene Spoelstra is geboren op woensdag 8 mei 1929 in Waaxens, zoon van Sije Spoelstra en Minke Veenstra (zie X-d). Oene is overleden op maandag 12 september 2016 in Alkmaar, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 16 september 2016 in Heerhugowaard. Oene trouwde met Grietje Vellema.


Kinderen van Oene en Grietje:

 

1 John Spoelstra, geboren vóór 1953. Volgt XII-a.

2 Sijtze Spoelstra, geboren in februari 1953. Volgt XII-b.

3 Melita Spoelstra, geboren na 1953. Volgt XII-c.

4 Richard Spoelstra, geboren na 1954. Volgt XII-d.

 


XII-a John Spoelstra is geboren vóór 1953, zoon van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. John begon een relatie met Ella Onbekend.


Kinderen van John en Ella:

 

1 Ewa Spoelstra.

2 Raymond Spoelstra.

3 Ralph Spoelstra.

 


XII-b Sijtze Spoelstra is geboren in februari 1953, zoon van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. Sijtze begon een relatie met Corrie Onbekend.


Kinderen van Sijtze en Corrie:

 

1 Mariska Spoelstra.

2 Wilco Spoelstra. Volgt XIII.

3 Vincent Spoelstra.

 


XIII Wilco Spoelstra, zoon van Sijtze Spoelstra (zie XII-b) en Corrie Onbekend. Wilco begon een relatie met Ilkay Onbekend.


Kind van Wilco en Ilkay:

 

1 Nehir Spoelstra.

 


XII-c Melita Spoelstra is geboren na 1953, dochter van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. Melita begon een relatie met Joost Onbekend.


XII-d Richard Spoelstra is geboren na 1954, zoon van Oene Spoelstra (zie XI-a) en Grietje Vellema. Richard begon een relatie met Jeanette Onbekend.


Kinderen van Richard en Jeanette:

 

1 Ferry Spoelstra.

2 Oscar Spoelstra.

 


XI-b Emkje Spoelstra is geboren in mei 1933 in Marrum, dochter van Sije Spoelstra en Minke Veenstra (zie X-d). Emkje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 26 augustus 1955 met Anne de Jong.


Kinderen van Emkje en Anne:

 

1 Minke de Jong.

2 Willie de Jong.

 


X-e Klaas (Clarence) Venstra is geboren op zaterdag 30 april 1910, zoon van Hette Venstra en Emkje Grond (zie IX-c). Klaas is overleden op dinsdag 20 mei 1997 in Holland, Ottawa County MI, 87 jaar oud.
Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery at Holland, Ottawa County MI. Klaas trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 30 oktober 1931 in Holland, Ottawa County MI met Gertrude Dykema, 19 jaar oud. Gertrude is geboren op zondag 28 juli 1912 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Sybrand Dykema en Effie de Haan. Gertrude is overleden op dinsdag 7 mei 1991 in Holland, Ottawa County MI, 78 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home Cemetery at Holland, Ottawa County MI.


Kinderen van Klaas en Gertrude:

 

1 Melvin Jay Venstra, geboren op vrijdag 18 maart 1932 in Holland, Ottawa County MI. Melvin is overleden op dinsdag 5 april 1932 in Holland, Ottawa County MI, 18 dagen oud. Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery at Holland, Ottawa County MI.

2 Arlene Joyce Venstra, geboren op donderdag 16 augustus 1934 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XI-c.

3 Shirley May Venstra, geboren op donderdag 4 september 1941 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XI-d.

 


XI-c Arlene Joyce Venstra is geboren op donderdag 16 augustus 1934 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Klaas (Clarence) Venstra (zie X-e) en Gertrude Dykema. Arlene trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 april 1956 in Holland, Ottawa County MI met Ronald Mokma, 21 jaar oud. Ronald is geboren op donderdag 7 februari 1935 in Zeeland, Ottawa County MI.


Kinderen van Arlene en Ronald:

 

1 Brian Lee Mokma, geboren op dinsdag 5 november 1957 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XII-e.

2 Kevin Dean Mokma, geboren op zaterdag 27 september 1958 in Holland, Ottawa County MI.

3 Ellen Jayne Mokma, geboren op zondag 20 december 1959 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XII-f.

4 Steven Jay Mokma, geboren op zaterdag 16 september 1961 in Holland, Ottawa County MI. Volgt XII-g.

 


XII-e Brian Lee Mokma is geboren op dinsdag 5 november 1957 in Holland, Ottawa County MI, zoon van Ronald Mokma en Arlene Joyce Venstra (zie XI-c). Brian trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 21 januari 1977 in Zeeland, Ottawa County MI met Jane Kimberly Harig. Jane is een dochter van Richard Harig en Francis de Zwon.


Kinderen van Brian en Jane:

 

1 Heather Jo Mokma, geboren op maandag 29 juni 1981 in Zeeland, Ottawa County MI.

2 Amber Joy Mokma, geboren op maandag 16 april 1984 in Zeeland, Ottawa County MI.

3 Bethany Gayle Mokma, geboren op maandag 29 oktober 1990 in Zeeland, Ottawa County MI.

 


XII-f Ellen Jayne Mokma is geboren op zondag 20 december 1959 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Ronald Mokma en Arlene Joyce Venstra (zie XI-c). Ellen trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 10 juli 1981 in Holland, Ottawa County MI met Edward Dewitt.


XII-g Steven Jay Mokma is geboren op zaterdag 16 september 1961 in Holland, Ottawa County MI, zoon van Ronald Mokma en Arlene Joyce Venstra (zie XI-c). Steven trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1984 in Holland, Ottawa County MI met Robin Wright. Robin is een dochter van Wayne Wright en Elenor Atwoord.


Kinderen van Steven en Robin:

 

1 Kyle Jay Mokma, geboren op woensdag 3 april 1985 in Holland, Ottawa County MI.

2 Megan Mariee Mokma, geboren op zondag 7 juni 1987 in Holland, Ottawa County MI.

 


XI-d Shirley May Venstra is geboren op donderdag 4 september 1941 in Holland, Ottawa County MI, dochter van Klaas (Clarence) Venstra (zie X-e) en Gertrude Dykema. Shirley trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 17 september 1960 met Robert William Baker, 15 of 16 jaar oud. Robert is geboren in 1944.


Kind van Shirley en Robert:

 

1 Robert jr. Baker.

 


X-f Emkje Venstra is geboren op maandag 24 augustus 1914, dochter van Hette Venstra en Emkje Grond (zie IX-c). Emkje is overleden op woensdag 17 april 2002 in Burgum, 87 jaar oud. Zij is begraven op maandag 22 april 2002 in Hallum. Emkje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 16 mei 1935 met Jan Balt, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 1 juli 1911, zoon van Hendrik Balt en Etje van der Meulen. Jan is overleden op donderdag 1 mei 1997, 85 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


Kinderen van Emkje en Jan:

 

1 Klaaske Balt. Volgt XI-e.

2 Hendrik Jan Balt. Volgt XI-f.

3 Etty Balt.

4 Gerlofje Mink Balt. Volgt XI-g.

 


XI-e Klaaske Balt, dochter van Jan Balt en Emkje Venstra (zie X-f). Klaaske trouwde omstreeks 1959 met Jacob Bosgra, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 2 oktober 1936, zoon van Jacob Bosgra en Elosabeth van der Woude. Jacob is overleden op zaterdag 9 november 1968, 32 jaar oud (oorzaak: Auto ongeval). Hij is begraven op woensdag 13 november 1968 in Bergum.


Kinderen van Klaaske en Jacob:

 

1 Eric Bosgra.

2 Theodoor Richard Bosgra, geboren omstreeks mei 1960 in Hallum.

3 Paul Theodoor Bosgra, geboren omstreeks mei 1960 in Hallum.

 


XI-f Hendrik Jan Balt, zoon van Jan Balt en Emkje Venstra (zie X-f). Hendrik trouwde op donderdag 31 juli 1975 in Drachten met Fokje Koster. Fokje is een dochter van Teake Koster en D. van der Ploeg.


Kind van Hendrik en Fokje:

 

1 Jan Henk Balt.

 


XI-g Gerlofje Mink Balt, dochter van Jan Balt en Emkje Venstra (zie X-f). Gerlofje trouwde op vrijdag 6 juli 1973 in Leeuwarden met Jan Jannes van Weerden. Jan is een zoon van Barteld van Weerden en Grietje Martiena Winter.


Kinderen van Gerlofje en Jan:

 

1 Emmij van Weerden, geboren omstreeks 1979. Emmij is overleden op zaterdag 22 augustus 1987 in Doesburg, ongeveer 8 jaar oud.

2 Marianne van Weerden, geboren op dinsdag 13 oktober 1981 in Doesburg. Volgt XII-h.

 


XII-h Marianne van Weerden is geboren op dinsdag 13 oktober 1981 in Doesburg, dochter van Jan Jannes van Weerden en Gerlofje Mink Balt (zie XI-g). Marianne ging samenwonen met Erik Jacobus Wijbrand Houtkoper. Erik is geboren op woensdag 18 september 1974 in Velp. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1975 in St. Mauritiuskerk te Doesburg.


IX-d Auke Grond is geboren op maandag 5 december 1892 in Vrouwenparochie, zoon van Ids Grond en Menke Hornstra (zie VIII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1892. Auke is overleden op vrijdag 16 oktober 1970 in Oudebiltzijl, 77 jaar oud. Hij is begraven in Het Bildt. Auke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Het Bildt met Hendrikje Bergsma, 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op donderdag 21 september 1893 in Vrouwenparochie, dochter van Gerrit Bergsma en Willemtje Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1893. Hendrikje is overleden op woensdag 17 november 1982 in Oudebiltzijl, 89 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 20 november 1982 in Het Bildt.


Kinderen van Auke en Hendrikje:

 

1 Grond, levenloos geboren kind, geboren op maandag 21 juli 1924 in Het Bildt. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1924.

2 Ids Grond, geboren in november 1925 in Het Bildt. Ids is overleden op dinsdag 16 maart 1926 in Het Bildt, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1926.

3 Ids Grond, geboren op donderdag 17 februari 1927. Volgt X-g.

4 Gerrit Grond, geboren op donderdag 7 januari 1932. Volgt X-h.

 


X-g Ids Grond is geboren op donderdag 17 februari 1927, zoon van Auke Grond (zie IX-d) en Hendrikje Bergsma. Ids is overleden op zondag 23 juni 1996 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 27 juni 1996 in Oude Bildtzijl. Ids trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 30 juni 1955 met Jantje Terpstra.


Kinderen van Ids en Jantje:

 

1 Auke Grond. Volgt XI-h.

2 Siemy Grond. Volgt XI-i.

 


XI-h Auke Grond, zoon van Ids Grond (zie X-g) en Jantje Terpstra. Auke trouwde met Baukje Runia.


Kinderen van Auke en Baukje:

 

1 Kirsten Grond, geboren op dinsdag 19 mei 1987 in Oude Bildtzijl.

2 Werner Grond, geboren omstreeks oktober 1989 in Leeuwarden.

 


XI-i Siemy Grond, dochter van Ids Grond (zie X-g) en Jantje Terpstra. Siemy trouwde op vrijdag 14 februari 1997 in Stiens met Bennie Bosma. Bennie is een zoon van Reinder Bosma en Antje Oegema.


Kinderen van Siemy en Bennie:

 

1 Janneke Bosma, geboren op vrijdag 30 januari 1998 in Stiens.

2 Sander Bosma, geboren op maandag 8 januari 2001 in Hallum.

 


X-h Gerrit Grond is geboren op donderdag 7 januari 1932, zoon van Auke Grond (zie IX-d) en Hendrikje Bergsma. Gerrit is overleden op maandag 9 april 1990, 58 jaar oud. Hij is begraven in Het Bildt. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 mei 1956 met Line Roorda. Line is een dochter van Jacob Roorda en Fransje van der Veer.


Kinderen van Gerrit en Line:

 

1 Japie Grond.

2 Auke Grond, geboren op zondag 2 februari 1958 in Oude Bildtzijl.

3 Ids Frans Grond, geboren op zondag 12 mei 1963 in Oude Bildtzijl. Volgt XI-j.

 


XI-j Ids Frans Grond is geboren op zondag 12 mei 1963 in Oude Bildtzijl, zoon van Gerrit Grond (zie X-h) en Line Roorda. Ids trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1998 in St. Annaparochie met Rieneke Steensma, 26 jaar oud. Rieneke is geboren op zaterdag 25 maart 1972 in St. Jacobiparochie, dochter van Anne Steensma en Grietje Renske Leistra.


VIII-k Hiltje Hornstra is geboren op donderdag 21 maart 1872 in Hijum, dochter van Auke Hornstra (zie VII-i) en Emkje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1872. Hiltje is overleden op donderdag 8 maart 1951 in Herbaijum, 78 jaar oud. Zij is begraven op maandag 12 maart 1951 in Franeker. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 mei 1893 in Het Bildt met Marten Hager, 21 jaar oud. Marten is geboren op woensdag 4 oktober 1871 in Berlikum, zoon van Harmen (Klazes) Hager en Sytske (Annes) Schouwstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1871. Marten is overleden op zaterdag 8 maart 1958 in Franeker, 86 jaar oud. Hij is begraven in Franeker.


Kinderen van Hiltje en Marten:

 

1 Emkje Hager, geboren op zondag 19 augustus 1894 in Het Bildt. Volgt IX-e.

2 Harmen Hager, geboren op dinsdag 18 augustus 1896 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1896. Harmen is overleden op zaterdag 22 december 1906 in Ferwerderadeel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1906.

3 Sytske Hager, geboren op zaterdag 20 januari 1900 in Hallum. Volgt IX-f.

4 Hager, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 21 juli 1909 in Ferwerderadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1909.

 


IX-e Emkje Hager is geboren op zondag 19 augustus 1894 in Het Bildt, dochter van Marten Hager en Hiltje Hornstra (zie VIII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1894. Emkje is overleden op woensdag 2 januari 1980, 85 jaar oud. Zij is begraven in Tubbergen. Emkje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1921 in Leeuwarden met Marinus Lodewikus Lind, 26 jaar oud. Marinus is geboren op maandag 27 augustus 1894 in Amsterdam, zoon van Marinus Lodewikus Lind en Antje Kammenga. Marinus is overleden op donderdag 24 november 1966, 72 jaar oud. Hij is begraven in Tubbergen.


Kinderen van Emkje en Marinus:

 

1 Marie Lind.

2 Hilly Lind.

 


IX-f Sytske Hager is geboren op zaterdag 20 januari 1900 in Hallum, dochter van Marten Hager en Hiltje Hornstra (zie VIII-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1900. Sytske is overleden op dinsdag 4 maart 1986 in Franeker, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 7 maart 1986 in Goutum. Sytske trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks juli 1931 in Franeker met Johannes L. de Vries, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 15 juli 1904, zoon van Lyckle de Vries en Tietje Koningsveld. Johannes is overleden op vrijdag 15 juni 1973 in Franeker, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 19 juni 1973 in Leeuwarden.


Kinderen van Sytske en Johannes:

 

1 Hilly de Vries. Volgt X-i.

2 Lyckle de Vries. Volgt X-j.

 


X-i Hilly de Vries, dochter van Johannes L. de Vries en Sytske Hager (zie IX-f). Hilly trouwde met Wim Kool.


Kind van Hilly en Wim:

 

1 Sylvia Kool. Volgt XI-k.

 


XI-k Sylvia Kool, dochter van Wim Kool en Hilly de Vries (zie X-i). Sylvia begon een relatie met Bert van der Berg.


X-j Lyckle de Vries, zoon van Johannes L. de Vries en Sytske Hager (zie IX-f). Lyckle trouwde met Johanneke Dirkse.


Kinderen van Lyckle en Johanneke:

 

1 Maarten de Vries.

2 Hiske de Vries.

 


VII-j Antje Hornstra is geboren op donderdag 17 december 1840 in Hallum, dochter van Klaas (Klases) Hornstra en Menke Feenstra (zie VI-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1840. Antje is overleden op zaterdag 31 juli 1915 in Het Bildt, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1915. Zij is begraven in Het Bildt. Antje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 juni 1868 in Het Bildt met Hendrik Korthuis, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 15 mei 1835 in Vrouwenparochie, zoon van Evert Korthuis en Jantje (Hendriks) Palstring. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1835. Hendrik is overleden op woensdag 28 februari 1877 in Het Bildt, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1877.


Kinderen van Antje en Hendrik:

 

1 Minke Korthuis, geboren op vrijdag 14 mei 1869 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1869. Minke is overleden op dinsdag 18 oktober 1898 in Het Bildt, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1898. Minke bleef ongehuwd.

2 Evert Korthuis, geboren op maandag 1 januari 1872 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1872. Evert is overleden op donderdag 1 februari 1940 in Het Bildt, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1940. Hij is begraven in Het Bildt. Evert bleef ongehuwd.

3 Jantje Korthuis, geboren op dinsdag 30 juni 1874 in Vrouwenparochie. Volgt VIII-l.

4 Marijke Korthuis, geboren op zondag 24 september 1876 in Vrouwenparochie. Volgt VIII-m.

 


VIII-l Jantje Korthuis is geboren op dinsdag 30 juni 1874 in Vrouwenparochie, dochter van Hendrik Korthuis en Antje Hornstra (zie VII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1874. Jantje is overleden op maandag 28 november 1938 in Het Bildt, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1938. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 mei 1896 in Het Bildt met Cornelis Hoekstra, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 13 februari 1870 in Vrouwenparochie, zoon van Jentje Hoekstra en Elske Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1870. Cornelis is overleden op dinsdag 13 maart 1951 in Oudebiltzijl, 81 jaar oud.


VIII-m Marijke Korthuis is geboren op zondag 24 september 1876 in Vrouwenparochie, dochter van Hendrik Korthuis en Antje Hornstra (zie VII-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1876. Marijke is overleden op dinsdag 10 mei 1949 in Oudebiltzijl, 72 jaar oud. Marijke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1901 in Het Bildt met Douwe Ottema, 23 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 13 augustus 1877 in Vrouwenparochie, zoon van Anne Ottema en Hyke Wassenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1877. Douwe is overleden op zaterdag 29 maart 1958 in St. Jacobiparochie, 80 jaar oud.


Kinderen van Marijke en Douwe:

 

1 Anne Ottema, geboren op vrijdag 27 juni 1902 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 juni 1902. Anne is overleden op woensdag 2 juli 1902 in Het Bildt, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 juli 1902.

2 Anna Ottema, geboren omstreeks 1905. Volgt IX-g.

3 Anne Ottema, geboren op maandag 20 februari 1911. Volgt IX-h.

 


IX-g Anna Ottema is geboren omstreeks 1905, dochter van Douwe Ottema en Marijke Korthuis (zie VIII-m). Anna is overleden op zondag 10 april 1983 in St. Annaparochie, ongeveer 78 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 14 april 1983 in Goutum. Anna trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1940 met Wijtze Marra, 37 of 38 jaar oud. Wijtze is geboren in 1902. Wijtze is overleden op woensdag 8 maart 1972 in St. Jacobiparochie, 69 of 70 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 13 maart 1972 in Groningen.


Kinderen van Anna en Wijtze:

 

1 Marijke Marra. Volgt X-k.

2 Tini Marra. Volgt X-l.

 


X-k Marijke Marra, dochter van Wijtze Marra en Anna Ottema (zie IX-g). Marijke trouwde op dinsdag 26 juni 1956 met Teake Zijlstra. Teake is een zoon van Cornelis C. Zijlstra en Stijntje Bakker.


Kinderen van Marijke en Teake:

 

1 Anna Zijlstra, geboren op dinsdag 15 april 1958 in Leeuwarden.

2 Stijntje Zijlstra, geboren op vrijdag 13 november 1959 in Nieuwe Bildtzijl.

 


X-l Tini Marra, dochter van Wijtze Marra en Anna Ottema (zie IX-g). Tini trouwde op donderdag 15 december 1966 in St. Annaparochie met Bouke de Jong. Bouke is een zoon van Hans de Jong en Christina Klaren.


Kind van Tini en Bouke:

 

1 Anna Christina de Jong, geboren op zondag 13 oktober 1968 in Leeuwarden.

 


IX-h Anne Ottema is geboren op maandag 20 februari 1911, zoon van Douwe Ottema en Marijke Korthuis (zie VIII-m). Anne is overleden op woensdag 5 mei 1982 in St. Annaparochie, 71 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 8 mei 1982 in St. Annaparochie. Anne trouwde met Baukje Boersma. Baukje is geboren op zondag 5 november 1911. Baukje is overleden op maandag 10 januari 1983 in St. Annaparochie, 71 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13 januari 1983 in St. Annaparochie.


Kinderen van Anne en Baukje:

 

1 Douwe Ottema.

2 Tini Ottema. Volgt X-m.

3 Marijke Ottema. Volgt X-n.

4 Anneke Ottema. Volgt X-o.

5 Anne Ottema. Volgt X-p.

6 Jacob Ottema, geboren op zaterdag 15 september 1945. Jacob is overleden op woensdag 16 september 1970 in Leeuwarden, 25 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 september 1970 in St. Annaparochie.

 


X-m Tini Ottema, dochter van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Tini trouwde met B. van Houten.


Kinderen van Tini en B.:

 

1 Thom van Houten.

2 Baukje van Houten.

3 Jenny van Houten.

 


X-n Marijke Ottema, dochter van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Marijke trouwde met Piet Hoekstra.


Kinderen van Marijke en Piet:

 

1 Baukje Hoekstra.

2 Bert Hoekstra.

3 Anno Hoekstra.

 


X-o Anneke Ottema, dochter van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Anneke trouwde met Hans van de Woning.


Kinderen van Anneke en Hans:

 

1 Elaine van de Woning.

2 Maurice van de Woning.

 


X-p Anne Ottema, zoon van Anne Ottema (zie IX-h) en Baukje Boersma. Anne trouwde met Janneke Wieling.


Kinderen van Anne en Janneke:

 

1 Elles Ottema.

2 Marjanneke Ottema.

 


VII-k Steven Hornstra is geboren op vrijdag 5 januari 1849 in Hallum, zoon van Klaas (Klases) Hornstra en Menke Feenstra (zie VI-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1849. Steven is overleden op maandag 18 mei 1925 in Ferwerderadeel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1925. Hij is begraven in Marrum. Steven trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1880 in Leeuwarderadeel met Trijntje de Boer, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 15 juni 1852 in Stiens, dochter van Gerben (Symens) de Boer en Baukje (Tabes) Zondervan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1852. Trijntje is overleden op vrijdag 25 april 1930 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1930. Zij is begraven in Marrum.


Kinderen van Steven en Trijntje:

 

1 Gerben Hornstra, geboren op woensdag 1 oktober 1884 in Hallum. Volgt VIII-n.

2 Menke Hornstra, geboren op zaterdag 4 juni 1887 in Hallum. Volgt VIII-o.

3 Boukje Hornstra, geboren op vrijdag 27 september 1889 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1889. Boukje is overleden op woensdag 9 mei 1962, 72 jaar oud. Zij is begraven in Marrum. Boukje bleef ongehuwd.

 


VIII-n Gerben Hornstra is geboren op woensdag 1 oktober 1884 in Hallum, zoon van Steven Hornstra (zie VII-k) en Trijntje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1884. Gerben is overleden op dinsdag 11 september 1962 in Marrum, 77 jaar oud. Hij is begraven in Marrum. Gerben trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1909 in Ferwerderadeel met Sjieuwke van Dijk, 25 jaar oud. Sjieuwke is geboren op zaterdag 15 september 1883 in Ferwerd, dochter van Jacob (Dirks) van Dijk en Albertje (Jans) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1883. Sjieuwke is overleden op vrijdag 29 december 1916 in Marrum, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1917. Zij is begraven in Marrum.


Kinderen van Gerben en Sjieuwke:

 

1 A. Hornstra. Volgt IX-i.

2 ? Hornstra. Volgt IX-j.

 


IX-i A. Hornstra, dochter van Gerben Hornstra (zie VIII-n) en Sjieuwke van Dijk. A. trouwde met A. Veltman.


IX-j ? Hornstra, zoon van Gerben Hornstra (zie VIII-n) en Sjieuwke van Dijk. ? trouwde met G. Stienstra.


VIII-o Menke Hornstra is geboren op zaterdag 4 juni 1887 in Hallum, dochter van Steven Hornstra (zie VII-k) en Trijntje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1887. Menke is overleden op maandag 31 maart 1980 in Dokkum, 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 april 1980 in Marrum. Menke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1911 in Ferwerderadeel met Jan Link, 40 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 7 september 1870 in Ee, zoon van Koenraad Link en Dedtje Jilderda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1879. Jan is overleden op zaterdag 25 juli 1964, 93 jaar oud. Hij is begraven in Marrum.


Kinderen van Menke en Jan:

 

1 Trijntje Link, geboren op dinsdag 28 mei 1912. Volgt IX-k.

2 Dedtje Link, geboren op zaterdag 30 januari 1915 in Marrum. Volgt IX-l.

 


IX-k Trijntje Link is geboren op dinsdag 28 mei 1912, dochter van Jan Link en Menke Hornstra (zie VIII-o). Trijntje is overleden op woensdag 11 oktober 1972, 60 jaar oud. Zij is begraven in Marrum. Trijntje trouwde met Oene Steegstra. Oene is geboren op zaterdag 1 juli 1911, zoon van Andries (Oenes) Steegstra en Jacoba Posthumus. Oene is overleden op woensdag 11 juli 1979 in Marrum, 68 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 juli 1979 in Marrum.


IX-l Dedtje Link is geboren op zaterdag 30 januari 1915 in Marrum, dochter van Jan Link en Menke Hornstra (zie VIII-o). Dedtje is overleden op dinsdag 5 juli 2005 in Leeuwarden, 90 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 9 juli 2005 in Marrum. Dedtje bleef kinderloos. Dedtje trouwde, 51 jaar oud, op dinsdag 1 maart 1966 in Ferwerd met Fedde Kalverboer, 68 jaar oud. Fedde is geboren op zondag 25 april 1897 in Hallum, zoon van Kornelis Kalverboer en Geertje Bijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1897. Fedde is overleden op vrijdag 5 oktober 1979 in Marrum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Marrum.


VI-h Janke Feenstra is geboren op donderdag 6 mei 1830 in Hallum, dochter van Auke (Wybrens) Feenstra en Antje van Sloten (zie V-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1830. Janke is overleden op woensdag 24 mei 1899 in Ferwerderadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1899. Janke trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1865 in Ferwerderadeel met Pieter Ferwerda, 46 of 47 jaar oud. Pieter is geboren in 1818 in Marrum, zoon van Jan (Pieters) Ferwerda en Tjitske (Anskes) de Groot. Pieter is overleden op maandag 2 januari 1888 in Ferwerderadeel, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1888.


Kinderen van Janke en Pieter:

 

1 Auke Ferwerda, geboren op donderdag 4 oktober 1866 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1866. Auke is overleden op woensdag 15 juni 1892 in Ferwerderadeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1892. Auke bleef ongehuwd.

2 Wybren Ferwerda, geboren op dinsdag 22 oktober 1867 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1867. Wybren is overleden op maandag 16 maart 1868 in Ferwerderadeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 maart 1868.

3 Antje Ferwerda, geboren op zondag 7 maart 1869 in Marrum. Volgt VII-l.

4 Wybren Ferwerda, geboren op maandag 8 augustus 1870 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1870. Wybren is overleden op zondag 21 augustus 1870 in Ferwerderadeel, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1870.

5 Wybren Ferwerda, geboren op woensdag 18 juni 1873 in Marrum. Volgt VII-m.

6 Hendrik Ferwerda, geboren op maandag 29 maart 1875 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1875. Hendrik is overleden op dinsdag 13 april 1875 in Ferwerderadeel, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1875.

 


VII-l Antje Ferwerda is geboren op zondag 7 maart 1869 in Marrum, dochter van Pieter Ferwerda en Janke Feenstra (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1869. Antje is overleden na 1940, minstens 71 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23 mei 1895 in Het Bildt met Folkert Bouma, 23 jaar oud. Folkert is geboren op zondag 10 maart 1872 in St. Jacobiparochie, zoon van Gaele Bouma en Fettje Beimers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1872. Folkert is overleden op donderdag 23 mei 1940 in Het Bildt, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1940.


Kinderen van Antje en Folkert:

 

1 Gaele Bouma, geboren op dinsdag 3 maart 1896 in Het Bildt. Volgt VIII-p.

2 Janke Bouma, geboren op zondag 29 augustus 1897 in Vrouwenparochie. Volgt VIII-q.

 


VIII-p Gaele Bouma is geboren op dinsdag 3 maart 1896 in Het Bildt, zoon van Folkert Bouma en Antje Ferwerda (zie VII-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1896. Gaele trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 mei 1919 in Het Bildt met Alberdina Johanna Blom. Alberdina is geboren in s Gravenmoer, dochter van Johannes Blom en Johanna Elisabet Prins.


VIII-q Janke Bouma is geboren op zondag 29 augustus 1897 in Vrouwenparochie, dochter van Folkert Bouma en Antje Ferwerda (zie VII-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1897. Janke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 april 1920 in Het Bildt met Jan Bonga, 22 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 7 mei 1897 in Wanswerd, zoon van Gerrit Bonga en Wijke Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1897.


VII-m Wybren Ferwerda is geboren op woensdag 18 juni 1873 in Marrum, zoon van Pieter Ferwerda en Janke Feenstra (zie VI-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1873. Wybren is overleden op dinsdag 15 november 1938 in Het Bildt, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1938. Wybren trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1900 in Ferwerderadeel met Aukje Halma, 30 jaar oud. Aukje is geboren op woensdag 31 augustus 1870 in St. Annaparochie, dochter van Harmen Halma en Neeltje Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1870. Aukje is overleden na 1938, minstens 68 jaar oud.


Kind van Wybren en Aukje:

 

1 Neeltje Ferwerda, geboren op donderdag 5 november 1896 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1896.

 


V-d Melis van Sloten is geboren op donderdag 14 november 1793 in Wanswerd, zoon van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Hij is gedoopt op zondag 15 december 1793 in Wanswerd. Melis is overleden op zondag 16 januari 1870 in Ferwerderadeel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1870. Melis trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 januari 1823 in Ferwerderadeel met Baukje (Hendriks) Memler, 24 of 25 jaar oud. Baukje is geboren in 1798 in Hallum, dochter van Hendrik (Harmens) Memler en Antje (Frederiks) Eiges. Baukje is overleden op zaterdag 3 maart 1860 in Ferwerderadeel, 61 of 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1860.


Kinderen van Melis en Baukje:

 

1 Antje van Sloten, geboren op donderdag 5 februari 1824 in Hallum. Volgt VI-i.

2 Pietertje van Sloten, geboren op woensdag 30 januari 1828 in Hallum. Volgt VI-j.

 


VI-i Antje van Sloten is geboren op donderdag 5 februari 1824 in Hallum, dochter van Melis van Sloten (zie V-d) en Baukje (Hendriks) Memler. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1824. Antje is overleden op vrijdag 11 augustus 1871 in Ferwerderadeel, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1871. Antje:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1851 in Ferwerderadeel met IJsbrand (Wietzes) de Vries, 21 jaar oud. IJsbrand is geboren op dinsdag 9 juni 1829 in Marrum, zoon van Wietze (IJsbrands) de Vries en Pietje (Pieters) Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1829. IJsbrand is overleden op dinsdag 7 februari 1854 in Ferwerderadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1854.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1857 in Ferwerderadeel met Gerrit (Jacobs) Kollen, 43 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 27 oktober 1813 in Drachten, zoon van Jacob (Gerrits) Bakker en Stijntje (Klazes) Weever. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1813. Gerrit is overleden op woensdag 20 mei 1891 in Norg, 77 jaar oud.


Kind van Antje en IJsbrand:

 

1 Melis de Vries, geboren op vrijdag 18 maart 1853 in Ferwerderadeel.


Kinderen van Antje en Gerrit:

 

2 Jacob Kollen, geboren op zondag 19 februari 1860 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1860.

3 Baukje Kollen, geboren op zondag 20 maart 1864 in Hallum. Volgt VII-n.

4 Jacoba Kollen, geboren op dinsdag 23 oktober 1866 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1866. Jacoba is overleden op vrijdag 9 november 1866 in Ferwerderadeel, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1866.

5 Antje Kollen, geboren op donderdag 10 augustus 1871 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1871.

 


VII-n Baukje Kollen is geboren op zondag 20 maart 1864 in Hallum, dochter van Gerrit (Jacobs) Kollen en Antje van Sloten (zie VI-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1864. Baukje trouwde, 34 jaar oud, op zondag 1 mei 1898 in Schoterland met Hendrik van der Horst, 44 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 21 januari 1854 in Heerenveen, zoon van Hendrik van der Horst en Francina Domna. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1854. Hendrik is overleden op vrijdag 4 juni 1915 in Het Bildt, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1915.


VI-j Pietertje van Sloten is geboren op woensdag 30 januari 1828 in Hallum, dochter van Melis van Sloten (zie V-d) en Baukje (Hendriks) Memler. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1828. Pietertje is overleden op woensdag 29 november 1905 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1905. Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 september 1851 in Ferwerderadeel met Menne (Jacobs) Brouwer, 23 jaar oud. Menne is geboren op maandag 25 augustus 1828 in Hallum, zoon van Jacob (Mennes) Brouwer en Nieske (Eintes) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 augustus 1828. Menne is overleden op vrijdag 10 maart 1916 in Ferwerderadeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1916.


Kinderen van Pietertje en Menne:

 

1 Jacob Brouwer, geboren op zaterdag 25 juni 1853 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1853. Jacob is overleden op vrijdag 29 juli 1853 in Ferwerderadeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1853.

2 Jacob Brouwer, geboren op maandag 11 september 1854 in Hallum. Volgt VII-o.

3 Stijntje Brouwer, geboren op vrijdag 16 januari 1857 in Hallum. Volgt VII-p.

4 Nieske Brouwer, geboren op maandag 14 november 1859 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1859. Nieske is overleden op woensdag 27 februari 1861 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1861.

5 Baukje Brouwer, geboren op zaterdag 16 februari 1861 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1861. Baukje is overleden op woensdag 18 september 1861 in Ferwerderadeel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1861.

6 Melis Brouwer, geboren op zaterdag 16 februari 1861 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1861. Melis is overleden op vrijdag 16 augustus 1861 in Ferwerderadeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1861.

7 Melis Brouwer, geboren op dinsdag 16 december 1862 in Hallum. Volgt VII-q.

8 Nieske Brouwer, geboren op donderdag 23 juni 1864 in Hallum. Volgt VII-r.

9 Baukje Brouwer, geboren op woensdag 13 september 1865 in Hallum. Volgt VII-s.

10 Sytske Brouwer, geboren op zondag 21 februari 1869 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1869. Sytske is overleden op donderdag 7 april 1870 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1870.

11 Antje Brouwer, geboren op zaterdag 26 maart 1870 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1870. Antje is overleden op dinsdag 5 april 1870 in Ferwerderadeel, 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1870.

12 Sytske Brouwer, geboren op vrijdag 16 juni 1871 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1871. Sytske is overleden op woensdag 30 augustus 1871 in Ferwerderadeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1871.

 


VII-o Jacob Brouwer is geboren op maandag 11 september 1854 in Hallum, zoon van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1854. Jacob is overleden op donderdag 12 mei 1927 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1927. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1876 in Ferwerderadeel met Berber (Meinderts) Zuidema, 20 jaar oud. Berber is geboren op maandag 3 maart 1856 in Hallum, dochter van Meindert (Berends) Zuidema en Antje (Dirks) Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1856. Berber is overleden op maandag 26 juni 1922 in Ferwerderadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1922.


Kinderen van Jacob en Berber:

 

1 Menne Brouwer, geboren op dinsdag 5 juni 1877 in Hallum. Volgt VIII-r.

2 Meindert Brouwer, geboren op donderdag 13 maart 1879 in Hallum. Volgt VIII-s.

3 Berend Brouwer, geboren op zondag 8 februari 1885 in Hallum. Volgt VIII-t.

4 Melis Brouwer, geboren op woensdag 6 mei 1891 in Hallum. Volgt VIII-u.

 


VIII-r Menne Brouwer is geboren op dinsdag 5 juni 1877 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1877. Menne trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1899 in Ferwerderadeel met Beitske van Slooten, 21 jaar oud. Beitske is geboren op maandag 15 april 1878 in Holwerd, dochter van Ype (Tjeerds) van Slooten en Pietertje (Jans) Zoodsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1878.


Kinderen van Menne en Beitske:

 

1 Jacob Brouwer, geboren op dinsdag 3 april 1900 in Hallum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1900.

2 Ype Brouwer, geboren op woensdag 30 april 1902 in Hallum. Volgt IX-m.

 


IX-m Ype Brouwer is geboren op woensdag 30 april 1902 in Hallum, zoon van Menne Brouwer (zie VIII-r) en Beitske van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1902. Ype is overleden op vrijdag 2 juli 1976 in Hallum, 74 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 6 juli 1976 in Hallum. Ype trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Ferwerderadeel met Seeske Louwsma, 19 jaar oud. Seeske is geboren op zondag 10 maart 1901 in Hallum, dochter van Nanne Louwsma en Antje Ondersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1901. Seeske is overleden op maandag 29 november 1976, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hallum.


Kinderen van Ype en Seeske:

 

1 Anne Brouwer, geboren op zondag 3 oktober 1920 in Hallum. Volgt X-q.

2 Beitske Brouwer, geboren op vrijdag 21 december 1923 in Hallum. Volgt X-r.

3 Albertha Brouwer, geboren op zondag 3 oktober 1926 in Hallum. Volgt X-s.

4 Menne Brouwer, geboren op donderdag 23 januari 1930 in Hallum. Volgt X-t.

 


X-q Anne Brouwer is geboren op zondag 3 oktober 1920 in Hallum, dochter van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Anne is overleden op dinsdag 12 mei 1998 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Anne trouwde met Jacob Dijkstra. Jacob is geboren op maandag 4 maart 1918 in Marrum. Jacob is overleden op vrijdag 19 mei 1995 in Leeuwarden, 77 jaar oud.


X-r Beitske Brouwer is geboren op vrijdag 21 december 1923 in Hallum, dochter van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Beitske is overleden op donderdag 7 oktober 2010 in Veenwouden, 86 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden. Beitske trouwde met Sake de Boer. Sake is overleden op woensdag 24 september 1986.


Kinderen van Beitske en Sake:

 

1 Sea de Boer. Volgt XI-l.

2 Marten de Boer. Volgt XI-m.

3 Janny de Boer. Volgt XI-n.

4 Albertha de Boer. Volgt XI-o.

5 Marijke de Boer. Volgt XI-p.

 


XI-l Sea de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Sea trouwde met Renze Holwerda.


Kinderen van Sea en Renze:

 

1 Bettina Holwerda.

2 Jelle Holwerda.

3 Marianne Holwerda.

4 Fedde Holwerda.

 


XI-m Marten de Boer, zoon van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Marten trouwde met Jannette Velthuizen.


Kinderen van Marten en Jannette:

 

1 Jantine de Boer.

2 Sako de Boer.

 


XI-n Janny de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Janny trouwde met Romhaye Glazema.


Kinderen van Janny en Romhaye:

 

1 Gerben Glazema.

2 Rink Glazema.

3 Marieke Glazema.

 


XI-o Albertha de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Albertha trouwde met Henk van der Leij.


Kinderen van Albertha en Henk:

 

1 Ruben van der Leij.

2 Marloes van der Leij.

3 Tanita van der Leij.

 


XI-p Marijke de Boer, dochter van Sake de Boer en Beitske Brouwer (zie X-r). Marijke trouwde met Marijke Vallinga.


X-s Albertha Brouwer is geboren op zondag 3 oktober 1926 in Hallum, dochter van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Albertha is overleden op donderdag 19 juni 2003 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Zij is begraven in Hallum. Albertha trouwde met Folkert Soepboer. Folkert is geboren op woensdag 28 januari 1925. Folkert is overleden op donderdag 8 november 2001, 76 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


X-t Menne Brouwer is geboren op donderdag 23 januari 1930 in Hallum, zoon van Ype Brouwer (zie IX-m) en Seeske Louwsma. Menne is overleden op zaterdag 19 januari 2008 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 24 januari 2008 in Leeuwarden. Menne trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1955 met Yne van der Lep.


Kinderen van Menne en Yne:

 

1 Ype Brouwer. Volgt XI-q.

2 Tine Brouwer. Volgt XI-r.

3 Piet Brouwer. Volgt XI-s.

 


XI-q Ype Brouwer, zoon van Menne Brouwer (zie X-t) en Yne van der Lep. Ype trouwde met Karin Witteveen.


Kinderen van Ype en Karin:

 

1 Michel Brouwer.

2 Anne Brouwer. Volgt XII-i.

3 Diedeke Brouwer.

4 Thomas Brouwer.

 


XII-i Anne Brouwer, zoon van Ype Brouwer (zie XI-q) en Karin Witteveen. Anne begon een relatie met Lykele Onbekend.


Kind van Anne en Lykele:

 

1 Nynke Brouwer.

 


XI-r Tine Brouwer, dochter van Menne Brouwer (zie X-t) en Yne van der Lep. Tine trouwde met Johannes Meinderts.


Kinderen van Tine en Johannes:

 

1 Sanne Meinderts.

2 Inez Meinderts.

3 Jelmer Meinderts.

 


XI-s Piet Brouwer, zoon van Menne Brouwer (zie X-t) en Yne van der Lep. Piet trouwde met Alie Meindertsma.


Kinderen van Piet en Alie:

 

1 Gineke Brouwer.

2 Menne Pieter Brouwer.

3 Nynke Brouwer.

 


VIII-s Meindert Brouwer is geboren op donderdag 13 maart 1879 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1879. Meindert is overleden op zaterdag 17 september 1966 in Ferwerd, 87 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 21 september 1966 in Hallum. Meindert trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Ferwerderadeel met Antje Klinkert, 23 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 12 november 1880 in Hallum, dochter van Jan (Hendriks) Klinkert en Mentje (Renzes) Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1880. Antje is overleden op vrijdag 22 november 1963, 83 jaar oud. Zij is begraven in Hallum.


Kind van Meindert en Antje:

 

1 M. Brouwer. Volgt IX-n.

 


IX-n M. Brouwer, dochter van Meindert Brouwer (zie VIII-s) en Antje Klinkert. M. trouwde met M. Hoekstra.


VIII-t Berend Brouwer is geboren op zondag 8 februari 1885 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1885. Berend is overleden op zondag 30 oktober 1966 in Ferwerd, 81 jaar oud. Hij is begraven in Westernijkerk. Berend trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1907 in Ferwerderadeel met Sytske Wierstra, 21 jaar oud. Sytske is geboren op zondag 11 april 1886 in Marrum, dochter van Jelke (Gerbens) Wierstra en Antje (Sytses) Bijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1886. Sytske is overleden op maandag 21 december 1970, 84 jaar oud. Zij is begraven in Westernijkerk.


Kinderen van Berend en Sytske:

 

1 Jeltje Brouwer. Volgt IX-o.

2 Antje Brouwer, geboren op maandag 26 oktober 1908 in Marrum. Volgt IX-p.

3 Jacob Brouwer, geboren op maandag 4 oktober 1909. Volgt IX-q.

4 Berber Brouwer, geboren in juni 1913. Berber is overleden op vrijdag 31 oktober 1913 in Ferwerderadeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1913.

5 Berber Brouwer, geboren op dinsdag 28 september 1915. Volgt IX-r.

 


IX-o Jeltje Brouwer, dochter van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Jeltje trouwde met Bouke Terpstra. Bouke is geboren in 1922. Bouke is overleden op donderdag 16 oktober 1997 in Hallum, 74 of 75 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 21 oktober 1997 in Hallum.


Kinderen van Jeltje en Bouke:

 

1 Rinse Terpstra. Volgt X-u.

2 Sietske Terpstra. Volgt X-v.

 


X-u Rinse Terpstra, zoon van Bouke Terpstra en Jeltje Brouwer (zie IX-o). Rinse trouwde met Sjoukje Oldersma.


Kinderen van Rinse en Sjoukje:

 

1 Tim Terpstra.

2 Rik Terpstra.

 


X-v Sietske Terpstra, dochter van Bouke Terpstra en Jeltje Brouwer (zie IX-o). Sietske trouwde met Doeke Reinsma.


Kinderen van Sietske en Doeke:

 

1 Jelma Reinsma.

2 Sierk Reinsma.

 


IX-p Antje Brouwer is geboren op maandag 26 oktober 1908 in Marrum, dochter van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1908. Antje is overleden op maandag 16 juni 2003 in Ferwert, 94 jaar oud. Zij is begraven in Marrum. Antje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 juni 1930 in Ferwerderadeel met Gerrit Katsma, 27 jaar oud, nadat zij op dinsdag 20 mei 1930 in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren op maandag 20 april 1903 in Ferwerderadeel, zoon van Sybe Katsma en Sjoukje Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1903. Gerrit is overleden op vrijdag 10 september 1976 in Marrum, 73 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 14 september 1976 in Marrum.


Kinderen van Antje en Gerrit:

 

1 Sjoukje Katsma. Volgt X-w.

2 Sijtske Katsma, geboren op zaterdag 8 augustus 1931 in Marrum. Sijtske is overleden op vrijdag 22 mei 1998 in Vaassen, 66 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 27 mei 1998 in Marrum.

3 Sijbe Katsma, geboren in oktober 1933 in Marrum. Volgt X-x.

4 Berend Katsma, geboren in mei 1937 in Marrum. Volgt X-y.

 


X-w Sjoukje Katsma, dochter van Gerrit Katsma en Antje Brouwer (zie IX-p). Sjoukje trouwde met Oene Spoelstra. Oene is geboren op maandag 14 februari 1944 in Ferwerd, zoon van Jitse Spoelstra en Trijntje Havenga.


Kind van Sjoukje en Oene:

 

1 Anke Spoelstra, geboren in maart 1980 in Joure.

 


X-x Sijbe Katsma is geboren in oktober 1933 in Marrum, zoon van Gerrit Katsma en Antje Brouwer (zie IX-p). Sijbe ging in ondertrouw, 31 jaar oud, in augustus 1965 in Achtkarspelen met Annie de Vries, 33 jaar oud. Annie is geboren op maandag 9 mei 1932 in Twijzelerheide, dochter van D. de Vries en F. de Graaf. Annie is overleden op dinsdag 23 oktober 2018 in Burgum, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 30 oktober 2018 in Goutum.


X-y Berend Katsma is geboren in mei 1937 in Marrum, zoon van Gerrit Katsma en Antje Brouwer (zie IX-p). Berend is overleden op zaterdag 22 september 2007 in Coevorden, 70 jaar oud. Hij is begraven op zondag 27 september 2009 in Marum. Berend trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 september 1962 in Ferwerd met Tjitske van der Meulen.


Kinderen van Berend en Tjitske:

 

1 Geertje Katsma, geboren vóór 1967. Volgt XI-t.

2 Gerrit Katsma, geboren op woensdag 15 november 1967 in Bolsward. Volgt XI-u.

3 Jan Katsma, geboren na 1967. Volgt XI-v.

 


XI-t Geertje Katsma is geboren vóór 1967, dochter van Berend Katsma (zie X-y) en Tjitske van der Meulen. Geertje trouwde met Anne Onbekend.


Kinderen van Geertje en Anne:

 

1 Jelger Onbekend.

2 Ganna Onbekend.

3 Serge Onbekend.

 


XI-u Gerrit Katsma is geboren op woensdag 15 november 1967 in Bolsward, zoon van Berend Katsma (zie X-y) en Tjitske van der Meulen. Gerrit trouwde met Marielle Onbekend.


Kinderen van Gerrit en Marielle:

 

1 Niels Katsma.

2 Bas Katsma.

3 Lars Katsma.

 


XI-v Jan Katsma is geboren na 1967, zoon van Berend Katsma (zie X-y) en Tjitske van der Meulen. Jan:

(1) begon een relatie met Rhea Onbekend. De relatie werd verbroken vóór 2007.

(2) begon een relatie met Onbekend Sanne.


IX-q Jacob Brouwer is geboren op maandag 4 oktober 1909, zoon van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Jacob is overleden op dinsdag 1 oktober 1996 in Ferwerd, 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 5 oktober 1996 in Hallum. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 4 mei 1933 met Sijke Postma, 25 jaar oud. Sijke is geboren op dinsdag 21 mei 1907. Sijke is overleden op zondag 1 januari 1995 in Ferwerd, 87 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 januari 1995 in Hallum.


Kind van Jacob en Sijke:

 

1 Baukje Brouwer. Volgt X-z.

 


X-z Baukje Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-q) en Sijke Postma. Baukje trouwde met Henk Balt. Henk is geboren op vrijdag 11 augustus 1933, zoon van Sjouke Balt en Willemke Katsma. Henk is overleden op woensdag 15 september 1999 in Hallum, 66 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


Kinderen van Baukje en Henk:

 

1 Jacob Balt.

2 Silvia Balt.

3 Sjouke Balt, geboren op zondag 7 juni 1964. Sjouke is overleden op maandag 2 februari 1976 in Hallum, 11 jaar oud.

 


IX-r Berber Brouwer is geboren op dinsdag 28 september 1915, dochter van Berend Brouwer (zie VIII-t) en Sytske Wierstra. Berber is overleden op woensdag 26 juni 2002 in Hallum, 86 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 29 juni 2002 in Hallum. Berber trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 juni 1940 met Jan Gerners, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 27 juli 1912. Jan is overleden op maandag 30 september 1996, 84 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.


Kinderen van Berber en Jan:

 

1 Sijtske Gerners. Volgt X-aa.

2 Hendrik Gerners.

3 Alie Gerners. Volgt X-ab.

 


X-aa Sijtske Gerners, dochter van Jan Gerners en Berber Brouwer (zie IX-r). Sijtske trouwde met Geert Alserda.


Kinderen van Sijtske en Geert:

 

1 Berber Alserda. Volgt XI-w.

2 Aukje Alserda. Volgt XI-x.

3 Ake Antje Alserda.

 


XI-w Berber Alserda, dochter van Geert Alserda en Sijtske Gerners (zie X-aa). Berber begon een relatie met Hans Onbekend.


XI-x Aukje Alserda, dochter van Geert Alserda en Sijtske Gerners (zie X-aa). Aukje begon een relatie met Albert Onbekend.


X-ab Alie Gerners, dochter van Jan Gerners en Berber Brouwer (zie IX-r). Alie trouwde met Cor Westra.


Kinderen van Alie en Cor:

 

1 Jan Hendrik Westra.

2 Lieuwe Westra.

 


VIII-u Melis Brouwer is geboren op woensdag 6 mei 1891 in Hallum, zoon van Jacob Brouwer (zie VII-o) en Berber (Meinderts) Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1891. Melis is overleden op dinsdag 25 mei 1915 in Ferwerderadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1915. Hij is begraven in Hallum. Melis trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1911 in Ferwerderadeel met Sjoukje Kuipers, 20 jaar oud. Sjoukje is geboren op vrijdag 4 juli 1890 in Cornjum, dochter van Jelke (Jacobs) Kuipers en Dieuwke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1890. Sjoukje is overleden op zondag 20 juli 1969 in St. Annaparochie, 79 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 23 juli 1969 in Hallum.


Kinderen van Melis en Sjoukje:

 

1 A. Brouwer. Volgt IX-s.

2 Jacob Brouwer, geboren in 1913. Volgt IX-t.

 


IX-s A. Brouwer, dochter van Melis Brouwer (zie VIII-u) en Sjoukje Kuipers. A. trouwde met C. de Vries.


Kind van A. en C.:

 

1 Sjoukje de Vries.

 


IX-t Jacob Brouwer is geboren in 1913, zoon van Melis Brouwer (zie VIII-u) en Sjoukje Kuipers. Jacob is overleden op vrijdag 21 maart 1980 in Leeuwarden, 66 of 67 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 25 maart 1980 in Goutum. Jacob trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 9 juni 1938 met Anna Kamminga, 25 of 26 jaar oud. Anna is geboren in 1912. Anna is overleden op dinsdag 29 oktober 1985 in Zaandam, 72 of 73 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 1 november 1985 in Goutum.


Kinderen van Jacob en Anna:

 

1 Melis Brouwer. Volgt X-ac.

2 Hilly Brouwer. Volgt X-ad.

3 Sjoukje Brouwer. Volgt X-ae.

4 Anneke Brouwer. Volgt X-af.

 


X-ac Melis Brouwer, zoon van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Melis trouwde met Ida Onbekend.


Kinderen van Melis en Ida:

 

1 Carine Brouwer.

2 Jaap Brouwer.

3 Jeroen Brouwer.

 


X-ad Hilly Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Hilly trouwde met Theun Onbekend.


Kinderen van Hilly en Theun:

 

1 Gert Onbekend.

2 Anja Onbekend.

 


X-ae Sjoukje Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Sjoukje trouwde met Henk Onbekend.


Kinderen van Sjoukje en Henk:

 

1 Arjanne Onbekend.

2 Marjolein Onbekend.

 


X-af Anneke Brouwer, dochter van Jacob Brouwer (zie IX-t) en Anna Kamminga. Anneke begon een relatie met Piet Onbekend.


VII-p Stijntje Brouwer is geboren op vrijdag 16 januari 1857 in Hallum, dochter van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1857. Stijntje is overleden op zaterdag 3 november 1923 in Ferwerderadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1923. Stijntje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1881 in Ferwerderadeel met Jan Wybenga, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 4 maart 1854 in Jelsum, zoon van Jan (Jans) Wybenga en Rinske (Baukes) Span. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1854. Jan is overleden op zondag 4 december 1921 in Ferwerderadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1921.


Kinderen van Stijntje en Jan:

 

1 Pietje Wybenga, geboren op zaterdag 10 juni 1882 in Hallum. Volgt VIII-v.

2 Jan Wybenga, geboren op maandag 15 oktober 1888 in Hallum. Volgt VIII-w.

 


VIII-v Pietje Wybenga is geboren op zaterdag 10 juni 1882 in Hallum, dochter van Jan Wybenga en Stijntje Brouwer (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1882. Pietje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 25 mei 1905 in Ferwerderadeel met Jan Boersma, 21 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 11 augustus 1883 in Hallum, zoon van Sybren (Jans) Boersma en Antje (Ybeles) Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1883.


Kind van Pietje en Jan:

 

1 Stijntje Boersma, geboren in 1907. Stijntje is overleden op dinsdag 19 maart 1918 in Ferwerderadeel, 10 of 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1918.

 


VIII-w Jan Wybenga is geboren op maandag 15 oktober 1888 in Hallum, zoon van Jan Wybenga en Stijntje Brouwer (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1888. Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 augustus 1916 in Ferwerderadeel met Akke Wybenga, 26 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 8 februari 1890 in Cornjum, dochter van Bavius Wybenga en Sara Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1890.


VII-q Melis Brouwer is geboren op dinsdag 16 december 1862 in Hallum, zoon van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1862. Melis trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1889 in Ferwerderadeel met Jantje Borger, 23 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 2 juli 1865 in Vrouwenparochie, dochter van Eeltje Borger en Trijntje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1865. Jantje is overleden op dinsdag 14 augustus 1934 in Ferwerderadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1934.


Kinderen van Melis en Jantje:

 

1 Trijntje Brouwer, geboren op zaterdag 30 augustus 1890 in Hallum. Volgt VIII-x.

2 Menne Brouwer, geboren op donderdag 5 oktober 1893 in Hallum. Volgt VIII-y.

 


VIII-x Trijntje Brouwer is geboren op zaterdag 30 augustus 1890 in Hallum, dochter van Melis Brouwer (zie VII-q) en Jantje Borger. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 augustus 1890. Trijntje is overleden op dinsdag 11 januari 1966 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hallum. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 22 mei 1912 in Ferwerderadeel met Bienze Rienks, 22 jaar oud. Bienze is geboren op zondag 10 november 1889 in Hallum, zoon van Frans (Bienzes) Rienks en Antje (Douwes) Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 november 1889.


VIII-y Menne Brouwer is geboren op donderdag 5 oktober 1893 in Hallum, zoon van Melis Brouwer (zie VII-q) en Jantje Borger. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1893. Menne is overleden op maandag 27 juni 1977, 83 jaar oud. Hij is begraven in Hallum. Menne trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1918 in Ferwerderadeel met Janke van der Leest, 24 jaar oud. Janke is geboren op vrijdag 23 februari 1894 in Stiens, dochter van Hendrik van der Leest en Jantje Wielenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894. Janke is overleden op donderdag 15 januari 1959, 64 jaar oud. Zij is begraven in Hallum.


Kind van Menne en Janke:

 

1 Hendrik Brouwer, geboren op woensdag 14 mei 1924. Hendrik is overleden op zaterdag 15 mei 1943, 19 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.

 


VII-r Nieske Brouwer is geboren op donderdag 23 juni 1864 in Hallum, dochter van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1864. Nieske is overleden op woensdag 6 december 1933 in Ferwerderadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1933. Nieske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 september 1888 in Ferwerderadeel met Willem Valk, 21 jaar oud. Willem is geboren op maandag 7 januari 1867 in Westernijkerk, zoon van Hendrik (Tjammes) Valk en Adriaantje Vormstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1867. Willem is overleden op maandag 28 maart 1927 in Ferwerderadeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1933.


Kinderen van Nieske en Willem:

 

1 Hendrik Valk, geboren op dinsdag 26 november 1889 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1889. Hendrik is overleden op zaterdag 30 november 1889 in Westernijkerk, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1889.

2 Pietertje Valk, geboren op donderdag 12 maart 1891 in Westernijkerk. Volgt VIII-z.

3 Adriaantje Valk, geboren op donderdag 10 november 1892 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1892.

4 Stijntje Valk, geboren op donderdag 13 december 1894 in Westernijkerk. Volgt VIII-aa.

5 Hendrikje Valk, geboren op zaterdag 10 oktober 1896 in Westernijkerk. Volgt VIII-ab.

6 Valk, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 8 juli 1898 in Westernijkerk. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1898.

7 Hendrik Valk, geboren op donderdag 31 augustus 1899 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1899.

8 Baukje Valk, geboren op woensdag 27 november 1901 in Westernijkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1901.

9 Menne Valk, geboren in 1905. Menne is overleden op zondag 21 maart 1915 in Ferwerderadeel, 9 of 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1915.

10 Tjamme Valk, geboren op zaterdag 17 februari 1906 in Ferwerderadeel. Tjamme is overleden op zaterdag 17 februari 1906 in Ferwerderadeel, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1906.

11 Valk, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 29 april 1908 in Ferwerderadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 mei 1908.

 


VIII-z Pietertje Valk is geboren op donderdag 12 maart 1891 in Westernijkerk, dochter van Willem Valk en Nieske Brouwer (zie VII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1891. Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1914 in Ferwerderadeel met Wytse Dijkstra, 21 of 22 jaar oud. Wytse is geboren in 1892 in Hallum, zoon van Pieter (Douwes) Dijkstra en Ytje (Wytses) de Groot.


VIII-aa Stijntje Valk is geboren op donderdag 13 december 1894 in Westernijkerk, dochter van Willem Valk en Nieske Brouwer (zie VII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1894. Stijntje is overleden op donderdag 16 juli 1931 in Ferwerderadeel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1931. Stijntje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1918 in Ferwerderadeel met Sytse Kok, 29 of 30 jaar oud. Sytse is geboren in 1888 in Marrum, zoon van Johannes (Pieters) Kok en Hendrikje (Sytses) Roersma.


VIII-ab Hendrikje Valk is geboren op zaterdag 10 oktober 1896 in Westernijkerk, dochter van Willem Valk en Nieske Brouwer (zie VII-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1896. Hendrikje is overleden op dinsdag 24 juni 1941 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 7 december 1941. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1922 in Ferwerderadeel met Douwe Dijkstra, 26 of 27 jaar oud. Douwe is geboren in 1895 in Hallum, zoon van Johannes Dijkstra en Dieuwke de Jong.


VII-s Baukje Brouwer is geboren op woensdag 13 september 1865 in Hallum, dochter van Menne (Jacobs) Brouwer en Pietertje van Sloten (zie VI-j). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1865. Baukje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1888 in Ferwerderadeel met Jan Friesema, 34 of 35 jaar oud. Jan is geboren in 1853 in Hallum, zoon van Harmen (Jentjes) Friesema en Gerbentje (Cornelis) Palstring.


V-e Rinske van Sloten is geboren op donderdag 19 juni 1800 in Wanswerd, dochter van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Zij is gedoopt op zondag 13 juli 1800 in Wanswerd. Rinske is overleden op vrijdag 16 maart 1883 in Dantumadeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1883. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 26 mei 1825 in Ferwerderadeel met Ieme (Wybrens) Feenstra. Ieme is geboren in Hallum, zoon van Wybren (Swetses) Feenstra en Janke (Aukes) Ymes.


V-f Janke van Sloten is geboren op maandag 21 maart 1808 in Wanswerd, dochter van Pieter (Melis) van Sloten (zie IV-b) en Minke (Meinderts) Tamminga. Zij is gedoopt op zondag 17 april 1808 in Wanswerd. Janke is overleden op zondag 20 mei 1877 in Dantumadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1877. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1829 in Ferwerderadeel met Fokke (Gaatses) Boersma. Fokke is geboren in Oudkerk, zoon van Gaatze (Fokkes) Boersma en Froukje Egberts.


IV-c Baukje (Melis) van Sloten, dochter van Melis (Pieters) van Sloten en Renske (Sipkes) Wouda (zie III-b). Zij is gedoopt op zondag 5 april 1767 in Westergeest. Baukje is overleden op vrijdag 6 december 1816 in Dantumadeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 8 december 1816. Baukje begon een relatie met Johannes Zijlstra.


Kind van Baukje en Johannes:

 

1 Rinske Zijlstra, geboren in 1804 in Westergeest. Volgt V-g.

 


V-g Rinske Zijlstra is geboren in 1804 in Westergeest, dochter van Johannes Zijlstra en Baukje (Melis) van Sloten (zie IV-c). Rinske trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zaterdag 5 oktober 1833 in Dokkum met Reinder (Harmens) Dijkstra, 56 of 57 jaar oud. Reinder is geboren in 1776 in Oostrum, zoon van Harmen (Jans) Dijkstra en Trijntje Reinders.


IV-d Trijntje (Melis) van Sloten, dochter van Melis (Pieters) van Sloten en Renske (Sipkes) Wouda (zie III-b). Zij is gedoopt op woensdag 10 mei 1775 in Westergeest. Trijntje is overleden op dinsdag 25 januari 1848 in Westdongeradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1848. Trijntje trouwde, 34 jaar oud, op zondag 14 mei 1809 in Westdongeradeel met Douwe (Jitzes) Brandsma, 31 of 32 jaar oud. Douwe is geboren in 1777. Douwe is overleden op vrijdag 21 januari 1848 in Westdongeradeel, 70 of 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1848.


Kinderen van Trijntje en Douwe:

 

1 Melis Brandsma. Hij is gedoopt op zaterdag 23 juni 1810 in Waaxens. Melis is overleden op woensdag 22 juli 1812, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1812.

2 Grietje Brandsma, geboren op zaterdag 26 oktober 1811 in Waaxens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 27 oktober 1811. Zij is gedoopt op zondag 24 november 1811 in Waaxens. Grietje is overleden op maandag 7 mei 1849 in Westdongeradeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1849. Grietje bleef ongehuwd.

3 Melis Brandsma, geboren op donderdag 11 november 1813 in Westdongeradeel. Volgt V-h.

4 Rinske Brandsma, geboren op zaterdag 15 april 1815 in Brantgum. Volgt V-i.

 


V-h Melis Brandsma is geboren op donderdag 11 november 1813 in Westdongeradeel, zoon van Douwe (Jitzes) Brandsma en Trijntje (Melis) van Sloten (zie IV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1813. Melis is overleden op donderdag 12 juni 1873 in Westdongeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1873. Melis trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1838 in Westdongeradeel met Tapke Beintema, 29 jaar oud. Tapke is geboren op woensdag 25 mei 1808 in Brantgum, dochter van Klaas (Willems) Beintema en Sijke Tabes. Zij is gedoopt in juni 1808 in Brantgum. Tapke is overleden op vrijdag 10 januari 1890 in Kloosterburen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1890.


Kinderen van Melis en Tapke:

 

1 Sijke Brandsma, geboren op zaterdag 12 juni 1841 in Brantgum. Volgt VI-k.

2 Douwe Brandsma, geboren op zondag 14 mei 1843 in Brantgum. Volgt VI-l.

3 Klaas Brandsma, geboren op zaterdag 2 november 1844 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1844. Klaas is overleden op zondag 13 april 1845 in Brantgum, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1845.

4 Klaas Brandsma, geboren op woensdag 13 mei 1846 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 mei 1846. Klaas is overleden op zondag 7 november 1847 in Westdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1847.

5 Klaas Brandsma, geboren op vrijdag 21 juni 1850 in Brantgum. Volgt VI-m.

 


VI-k Sijke Brandsma is geboren op zaterdag 12 juni 1841 in Brantgum, dochter van Melis Brandsma (zie V-h) en Tapke Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1841. Sijke is overleden op zaterdag 25 november 1916 in Kloosterburen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 november 1916. Sijke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1868 in Westdongeradeel met Douwe Regnerus, 23 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 14 mei 1844 in Westernijkerk, zoon van Johannes (Douwes) Regnerus en Doetje (Tjerks) Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1844. Douwe is overleden op zaterdag 15 januari 1921 in Kloosterburen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 januari 1921.


Kinderen van Sijke en Douwe:

 

1 Tapke Regnerus, geboren op zaterdag 14 november 1868 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1868. Tapke is overleden op zondag 19 december 1943 in Kloosterburen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1943.

2 Doetje Regnerus, geboren op woensdag 21 februari 1872 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1872. Doetje is overleden op zaterdag 20 september 1873 in Westdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1873.

3 Doetje Regnerus, geboren op dinsdag 8 februari 1876 in Brantgum. Volgt VII-t.

4 Johanna Regnerus, geboren op donderdag 26 oktober 1882 in Kloosterburen. Volgt VII-u.

 


VII-t Doetje Regnerus is geboren op dinsdag 8 februari 1876 in Brantgum, dochter van Douwe Regnerus en Sijke Brandsma (zie VI-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1876. Doetje is overleden op zaterdag 21 september 1912 in Kloosterburen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1912. Doetje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18 mei 1898 in Kloosterburen met Huike Pannekoek, 20 jaar oud. Huike is geboren op zaterdag 3 november 1877 in Hornhuizen, zoon van Jan Pannekoek en Gertruid Kieft. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1877. Huike is overleden op vrijdag 12 april 1957 in Ulrum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1957. Hij is begraven in Ulrum.


Kinderen van Doetje en Huike:

 

1 Sijke Pannekoek, geboren op zondag 3 december 1899 in Ulrum. Volgt VIII-ac.

2 Jan Pannekoek, geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Hornhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1902. Jan is overleden op zaterdag 1 november 1902 in Hornhuizen, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1902.

3 Jan Pannekoek, geboren op zondag 5 maart 1905 in Hornhuizen. Volgt VIII-ad.

 


VIII-ac Sijke Pannekoek is geboren op zondag 3 december 1899 in Ulrum, dochter van Huike Pannekoek en Doetje Regnerus (zie VII-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1899. Sijke trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29 april 1921 in Ulrum met Pieter Nieuwenhuis, 21 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 17 augustus 1899 in Kommerzijl, zoon van Elias Nieuwenhuis en Antje Wijchers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1899.


Kind van Sijke en Pieter:

 

1 Nieuwenhuis, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 26 oktober 1926 in Vierhuizen. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1926.

 


VIII-ad Jan Pannekoek is geboren op zondag 5 maart 1905 in Hornhuizen, zoon van Huike Pannekoek en Doetje Regnerus (zie VII-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1905. Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1930 in Rhoon met Hendrika Jannetje Dekker. Hendrika is een dochter van Cornelis Dekker en Lijntje Wada.


Kind van Jan en Hendrika:

 

1 Huike Pannekoek, geboren in september 1930 in IJsselmonde. Huike is overleden op dinsdag 6 januari 1931 in Rhoon, 4 maanden oud.

 


VII-u Johanna Regnerus is geboren op donderdag 26 oktober 1882 in Kloosterburen, dochter van Douwe Regnerus en Sijke Brandsma (zie VI-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1882. Johanna is overleden op zaterdag 7 maart 1942 in Kloosterburen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1942. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 april 1909 in Kloosterburen met Albert Boersma, 32 jaar oud. Albert is geboren op woensdag 11 oktober 1876 in Zoutkamp, zoon van Wolter Boersma en Jitske Winius. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1876.


Kinderen van Johanna en Albert:

 

1 Douwe Boersma, geboren op maandag 13 september 1909 in Hornhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1909.

2 Wolter Boersma, geboren op vrijdag 12 juli 1912 in Hornhuizen. Volgt VIII-ae.

 


VIII-ae Wolter Boersma is geboren op vrijdag 12 juli 1912 in Hornhuizen, zoon van Albert Boersma en Johanna Regnerus (zie VII-u). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1912. Wolter is overleden op zaterdag 5 mei 1945 in Bedum, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1946. Wolter begon een relatie met Willemina Kremer.


VI-l Douwe Brandsma is geboren op zondag 14 mei 1843 in Brantgum, zoon van Melis Brandsma (zie V-h) en Tapke Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1843. Douwe is overleden op donderdag 27 april 1882 in Warffum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1882. Douwe trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1871 in Westdongeradeel met Antje Reitsma, 35 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 26 november 1835 in Holwerd, dochter van Cornelis (Bennes) Reitsma en Engeltje (Sytzes) Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1835. Antje is overleden op woensdag 14 maart 1928 in Warffum, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1928.


Kinderen van Douwe en Antje:

 

1 Engeltje Brandsma, geboren op maandag 12 februari 1872 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1872. Engeltje is overleden op woensdag 3 april 1912 in Groningen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1912. Engeltje bleef ongehuwd.

2 Tapke Brandsma, geboren op zondag 27 december 1874 in Brantgum. Volgt VII-v.

3 Melis Brandsma, geboren op woensdag 12 april 1876 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1876. Melis is overleden op donderdag 27 april 1876 in Westdongeradeel, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1876.

4 Jeltje Brandsma, geboren op woensdag 12 april 1876 in Brantgum. Volgt VII-w.

5 Melis Brandsma, geboren op zondag 21 april 1878 in Holwerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1878. Melis is overleden op zaterdag 9 november 1878 in Westdongeradeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1878.

6 Melis Brandsma, geboren op zaterdag 5 juni 1880 in Brantgum. Volgt VII-x.

 


VII-v Tapke Brandsma is geboren op zondag 27 december 1874 in Brantgum, dochter van Douwe Brandsma (zie VI-l) en Antje Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1874. Tapke is overleden op donderdag 31 januari 1952 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1952. Tapke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Leek met Roelf Scheringa, 27 jaar oud. Roelf is geboren op zaterdag 21 oktober 1876 in Zevenhuizen, zoon van Roelf Scheringa en Hendriktje van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1876. Roelf is overleden op zaterdag 5 april 1958 in Groningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1958.


Kind van Tapke en Roelf:

 

1 Antje Scheringa, geboren op dinsdag 18 augustus 1896 in Warffum. Volgt VIII-af.

 


VIII-af Antje Scheringa is geboren op dinsdag 18 augustus 1896 in Warffum, dochter van Roelf Scheringa en Tapke Brandsma (zie VII-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 augustus 1896. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1918 in Leek met Johannes Schriemer, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 3 september 1952 in Utrecht. Johannes is geboren op donderdag 12 maart 1896 in Waarden, zoon van Rentje Schriemer en Nieske Pel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1896. Johannes is overleden op donderdag 5 juli 1962 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1962.


VII-w Jeltje Brandsma is geboren op woensdag 12 april 1876 in Brantgum, dochter van Douwe Brandsma (zie VI-l) en Antje Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1876. Jeltje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 21 oktober 1898 in Ooststellingwerf met Jan Bergsma, 19 jaar oud. Jan is geboren op zondag 15 juni 1879 in Haulerwijk, zoon van Wessel (Jans) Bergsma en Trijntje (Hendriks) Vonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1879. Jan is overleden op donderdag 28 september 1967 in Haulerwijk, 88 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.


Kinderen van Jeltje en Jan:

 

1 Wessel Bergsma, geboren op vrijdag 15 september 1899 in Ooststellingwerf. Volgt VIII-ag.

2 Douwe Bergsma, geboren op zondag 11 mei 1902 in Ooststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1902.

3 Anne Bergsma, geboren in december 1911. Anne is overleden op donderdag 25 juli 1912 in Ooststellingwerf, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1912.

 


VIII-ag Wessel Bergsma is geboren op vrijdag 15 september 1899 in Ooststellingwerf, zoon van Jan Bergsma en Jeltje Brandsma (zie VII-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1899. Wessel trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 april 1928 in Leek met Aaltje Mulder, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 7 oktober 1906 in Zevenhuizen, dochter van Jan Mulder en Iektje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1906.


VII-x Melis Brandsma is geboren op zaterdag 5 juni 1880 in Brantgum, zoon van Douwe Brandsma (zie VI-l) en Antje Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1880. Melis is overleden op maandag 15 april 1957 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1957. Melis:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 30 april 1905 in Groningen met Johanna Toorenbeek, 28 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 14 september 1876 in Onderdedam, dochter van Ruurt Toorenbeek en Johanna Elsinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1876. Johanna is overleden op zondag 11 februari 1934 in Groningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1934.

(2) begon een relatie, minstens 54 jaar oud, na 1934 met Eijke Mulder.


Kinderen van Melis en Johanna:

 

1 Brandsma, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 17 januari 1906 in Noorderhoogebrug. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1906.

2 Brandsma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 16 februari 1908 in Noorderhoogebrug. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1908.

3 Brandsma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 4 juli 1909 in Noorderhoogebrug. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1909.

4 Brandsma, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 10 april 1915 in Bedum. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1915.

 


VI-m Klaas Brandsma is geboren op vrijdag 21 juni 1850 in Brantgum, zoon van Melis Brandsma (zie V-h) en Tapke Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1850. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Westdongeradeel met Aatje Holwerda, 28 jaar oud. Aatje is geboren op zondag 27 juli 1845 in Drachten, dochter van Heine (Jans) Holwerda en Hiske (Eintes) Halbertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1845.


Kinderen van Klaas en Aatje:

 

1 Melis Brandsma, geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Brantgum. Volgt VII-y.

2 Hiske Brandsma, geboren op zondag 3 december 1876 in Brantgum. Volgt VII-z.

3 Tapke Brandsma, geboren op vrijdag 3 januari 1879 in Brantgum. Volgt VII-aa.

4 Hein Brandsma, geboren op vrijdag 10 december 1880 in Brantgum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 december 1880.

 


VII-y Melis Brandsma is geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Brantgum, zoon van Klaas Brandsma (zie VI-m) en Aatje Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1875. Melis trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1898 in Kloosterburen met Hittje Buwalda, 22 jaar oud. Hittje is geboren op woensdag 28 juli 1875 in Ternaard, dochter van Pieter (Jacobs) Buwalda en Tjeerdtje (Jans) Jongeling. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1875. Hittje is overleden op vrijdag 16 december 1921 in Kloosterburen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1921.


Kind van Melis en Hittje:

 

1 Tjeerdtje Brandsma, geboren op zondag 9 april 1899 in Hornhuizen. Volgt VIII-ah.

 


VIII-ah Tjeerdtje Brandsma is geboren op zondag 9 april 1899 in Hornhuizen, dochter van Melis Brandsma (zie VII-y) en Hittje Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1899. Tjeerdtje is overleden op zondag 20 maart 1977, 77 jaar oud. Zij is begraven in Bedum. Tjeerdtje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Kloosterburen met Albertus Kooi, 20 jaar oud. Albertus is geboren op dinsdag 10 oktober 1899 in Bellingeweer, zoon van Geert Kooi en Jantje Modderman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1899. Albertus is overleden op zaterdag 3 mei 1975, 75 jaar oud. Hij is begraven in Bedum.


Kind van Tjeerdtje en Albertus:

 

1 Geert Kooi, geboren op zaterdag 30 juli 1921 in Bedum. Geert is overleden op woensdag 20 juli 1949 in Groningen, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1949. Hij is begraven in Bedum.

 


VII-z Hiske Brandsma is geboren op zondag 3 december 1876 in Brantgum, dochter van Klaas Brandsma (zie VI-m) en Aatje Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1876. Hiske trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1895 in Kloosterburen met Mient de Vries, 22 jaar oud. Mient is geboren op dinsdag 29 oktober 1872 in Kollum, zoon van Jacob de Vries en Tjerkje Regnerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1872.


Kind van Hiske en Mient:

 

1 Atje de Vries, geboren op maandag 6 september 1897 in Kloosterburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1897.

 


VII-aa Tapke Brandsma is geboren op vrijdag 3 januari 1879 in Brantgum, dochter van Klaas Brandsma (zie VI-m) en Aatje Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1879. Tapke trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 11 september 1901 in Kloosterburen met Folkert van der Veen, 25 jaar oud. Folkert is geboren op zaterdag 22 januari 1876 in Wehe, zoon van Willem van der Veen en Trientje de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1876.


Kind van Tapke en Folkert:

 

1 Klaas van der Veen, geboren op maandag 4 mei 1903 in Kloosterburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1903.

 


V-i Rinske Brandsma is geboren op zaterdag 15 april 1815 in Brantgum, dochter van Douwe (Jitzes) Brandsma en Trijntje (Melis) van Sloten (zie IV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1815. Rinske is overleden op zondag 1 november 1885 in Westdongeradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1885. Rinske trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 28 juni 1849 in Westdongeradeel met Hein Holwerda, 42 jaar oud. Hein is geboren op vrijdag 10 oktober 1806 in Brantgum, zoon van Jan (Heins) Holwerda en Janke (Klaases) Holwerda. Hij is gedoopt op zondag 2 november 1806 in Brantgum. Hein is overleden op donderdag 10 februari 1876 in Westdongeradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1876.


Kinderen van Rinske en Hein:

 

1 Douwe Holwerda, geboren op woensdag 3 april 1850 in Brantgum. Volgt VI-n.

2 Trijntje Holwerda, geboren op zondag 3 oktober 1852 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1852. Trijntje is overleden op maandag 6 december 1852 in Ferwerderadeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1852.

3 Klaas Holwerda, geboren op maandag 10 december 1855 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1855. Klaas is overleden op zaterdag 20 januari 1940 in Kloosterburen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1940.

 


VI-n Douwe Holwerda is geboren op woensdag 3 april 1850 in Brantgum, zoon van Hein Holwerda en Rinske Brandsma (zie V-i). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1850. Douwe is overleden op maandag 26 februari 1923 in Kloosterburen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1923. Douwe trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1877 in Westdongeradeel met Antje Sjoerdsma, 28 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 17 november 1848 in Holwerd, dochter van Klaas (Sybrens) Sjoerdsma en Geertje (Baukes) de Zwarte. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1848. Antje is overleden op zaterdag 15 maart 1924 in Kloosterburen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 16 maart 1924.


III-c Berend (Sipkes) Wouda, zoon van Sipke (Rinses) Wouda (zie II) en Doetje Berends. Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1738 in Oudwoude/Westergeest. Berend is overleden in Oudwoude. Berend trouwde, 22 jaar oud, op zondag 4 mei 1760 in Driesum met Tietje Gaukes, 20 of 21 jaar oud. Tietje is geboren in 1739, dochter van Gauke Fokkens en Swaantje Klaases. Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1739 in Kollum. Tietje is overleden in Oudwoude.


Kinderen van Berend en Tietje:

 

1 Sipke (Berends) Wouda, geboren in 1763 in Driesum. Volgt IV-e.

2 Swaantje (Berends) Wouda, geboren in 1771. Volgt IV-f.

3 Pieter (Berends) Wouda, geboren in 1773 in Engwierum. Volgt IV-g.

4 Lutske (Berends) Wouda, geboren in 1777 in Wouterswoude. Volgt IV-h.

 


IV-e Sipke (Berends) Wouda is geboren in 1763 in Driesum, zoon van Berend (Sipkes) Wouda (zie III-c) en Tietje Gaukes. Hij is gedoopt op maandag 1 augustus 1763 in Driesum. Sipke is overleden op dinsdag 27 maart 1832 in Oostdongeradeel, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1832. Sipke trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 13 mei 1792 in Engwierum met Lijsbert (Jans) Grasma, 24 jaar oud. Lijsbert is geboren op dinsdag 3 november 1767 in Ternaard, dochter van Jan (Dirks) Grasma en Dieuwke Harkes. Zij is gedoopt op vrijdag 20 november 1767 in Ternaard. Lijsbert is overleden op dinsdag 11 februari 1845 in Oostdongeradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1845.


Kinderen van Sipke en Lijsbert:

 

1 Jan (Sipkes) Wouda, geboren op maandag 30 september 1793 in Ee. Volgt V-j.

2 Tietje (Sipkes) Wouda, geboren op zaterdag 3 oktober 1795 in Ee. Volgt V-k.

3 Berend (Sipkes) Wouda, geboren op zaterdag 9 maart 1799 in Ee. Volgt V-l.

4 Dieuwke (Sipkes) Wouda, geboren op dinsdag 2 augustus 1803 in Ee. Zij is gedoopt op zondag 21 augustus 1803 in Ee. Dieuwke is overleden op woensdag 18 november 1857 in Oostdongeradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1857. Dieuwke bleef ongehuwd.

5 Doetje (Sipkes) Wouda, geboren op dinsdag 4 februari 1806 in Engwierum. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1806 in Engwierum. Doetje is overleden op zaterdag 17 mei 1806 in Engwierum, 3 maanden oud.

6 Doetje (Sipkes) Wouda, geboren op woensdag 5 april 1809 in Kleijne Midhuisen onder Ee. Volgt V-m.

 


V-j Jan (Sipkes) Wouda is geboren op maandag 30 september 1793 in Ee, zoon van Sipke (Berends) Wouda (zie IV-e) en Lijsbert (Jans) Grasma. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1793 in Ee. Jan is overleden op donderdag 29 december 1859 in Oostdongeradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1859. Jan:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op maandag 7 mei 1821 in Oostdongeradeel met Neeltje (Eelkes) Dijkstra, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 10 januari 1796 in Driesum, dochter van Eelke (Bienses) Dijkstra en Lijsbeth Arends. Zij is gedoopt op zondag 19 februari 1797 in Driesum. Neeltje is overleden op woensdag 5 oktober 1831 in Oostdongeradeel, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1831.

(2) trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 29 april 1837 in Oostdongeradeel met Japke (Pieters) Bouma, 33 of 34 jaar oud. Japke is geboren in 1803. Japke is overleden op zaterdag 3 september 1859 in Oostdongeradeel, 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1859.


Kinderen van Jan en Neeltje:

 

1 Lijsbeth Wouda, geboren op vrijdag 8 februari 1822 in Engwierum. Volgt VI-o.

2 Aaltje Wouda, geboren op woensdag 19 januari 1825 in Oostrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1825. Aaltje is overleden op vrijdag 4 augustus 1843 in Oostdongeradeel, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1843.


Kind van Jan en Japke:

 

3 Sipke Wouda, geboren op dinsdag 15 mei 1838 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1838. Sipke is overleden op donderdag 31 mei 1838 in Oostdongeradeel, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1838.

 


VI-o Lijsbeth Wouda is geboren op vrijdag 8 februari 1822 in Engwierum, dochter van Jan (Sipkes) Wouda (zie V-j) en Neeltje (Eelkes) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1822. Lijsbeth is overleden op zaterdag 28 december 1878 in Blija, 56 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1853 in Blija met Eelke Kooistra, 24 jaar oud. Eelke is geboren op maandag 15 december 1828 in Janum, zoon van Ruurd (Eelkes) Kooistra en Klaaske (Klazes) Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1828. Eelke is overleden op woensdag 27 december 1899, 71 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Greenwood Cemetery.


Kinderen van Lijsbeth en Eelke:

 

1 Ruurd (Ralph) Kooistra, geboren op dinsdag 25 april 1854 in Rinsumageest. Volgt VII-ab.

2 Neeltje Kooistra, geboren op donderdag 3 april 1856 in Ferwerderadeel. Volgt VII-ac.

3 Jan (John) Kooistra, geboren op zondag 18 september 1859 in Metslawier. Volgt VII-ad.

4 Klaaske Kooistra, geboren op vrijdag 8 april 1864 in Morra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1864. Klaaske is overleden op donderdag 9 februari 1865 in Ferwerderadeel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1865.

 


VII-ab Ruurd (Ralph) Kooistra is geboren op dinsdag 25 april 1854 in Rinsumageest, zoon van Eelke Kooistra en Lijsbeth Wouda (zie VI-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1854. Ruurd is overleden op maandag 31 juli 1916 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 62 jaar oud.
Hij is begraven in Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent, Michigan. Ruurd:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 oktober 1877 in Blija met Antje (Hylkes) Vellinga, 28 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 17 juli 1849 in Dantumadeel, dochter van Hylke (Dirks) Vellinga en Grietje (Lucas) Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1849. Antje is overleden op vrijdag 2 augustus 1878 in Dantumadeel, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1878.

(2) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 november 1879 in Blija met Freerkje (Fredericka) (Jans) Dijkstra, 28 jaar oud. Freerkje is geboren op donderdag 5 december 1850 in Holwerd, dochter van Antje (Jans) Meinema, adoptiedochter van Jan (Reitzes) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1852. Freerkje is overleden op vrijdag 26 februari 1932 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 81 jaar oud. Zij is begraven in Fairplains Cemetary, Grand Rapids, Kent, MI.


Kind van Ruurd en Antje:

 

1 Eelke Kooistra, geboren op vrijdag 8 februari 1878 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1878. Eelke is overleden op vrijdag 7 februari 1879 in Ferwerderadeel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1879.


Kinderen van Ruurd en Freerkje:

 

2 Minnie Kooistra.

3 Lijsbert Kooistra, geboren op vrijdag 3 september 1880 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1880.

4 Antje Kooistra, geboren op maandag 16 oktober 1882 in Blija. Volgt VIII-ai.

5 Edward Kooistra, geboren in 1885. Volgt VIII-aj.

6 John Kooistra, geboren op zaterdag 20 november 1886. John is overleden op woensdag 1 augustus 1979 in Grand Rapids, Kent County, MI, 92 jaar oud.

7 Nellie Kooistra, geboren op vrijdag 29 augustus 1890. Nellie is overleden op zondag 3 februari 1985, 94 jaar oud. Zij is begraven in Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent, MI.


Kind van Ruurd:

 

8 (Pleeg) Willemke Smits, geboren op donderdag 3 juni 1875 in Ferwerderadeel, dochter van Willem (Dirks) Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1875.

 


VIII-ai Antje Kooistra is geboren op maandag 16 oktober 1882 in Blija, dochter van Ruurd (Ralph) Kooistra (zie VII-ab) en Freerkje (Fredericka) (Jans) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1882. Antje is overleden op dinsdag 24 december 1918 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 36 jaar oud. Antje trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1902 in Grand Rapids, Kent, MI met Leonard Tanis, 21 of 22 jaar oud. Leonard is geboren op zaterdag 3 januari 1880 in Michigan, zoon van Jacob (Dirksz) Tanis en Cornelia Witte. Leonard is overleden op maandag 19 september 1955 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 75 jaar oud. Hij is begraven in Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Kent, MI (perceel 46-T). Leonard trouwde later na 1918 met Anna Goldner (1885-1978).


Kinderen van Antje en Leonard:

 

1 Cornelia Effie Tanis, geboren op zondag 22 juni 1902 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-u.

2 Ralph Roy Tanis, geboren op dinsdag 1 maart 1904 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-v.

3 Freda Tanis, geboren in 1907 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-w.

4 Jacob Tanis, geboren op zaterdag 17 oktober 1908 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-x.

5 Gertrude Clara Tanis, geboren op maandag 12 september 1910 in Grand Rapids, Kent, Michigan. Volgt IX-y.

6 James C Tanis, geboren in 1912. Volgt IX-z.

7 Leonard Jr. Tanis, geboren op zaterdag 18 september 1915 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt IX-aa.

 


IX-u Cornelia Effie Tanis is geboren op zondag 22 juni 1902 in Grand Rapids, Kent, MI, dochter van Leonard Tanis en Antje Kooistra (zie VIII-ai). Cornelia is overleden op donderdag 15 januari 1976 in Grand Rapids, Kent, MI, 73 jaar oud.
Zij is begraven in Fairplains Cemetary, Grand Rapids, Kent, MI. Cornelia:

(1) trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 10 mei 1921 in Grand Rapids, Kent, MI met Conrad Anthony VanGessel, 21 jaar oud. Conrad is geboren op woensdag 21 juni 1899 in Grand Rapids, Kent, MI, zoon van Pieter Hendricus VanGessel en Averdena DeBoer. Conrad is overleden op zaterdag 24 oktober 1964 in Grand Rapids, Kent, MI, 65 jaar oud. Hij is begraven in Chapel Hill Memorial Gardens, Veteran memorial section.

(2) trouwde, minstens 62 jaar oud, na 1964 met Louis Kurdelski, minstens 72 jaar oud. Louis is geboren op dinsdag 16 augustus 1892. Louis is overleden op dinsdag 21 juni 1977, 84 jaar oud.


Kinderen van Cornelia en Conrad:

 

1 Raymond Anthony VanGessel, geboren op dinsdag 8 mei 1923 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt X-ag.

2 Bernadine VanGessel, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 30 november 1924. Zij is begraven in Mount Calvary Cemetery, Grand Rapids, Kent, MI.

3 Bertha Mae VanGessel, geboren op zondag 4 april 1926 in Grand Rapids, Kent, MI. Bertha is overleden op woensdag 10 september 1930, 4 jaar oud. Zij is begraven in Mount Calvary Cemetery, Grand Rapids, Kent, MI.

4 Lyolla Marie VanGessel, geboren op zondag 26 juni 1927 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt X-ah.

 


X-ag Raymond Anthony VanGessel is geboren op dinsdag 8 mei 1923 in Grand Rapids, Kent, MI, zoon van Conrad Anthony VanGessel en Cornelia Effie Tanis (zie IX-u). Raymond trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 juni 1946 met Clara Elisabeth Ross, 18 jaar oud. Clara is geboren op donderdag 8 december 1927 in Cadillac, Wexford, MI, dochter van Henry Ross en Anna Mae Welch.


Kinderen van Raymond en Clara:

 

1 Larry Eugene VanGessel, geboren op woensdag 19 februari 1947 in Grand Rapids, Kent, MI. Larry is overleden op woensdag 14 augustus 1968 in Vietnam, 21 jaar oud. Hij is begraven in Rosedale Memorial Gardens, Walker, MI. Larry bleef ongehuwd.

2 Michael James VanGessel, geboren op woensdag 3 december 1947. Michael is overleden op woensdag 3 december 1947, geen dag oud.

3 Richard Allen VanGessel, geboren op maandag 11 april 1949 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt XI-y.

4 CindyRae VanGessel, geboren op maandag 23 februari 1953 in Grand Rapids, Kent, MI. Volgt XI-z.

 


XI-y Richard Allen VanGessel is geboren op maandag 11 april 1949 in Grand Rapids, Kent, MI, zoon van Raymond Anthony VanGessel (zie X-ag) en Clara Elisabeth Ross. Richard:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 december 1970 met Susan Kay Hodges, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in februari 1979. Susan is geboren op dinsdag 13 juni 1950.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 30 augustus 1979 met Lori Ann Vander Hulst, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in oktober 1996. Lori is geboren op woensdag 27 juni 1956 in Holland, MI.

(3) trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 7 november 1996 met Denise Lynn Sorensen-Herbert, 31 jaar oud. Denise is geboren op woensdag 11 augustus 1965.


Kinderen van Richard en Susan:

 

1 Richard Allen Jr. VanGessel, geboren op maandag 25 oktober 1971.

2 Dennis Robert VanGessel, geboren op zondag 19 november 1972.

3 Michael Anthony VanGessel, geboren op zondag 5 september 1976.


Kinderen van Richard en Lori:

 

4 (Adoptie) Christopher James VanGessel, geboren op maandag 6 juni 1977, zoon van Lori Ann Vander Hulst.

5 Mari Lyn VanGessel, geboren op donderdag 27 januari 1983.

 


XI-z CindyRae VanGessel is geboren op maandag 23 februari 1953 in Grand Rapids, Kent, MI, dochter van Raymond Anthony VanGessel (zie X-ag) en Clara Elisabeth Ross. CindyRae trouwde, 20 jaar oud, op maandag 25 juni 1973 met Kenneth Alan Warn, 23 jaar oud. Kenneth is geboren op zaterdag 10 december 1949.


X-ah Lyolla Marie VanGessel is geboren op zondag 26 juni 1927 in Grand Rapids, Kent, MI, dochter van Conrad Anthony VanGessel en Cornelia Effie Tanis (zie IX-u). Lyolla is overleden. Lyolla trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 27 juni 1947 met Leon Harold Jr. Ball, 20 jaar oud. Leon is geboren op maandag 15 november 1926. Leon is overleden op dinsdag 21 oktober 2008, 81 jaar oud.


Kinderen van Lyolla en Leon:

 

1 MaryLouise Ball.

2 Linda Ball.

 


IX-v Ralph Roy Tanis is geboren op dinsdag 1 maart 1904 in Grand Rapids, Kent, MI, zoon van Leonard Tanis en Antje Kooistra (zie VIII-ai). Ralph is overleden op zaterdag 22 april 1978 in Grand Rapids, Kent, MI, 74 jaar oud.
Hij is begraven in Chapel Hill cemetery, Grand Rapids, MI. Ralph trouwde met Minnie Lachinet.


Kind van Ralph en Minnie:

 

1 ?I3743 Tanis. Volgt X-ai.

 


X-ai ?I3743 Tanis, dochter van Ralph Roy Tanis (zie IX-v) en Minnie Lachinet. ?I3743 trouwde met ?I3744 Koster.


IX-w Freda Tanis is geboren in 1907 in Grand Rapids, Kent, MI, dochter van Leonard Tanis en Antje Kooistra (zie VIII-ai). Freda is overleden op vrijdag 1 april 1988 in Grand Rapids, Kent, MI, 80 of 81 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Greenwood Cemetery. Freda trouwde in Grand Rapids, Kent, MI met John DeLeeuw. John is geboren in 1908 in Grand Rapids, Kent, MI. John is overleden op dinsdag 4 januari 1972 in Grand Rapids, Kent, MI, 63 of 64 jaar oud.


IX-x Jacob Tanis is geboren op zaterdag 17 oktober 1908 in Grand Rapids, Kent, MI, zoon van Leonard Tanis en Antje Kooistra (zie VIII-ai). Jacob is overleden op zaterdag 29 maart 1980 in Grand Rapids, Kent, MI, 71 jaar oud.
Hij is begraven in Chapel Hill cemetery, Grand Rapids, MI. Jacob trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1940 in Grand Rapids, Kent, MI met June DeGreen, 21 of 22 jaar oud. June is geboren op zaterdag 29 juni 1918 in Grand Rapids, Kent, MI. June is overleden op donderdag 23 juli 1998 in Grand Rapids, Kent, MI, 80 jaar oud. Zij is begraven in Chapel Hill cemetery, Grand Rapids, MI.


Kinderen van Jacob en June:

 

1 Sandy Tanis. Volgt X-aj.

2 Dennis Tanis. Volgt X-ak.

 


X-aj Sandy Tanis, dochter van Jacob Tanis (zie IX-x) en June DeGreen. Sandy trouwde met ? Brooks.


X-ak Dennis Tanis, zoon van Jacob Tanis (zie IX-x) en June DeGreen. Dennis trouwde met Diane Krupinski. Diane is een dochter van Henry Krupinski en June Hartmann.


IX-y Gertrude Clara Tanis is geboren op maandag 12 september 1910 in Grand Rapids, Kent, Michigan, dochter van Leonard Tanis en Antje Kooistra (zie VIII-ai). Gertrude is overleden op vrijdag 17 november 1989 in Clarksville, Ionia, Michigan, 79 jaar oud. Zij is begraven in Clarksville Cemetery, Clarksville, Michigan. Gertrude trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1928 in Grand Rapids, Kent, Michigan met Russell Raymond McCaul, 19 jaar oud. Russell is geboren op dinsdag 16 maart 1909 in Ada, Kent Co., Michigan, zoon van Charles McCaul en Dena Fase. Russell is overleden op zondag 30 mei 1982 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 73 jaar oud (oorzaak: Herseninfarct). Hij is begraven in Clarksville Cemetery, Clarksville, Michigan.


Kinderen van Gertrude en Russell:

 

1 Charles Russell, Sr. McCaul. Volgt X-al.

2 Mary Jane McCaul.

3 Benjamin Riley McCaul. Volgt X-am.

4 Robert Lee McCaul. Volgt X-an.

5 Virginia Mae McCaul. Volgt X-ao.

6 Carl Raymond, Sr McCaul. Volgt X-ap.

7 Carol Jean McCaul. Volgt X-aq.

8 Lester Dean McCaul. Volgt X-ar.

 


X-al Charles Russell, Sr. McCaul, zoon van Russell Raymond McCaul en Gertrude Clara Tanis (zie IX-y). Charles trouwde op zaterdag 18 april 1953 met Annette Marie Luce, 16 jaar oud. Annette is geboren op woensdag 10 februari 1937. Annette is overleden op zondag 27 mei 1990, 53 jaar oud. Zij is begraven in Sunset Memorial Gardens.


Kinderen van Charles en Annette:

 

1 Henry McCaul.

2 Dawn Marie McCaul. Volgt XI-aa.

3 Charles Russell, Jr. McCaul. Volgt XI-ab.

4 Hollis Russell McCaul. Volgt XI-ac.

 


XI-aa Dawn Marie McCaul, dochter van Charles Russell, Sr. McCaul (zie X-al) en Annette Marie Luce. Dawn trouwde met George Nay (II) Montgomery.


Kinderen van Dawn en George:

 

1 George Nay (III) Montgomery.

2 Jenny Marie Montgomery.

 


XI-ab Charles Russell, Jr. McCaul, zoon van Charles Russell, Sr. McCaul (zie
X-al) en Annette Marie Luce. Charles trouwde op zaterdag 14 mei 1977 in Portland, Ionia, MI met Karen Laurine Krueger.


XI-ac Hollis Russell McCaul, zoon van Charles Russell, Sr. McCaul (zie
X-al) en Annette Marie Luce. Hollis trouwde op donderdag 28 februari 1974 met Barbara Onbekend I0036.


Kinderen van Hollis en Barbara:

 

1 Russell Stephen McCaul.

2 John Russell McCaul.

 


X-am Benjamin Riley McCaul, zoon van Russell Raymond McCaul en Gertrude Clara Tanis (zie
IX-y). Benjamin trouwde met Donna June Jackson.


Kinderen van Benjamin en Donna:

 

1 Todd Ray McCaul.

2 Sharon Kay McCaul. Volgt XI-ad.

3 Karen Lynn McCaul. Volgt XI-ae.

 


XI-ad Sharon Kay McCaul, dochter van Benjamin Riley McCaul (zie X-am) en Donna June Jackson. Sharon trouwde op zaterdag 16 april 1988 met Dale Williams.


XI-ae Karen Lynn McCaul, dochter van Benjamin Riley McCaul (zie X-am) en Donna June Jackson. Karen trouwde op zaterdag 23 november 1985 met Curtis Root.


Kind van Karen en Curtis:

 

1 Kyle Curtis Root.

 


X-an Robert Lee McCaul, zoon van Russell Raymond McCaul en Gertrude Clara Tanis (zie IX-y). Robert trouwde met June Marie Piercefield.


Kinderen van Robert en June:

 

1 David Lee McCaul. Volgt XI-af.

2 Janice June McCaul. Volgt XI-ag.

3 Theresa Marie McCaul. Volgt XI-ah.

4 Pamela Jo McCaul. Volgt XI-ai.

 


XI-af David Lee McCaul, zoon van Robert Lee McCaul (zie X-an) en June Marie Piercefield. David:

(1) trouwde met Carol Lynn Nagel.

(2) trouwde op zaterdag 29 juni 1991 met Sue Batchelder.


XI-ag Janice June McCaul, dochter van Robert Lee McCaul (zie X-an) en June Marie Piercefield. Janice trouwde met Robert Lee Cowling.


Kind van Janice en Robert:

 

1 Desiree Marie Cowling.

 


XI-ah Theresa Marie McCaul, dochter van Robert Lee McCaul (zie X-an) en June Marie Piercefield. Theresa trouwde met Kerry Christopher McMillan.


Kinderen van Theresa en Kerry:

 

1 Shelly May McMillan.

2 Leanne McMillan.

 


XI-ai Pamela Jo McCaul, dochter van Robert Lee McCaul (zie X-an) en June Marie Piercefield. Pamela trouwde op zaterdag 24 juli 1993 met James Stoll.


X-ao Virginia Mae McCaul, dochter van Russell Raymond McCaul en Gertrude Clara Tanis (zie IX-y). Zij is begraven in Lakeview Cemetery, Lake Odessa, Michigan. Virginia trouwde met Rex J. Creighton. Rex is een zoon van Arthur Creighton en Esther McNeil.


Kinderen van Virginia en Rex:

 

1 Louise Esther Creighton.

2 Laura Jane Creighton. Volgt XI-aj.

3 Lola Ann Creighton. Volgt XI-ak.

4 Paul J. Creighton, geboren op dinsdag 9 november 1954. Paul is overleden op dinsdag 9 november 1954, geen dag oud. Hij is begraven in Lakeview Cemetery, Lake Odessa, MI.

 


XI-aj Laura Jane Creighton, dochter van Rex J. Creighton en Virginia Mae McCaul (zie X-ao). Laura trouwde met Daniel Scott Schroth.


Kind van Laura en Daniel:

 

1 Danae Elizabeth Schroth.

 


XI-ak Lola Ann Creighton, dochter van Rex J. Creighton en Virginia Mae McCaul (zie X-ao). Lola:

(1) trouwde met Robert Edward Glantz.

(2) trouwde op zondag 1 juli 1979 in Onondaga, NY met Patrick Scharf.


Kinderen van Lola en Robert:

 

1 Evan Creighton Glantz.

2 Zachary Creighton Glantz.

 


X-ap Carl Raymond, Sr McCaul, zoon van Russell Raymond McCaul en Gertrude Clara Tanis (zie
IX-y). Carl:

(1) trouwde met Susan Drowne.

(2) trouwde met Janice Adams Canfield.


Kind van Carl en Susan:

 

1 Robin Renee McCaul. Volgt XI-al.


Kinderen van Carl en Janice:

 

2 Michelle Renee McCaul. Volgt XI-am.

3 Melanie Raelyn McCaul.

4 Carl Raymond, Jr. McCaul, geboren op zondag 11 mei 1969. Carl is overleden op maandag 12 mei 1969, 1 dag oud. Hij is begraven in Clarksville Cemetery, Clarksville, Michigan.

 


XI-al Robin Renee McCaul, dochter van Carl Raymond, Sr McCaul (zie X-ap) en Susan Drowne. Robin trouwde op zaterdag 6 juni 1981 met Donald Vickers.


XI-am Michelle Renee McCaul, dochter van Carl Raymond, Sr McCaul (zie X-ap) en Janice Adams Canfield. Michelle trouwde in 1989 met Stanley W. Stevens.


Kind van Michelle en Stanley:

 

1 Ashley Renee Stevens.

 


X-aq Carol Jean McCaul, dochter van Russell Raymond McCaul en Gertrude Clara Tanis (zie IX-y). Carol:

(1) trouwde met Howard Emerson Clark.

(2) trouwde met Leon Nielson.


Kinderen van Carol en Howard:

 

1 John Howard Clark. Volgt XI-an.

2 Sara Jo Clark. Volgt XI-ao.


Kind van Carol en Leon:

 

3 Leon Wayne, Jr. Nielson.

 


XI-an John Howard Clark, zoon van Howard Emerson Clark en Carol Jean McCaul (zie
X-aq). John trouwde op zaterdag 21 januari 1984 met Lisa May Ritter.


XI-ao Sara Jo Clark, dochter van Howard Emerson Clark en Carol Jean McCaul (zie X-aq). Sara trouwde op zaterdag 17 november 1990 met Charles (II) Stehouwer.


X-ar Lester Dean McCaul, zoon van Russell Raymond McCaul en Gertrude Clara Tanis (zie IX-y). Lester:

(1) trouwde met Cynthia Feathers.

(2) trouwde met Janet P..


Kinderen van Lester en Cynthia:

 

1 Kelly Theresa McCaul.

2 Andrew Dean McCaul.

3 Heather Marie McCaul.

 


IX-z James C Tanis is geboren in 1912, zoon van Leonard Tanis en Antje Kooistra (zie VIII-ai). James is overleden op donderdag 24 juli 2008 in Grand Rapids, Kent, MI, 95 of 96 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 juli 2008 in Chapel Hill cemetery. James trouwde met Beatrice Esther Thomet. Beatrice is geboren op maandag 17 juni 1912, dochter van Albert Thomet en Rosa Reusser. Beatrice is overleden op dinsdag 10 november 1981, 69 jaar oud.


Kinderen van James en Beatrice:

 

1 Jerold Tanis.

2 Roger Tanis.

3 William Tanis.

 


IX-aa Leonard Jr.
Tanis is geboren op zaterdag 18 september 1915 in Grand Rapids, Kent, MI, zoon van Leonard Tanis en Antje Kooistra (zie VIII-ai). Leonard is overleden op donderdag 7 september 1995 in Grand Rapids, Kent, MI, 79 jaar oud. Leonard trouwde met Josephine DArgenio.


VIII-aj Edward Kooistra is geboren in 1885, zoon van Ruurd (Ralph) Kooistra (zie VII-ab) en Freerkje (Fredericka) (Jans) Dijkstra. Edward is overleden op dinsdag 7 september 1954, 68 of 69 jaar oud.
Hij is begraven in Fairplains Cemetary, Grand Rapids, Kent, MI. Edward trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 10 oktober 1906 in Grand Rapids, Michigan met Jennie Mulder, 18 of 19 jaar oud. Jennie is geboren in 1887, dochter van Pieter Mulder en Neeltje Gorsse. Jennie is overleden op dinsdag 27 februari 1962, 74 of 75 jaar oud. Zij is begraven in Fairplains Cemetary, Grand Rapids, Kent, MI.


Kind van Edward en Jennie:

 

1 Karl Kooistra, geboren op maandag 3 april 1911. Volgt IX-ab.

 


IX-ab Karl Kooistra is geboren op maandag 3 april 1911, zoon van Edward Kooistra (zie VIII-aj) en Jennie Mulder. Karl is overleden op woensdag 1 september 1976 in Fremont, Sandusky County, Ohio, 65 jaar oud. Karl trouwde met Angeline Marie Oudesluys. Angeline is geboren op zaterdag 25 februari 1911. Angeline is overleden op zaterdag 24 maart 1990 in Lucas County, Ohio, 79 jaar oud.


VII-ac Neeltje Kooistra is geboren op donderdag 3 april 1856 in Ferwerderadeel, dochter van Eelke Kooistra en Lijsbeth Wouda (zie VI-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1856. Neeltje is overleden op donderdag 17 juli 1913 in Grand Rapids, Kent County, MI, 57 jaar oud. Zij is begraven op maandag 21 juli 1913 in Grand Rapids, Greenwood Cemetery. Neeltje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1884 in Ferwerderadeel met Tjalling (Charles) Veltman, 25 jaar oud. Tjalling is geboren op woensdag 17 november 1858 in Ferwerderadeel, zoon van Pieter (Pieters) Veltman en Hiltje (Harings) Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1858. Tjalling is overleden op dinsdag 9 april 1946 in Paris, Kent County MI, 87 jaar oud.
Hij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI.


Kind van Neeltje en Tjalling:

 

1 Elizabeth C. Veltman, geboren in 1891. Volgt VIII-ak.

 


VIII-ak Elizabeth C. Veltman is geboren in 1891, dochter van Tjalling (Charles) Veltman en Neeltje Kooistra (zie VII-ac). Elizabeth is overleden op donderdag 28 december 1961, 69 of 70 jaar oud.
Zij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI. Elizabeth trouwde, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 8 december 1910 in Grand Rapids, Kent County, MI met Andrew Van Dyke, 21 jaar oud. Andrew is geboren op dinsdag 29 januari 1889, zoon van Tony Van Dyke en Tillie Stegstra. Andrew is overleden op zondag 1 december 1968, 79 jaar oud. Hij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI.


VII-ad Jan (John) Kooistra is geboren op zondag 18 september 1859 in Metslawier, zoon van Eelke Kooistra en Lijsbeth Wouda (zie VI-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1859. Jan is overleden op maandag 7 juli 1924 in Grand Rapids, Kent County, MI, 64 jaar oud.
Hij is begraven in Grand Rapids, Greenwood Cemetery. Jan:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1882 in Ferwerderadeel met Martje (Martha) (Jacobs) Beintema, 19 jaar oud. Martje is geboren op zondag 15 februari 1863 in Hantumhuizen, dochter van Jacob (Pieters) Beintema en Trijntje (Pieters) van der Mey. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1863. Martje is overleden op maandag 12 juli 1909 in Grand Rapids, Kent County, MI, 46 jaar oud (oorzaak: Diabetes). Zij is begraven in Grand Rapids, Greenwood Cemetery.

(2) trouwde, 51 jaar oud, op donderdag 14 september 1911 in Grand Rapids, Kent County, MI met Alice van Steensel, 58 of 59 jaar oud. Alice is geboren in 1852. Alice is overleden in 1921, 68 of 69 jaar oud. Alice is de biologische moeder van het kind van Gerrit Tiggelman.


Kinderen van Jan en Martje:

 

1 Trijntje (Tillie) Kooistra, geboren op zondag 25 februari 1883 in Blija. Volgt VIII-al.

2 Edward John Kooistra, geboren op dinsdag 11 oktober 1887 in Michigan. Volgt VIII-am.

3 Alice Kooistra, geboren op vrijdag 23 december 1892 in Grand Rapids, Kent County, MI. Volgt VIII-an.

4 Nellie Kooistra, geboren in 1895. Volgt VIII-ao.

5 Jacob (Jack) Kooistra, geboren in 1900 in Grand Rapids, Kent County, MI. Jacob is overleden op maandag 23 december 1918 in Detroit, Wayne County, MI, 17 of 18 jaar oud (oorzaak: Vermoord, doodgeschoten.). Hij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI. Jacob bleef ongehuwd.

 


VIII-al Trijntje (Tillie) Kooistra is geboren op zondag 25 februari 1883 in Blija, dochter van Jan (John) Kooistra (zie VII-ad) en Martje (Martha) (Jacobs) Beintema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1883. Trijntje is overleden op zaterdag 15 januari 1972 in Big Rapids, Mecosta County, MI, 88 jaar oud.
Zij is begraven in Pine Plains Cemetery, Big Rapids, Mecosta County, MI. Trijntje:

(1) trouwde met Gaele (Klazes) [George] de Vries. Gaele is geboren op maandag 31 maart 1856 in Wijns, zoon van Klaas (Gaeles) de Vries en Trijntje (Eises) Bildstra.

(2) trouwde met John E. Patton. John is geboren in 1877. John is overleden in 1967, 89 of 90 jaar oud. Hij is begraven in Pine Plains Cemetery, Big Rapids, Mecosta County, MI.


Kinderen van Trijntje en Gaele:

 

1 Madeline de Vries, geboren op zondag 10 september 1905 in Ottawa, MI. Volgt IX-ac.

2 Gale L. de Vries, geboren op dinsdag 22 februari 1916 in Jamestown, Ottawa County, MI. Volgt IX-ad.

 


IX-ac Madeline de Vries is geboren op zondag 10 september 1905 in Ottawa, MI, dochter van Gaele (Klazes) [George] de Vries en Trijntje (Tillie) Kooistra (zie VIII-al). Madeline is overleden op donderdag 12 mei 1988 in Grand Rapids, Kent County, MI, 82 jaar oud. Madeline trouwde met Donald A. McFarland. Donald is geboren op maandag 24 oktober 1898 in Baraboo, Sauk County, WI, zoon van James B. McFarland en Lillian R. Onbekend. Donald is overleden in maart 1982 in Comstock Park, Kent County, Mi, 83 jaar oud.


Kind van Madeline en Donald:

 

1 Betty J. McFarland, geboren op woensdag 16 september 1931. Volgt X-as.

 


X-as Betty J. McFarland is geboren op woensdag 16 september 1931, dochter van Donald A. McFarland en Madeline de Vries (zie IX-ac). Betty trouwde met George C. Burr. George is geboren op zaterdag 2 april 1927 in New Rochelle, Westchester County, NY.


Kinderen van Betty en George:

 

1 Onbekend Burr.

2 Martha Burr. Volgt XI-ap.

3 Onbekend Burr. Volgt XI-aq.

4 Onbekend Burr. Volgt XI-ar.

5 April Lyne Burr, geboren op zondag 26 april 1953 in Grand Rapids, Kent County, MI. Volgt XI-as.

 


XI-ap Martha Burr, dochter van George C. Burr en Betty J. McFarland (zie X-as). Martha begon een relatie met Onbekend Heminger.


XI-aq Onbekend Burr, dochter van George C. Burr en Betty J. McFarland (zie X-as). Onbekend begon een relatie met Onbekend Grantz.


XI-ar Onbekend Burr, dochter van George C. Burr en Betty J. McFarland (zie X-as). Onbekend begon een relatie met Onbekend Pearson.


XI-as April Lyne Burr is geboren op zondag 26 april 1953 in Grand Rapids, Kent County, MI, dochter van George C. Burr en Betty J. McFarland (zie X-as). April is overleden op maandag 15 februari 2010 in Grand Rapids, Kent County, MI, 56 jaar oud. April:

(1) begon een relatie met Onbekend Newsham.

(2) begon een relatie met Daniel K. Smith.

(3) begon een relatie met Onbekend Keller.

(4) begon een relatie met Onbekend Leys.


IX-ad Gale L. de Vries is geboren op dinsdag 22 februari 1916 in Jamestown, Ottawa County, MI, zoon van Gaele (Klazes) [George] de Vries en Trijntje (Tillie) Kooistra (zie VIII-al). Gale is overleden op donderdag 15 januari 2004 in Paris, Mecosta County, MI, 87 jaar oud.
Hij is begraven in Pine Plains Cemetery, Big Rapids, Mecosta County, MI. Gale trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1941 met Mary Ann DeVivo, 19 jaar oud. Mary is geboren op maandag 10 oktober 1921. Mary is overleden op vrijdag 15 maart 2013 in Paris, Mecosta County, MI, 91 jaar oud. Zij is begraven in Pine Plains Cemetery, Big Rapids, Mecosta County, MI.


VIII-am Edward John Kooistra is geboren op dinsdag 11 oktober 1887 in Michigan, zoon van Jan (John) Kooistra (zie VII-ad) en Martje (Martha) (Jacobs) Beintema. Edward is overleden in 1959, 71 of 72 jaar oud.
Hij is begraven in Washington Park Memorial Gardens, Grand Rapids, Kent County MI. Edward trouwde met Grietje (Gertrude) Heidinga. Grietje is geboren op zaterdag 27 december 1879 in Ureterp, dochter van Rinze (Heddes) Heidinga en Geertje (Jans) Meijer. Grietje is overleden in 1957, 77 of 78 jaar oud. Zij is begraven in Washington Park Memorial Gardens, Grand Rapids, Kent County MI.


Kinderen van Edward en Grietje:

 

1 Gertrude jr. Kooistra, geboren in 1911. Gertrude is overleden in 1993, 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven in Washington Park Memorial Gardens, Grand Rapids, Kent County MI.

2 Madeline Kooistra, geboren omstreeks 1913. Madeline is overleden in 2006, ongeveer 93 jaar oud.

3 John Harold Kooistra, geboren op dinsdag 27 oktober 1914 in Michigan. Volgt IX-ae.

4 Raymond Edward Kooistra, geboren omstreeks 1917. Raymond is overleden vóór 1940, ten hoogste 23 jaar oud.

5 Jacob Martin Kooistra, geboren op zaterdag 4 oktober 1919 in Grand Rapids, Kent County, MI. Jacob is overleden op dinsdag 4 mei 1920 in Grand Rapids, Kent County, MI, 7 maanden oud. Hij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI.

6 Martin Henry Kooistra, geboren op maandag 7 november 1921. Volgt IX-af.

7 James R. Kooistra, geboren omstreeks 1925.

 


IX-ae John Harold Kooistra is geboren op dinsdag 27 oktober 1914 in Michigan, zoon van Edward John Kooistra (zie VIII-am) en Grietje (Gertrude) Heidinga. John is overleden op zaterdag 1 november 1980, 66 jaar oud.
Hij is begraven in Liberty Veterans Cemetery Fresno, Fresno County, CA. John trouwde, 4 of 5 jaar oud, in 1919 in Michigan met Beatrice Amelia Pyard. Beatrice is een dochter van Jule Pyard en Florence Onbekend.


IX-af Martin Henry Kooistra is geboren op maandag 7 november 1921, zoon van Edward John Kooistra (zie VIII-am) en Grietje (Gertrude) Heidinga. Martin is overleden op donderdag 3 februari 2005, 83 jaar oud. Martin trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 26 oktober 1945 in Michigan met Eleanor June Glass, 21 jaar oud. Eleanor is geboren op zondag 18 november 1923 in Grand Rapids, Kent County, MI, dochter van Jacob Glass en Fannie Terpstra. Eleanor is overleden op donderdag 10 september 2015, 91 jaar oud. Zij is begraven op maandag 21 september 2015.


Kinderen van Martin en Eleanor:

 

1 Thomas Kooistra, geboren op maandag 20 september 1948.

2 Dale Kooistra, geboren op zaterdag 18 november 1950. Volgt X-at.

3 Kenneth Kooistra, geboren op maandag 4 mei 1953. Volgt X-au.

4 Sharon Kooistra, geboren op zaterdag 31 maart 1956. Volgt X-av.

 


X-at Dale Kooistra is geboren op zaterdag 18 november 1950, zoon van Martin Henry Kooistra (zie IX-af) en Eleanor June Glass. Dale trouwde met Charlotte Onbekend.


X-au Kenneth Kooistra is geboren op maandag 4 mei 1953, zoon van Martin Henry Kooistra (zie IX-af) en Eleanor June Glass. Kenneth trouwde met Joy Onbekend.


X-av Sharon Kooistra is geboren op zaterdag 31 maart 1956, dochter van Martin Henry Kooistra (zie IX-af) en Eleanor June Glass. Sharon trouwde met Onbekend Dykema.


Kinderen van Sharon en Onbekend:

 

1 David Dykema.

2 Scott Dykema.

3 Kelly Dykema.

 


VIII-an Alice Kooistra is geboren op vrijdag 23 december 1892 in Grand Rapids, Kent County, MI, dochter van Jan (John) Kooistra (zie VII-ad) en Martje (Martha) (Jacobs) Beintema. Alice is overleden op zaterdag 19 juli 1958, 65 jaar oud.
Zij is begraven in Fairplains Cemetary, Grand Rapids, Kent, MI. Alice trouwde, 18 jaar oud, op maandag 21 augustus 1911 in Grand Rapids, Kent County, MI met Anthony Tiggelman (Tiggleman), 20 jaar oud. Anthony is geboren op vrijdag 22 augustus 1890 in Grand Rapids, Kent County, MI, zoon van Gerrit Tiggelman en Alice van Steensel. Anthony is overleden op zondag 5 januari 1958, 67 jaar oud. Hij is begraven in Fairplains Cemetary, Grand Rapids, Kent, MI.


Kinderen van Alice en Anthony:

 

1 Garrit Tiggleman, geboren in 1912. Garrit is overleden op zaterdag 15 maart 1919, 6 of 7 jaar oud.

2 John E. Tiggleman, geboren omstreeks 1914.

3 Albert B. Tiggleman, geboren omstreeks 1916.

4 Madaline M. Tiggleman, geboren omstreeks 1919.

5 Gerald Tiggleman, geboren omstreeks 1920.

6 Jacob C. Tiggleman, geboren omstreeks 1922.

 


VIII-ao Nellie Kooistra is geboren in 1895, dochter van Jan (John) Kooistra (zie VII-ad) en Martje (Martha) (Jacobs) Beintema.
Zij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI. Nellie trouwde, 17 of 18 jaar oud, op dinsdag 7 januari 1913 in Grand Rapids, Kent County, MI met Howard Sawe, 20 of 21 jaar oud. Howard is geboren in 1892 in Hale Lake, MI, zoon van Godfrey Sawe en Margaret Hovey.


V-k Tietje (Sipkes) Wouda is geboren op zaterdag 3 oktober 1795 in Ee, dochter van Sipke (Berends) Wouda (zie IV-e) en Lijsbert (Jans) Grasma. Zij is gedoopt op zondag 18 oktober 1795 in Ee. Tietje is overleden op maandag 29 juni 1857 in Ee, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1857. Tietje trouwde, 30 jaar oud, op maandag 8 mei 1826 in Oostdongeradeel met Jacob (Menzes) Jeltema, 38 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 21 juni 1787 in Jouswier, zoon van Minze (Hanzes) Jeltema en Tjitske Jacobs. Jacob is overleden op zondag 12 december 1869 in Ee, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1869.


Kinderen van Tietje en Jacob:

 

1 Sybren Wouda, geboren op maandag 30 december 1816 in Oostdongeradeel. Volgt VI-p.

2 Lijsbeth Jeltema, geboren op woensdag 7 februari 1827 in Ee. Volgt VI-q.

3 Klaas Jeltema, geboren op maandag 3 november 1828 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1828. Klaas is overleden op zondag 21 maart 1830 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1830.

4 Klaaske Jeltema, geboren op zondag 27 februari 1831 in Ee. Volgt VI-r.

5 Sipke Jeltema, geboren op zondag 7 april 1833 in Ee. Volgt VI-s.

 


VI-p Sybren Wouda is geboren op maandag 30 december 1816 in Oostdongeradeel, zoon van Tietje (Sipkes) Wouda (zie V-k), pleegzoon van Jacob (Menzes) Jeltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1817. Sybren is overleden op woensdag 20 februari 1884 in Oostdongeradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1884. Sybren trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1845 in Oostdongeradeel met Elisabeth (Pieters) Iedema, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 5 juli 1820 in Ee, dochter van Pieter (Pieters) Iedema en Maaike (Hendriks) Ytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 juli 1820. Elisabeth is overleden op vrijdag 3 mei 1889 in Anjum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1889.


Kinderen van Sybren en Elisabeth:

 

1 Tietje Wouda, geboren op zondag 20 februari 1848 in Anjum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1848. Tietje is overleden op dinsdag 7 maart 1848 in Anjum, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 maart 1848.

2 Tietje Wouda, geboren op zondag 12 augustus 1849 in Anjum. Volgt VII-ae.

3 Pieter (Peter) Wouda, geboren op dinsdag 3 februari 1852 in Anjum. Volgt VII-af.

4 Maaike Wouda, geboren op donderdag 8 maart 1855 in Ee. Volgt VII-ag.

 


VII-ae Tietje Wouda is geboren op zondag 12 augustus 1849 in Anjum, dochter van Sybren Wouda (zie VI-p) en Elisabeth (Pieters) Iedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1849. Tietje is overleden op zaterdag 21 juni 1924 in Oostdongeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1924. Tietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Oostdongeradeel met Pieter Terpstra, 27 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 3 februari 1847 in Anjum, zoon van Willem (Johannes) Terpstra en Elisabeth (Annes) Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1847. Pieter is overleden op zondag 9 februari 1930 in Oostdongeradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1930.


Kinderen van Tietje en Pieter:

 

1 Elisabeth Terpstra, geboren op zondag 25 april 1875 in Anjum. Volgt VIII-ap.

2 Siebren Terpstra, geboren op vrijdag 29 juni 1877 in Anjum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1877. Siebren is overleden op woensdag 1 mei 1895 in Ermelo, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1895. Siebren bleef ongehuwd.

3 Willem Terpstra, geboren op woensdag 13 oktober 1880 in Anjum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1880. Willem is overleden op dinsdag 31 mei 1887 in Oostdongeradeel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 juni 1887.

4 Pieter Terpstra, geboren op vrijdag 9 november 1883 in Anjum. Volgt VIII-aq.

5 Anne Terpstra, geboren op donderdag 4 maart 1886 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1886.

6 Willem Terpstra, geboren op dinsdag 25 september 1888 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-ar.

7 Janke Terpstra, geboren op zondag 21 december 1890 in Anjum. Volgt VIII-as.

8 Anne Terpstra, geboren op zondag 12 november 1893 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1893.

 


VIII-ap Elisabeth Terpstra is geboren op zondag 25 april 1875 in Anjum, dochter van Pieter Terpstra en Tietje Wouda (zie VII-ae). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1875. Elisabeth is overleden op woensdag 14 augustus 1901 in Oostdongeradeel, 26 jaar oud. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 mei 1898 in Oostdongeradeel met Johannes Sloot, 24 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 10 maart 1874 in Anjum, zoon van Thijs (Jans) Sloot en Pietje (Johannes) Velda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1874. Johannes is overleden op maandag 11 mei 1964 in LLioessens, 90 jaar oud.


Kinderen van Elisabeth en Johannes:

 

1 Thijs Sloot, geboren op donderdag 9 maart 1899 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1899. Thijs is overleden op vrijdag 18 juni 1915 in Oostdongeradeel, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juni 1915.

2 Pieter Sloot, geboren op donderdag 19 juli 1900 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1900. Pieter is overleden op woensdag 12 december 1900 in Oostdongeradeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1900.

 


VIII-aq Pieter Terpstra is geboren op vrijdag 9 november 1883 in Anjum, zoon van Pieter Terpstra en Tietje Wouda (zie VII-ae). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1883. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Oostdongeradeel met Jelske Katsma, 21 jaar oud. Jelske is geboren op vrijdag 5 november 1886 in Paesens, dochter van Klaas Katsma en Grietje Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1886. Jelske is overleden op woensdag 3 oktober 1962, 75 jaar oud.


Kinderen van Pieter en Jelske:

 

1 Pieter (Peter) Terpstra, geboren op maandag 3 mei 1909 in Lioessens. Volgt IX-ag.

2 Grietje Terpstra, geboren op donderdag 22 september 1910 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan.

3 Klaas Terpstra, geboren op zaterdag 26 februari 1916 in Anjum. Volgt IX-ah.

 


IX-ag Pieter (Peter) Terpstra is geboren op maandag 3 mei 1909 in Lioessens, zoon van Pieter Terpstra (zie VIII-aq) en Jelske Katsma. Pieter is overleden op zaterdag 17 juni 1995, 86 jaar oud.
Hij is begraven in Friesland Cemetery, Randolph, Columbia County Wisconsin. Pieter trouwde met Effie Heeringa. Effie is geboren op dinsdag 12 maart 1912. Effie is overleden op zondag 10 januari 1988, 75 jaar oud. Zij is begraven in Friesland Cemetery, Columbia County, Wisconsin.


Kind van Pieter en Effie:

 

1 Genevie Terpstra, geboren in 1939. Genevie is overleden in 1943, 3 of 4 jaar oud. Zij is begraven in Friesland Cemetery, Columbia County, Wisconsin.

 


IX-ah Klaas Terpstra is geboren op zaterdag 26 februari 1916 in Anjum, zoon van Pieter Terpstra (zie VIII-aq) en Jelske Katsma. Klaas is overleden op zaterdag 3 november 2001, 85 jaar oud. Hij is begraven in Anjum. Klaas trouwde met Rixtje Sijtsma. Rixtje is geboren op zaterdag 10 juni 1916. Rixtje is overleden op zondag 7 februari 1999, 82 jaar oud. Zij is begraven in Anjum.


VIII-ar Willem Terpstra is geboren op dinsdag 25 september 1888 in Oostdongeradeel, zoon van Pieter Terpstra en Tietje Wouda (zie VII-ae). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 september 1888. Willem is overleden op vrijdag 1 september 1967, 78 jaar oud. Hij is begraven in Kerkhof Marrum. Willem trouwde met Akke de Jong. Akke is geboren op donderdag 29 oktober 1896 in Hallum, dochter van Sjoerd de Jong en Luurtske Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1896. Akke is overleden op zondag 19 augustus 1984 in Marrum, 87 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 22 augustus 1984 in Kerkhof Marrum.


VIII-as Janke Terpstra is geboren op zondag 21 december 1890 in Anjum, dochter van Pieter Terpstra en Tietje Wouda (zie VII-ae). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1890. Janke is overleden op zondag 9 maart 1969, 78 jaar oud. Zij is begraven in Anjum. Janke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 mei 1918 in Oostdongeradeel met Jogchum Haaima, 35 jaar oud. Jogchum is geboren op zaterdag 24 februari 1883 in Ezumazijl, zoon van Simon (Louws) Haaima en Gertje (Jogchums) Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1883. Jogchum is overleden op maandag 14 september 1970, 87 jaar oud. Hij is begraven in Anjum.


VII-af Pieter (Peter) Wouda is geboren op dinsdag 3 februari 1852 in Anjum, zoon van Sybren Wouda (zie VI-p) en Elisabeth (Pieters) Iedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1852. Pieter is overleden op woensdag 10 maart 1886, 34 jaar oud (oorzaak: Longontsteking.).
Hij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 juni 1879 in Oostdongeradeel met Fokeltje Bantstra, 29 jaar oud. Fokeltje is geboren op woensdag 5 september 1849 in Anjum, dochter van Jan (Jans) Bantstra en Grietje (Jacobs) Wiersma. Fokeltje is weduwe van Tjeerd Visser (1848-1876).


Kinderen van Pieter en Fokeltje:

 

1 (Pleeg) Joukje Visser, geboren op dinsdag 11 april 1876 in Oostrum, dochter van Tjeerd Visser en Fokeltje Bantstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1876.

2 Sieberen (Sibon) Wouda, geboren op zondag 25 april 1880 in Anjum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1880. Sieberen is overleden op dinsdag 22 augustus 1882, 2 jaar oud (oorzaak: Diaree.). Hij is begraven in Greenwood Cemetery, Grand Rapids City, MI.

 


VII-ag Maaike Wouda is geboren op donderdag 8 maart 1855 in Ee, dochter van Sybren Wouda (zie VI-p) en Elisabeth (Pieters) Iedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1855. Maaike is overleden op donderdag 29 december 1921 in Oostdongeradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1921. Maaike:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 7 juli 1883 in Oostdongeradeel met Renze Tibstra, 59 jaar oud. Renze is geboren op woensdag 24 december 1823 in Oostdongeradeel, zoon van Simon (Renzes) Tibstra en Yttje (Willems) Ploegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1823. Renze is overleden op maandag 12 april 1897 in Oostdongeradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1897.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op zaterdag 20 augustus 1904 in Oostdongeradeel met Beert Zijlstra, 57 jaar oud. Beert is geboren op vrijdag 1 januari 1847 in Oostdongeradeel, zoon van Wybe (Beerts) Zijlstra en Romkje (Bienses) Cijffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1847. Beert is overleden op dinsdag 7 juni 1927 in Apeldoorn, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1927.


Kind van Maaike en Renze:

 

1 Siebren Tibstra, geboren op woensdag 10 september 1884 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 september 1884. Siebren is overleden op maandag 5 november 1962 in Anjum, 78 jaar oud. Siebren bleef ongehuwd.

 


VI-q Lijsbeth Jeltema is geboren op woensdag 7 februari 1827 in Ee, dochter van Jacob (Menzes) Jeltema en Tietje (Sipkes) Wouda (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1827. Lijsbeth is overleden op maandag 1 april 1907 om 20:00 in Anjum, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1907. Lijsbeth trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1858 in Metslawier met Harke de Roos, 29 jaar oud. Harke is geboren op dinsdag 25 november 1828 in Engwierum, zoon van Auke (Harkes) de Roos en Trijntje (Likeles) Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1828. Harke is overleden op donderdag 7 juli 1887 in Ee, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 juli 1887.


VI-r Klaaske Jeltema is geboren op zondag 27 februari 1831 in Ee, dochter van Jacob (Menzes) Jeltema en Tietje (Sipkes) Wouda (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1831. Klaaske is overleden op zaterdag 11 mei 1889 om 08:30 in Ee, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1889. Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1854 in Oostdongeradeel met Klaas Hiemstra, 32 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 22 december 1821 in Aalsum, zoon van Jan (Paulus) Hiemstra en Nynke (Klazes) Sipma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1821. Klaas is overleden op vrijdag 23 augustus 1889 in Ee, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 augustus 1889.


Kinderen van Klaaske en Klaas:

 

1 Jacob Hiemstra, geboren op vrijdag 22 december 1854 in Jouswier. Volgt VII-ah.

2 Jan Hiemstra, geboren op zaterdag 9 mei 1857 om 13:00 in Jouswier. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1857. Jan is overleden op donderdag 28 juli 1859 om 13:00 in Westdongeradeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1859.

3 Tietje Hiemstra, geboren op woensdag 13 maart 1861 in Hantum. Volgt VII-ai.

4 Nynke Hiemstra, geboren op vrijdag 26 mei 1865 in Anjum. Volgt VII-aj.

5 Jan Hiemstra, geboren op maandag 29 november 1869 in Jouswier. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1869. Van het overlijden is aangifte gedaan.

 


VII-ah Jacob Hiemstra is geboren op vrijdag 22 december 1854 om 17:00 in Jouswier, zoon van Klaas Hiemstra en Klaaske Jeltema (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1854. Jacob is overleden om 17:00. Jacob trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1882 in Oostdongeradeel met Aaltje Pettinga, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 21 juli 1854 in Anjum, dochter van Freerk (Ernst) Pettinga en Neeltje (Botes) Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 juli 1854.


Kinderen van Jacob en Aaltje:

 

1 Klaas Hiemstra, geboren op donderdag 15 november 1883 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1883.

2 Neeltje Hiemstra, geboren op dinsdag 13 oktober 1885 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1885.

3 Freerk Hiemstra, geboren op zaterdag 12 februari 1887 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1887.

 


VII-ai Tietje Hiemstra is geboren op woensdag 13 maart 1861 in Hantum, dochter van Klaas Hiemstra en Klaaske Jeltema (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1861. Tietje is overleden op zaterdag 6 juli 1940, 79 jaar oud. Zij is begraven in Morra. Tietje:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1885 in Kollumerland met Anne Riemersma, 26 jaar oud. Anne is geboren op woensdag 4 mei 1859 in Lioessens, zoon van Riemeren (Annes) Riemersma en Jantje (Jacobs) Stellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 mei 1859. Anne is overleden op donderdag 10 februari 1887 in Engwierum, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 februari 1887.

(2) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16 februari 1888 in Oostdongeradeel met Sjoerd Huizinga.


Kind van Tietje en Anne:

 

1 Antje Riemersma, geboren op zondag 6 november 1887 in Morra. Volgt VIII-at.


Kind van Tietje en Sjoerd:

 

2 Klaas Huizinga, geboren op donderdag 19 september 1889 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1889. Klaas is overleden op zondag 13 oktober 1889 in Oostdongeradeel, 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1889.

 


VIII-at Antje Riemersma is geboren op zondag 6 november 1887 in Morra, dochter van Anne Riemersma en Tietje Hiemstra (zie VII-ai). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 november 1887. Antje is overleden op donderdag 18 november 1976 in Damwoude, 89 jaar oud. Zij is begraven op maandag 22 november 1976 in Damwoude. Antje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 2 februari 1911 in Metslawier met Wijbe Soepboer, 23 jaar oud. Wijbe is geboren op zaterdag 16 april 1887 in Hantumeruitburen, zoon van Pier (Taekeles) Soepboer en Emke (Pieters) Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1887. Wijbe is overleden op donderdag 15 juli 1976 in Damwoude, 89 jaar oud. Hij is begraven in Nes.


Kinderen van Antje en Wijbe:

 

1 Pier Soepboer, geboren op zaterdag 29 juli 1911 in Jouswier. Volgt IX-ai.

2 Tietje Soepboer, geboren op maandag 4 november 1912 in Jouswier. Volgt IX-aj.

3 Emke Soepboer, geboren op vrijdag 10 maart 1916 in Jouswier. Volgt IX-ak.

4 Anna Soepboer, geboren op donderdag 11 juli 1918 in Jouswier. Anna is overleden op zaterdag 1 maart 1919 in Jouswier, 7 maanden oud.

5 Anne Soepboer, geboren op donderdag 9 september 1920 in Ee. Volgt IX-al.

6 Aant Soepboer, geboren op zaterdag 7 oktober 1922 in Ee. Volgt IX-am.

 


IX-ai Pier Soepboer is geboren op zaterdag 29 juli 1911 in Jouswier, zoon van Wijbe Soepboer en Antje Riemersma (zie VIII-at). Pier is overleden op donderdag 13 november 1997 in Damwoude, 86 jaar oud. Hij is begraven op maandag 17 november 1997 in Damwoude. Pier trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1936 in Damwoude met Aaltje Minnema, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 28 november 1911 in Leeuwarden.


Kinderen van Pier en Aaltje:

 

1 Wiebe Soepboer, geboren op maandag 23 november 1936 in Damwoude.

2 Minne Soepboer, geboren op donderdag 18 augustus 1938 in Damwoude.

3 Antje Klaaske Soepboer, geboren op dinsdag 13 maart 1945 in Damwoude.

 


IX-aj Tietje Soepboer is geboren op maandag 4 november 1912 in Jouswier, dochter van Wijbe Soepboer en Antje Riemersma (zie VIII-at). Tietje is overleden op woensdag 1 september 1971 in Dokkum, 58 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 4 september 1971 in Nes. Tietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 juni 1939 in Metslawier met Willem Brunia, 30 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 1 oktober 1908 in Nes. Willem is overleden op donderdag 4 november 1993 in Dokkum, 85 jaar oud. Hij is begraven in Nes.


Kinderen van Tietje en Willem:

 

1 Yme Brunia, geboren op zaterdag 19 april 1941 in Niawier. Volgt X-aw.

2 Anna Aukje Brunia, geboren op zaterdag 24 juli 1943 in Niawier. Volgt X-ax.

3 Aukje Sijbrigje Brunia, geboren op vrijdag 16 maart 1945 in Niawier. Volgt X-ay.

4 Wybren Brunia, geboren op dinsdag 23 december 1947 in Niawier.

5 Sijbrichje Emkje Brunia, geboren op vrijdag 8 december 1950 in Niawier.

 


X-aw Yme Brunia is geboren op zaterdag 19 april 1941 in Niawier, zoon van Willem Brunia en Tietje Soepboer (zie IX-aj). Yme trouwde met Anna Baukje Sietsma. Anna is een dochter van Harmen Sietsma en Anna van der Zwaag.


Kinderen van Yme en Anna:

 

1 Anna Baukje Brunia. Volgt XI-at.

2 Willem Brunia. Volgt XI-au.

 


XI-at Anna Baukje Brunia, dochter van Yme Brunia (zie X-aw) en Anna Baukje Sietsma. Anna begon een relatie met Meint Onbekend.


Kinderen van Anna en Meint:

 

1 Johannes Onbekend.

2 Anna Onbekend.

3 Elke Onbekend.

 


XI-au Willem Brunia, zoon van Yme Brunia (zie X-aw) en Anna Baukje Sietsma. Willem begon een relatie met Sandra Onbekend.


X-ax Anna Aukje Brunia is geboren op zaterdag 24 juli 1943 in Niawier, dochter van Willem Brunia en Tietje Soepboer (zie IX-aj). Anna trouwde met F.D. Visser.


Kinderen van Anna en F.D.:

 

1 Jeroen Visser.

2 Wim Visser.

 


X-ay Aukje Sijbrigje Brunia is geboren op vrijdag 16 maart 1945 in Niawier, dochter van Willem Brunia en Tietje Soepboer (zie IX-aj). Aukje trouwde met J.R. Doornbos Clevering.


Kind van Aukje en J.R.:

 

1 Sijbrand Doornbos Clevering.

 


IX-ak Emke Soepboer is geboren op vrijdag 10 maart 1916 in Jouswier, dochter van Wijbe Soepboer en Antje Riemersma (zie VIII-at). Emke is overleden op vrijdag 13 februari 2004 in Dokkum, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd in Dokkum (Lindenhof). Emke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 juli 1941 in Damwoude met Anne Jan Pijnacker, 28 jaar oud. Anne is geboren op dinsdag 6 augustus 1912 in Kollum, zoon van Rienk (Jans) Pijnacker en Ymkjen (Annes) Bekkema. Anne is overleden op maandag 1 oktober 1990, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd in Dokkum (Lindenhof).


Kinderen van Emke en Anne:

 

1 Anna Ymkje Pijnacker, geboren op zaterdag 23 januari 1943 in Dokkum.

2 Rita Wybina Pijnacker, geboren op zondag 18 juni 1950 in Dokkum.

 


IX-al Anne Soepboer is geboren op donderdag 9 september 1920 in Ee, zoon van Wijbe Soepboer en Antje Riemersma (zie VIII-at). Anne is overleden op donderdag 28 november 1985 in Damwoude, 65 jaar oud. Hij is begraven op maandag 2 december 1985 in Damwoude. Anne trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 maart 1947 in Damwoude met Sjoeke de Jong, 21 jaar oud. Sjoeke is geboren op vrijdag 17 april 1925 in Damwoude.


Kinderen van Anne en Sjoeke:

 

1 Taetske Antje Soepboer, geboren op maandag 30 juni 1947 in Damwoude.

2 Antje Soepboer, geboren op vrijdag 24 maart 1950 in Damwoude.

3 Janke Soepboer, geboren op woensdag 5 december 1951 in Damwoude.

4 Wijbe Soepboer, geboren op donderdag 29 januari 1953 in Damwoude.

5 Sjoukje Johanna Soepboer, geboren op zaterdag 26 december 1959 in Dokkum.

 


IX-am Aant Soepboer is geboren op zaterdag 7 oktober 1922 in Ee, zoon van Wijbe Soepboer en Antje Riemersma (zie VIII-at). Aant is overleden op vrijdag 16 februari 1996 in Holwerd, 73 jaar oud. Hij is begraven in Holwerd. Aant trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 oktober 1949 in Ternaard met Afke van Dijk, 21 jaar oud. Afke is geboren op vrijdag 30 maart 1928. Afke is overleden op maandag 26 februari 1990 in Holwerd, 61 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd.


Kinderen van Aant en Afke:

 

1 Trijntje Soepboer, geboren op vrijdag 31 maart 1950 in Holwerd. Trijntje is overleden op woensdag 27 september 1950 in Hallum, 5 maanden oud.

2 Trijntje Soepboer, geboren op zondag 11 november 1951 in Wanswerd.

3 Wiebe Soepboer, geboren op vrijdag 15 augustus 1958 in Dokkum.

4 Hendrik Soepboer, geboren op dinsdag 31 januari 1967 in Holwerd.

 


VII-aj Nynke Hiemstra is geboren op vrijdag 26 mei 1865 in Anjum, dochter van Klaas Hiemstra en Klaaske Jeltema (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1865. Nynke is overleden op zondag 21 november 1943 in Oostrum, 78 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier. Nynke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Oostdongeradeel met Siebren Reiding, 30 jaar oud. Siebren is geboren op dinsdag 9 oktober 1860 in Metslawier, zoon van Jan (Jans) Reiding en Renske (Siebrens) Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1860. Siebren is overleden op woensdag 27 januari 1937 in Metslawier, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 januari 1937. Hij is begraven in Metslawier.


Kinderen van Nynke en Siebren:

 

1 Renske Reiding, geboren op dinsdag 22 november 1892 in Metslawier. Volgt VIII-au.

2 Jan Reiding, geboren op vrijdag 22 december 1893 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1893. Jan is overleden op zondag 31 december 1893 in Oostdongeradeel, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1894.

3 Klaaske Reiding, geboren op maandag 15 januari 1900 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-av.

 


VIII-au Renske Reiding is geboren op dinsdag 22 november 1892 in Metslawier, dochter van Siebren Reiding en Nynke Hiemstra (zie VII-aj). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1892. Renske is overleden op dinsdag 22 juni 1971 in Bergum, 78 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier. Renske trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1920 in Oostdongeradeel met Jan van der Kooi, 31 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 15 februari 1889 in Kollum, zoon van Klaas Douwes van der Kooi en Grietje Beiboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1889. Jan is overleden op woensdag 21 februari 1962 in Dokkum, 73 jaar oud. Hij is begraven in Metslawier.


Kinderen van Renske en Jan:

 

1 ? van der Kooi.

2 Klaas van der Kooi, geboren op maandag 11 juli 1921 in Metslawier. Klaas is overleden op woensdag 18 juni 1986 in Lauwersoog, 64 jaar oud.

 


VIII-av Klaaske Reiding is geboren op maandag 15 januari 1900 in Oostdongeradeel, dochter van Siebren Reiding en Nynke Hiemstra (zie VII-aj). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1900. Klaaske is overleden op maandag 20 november 1978, 78 jaar oud. Zij is begraven in Oostrum. Klaaske trouwde met Binse Boersma. Binse is geboren op vrijdag 29 juni 1900, zoon van Boersma en Johanna Rintjema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1900. Binse is overleden op dinsdag 5 mei 1981, 80 jaar oud. Hij is begraven in Oostrum.


VI-s Sipke Jeltema is geboren op zondag 7 april 1833 in Ee, zoon van Jacob (Menzes) Jeltema en Tietje (Sipkes) Wouda (zie V-k). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1833. Sipke is overleden op woensdag 9 april 1919 om 07:00 in Engwierum, 86 jaar oud. Sipke trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 15 mei 1860 in Metslawier met Eelkjen Dijkstra, 29 jaar oud. Eelkjen is geboren op vrijdag 20 augustus 1830 in Anjum, dochter van Sjoerd (Klazes) Dijkstra en Willemke (Pieters) Tamsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1830. Eelkjen is overleden op vrijdag 9 maart 1900 in Oostdongeradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1900.


Kinderen van Sipke en Eelkjen:

 

1 Tietje Jeltema, geboren op woensdag 27 maart 1861 in Morra. Volgt VII-ak.

2 Willemke Jeltema, geboren op maandag 1 juni 1863 in Engwierum. Volgt VII-al.

3 Lijsbeth Jeltema, geboren op maandag 20 augustus 1866 in Ee. Volgt VII-am.

 


VII-ak Tietje Jeltema is geboren op woensdag 27 maart 1861 in Morra, dochter van Sipke Jeltema (zie VI-s) en Eelkjen Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1861. Tietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Metslawier met Johannes Meirink, 28 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 22 december 1856 in Ee, zoon van Johannes Wybrandus Martinus Meirink en Renske (Jans) Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1856. Johannes is overleden op donderdag 18 maart 1937 in Oostdongeradeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1937.


Kinderen van Tietje en Johannes:

 

1 Eelkje Meirink, geboren op maandag 10 oktober 1887 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1887. Eelkje is overleden op donderdag 13 oktober 1887 in Oostdongeradeel, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 oktober 1887.

2 Meirink, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 10 oktober 1887 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1887. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1887.

 


VII-al Willemke Jeltema is geboren op maandag 1 juni 1863 in Engwierum, dochter van Sipke Jeltema (zie VI-s) en Eelkjen Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1863. Willemke is overleden op vrijdag 5 april 1940 in Kollumerpomp, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1940. Willemke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1888 in Metslawier met Anne Kooistra, 26 jaar oud. Anne is geboren op maandag 3 juni 1861 in Engwierum, zoon van Eertze (Annes) Kooistra en Aafke (Tjibbes) Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1861. Anne is overleden op dinsdag 26 november 1940 in Grijpskerk, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1940.


Kinderen van Willemke en Anne:

 

1 Eetze Kooistra, geboren op dinsdag 19 maart 1889 in Kollum. Volgt VIII-aw.

2 Eelkje Kooistra, geboren op dinsdag 3 januari 1893 in Kollum. Volgt VIII-ax.

3 Sipke Kooistra, geboren op zondag 18 november 1900 in Kollum. Volgt VIII-ay.

4 Aafke Kooistra, geboren op zondag 28 juni 1903 in Kollum. Volgt VIII-az.

 


VIII-aw Eetze Kooistra is geboren op dinsdag 19 maart 1889 in Kollum, zoon van Anne Kooistra en Willemke Jeltema (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1889. Eetze is overleden op woensdag 3 december 1980, 91 jaar oud. Hij is begraven in Kollum. Eetze trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1918 in Kollumerland met Anna Katsma, 23 jaar oud. Anna is geboren op maandag 1 oktober 1894 in Ezumazijl, dochter van Neeltje (Sippes) Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1894. Anna is overleden op maandag 27 maart 1972, 77 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.


Kinderen van Eetze en Anna:

 

1 Anne Kooistra, geboren op zondag 8 juni 1924 in Den Ham gem. Aduard. Anne is overleden op maandag 16 juni 1924 in Den Ham gem. Aduard, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1924.

2 Sippe Sipke Kooistra, geboren op donderdag 19 juni 1930 in Balmhuizen. Sippe is overleden op zaterdag 22 april 1995 in Kollum, 64 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude. Sippe bleef ongehuwd.

3 Eelkje Kooistra, geboren in april 1936 in Stiens.

 


VIII-ax Eelkje Kooistra is geboren op dinsdag 3 januari 1893 in Kollum, dochter van Anne Kooistra en Willemke Jeltema (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1893. Eelkje is overleden op vrijdag 21 april 1978 in Zuidhorn, 85 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25 april 1978 in Grijpskerk. Eelkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1914 in Grijpskerk met Jannes van der Vlegel, 24 jaar oud. Jannes is geboren op zondag 2 maart 1890 in Grijpskerk, zoon van Siebrand van der Vlegel en Zwaantje Rietsema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 maart 1890. Jannes is overleden op zaterdag 29 januari 1972 in Grijpskerk, 81 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 3 februari 1972 in Grijpskerk.


Kind van Eelkje en Jannes:

 

1 Willemke (Wilma) van der Vlegel, geboren op woensdag 21 april 1915 in Waarden. Volgt IX-an.

 


IX-an Willemke (Wilma) van der Vlegel is geboren op woensdag 21 april 1915 in Waarden, dochter van Jannes van der Vlegel en Eelkje Kooistra (zie VIII-ax). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1915. Willemke is overleden op dinsdag 28 februari 1995 in Calgary Canada, 79 jaar oud.
Zij is begraven in Queens Park Cemetary Calgary. Willemke trouwde, 24 jaar oud, op maandag 15 mei 1939 in Grijpskerk met Bauke (Robert) Brander, 25 jaar oud. Bauke is geboren op zondag 27 juli 1913 in Gaarkeuken, zoon van Auke Harmens Brander en Aaltje Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1913. Bauke is overleden op donderdag 27 maart 2003 in Calgary Canada, 89 jaar oud. Hij is begraven op maandag 31 maart 2003 in Queens Park Cemetary Calgary.


Kinderen van Willemke en Bauke:

 

1 Allen Brander. Volgt X-az.

2 Alice Brander. Volgt X-ba.

3 Henry Brander. Volgt X-bb.

4 Jannes (John William) Brander, geboren op zaterdag 9 maart 1940 in Haren. Volgt X-bc.

5 Eelkje Aaltje Brander, geboren in 1943 in Haren. Eelkje is overleden op zondag 17 april 1949 in Groningen, 5 of 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1949.

6 Harm (Harry?) Brander, geboren in juli 1952 in Haren.

 


X-az Allen Brander, zoon van Bauke (Robert) Brander en Willemke (Wilma) van der Vlegel (zie IX-an). Allen trouwde met Trijntje (Trynette) Rauwerda. Trijntje is geboren op dinsdag 23 maart 1943 in Friens, dochter van Johannes (John) Rauwerda en Grietje (Grace) van der Meer.


X-ba Alice Brander, dochter van Bauke (Robert) Brander en Willemke (Wilma) van der Vlegel (zie IX-an). Alice begon een relatie met Gordon Milne.


X-bb Henry Brander, zoon van Bauke (Robert) Brander en Willemke (Wilma) van der Vlegel (zie IX-an). Henry trouwde met LeeAnn Schaumleffel. LeeAnn is een dochter van Angus Schaumleffel.


Kind van Henry en LeeAnn:

 

1 Steve Brander. Volgt XI-av.

 


XI-av Steve Brander, zoon van Henry Brander (zie X-bb) en LeeAnn Schaumleffel. Steve trouwde met Jade MacKenzie.


X-bc Jannes (John William) Brander is geboren op zaterdag 9 maart 1940 in Haren, zoon van Bauke (Robert) Brander en Willemke (Wilma) van der Vlegel (zie IX-an). Jannes is overleden op zaterdag 18 oktober 2014 in Calgary Canada, 74 jaar oud. Jannes trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1961 met Jannie Onbekend.


Kinderen van Jannes en Jannie:

 

1 Jim Brander. Volgt XI-aw.

2 Robert Brander.

3 Richard Brander.

 


XI-aw Jim Brander, zoon van Jannes (John William) Brander (zie X-bc) en Jannie Onbekend. Jim trouwde op zaterdag 24 juni 1989 met Wannetta van Dijk.


Kinderen van Jim en Wannetta:

 

1 Brittany Brander.

2 Courtney Brander.

 


VIII-ay Sipke Kooistra is geboren op zondag 18 november 1900 in Kollum, zoon van Anne Kooistra en Willemke Jeltema (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 november 1900. Sipke is overleden op dinsdag 22 februari 1983, 82 jaar oud. Hij is begraven in Kollum. Sipke ging in ondertrouw, 33 jaar oud, in mei 1934 in Kollumerpomp met Detje Dam, 23 jaar oud. Detje is geboren op donderdag 22 september 1910 in Kollum, dochter van Doeke Dam en Liskje Bokstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1910. Detje is overleden op zondag 19 april 1992, 81 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.


Kinderen van Sipke en Detje:

 

1 Doeke Kooistra, geboren op woensdag 18 maart 1936 in Kollumerpomp. Volgt IX-ao.

2 Anne Kooistra, geboren in juli 1938 in Kollumerpomp.

3 Liskje Kooistra, geboren in juni 1939 in Kollumerpomp.

 


IX-ao Doeke Kooistra is geboren op woensdag 18 maart 1936 in Kollumerpomp, zoon van Sipke Kooistra (zie VIII-ay) en Detje Dam. Doeke is overleden op zondag 5 juni 1988, 52 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude. Doeke trouwde met Aagje Piersma. Aagje is geboren op dinsdag 23 april 1929 in Hemelum, dochter van Folkert Piersma en Trijntje Tromp. Aagje is overleden op donderdag 13 april 2017 in Groningen, 87 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 19 april 2017 in Oudwoude.


Kinderen van Doeke en Aagje:

 

1 Sipke Kooistra. Volgt X-bd.

2 Folkert Kooistra. Volgt X-be.

3 Anne Kooistra. Volgt X-bf.

4 Trijntje Kooistra, geboren in oktober 1965 in Kollumerpomp. Volgt X-bg.

 


X-bd Sipke Kooistra, zoon van Doeke Kooistra (zie IX-ao) en Aagje Piersma. Sipke begon een relatie met Rika Onbekend.


X-be Folkert Kooistra, zoon van Doeke Kooistra (zie IX-ao) en Aagje Piersma. Folkert begon een relatie met Margriet Onbekend.


X-bf Anne Kooistra, zoon van Doeke Kooistra (zie IX-ao) en Aagje Piersma. Anne begon een relatie met Anita Onbekend.


X-bg Trijntje Kooistra is geboren in oktober 1965 in Kollumerpomp, dochter van Doeke Kooistra (zie IX-ao) en Aagje Piersma. Trijntje begon een relatie met Riemer Onbekend.


VIII-az Aafke Kooistra is geboren op zondag 28 juni 1903 in Kollum, dochter van Anne Kooistra en Willemke Jeltema (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1903. Aafke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1927 in Kollum met Jakob de Graaf, 24 jaar oud. Jakob is geboren op woensdag 5 november 1902 in Kollum, zoon van Lieuwe de Graaf en Leentje Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 november 1902. Jakob is overleden op zondag 15 april 1945 in Dokkumernieuwezijlen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1945. Hij is begraven in Kollum.


Kinderen van Aafke en Jakob:

 

1 Lieuwe de Graaf, geboren in 1928 in Kollumerpomp.

2 Willemke (Wilma) de Graaf, geboren op woensdag 2 oktober 1929 in Kollumerpomp. Volgt IX-ap.

3 Anne de Graaf, geboren in 1934.

4 Gjelt de Graaf, geboren in 1938.

 


IX-ap Willemke (Wilma) de Graaf is geboren op woensdag 2 oktober 1929 in Kollumerpomp, dochter van Jakob de Graaf en Aafke Kooistra (zie VIII-az). Willemke trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 12 juni 1953 in Hamilton, Ontario Canada met Sytze (Simon en of Sam) Miedema, 24 jaar oud. Sytze is geboren op dinsdag 6 november 1928 in Burum. Sytze is overleden in juni 2013, 84 jaar oud.


VII-am Lijsbeth Jeltema is geboren op maandag 20 augustus 1866 in Ee, dochter van Sipke Jeltema (zie VI-s) en Eelkjen Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1866. Lijsbeth is overleden op donderdag 30 november 1933, 67 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude. Lijsbeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Metslawier met Johannes van der Weg, 28 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 3 april 1865 in Ee, zoon van Sytze (Johannes) van der Weg en Trijntje (Wiebes) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1865. Johannes is overleden op zondag 24 januari 1943, 77 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude.


Kinderen van Lijsbeth en Johannes:

 

1 Trijntje van der Weg, geboren op donderdag 29 maart 1894 in Ee. Volgt VIII-ba.

2 Sipke van der Weg, geboren op woensdag 7 mei 1902 in Ee. Volgt VIII-bb.

 


VIII-ba Trijntje van der Weg is geboren op donderdag 29 maart 1894 om 21:30 in Ee, dochter van Johannes van der Weg en Lijsbeth Jeltema (zie VII-am). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1894. Trijntje is overleden op dinsdag 31 mei 1988, 94 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden Noorder. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1922 in Oostdongeradeel met Renze Lolkema, 25 jaar oud. Renze is geboren op zondag 23 augustus 1896 in Oostrum, zoon van Simon Lolkema en Sytske Braaksma. Renze is overleden op woensdag 14 juni 1961, 64 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden Noorder.


Kind van Trijntje en Renze:

 

1 Lijsbeth Lolkema, geboren op dinsdag 14 augustus 1923 in Leeuwarden. Volgt IX-aq.

 


IX-aq Lijsbeth Lolkema is geboren op dinsdag 14 augustus 1923 in Leeuwarden, dochter van Renze Lolkema en Trijntje van der Weg (zie VIII-ba). Lijsbeth is overleden op donderdag 1 september 1994 in Vorden, 71 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 19 september 1962 in Hardenwijk met Jan Gerrit Huisjes, 43 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 25 januari 1919 in Tubbergen, zoon van Jan Huisjes en Geertje van der Zanden. Jan is overleden op zaterdag 19 april 1997 in Vorden, 78 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 24 april 1997 in Vorden.


VIII-bb Sipke van der Weg is geboren op woensdag 7 mei 1902 om 12:00 in Ee, zoon van Johannes van der Weg en Lijsbeth Jeltema (zie VII-am). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1902. Sipke is overleden op zondag 16 december 1973, 71 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude. Sipke trouwde met Akke Cuperus. Akke is geboren op dinsdag 31 mei 1904. Akke is overleden op zaterdag 30 juni 1979, 75 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude.


V-l Berend (Sipkes) Wouda is geboren op zaterdag 9 maart 1799 in Ee, zoon van Sipke (Berends) Wouda (zie IV-e) en Lijsbert (Jans) Grasma. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1799 in Ee. Berend is overleden op zaterdag 21 december 1861 in Dantumadeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1861. Berend trouwde, 22 jaar oud, op maandag 7 mei 1821 in Oostdongeradeel met Trijntje (Menzes) Jeltema, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 25 november 1798 in Jouswier, dochter van Minze (Hanzes) Jeltema en Tjitske Jacobs. Trijntje is overleden op maandag 22 april 1872 in Engwierum, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1872.


Kinderen van Berend en Trijntje:

 

1 Tjetske (Berends) Wouda, geboren op zaterdag 6 april 1822 in Morra. Volgt VI-t.

2 Sipke (Berends) Wouda, geboren op zaterdag 3 april 1824 in Oostrum. Volgt VI-u.

3 Menze (Berends) Wouda, geboren op vrijdag 3 oktober 1828 in Ee. Volgt VI-v.

 


VI-t Tjetske (Berends) Wouda is geboren op zaterdag 6 april 1822 in Morra, dochter van Berend (Sipkes) Wouda (zie V-l) en Trijntje (Menzes) Jeltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1822. Tjetske is overleden op woensdag 13 november 1889 in Westdongeradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1889. Tjetske trouwde, 19 jaar oud, op zondag 2 mei 1841 in Dantumadeel met Siebe (Annes) Bosch, 26 jaar oud. Siebe is geboren op donderdag 2 februari 1815 in Ferwerderdeel (marie Marrum), zoon van Anne (Siebes) Bosch en Willemke (Johannes) Roersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1815. Siebe is overleden op donderdag 29 december 1870 in Oostdongeradeel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1870.


Kinderen van Tjetske en Siebe:

 

1 Been Bos, geboren op donderdag 7 juli 1842 in Driesum. Volgt VII-an.

2 Anne Bosch, geboren op woensdag 14 februari 1844 in Dantumadeel. Volgt VII-ao.

3 Trijntje Bosch, geboren op woensdag 14 oktober 1846 in Dantumadeel. Volgt VII-ap.

4 Willem Bosch, geboren op zondag 15 april 1849 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1849. Willem is overleden op vrijdag 28 mei 1886 in Oostdongeradeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 mei 1886. Willem bleef ongehuwd.

5 Elisabeth Bosch, geboren op woensdag 8 januari 1851 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1851. Elisabeth is overleden op maandag 9 maart 1863 in Oostdongeradeel, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1863.

6 Sipke Bos, geboren op woensdag 16 februari 1853 in Metslawier. Volgt VII-aq.

7 Menze Bos, geboren op dinsdag 10 februari 1857 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1857.

8 Taetske Bos, geboren op donderdag 13 oktober 1859 in Metslawier. Volgt VII-ar.

 


VII-an Been Bos is geboren op donderdag 7 juli 1842 in Driesum, zoon van Siebe (Annes) Bosch en Tjetske (Berends) Wouda (zie VI-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1842. Been is overleden op zaterdag 4 oktober 1919 in Ee, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 oktober 1919. Hij is begraven in Ee. Been:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 juli 1867 in Oostdongeradeel met Renske Kingma, 28 jaar oud. Renske is geboren op vrijdag 12 oktober 1838 in Metslawier, dochter van Eelze (Arjens) Kingma en Aaltje (Johannes) Wybenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1838. Renske is overleden op woensdag 7 juni 1876 in Engwierum, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juni 1876.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 16 april 1880 in Opsterland met Antje Leistra, 36 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 5 januari 1882 (Scheiding). Antje is geboren op woensdag 28 juni 1843 in Smallingerland, dochter van Douwe (Tjeerds) Leistra en Liefke (Melles) Pool. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1843. Antje is overleden op maandag 6 november 1916 in Smallingerland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 november 1916.

(3) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 4 januari 1883 in Oostdongeradeel met Eelkje Hovinga, 18 jaar oud. Eelkje is geboren op vrijdag 27 mei 1864 in Nes, dochter van Johannes (Pieters) Hovinga en Jantje (Tjipkes) Mullender. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1864. Eelkje is overleden op vrijdag 4 april 1930 in Ee, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1930. Zij is begraven in Ee.


Kinderen van Been en Renske:

 

1 Aaltje Bos, geboren op zondag 16 februari 1868 in Metslawier. Volgt VIII-bc.

2 Sijbe Bos, geboren op zondag 25 april 1869 in Metslawier. Volgt VIII-bd.

3 Eelze Bos, geboren op zaterdag 27 augustus 1870 in Ee. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1870. Eelze is overleden op vrijdag 16 maart 1951 in Enschede, 80 jaar oud. Zij is begraven in Dokkum (rk).

4 Tjitske Bos, geboren op donderdag 19 december 1872 in Ee. Volgt VIII-be.

5 Johannes Bos, geboren op vrijdag 30 april 1875 in Ee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1875. Johannes is overleden op zaterdag 15 mei 1875 in Oostdongeradeel, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1875.


Kinderen van Been en Eelkje:

 

6 Jantje Bos, geboren op zaterdag 12 mei 1883 in Engwierum. Volgt VIII-bf.

7 Johannes Bos, geboren op zaterdag 16 augustus 1884 in Engwierum. Volgt VIII-bg.

8 Elisabeth Bos, geboren op zaterdag 7 augustus 1886 in Engwierum. Volgt VIII-bh.

9 Trijntje Bos, geboren op maandag 15 juli 1889 in Engwierum. Volgt VIII-bi.

10 Petronella Bos, geboren op vrijdag 15 juli 1892 in Engwierum. Volgt VIII-bj.

11 Anna Bos, geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Engwierum. Volgt VIII-bk.

12 Pieter Bos, geboren op woensdag 17 juli 1901 in Engwierum. Volgt VIII-bl.

 


VIII-bc Aaltje Bos is geboren op zondag 16 februari 1868 in Metslawier, dochter van Been Bos (zie VII-an) en Renske Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1868. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 29 april 1893 in Oostdongeradeel met Martinus van der Woude, 26 jaar oud. Martinus is geboren op maandag 22 oktober 1866 in Tietjerksteradeel, zoon van Hendrik (Willems) van der Woude en Hiltje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1866.


Kinderen van Aaltje en Martinus:

 

1 Hendrik van der Woude, geboren op zaterdag 23 december 1893 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1893.

2 van der Woude, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 24 januari 1895 in Tietjerksteradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1895.

3 van der Woude, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 24 januari 1895 in Tietjerksteradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1895.

4 van der Woude, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 30 november 1897 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1897.

 


VIII-bd Sijbe Bos is geboren op zondag 25 april 1869 in Metslawier, zoon van Been Bos (zie VII-an) en Renske Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1869. Sijbe is overleden op zondag 13 februari 1949 in Aduard, 79 jaar oud. Hij is begraven in Grijpskerk. Sijbe trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1895 in Kollumerland met Minke de Jong, 22 jaar oud. Minke is geboren op zaterdag 15 februari 1873 in Anjum, dochter van Kornelis de Jong en Dirkje (Kornelis) Ozinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1873. Minke is overleden op zondag 25 november 1945 in Grijpskerk, 72 jaar oud. Zij is begraven in Grijpskerk.


Kinderen van Sijbe en Minke:

 

1 Berend Bos, geboren op maandag 6 juli 1896 in Huizum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1896. Berend is overleden op zondag 15 maart 1931 in Leeuwarden, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1931.

2 Dirkje Bos, geboren op zaterdag 16 april 1898 in Huizum. Volgt IX-ar.

3 Kornelis Bos, geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Tietjerksteradeel. Volgt IX-as.

 


IX-ar Dirkje Bos is geboren op zaterdag 16 april 1898 in Huizum, dochter van Sijbe Bos (zie VIII-bd) en Minke de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1898. Dirkje is overleden op donderdag 30 maart 1967, 68 jaar oud. Zij is begraven in Noordhorn. Dirkje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 21 april 1922 in Aduard met Ritzo Holtman, 27 jaar oud. Ritzo is geboren op vrijdag 29 maart 1895 in Haren, zoon van Jakob Holtman en Anna Piel. Ritzo is overleden op donderdag 28 mei 1987, 92 jaar oud. Hij is begraven in Noordhorn.


IX-as Kornelis Bos is geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Tietjerksteradeel, zoon van Sijbe Bos (zie VIII-bd) en Minke de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1900. Kornelis is overleden op zondag 12 februari 1978, 77 jaar oud. Hij is begraven in Grijpskerk. Kornelis trouwde met Aafke Poll. Aafke is geboren op vrijdag 19 juli 1901. Aafke is overleden op maandag 21 november 1983, 82 jaar oud. Zij is begraven in Grijpskerk.


VIII-be Tjitske Bos is geboren op donderdag 19 december 1872 in Ee, dochter van Been Bos (zie VII-an) en Renske Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1872. Tjitske is overleden op donderdag 8 juni 1967 in Dokkum, 94 jaar oud. Zij is begraven in Dokkum (rk). Tjitske trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1897 in Oostdongeradeel met Jan Kiestra, 31 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 19 september 1865 in Sexbierum, zoon van Ebbing Hermanus Kiestra en Wietske Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1865. Jan is overleden op dinsdag 2 april 1935 in Dokkum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1935. Hij is begraven in Dokkum (rk).


Kinderen van Tjitske en Jan:

 

1 Renske Kiestra, geboren op donderdag 18 november 1897 in Oostdongeradeel. Volgt IX-at.

2 Wietske Kiestra, geboren op vrijdag 25 mei 1900 in Dantumadeel. Volgt IX-au.

 


IX-at Renske Kiestra is geboren op donderdag 18 november 1897 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Kiestra en Tjitske Bos (zie VIII-be). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1897. Renske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Dantumadeel met Klaas Hoogland, 22 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 15 augustus 1897 in Ferwerd, zoon van Pieter Hoogland en Trijntje Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1897.


IX-au Wietske Kiestra is geboren op vrijdag 25 mei 1900 in Dantumadeel, dochter van Jan Kiestra en Tjitske Bos (zie VIII-be). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1900. Wietske is overleden op vrijdag 26 augustus 1994, 94 jaar oud. Zij is begraven in Akkerwoude. Wietske trouwde met Wijtse de Jong. Wijtse is geboren op vrijdag 14 juli 1899 in Dantumadeel, zoon van Klaas de Jong en Doetje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1899. Wijtse is overleden op maandag 19 februari 1979, 79 jaar oud. Hij is begraven in Akkerwoude.


VIII-bf Jantje Bos is geboren op zaterdag 12 mei 1883 in Engwierum, dochter van Been Bos (zie VII-an) en Eelkje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1883. Jantje is overleden op zondag 25 juni 1922 in Loppersum, 39 jaar oud. Zij is begraven in Loppersum. Jantje:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op maandag 22 maart 1909 in Oostdongeradeel met Jan Wielsma, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1882 in Pieterzijl, zoon van Ale Wielsma en Tietje de Vries. Jan is overleden op dinsdag 26 december 1916 in Loppersum, ongeveer 34 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 17 april 1919 in Loppersum met Johan Frederik Marx, 23 of 24 jaar oud. Johan is geboren in 1895 in Nieuwer Amstel, zoon van Johann Wilhelm Marx en Maria Elizabeth Kouveld.


Kind van Jantje en Jan:

 

1 Ale Wielsma, geboren in 1910 in Loppersum. Ale is overleden op donderdag 16 januari 1930 in Lauwerszijl, 19 of 20 jaar oud.


Kinderen van Jantje en Johan:

 

2 Johan Marx.

3 Marie Marx.

 


VIII-bg Johannes Bos is geboren op zaterdag 16 augustus 1884 in Engwierum, zoon van Been Bos (zie VII-an) en Eelkje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 augustus 1884. Johannes is overleden op vrijdag 19 april 1963, 78 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 7 april 1910 in Murmerwoude met Trijntje Jans Jongsma, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 28 september 1887 in Damwoude, dochter van Jan (Aukes) Jongsma en Grietje (Jans) Annema. Trijntje is overleden op zondag 13 april 1975 in Zwaagwesteinde, 87 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude.


Kinderen van Johannes en Trijntje:

 

1 Grietje Bos, geboren op zondag 19 maart 1911 in Damwoude. Volgt IX-av.

2 Eelkje Bos, geboren op zondag 18 februari 1912 in De Valom. Volgt IX-aw.

3 Jan Auke Bos, geboren op woensdag 12 april 1916 in De Valom. Volgt IX-ax.

 


IX-av Grietje Bos is geboren op zondag 19 maart 1911 in Damwoude, dochter van Johannes Bos (zie VIII-bg) en Trijntje Jans Jongsma. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19 mei 1932 in Murmerwoude met Carl Ernst Hugo Timmer, 25 jaar oud. Carl is geboren op vrijdag 22 februari 1907 in Workum, zoon van Johannes Timmer en Wilhelmina Siegert. Carl is overleden op zaterdag 8 september 1973 in Leeuwarden, 66 jaar oud.


Kinderen van Grietje en Carl:

 

1 Johannes Timmer. Volgt X-bh.

2 Trijntje Timmer. Volgt X-bi.

3 Jan Auke Timmer. Volgt X-bj.

4 Hendrikus Johannes Timmer. Volgt X-bk.

5 Geertje Timmer. Volgt X-bl.

6 Eelkje Grietje Timmer. Volgt X-bm.

7 Wilhelmina Timmer, geboren op zondag 3 oktober 1937 in Leeuwarden. Volgt X-bn.

 


X-bh Johannes Timmer, zoon van Carl Ernst Hugo Timmer en Grietje Bos (zie IX-av). Johannes trouwde met Anna Reatsch. Anna is een dochter van Johan Klaas Berend Reatsch en Clara Elizabeth Grundel.


Kinderen van Johannes en Anna:

 

1 Carl Ernst Timmer.

2 Clara Elisabeth Timmer.

3 Johannes Anne Timmer.

 


X-bi Trijntje Timmer, dochter van Carl Ernst Hugo Timmer en Grietje Bos (zie IX-av). Trijntje trouwde met N. ten Zijthoff.


X-bj Jan Auke Timmer, zoon van Carl Ernst Hugo Timmer en Grietje Bos (zie IX-av). Jan trouwde met Tini Meta Verbeek. Tini is een dochter van Jacobus Verbeek en Geertje van de West.


Kinderen van Jan en Tini:

 

1 Max J. Timmer.

2 Carl Jaap Timmer.

 


X-bk Hendrikus Johannes Timmer, zoon van Carl Ernst Hugo Timmer en Grietje Bos (zie IX-av). Hendrikus trouwde met Jeltje Staal. Jeltje is geboren op vrijdag 16 maart 1945 in Leeuwarden, dochter van Sipke Staal en Jacoba van der Werk.


Kinderen van Hendrikus en Jeltje:

 

1 Hugo Carl Timmer.

2 Evert Jago Timmer.

3 Steven Hendrik Timmer.

 


X-bl Geertje Timmer, dochter van Carl Ernst Hugo Timmer en Grietje Bos (zie IX-av). Geertje trouwde met Jan Egbert Bos. Jan is een zoon van Roelof Bos en Eelkina de Jong.


Kinderen van Geertje en Jan:

 

1 Roelof Erwin Bos.

2 Rudger Jurjen Bos.

 


X-bm Eelkje Grietje Timmer, dochter van Carl Ernst Hugo Timmer en Grietje Bos (zie IX-av). Eelkje trouwde met Adriaans J. Erkelens. Adriaans is een zoon van Jacobus Erkelens en Janny de Haan.


Kinderen van Eelkje en Adriaans:

 

1 Gjalt Pyter Erkelens.

2 Niels Arne Erkelens.

 


X-bn Wilhelmina Timmer is geboren op zondag 3 oktober 1937 in Leeuwarden, dochter van Carl Ernst Hugo Timmer en Grietje Bos (zie IX-av). Wilhelmina is overleden op zaterdag 8 juli 2006 in Hoogeveen, 68 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 13 juli 2006 in Assen. Wilhelmina trouwde met Pieter Krijn Niekerk.


Kinderen van Wilhelmina en Pieter:

 

1 Carl Hendrik Niekerk. Volgt XI-ax.

2 Christien Niekerk. Volgt XI-ay.

3 Femke Niekerk, geboren in 1969 in Hoogeveen. Volgt XI-az.

 


XI-ax Carl Hendrik Niekerk, zoon van Pieter Krijn Niekerk en Wilhelmina Timmer (zie X-bn). Carl trouwde met Laurie Ruth Johnson.


Kinderen van Carl en Laurie:

 

1 Naomi Niekerk.

2 Maaike Niekerk.

 


XI-ay Christien Niekerk, dochter van Pieter Krijn Niekerk en Wilhelmina Timmer (zie X-bn). Christien begon een relatie met André Feenstra.


Kind van Christien en André:

 

1 Jesse Feenstra.

 


XI-az Femke Niekerk is geboren in 1969 in Hoogeveen, dochter van Pieter Krijn Niekerk en Wilhelmina Timmer (zie X-bn). Femke trouwde met Martijn Neijenhuis.


Kinderen van Femke en Martijn:

 

1 Meinte Neijenhuis.

2 Ellen Neijenhuis.

3 Dorien Neijenhuis.

 


IX-aw Eelkje Bos is geboren op zondag 18 februari 1912 in De Valom, dochter van Johannes Bos (zie VIII-bg) en Trijntje Jans Jongsma. Eelkje is overleden op dinsdag 27 februari 2007 in Buitenpost, 95 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 3 maart 2007 in Oudwoude. Eelkje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 9 mei 1934 in Murmerwoude met Geert Albert Bosma, 27 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 13 april 1907 in Oudwoude, zoon van Pier (Daniëls) Bosma en Janke (Wiegers) Sikkema. Geert is overleden op maandag 16 oktober 1989 in Buitenpost, 82 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude.


Kinderen van Eelkje en Geert:

 

1 J. Bosma. Volgt X-bo.

2 T. Bosma. Volgt X-bp.

3 J. Bosma. Volgt X-bq.

4 B. Bosma. Volgt X-br.

5 Pier Bosma, geboren op maandag 18 februari 1935 in Sijbrandahuis. Pier is overleden op vrijdag 4 september 1936 in Sijbrandahuis, 1 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude.

 


X-bo J. Bosma, dochter van Geert Albert Bosma en Eelkje Bos (zie IX-aw). J. trouwde met L. Baarsma. L. is een zoon van Rein Baarsma en Sijtske Westerhuis.


Kinderen van J. en L.:

 

1 R.G. Baarsma.

2 G. Baarsma.

3 M. Baarsma.

4 P. Baarsma.

 


X-bp T. Bosma, dochter van Geert Albert Bosma en Eelkje Bos (zie IX-aw). T. trouwde met Tj.K. Broersma. Tj.K. is een zoon van Kornelis Broersma en Antje Benedictus.


Kinderen van T. en Tj.K.:

 

1 E.A. Broersma.

2 K.T. Broersma.

3 G.A. Broersma.

 


X-bq J. Bosma, zoon van Geert Albert Bosma en Eelkje Bos (zie IX-aw). J.:

(1) trouwde met G.G. Piersma. De scheiding werd uitgesproken. G.G. is een dochter van Aldert Pier Piersma.

(2) begon een relatie met G. Postma.


Kinderen van J. en G.G.:

 

1 A. Bosma.

2 E. Bosma.

3 F. Bosma.

 


X-br B. Bosma, dochter van Geert Albert Bosma en Eelkje Bos (zie IX-aw). B. trouwde met N. Rosier. N. is een zoon van Jacob Rosier en Trijntje Pel.


Kinderen van B. en N.:

 

1 E. Rosier.

2 J. Rosier.

 


IX-ax Jan Auke Bos is geboren op woensdag 12 april 1916 in De Valom, zoon van Johannes Bos (zie VIII-bg) en Trijntje Jans Jongsma. Jan is overleden op vrijdag 9 december 1983 in De Valom, 67 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude. Jan trouwde met Pytsje Lei. Pytsje is geboren op zaterdag 23 december 1922, dochter van Tjibbe (Wiegers) Lei en Sjoukje (Wiegers) Annema. Pytsje is overleden op dinsdag 31 oktober 2006 in Dokkum, 83 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 4 november 2006.


Kinderen van Jan en Pytsje:

 

1 Sjoukje Bos. Volgt X-bs.

2 Tryntsje Bos. Volgt X-bt.

3 Alie Bos. Volgt X-bu.

4 Grytsje E. Bos. Volgt X-bv.

5 Johannes Bos. Volgt X-bw.

6 Marijke Bos. Volgt X-bx.

 


X-bs Sjoukje Bos, dochter van Jan Auke Bos (zie IX-ax) en Pytsje Lei. Sjoukje trouwde met Jan Bovenkamp. Jan is geboren op zaterdag 15 mei 1943 in Joure, zoon van Hans Bovenkamp en Jantje Regeling. Jan is overleden op zondag 5 december 1982 in Drachten, 39 jaar oud. Hij is begraven in Siegerswoude.


X-bt Tryntsje Bos, dochter van Jan Auke Bos (zie IX-ax) en Pytsje Lei. Tryntsje trouwde met Imko Smid. Imko is een zoon van Henderikus Smid en Grietje Nijhof.


Kinderen van Tryntsje en Imko:

 

1 Erik Smid.

2 Petra Smid. Volgt XI-ba.

 


XI-ba Petra Smid, dochter van Imko Smid en Tryntsje Bos (zie X-bt). Petra begon een relatie met Sander Onbekend.


X-bu Alie Bos, dochter van Jan Auke Bos (zie IX-ax) en Pytsje Lei. Alie trouwde met Yde Prins. Yde is een zoon van Theunis Prins en Baukje de Roos.


Kinderen van Alie en Yde:

 

1 Teun Prins.

2 Pytsje Prins. Volgt XI-bb.

 


XI-bb Pytsje Prins, dochter van Yde Prins en Alie Bos (zie X-bu). Pytsje begon een relatie met Johan Onbekend.


Kinderen van Pytsje en Johan:

 

1 Sytse Onbekend.

2 Yde Onbekend.

3 Geert Onbekend.

4 Jelke Onbekend.

 


X-bv Grytsje E. Bos, dochter van Jan Auke Bos (zie IX-ax) en Pytsje Lei. Grytsje trouwde met Piet Visser. Piet is een zoon van Abraham Visser en Annie Meijer.


Kinderen van Grytsje en Piet:

 

1 Iris Visser.

2 Leon Visser.

 


X-bw Johannes Bos, zoon van Jan Auke Bos (zie IX-ax) en Pytsje Lei. Johannes trouwde met Gerda J. Jonkman. Gerda is een dochter van Teije Jonkman en Janke Geestje Spoelstra.


Kinderen van Johannes en Gerda:

 

1 Jan Auke Bos.

2 Janine L. Bos.

 


X-bx Marijke Bos, dochter van Jan Auke Bos (zie IX-ax) en Pytsje Lei. Marijke trouwde met Alex T.F. Sinnige. Alex is een zoon van Jacobus Petrus Sinnige en Agatha Bleeker.


Kinderen van Marijke en Alex:

 

1 Arjan Sinnige.

2 Chiel Sinnige.

3 Mark Sinnige.

 


VIII-bh Elisabeth Bos is geboren op zaterdag 7 augustus 1886 in Engwierum, dochter van Been Bos (zie VII-an) en Eelkje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1886. Elisabeth is overleden op donderdag 24 april 1958 in Groningen, 71 jaar oud. Zij is begraven in Ee. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 september 1909 in Oostdongeradeel met Gerrit Wijkstra, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 5 oktober 1884 in Ee, zoon van Jan Wijkstra en Trijntje Westra. Gerrit is overleden op zaterdag 31 mei 1941 in Ee, 56 jaar oud. Hij is begraven in Ee.


Kinderen van Elisabeth en Gerrit:

 

1 Bernhard Wijkstra.

2 Jan Wijkstra.

3 Eelkje Anna Wijkstra, geboren op dinsdag 13 september 1910 in Ee. Volgt IX-ay.

4 Trijntje Grietje Wijkstra, geboren in 1914 in Oostdongeradeel. Trijntje is overleden op woensdag 20 oktober 1915 in Oostdongeradeel, 0 of 1 jaar oud.

 


IX-ay Eelkje Anna Wijkstra is geboren op dinsdag 13 september 1910 in Ee, dochter van Gerrit Wijkstra en Elisabeth Bos (zie VIII-bh). Eelkje is overleden op zondag 8 maart 1936 in Leeuwarden, 25 jaar oud. Zij is begraven in Rinsumageest. Eelkje trouwde met Egbert B. de Vries.


VIII-bi Trijntje Bos is geboren op maandag 15 juli 1889 in Engwierum, dochter van Been Bos (zie VII-an) en Eelkje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1889. Trijntje is overleden op dinsdag 24 augustus 1971, 82 jaar oud. Zij is begraven in Warffum. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 17 juli 1914 in Oostdongeradeel met Paul Groenwold, 30 jaar oud. Paul is geboren op maandag 1 oktober 1883. Paul is overleden op maandag 2 juli 1951, 67 jaar oud. Hij is begraven in Warffum.


VIII-bj Petronella Bos is geboren op vrijdag 15 juli 1892 in Engwierum, dochter van Been Bos (zie VII-an) en Eelkje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1892. Petronella is overleden op zaterdag 30 april 1966 in Hoogkerk, 73 jaar oud. Zij is begraven in Hoogkerk. Petronella trouwde, 25 jaar oud, op maandag 6 augustus 1917 in Oostdongeradeel met Nicolaas Hendrikus Hemmes, 27 jaar oud. Nicolaas is geboren op dinsdag 15 oktober 1889 in Wagenborgen. Nicolaas is overleden op donderdag 24 september 1959 in Leek, 69 jaar oud. Hij is begraven in Hoogkerk.


Kinderen van Petronella en Nicolaas:

 

1 Eelkje Enneke Hemmes.

2 Enneke Henrica Hemmes.

3 Trijntje Elisabeth Hemmes, geboren op vrijdag 20 september 1929. Volgt IX-az.

 


IX-az Trijntje Elisabeth Hemmes is geboren op vrijdag 20 september 1929, dochter van Nicolaas Hendrikus Hemmes en Petronella Bos (zie VIII-bj). Trijntje is overleden op vrijdag 3 januari 1997, 67 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw Roden. Trijntje trouwde met Alle Brouwer. Alle is geboren op zaterdag 10 december 1927. Alle is overleden op zaterdag 30 mei 1998, 70 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Roden.


VIII-bk Anna Bos is geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Engwierum, dochter van Been Bos (zie VII-an) en Eelkje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1898. Anna is overleden op dinsdag 14 mei 1968 in Dokkum, 70 jaar oud. Zij is begraven in Ee. Anna trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 9 mei 1922 in Kollumerland met Pieter Reitsma, 26 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 1 april 1896 in Stiens, zoon van Pier Reitsma en IJtje Meindertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1896. Pieter is overleden op woensdag 25 maart 1953 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Hij is begraven in Ee.


Kinderen van Anna en Pieter:

 

1 Pier Reitsma, geboren op donderdag 22 maart 1923 in Genum. Volgt IX-ba.

2 Been Reitsma, geboren op zondag 25 januari 1925 in Oostrum. Volgt IX-bb.

3 Eelkje Reitsma, geboren op maandag 18 februari 1929 in Oostrum. Volgt IX-bc.

4 Jan Reitsma, geboren op donderdag 22 maart 1934 in Westergeest. Volgt IX-bd.

5 Johannes Reitsma, geboren op zondag 30 mei 1937 in Westergeest. Volgt IX-be.

 


IX-ba Pier Reitsma is geboren op donderdag 22 maart 1923 in Genum, zoon van Pieter Reitsma en Anna Bos (zie VIII-bk). Pier is overleden op zaterdag 25 oktober 1969 in Middelstum, 46 jaar oud. Hij is begraven in Middelstum. Pier trouwde met Fintje Witzenburg. Fintje is geboren op zondag 18 januari 1925 in Rijperkerk.


Kinderen van Pier en Fintje:

 

1 Pieter Reitsma, geboren op maandag 3 juli 1950 in Westergeest. Volgt X-by.

2 Jan Harmen Reitsma, geboren op dinsdag 3 juni 1952 in Middelstum. Volgt X-bz.

3 Antje A. Reitsma, geboren op maandag 21 februari 1955 in Groningen.

4 Eelkje Tr. Reitsma, geboren op zaterdag 2 september 1961 in Middelstum.

 


X-by Pieter Reitsma is geboren op maandag 3 juli 1950 in Westergeest, zoon van Pier Reitsma (zie IX-ba) en Fintje Witzenburg. Pieter trouwde met Tiny Staphorst.


X-bz Jan Harmen Reitsma is geboren op dinsdag 3 juni 1952 in Middelstum, zoon van Pier Reitsma (zie IX-ba) en Fintje Witzenburg. Jan trouwde met Janke Raap.


Kind van Jan en Janke:

 

1 Pier Reitsma, geboren op maandag 22 mei 1978.

 


IX-bb Been Reitsma is geboren op zondag 25 januari 1925 in Oostrum, zoon van Pieter Reitsma en Anna Bos (zie VIII-bk). Been trouwde met Adrie den Bok.


Kinderen van Been en Adrie:

 

1 Pieter Douglas Reitsma, geboren op donderdag 25 november 1954 in Collingwood. Volgt X-ca.

2 Debbie Reitsma, geboren op donderdag 2 juli 1959 in Collingwood.

 


X-ca Pieter Douglas Reitsma is geboren op donderdag 25 november 1954 in Collingwood, zoon van Been Reitsma (zie IX-bb) en Adrie den Bok. Pieter trouwde met Marlaine Gait Hollinghead.


IX-bc Eelkje Reitsma is geboren op maandag 18 februari 1929 in Oostrum, dochter van Pieter Reitsma en Anna Bos (zie VIII-bk). Eelkje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 mei 1954 in Kollumerland met Tjeerd Hoekstra, 25 jaar oud. Tjeerd is geboren op zondag 10 maart 1929 in Tietjerksteradeel. Tjeerd is overleden op dinsdag 19 maart 1996, 67 jaar oud. Hij is begraven in Ee.


Kinderen van Eelkje en Tjeerd:

 

1 Anna Hoekstra, geboren op woensdag 16 maart 1955 in Raard.

2 Pieter Hoekstra, geboren op donderdag 2 augustus 1956 in Raard. Volgt X-cb.

3 Pier Hoekstra, geboren op vrijdag 6 februari 1959 in Raard.

4 Hillie Hoekstra, geboren op donderdag 8 februari 1962 in Dokkum.

5 Maria Hoekstra, geboren op zondag 23 augustus 1964 in Ee.

 


X-cb Pieter Hoekstra is geboren op donderdag 2 augustus 1956 in Raard, zoon van Tjeerd Hoekstra en Eelkje Reitsma (zie IX-bc). Pieter trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1979 met Sonja Veenstra.


Kinderen van Pieter en Sonja:

 

1 Jellie Hoekstra, geboren op vrijdag 15 februari 1980.

2 Tjeerd Pieter Hoekstra, geboren op donderdag 14 april 1983.

 


IX-bd Jan Reitsma is geboren op donderdag 22 maart 1934 in Westergeest, zoon van Pieter Reitsma en Anna Bos (zie VIII-bk). Jan trouwde met Johanna Pilot. Johanna is geboren op maandag 20 november 1933 in Kollumerpomp.


Kinderen van Jan en Johanna:

 

1 Renskje Reitsma, geboren op vrijdag 7 februari 1958. Volgt X-cc.

2 Anna Reitsma, geboren op maandag 6 maart 1961.

 


X-cc Renskje Reitsma is geboren op vrijdag 7 februari 1958, dochter van Jan Reitsma (zie IX-bd) en Johanna Pilot. Renskje begon een relatie met Halbe Sijtsma.


IX-be Johannes Reitsma is geboren op zondag 30 mei 1937 in Westergeest, zoon van Pieter Reitsma en Anna Bos (zie VIII-bk). Johannes is overleden op woensdag 22 april 1992, 54 jaar oud. Hij is begraven in Ee. Johannes trouwde met Anneke Kamminga. Anneke is geboren op maandag 5 juni 1939 in Zandbulten.


Kinderen van Johannes en Anneke:

 

1 Rinsktje Reitsma, geboren op donderdag 30 augustus 1962.

2 Pieter Reitsma, geboren op zondag 29 september 1963.

3 Gosse Reitsma, geboren op maandag 5 juli 1965.

4 Pier Reitsma, geboren op woensdag 7 juni 1967.

 


VIII-bl Pieter Bos is geboren op woensdag 17 juli 1901 in Engwierum, zoon van Been Bos (zie VII-an) en Eelkje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1901. Pieter begon een relatie met ? Onbekend.


Kind van Pieter en ?:

 

1 Eelkje Bos.

 


VII-ao Anne Bosch is geboren op woensdag 14 februari 1844 in Dantumadeel, zoon van Siebe (Annes) Bosch en Tjetske (Berends) Wouda (zie VI-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1844. Anne is overleden op woensdag 25 augustus 1915 in Thesinge, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1915. Anne trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 17 mei 1877 in Oostdongeradeel met Korneliske van der Ploeg, 27 jaar oud. Korneliske is geboren op dinsdag 12 maart 1850 in Westdongeradeel, dochter van Johannes van der Ploeg en Wytske (Wybes) Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1850. Korneliske is overleden op zaterdag 11 september 1909 in Oostdongeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1909.


Kind van Anne en Korneliske:

 

1 Johannes Bosch, geboren op zaterdag 23 maart 1878 in Engwierum. Volgt VIII-bm.

 


VIII-bm Johannes Bosch is geboren op zaterdag 23 maart 1878 in Engwierum, zoon van Anne Bosch (zie VII-ao) en Korneliske van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1878. Johannes is overleden op donderdag 17 augustus 1961 in Thesinge, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1961. Hij is begraven op maandag 21 augustus 1961 in Thesinge. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 november 1902 in Noorddijk met Trientje Lode, 21 jaar oud. Trientje is geboren op zaterdag 17 september 1881 in Thesinge, dochter van Freerk Lode en Aaltje Ridder. Trientje is overleden op zaterdag 21 januari 1967 in Groningen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1967. Zij is begraven op woensdag 25 januari 1967 in Thesinge.


Kinderen van Johannes en Trientje:

 

1 Anne Bosch, geboren op zaterdag 24 januari 1903 in Oosterhoogebrug. Volgt IX-bf.

2 Aaltje Bosch, geboren op donderdag 15 september 1904 in Oosterhoogebrug. Volgt IX-bg.

3 Freerk Bosch, geboren op zondag 22 april 1917 in Thesinge. Volgt IX-bh.

4 Cornelia Bosch, geboren op vrijdag 28 februari 1919. Volgt IX-bi.

 


IX-bf Anne Bosch is geboren op zaterdag 24 januari 1903 in Oosterhoogebrug, zoon van Johannes Bosch (zie VIII-bm) en Trientje Lode. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1903. Anne is overleden op zondag 29 april 1945 in Duitsland, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1951. Hij is begraven in Groningen. Anne trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 4 juni 1930 in Bedum met Freke Henderika Klooster, 28 jaar oud. Freke is geboren op zondag 8 december 1901 in Bedum, dochter van Gerrit Klooster en Anje Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 8 december 1901. Freke is overleden op woensdag 9 september 1959 in Groningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1959. Zij is begraven op zaterdag 12 september 1959 in Groningen.


Kinderen van Anne en Freke:

 

1 T.A. Bosch. Volgt X-cd.

2 Johannes Gerrit Bosch, geboren op zondag 1 mei 1932 in Groningen. Volgt X-ce.

3 A.T. Bosch, geboren in juli 1934. Volgt X-cf.

 


X-cd T.A. Bosch, dochter van Anne Bosch (zie IX-bf) en Freke Henderika Klooster. T.A. trouwde met Hans Weitering.


X-ce Johannes Gerrit Bosch is geboren op zondag 1 mei 1932 in Groningen, zoon van Anne Bosch (zie IX-bf) en Freke Henderika Klooster. Johannes is overleden op zaterdag 22 december 2012 in Groningen, 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 28 december 2012 in Groningen. Johannes trouwde, 26 jaar oud, in juni 1958 met E.M. Veldman, 20 of 21 jaar oud, nadat zij in april 1958 in ondertrouw zijn gegaan. E.M. is geboren in 1937. E.M. is overleden op zaterdag 20 september 1986, 48 of 49 jaar oud.


Kind van Johannes en E.M.:

 

1 Bosch, geboren in juni 1960.

 


X-cf A.T. Bosch is geboren in juli 1934, dochter van Anne Bosch (zie IX-bf) en Freke Henderika Klooster. A.T. trouwde met Klaas Horlings.


Kind van A.T. en Klaas:

 

1 Ria Horlings.

 


IX-bg Aaltje Bosch is geboren op donderdag 15 september 1904 in Oosterhoogebrug, dochter van Johannes Bosch (zie VIII-bm) en Trientje Lode. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1904. Aaltje is overleden in Bedum. Zij is begraven in Bedum. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16 mei 1928 in Ten Boer met Jan Mechiel Klooster, 24 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 12 augustus 1903 in Bedum, zoon van Gerrit Klooster en Anje Potstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1903. Jan is overleden op zondag 3 december 1978 in Bedum, 75 jaar oud. Hij is begraven in Bedum.


IX-bh Freerk Bosch is geboren op zondag 22 april 1917 in Thesinge, zoon van Johannes Bosch (zie VIII-bm) en Trientje Lode. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1917. Freerk is overleden in 1990, 72 of 73 jaar oud. Freerk trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 5 juni 1942 in Haren met Willemina Noordberger, 24 jaar oud. Willemina is geboren op donderdag 20 december 1917 in Groningen, dochter van Jan Noordberger en Martje Brondijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 december 1917. Willemina is overleden op woensdag 3 februari 1993 in Haren, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 8 februari 1993 in Groningen.


Kinderen van Freerk en Willemina:

 

1 Marty Bosch. Volgt X-cg.

2 Johan Bosch, geboren op donderdag 26 april 1945 in Thesinge. Volgt X-ch.

 


X-cg Marty Bosch, dochter van Freerk Bosch (zie IX-bh) en Willemina Noordberger. Marty trouwde met Jan van der Veen.


Kinderen van Marty en Jan:

 

1 Yvonne van der Veen.

2 Robert van der Veen.

 


X-ch Johan Bosch is geboren op donderdag 26 april 1945 in Thesinge, zoon van Freerk Bosch (zie IX-bh) en Willemina Noordberger. Johan is overleden op vrijdag 7 oktober 2016 in Winschoten, 71 jaar oud. Johan trouwde met Elly Couwijzer.


Kinderen van Johan en Elly:

 

1 Freddie Bosch. Volgt XI-bc.

2 Ingrid Bosch. Volgt XI-bd.

 


XI-bc Freddie Bosch, zoon van Johan Bosch (zie X-ch) en Elly Couwijzer. Freddie begon een relatie met Wilma Onbekend.


Kinderen van Freddie en Wilma:

 

1 Esmeralda Bosch.

2 Thomas Bosch.

 


XI-bd Ingrid Bosch, dochter van Johan Bosch (zie X-ch) en Elly Couwijzer. Ingrid begon een relatie met Koos Onbekend.


Kinderen van Ingrid en Koos:

 

1 Mark Onbekend.

2 Ellen Onbekend.

 


IX-bi Cornelia Bosch is geboren op vrijdag 28 februari 1919, dochter van Johannes Bosch (zie VIII-bm) en Trientje Lode. Cornelia is overleden op zondag 10 februari 2008 in Ten Boer, 88 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 15 februari 2008 in Thesinge. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14 juli 1943 in Thesinge met Luitje Oomkes, 25 jaar oud. Luitje is geboren op woensdag 8 augustus 1917 in Thesinge, zoon van Willem Oomkes en Jacoba Ufkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1917. Luitje is overleden op vrijdag 24 maart 2000, 82 jaar oud.


Kinderen van Cornelia en Luitje:

 

1 Willem Oomkes. Volgt X-ci.

2 Trientje Oomkes. Volgt X-cj.

3 Johannes Oomkes, geboren op dinsdag 8 april 1952 in Thesinge. Volgt X-ck.

4 Jacoba Oomkes, geboren op dinsdag 3 februari 1959 in Thesinge. Volgt X-cl.

 


X-ci Willem Oomkes, zoon van Luitje Oomkes en Cornelia Bosch (zie IX-bi). Willem begon een relatie met Ida Onbekend.


Kinderen van Willem en Ida:

 

1 Luit Oomkes. Volgt XI-be.

2 Johan Oomkes.

 


XI-be Luit Oomkes, zoon van Willem Oomkes (zie X-ci) en Ida Onbekend. Luit begon een relatie met Aletta Onbekend.


Kinderen van Luit en Aletta:

 

1 Floor Oomkes.

2 Roos Oomkes.

 


X-cj Trientje Oomkes, dochter van Luitje Oomkes en Cornelia Bosch (zie IX-bi). Trientje trouwde met Jacob Fokko van der Wal. Jacob is geboren op vrijdag 23 januari 1942 in Holwierde, zoon van W. van der Wal en E. de Haan. Jacob is overleden op dinsdag 20 maart 2007 in Holwierde, 65 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 24 maart 2007 in Holwierde.


Kinderen van Trientje en Jacob:

 

1 Corrie van der Wal. Volgt XI-bf.

2 Willem van der Wal. Volgt XI-bg.

 


XI-bf Corrie van der Wal, dochter van Jacob Fokko van der Wal en Trientje Oomkes (zie X-cj). Corrie begon een relatie met Peter Onbekend.


Kinderen van Corrie en Peter:

 

1 Esther Onbekend.

2 Nienke Onbekend.

 


XI-bg Willem van der Wal, zoon van Jacob Fokko van der Wal en Trientje Oomkes (zie X-cj). Willem begon een relatie met Jolanda Onbekend.


Kinderen van Willem en Jolanda:

 

1 Merel van der Wal.

2 Erwin van der Wal.

 


X-ck Johannes Oomkes is geboren op dinsdag 8 april 1952 in Thesinge, zoon van Luitje Oomkes en Cornelia Bosch (zie IX-bi). Johannes trouwde met Jannie Onbekend.


Kinderen van Johannes en Jannie:

 

1 Marjan Oomkes. Volgt XI-bh.

2 Ludy Oomkes.

 


XI-bh Marjan Oomkes, dochter van Johannes Oomkes (zie X-ck) en Jannie Onbekend. Marjan begon een relatie met Gerrit Onbekend.


Kind van Marjan en Gerrit:

 

1 Anouk Onbekend.

 


X-cl Jacoba Oomkes is geboren op dinsdag 3 februari 1959 in Thesinge, dochter van Luitje Oomkes en Cornelia Bosch (zie IX-bi). Jacoba begon een relatie met Bert Onbekend.


VII-ap Trijntje Bosch is geboren op woensdag 14 oktober 1846 in Dantumadeel, dochter van Siebe (Annes) Bosch en Tjetske (Berends) Wouda (zie VI-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1846. Trijntje is overleden op dinsdag 31 januari 1928 in Kollumerland, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1928. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1876 in Oostdongeradeel met Johannes Haakma, 24 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 10 maart 1852 in Engwierum, zoon van Klaas (Gerrits) Haakma en Eelkje (Johannes) Sikkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 maart 1852. Johannes is overleden op woensdag 4 april 1934 in Oostdongeradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1934.


VII-aq Sipke Bos is geboren op woensdag 16 februari 1853 in Metslawier, zoon van Siebe (Annes) Bosch en Tjetske (Berends) Wouda (zie VI-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1853. Sipke is overleden op donderdag 16 maart 1933 in Lioessens, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1933. Hij is begraven in Lioessens. Sipke:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1882 in Oostdongeradeel met Eelkje de Vries, 24 jaar oud. Eelkje is geboren op dinsdag 2 maart 1858 in Oostdongeradeel, dochter van Jan (Mentjes) de Vries en Aukje (Idses) Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 maart 1858. Eelkje is overleden op dinsdag 8 mei 1883 in Oostdongeradeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1883.

(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 21 mei 1884 in Oostdongeradeel met Trijntje Yntema, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 26 maart 1857 in Lioessens, dochter van Jacob (Sybes) Yntema en Grietje (Heins) Louma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1857. Trijntje is overleden op donderdag 18 februari 1915, 57 jaar oud. Zij is begraven in Lioessens.


Kinderen van Sipke en Trijntje:

 

1 Siebe Bos, geboren op donderdag 5 maart 1885 in Jouswier. Volgt VIII-bn.

2 Jacob Bos, geboren op zaterdag 24 juli 1886 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1886. Jacob is overleden op zaterdag 17 maart 1888 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1888.

3 Jacob Bos, geboren op zondag 25 maart 1888 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1888. Jacob is overleden op maandag 15 april 1889 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1889.

4 Grietje Bos, geboren op dinsdag 30 april 1889 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1889.

5 Elisabeth Bos, geboren op dinsdag 3 juni 1890 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-bo.

6 Jacob Bos, geboren op donderdag 24 september 1891 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 september 1891. Jacob is overleden op woensdag 30 september 1891 in Oostdongeradeel, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 oktober 1891.

7 Jacob Bos, geboren op dinsdag 7 februari 1893 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1893. Jacob is overleden op maandag 18 juni 1894 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1894.

8 Bos, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 25 maart 1895 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1895. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1895.

9 Bos, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 5 december 1895 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1895. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1895.

10 Jacob Bos, geboren op maandag 21 juni 1897 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-bp.

 


VIII-bn Siebe Bos is geboren op donderdag 5 maart 1885 in Jouswier, zoon van Sipke Bos (zie VII-aq) en Trijntje Yntema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1885. Siebe is overleden op vrijdag 27 september 1957 in Niawier, 72 jaar oud. Hij is begraven in Niawier. Siebe trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 6 juni 1913 in Oostdongeradeel met Elisabeth Eisenga, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 29 oktober 1891 in Morra, dochter van Jacob Eisenga en Jantje van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1891. Elisabeth is overleden op donderdag 1 oktober 1953 in Niawier, 61 jaar oud. Zij is begraven in Niawier.


Kinderen van Siebe en Elisabeth:

 

1 Sipke Bos, geboren op woensdag 5 november 1919. Volgt IX-bj.

2 Bos, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 31 mei 1923 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1923. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1923.

 


IX-bj Sipke Bos is geboren op woensdag 5 november 1919, zoon van Siebe Bos (zie VIII-bn) en Elisabeth Eisenga. Sipke is overleden op maandag 28 augustus 2000, 80 jaar oud. Hij is begraven in Niawier. Sipke trouwde met Barber Prins. Barber is geboren op woensdag 24 mei 1922. Barber is overleden op maandag 6 juli 1981, 59 jaar oud. Zij is begraven in Niawier.


Kind van Sipke en Barber:

 

1 Elizabeth Bos. Volgt X-cm.

 


X-cm Elizabeth Bos, dochter van Sipke Bos (zie IX-bj) en Barber Prins. Elizabeth trouwde met Anne de Vries. De scheiding werd uitgesproken. Anne is een zoon van Aant de Vries en Doetje Bergeman.


Kinderen van Elizabeth en Anne:

 

1 Barbera Janke de Vries.

2 Annelies de Vries.

 


VIII-bo Elisabeth Bos is geboren op dinsdag 3 juni 1890 in Oostdongeradeel, dochter van Sipke Bos (zie VII-aq) en Trijntje Yntema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juni 1890. Elisabeth is overleden op woensdag 29 juli 1970, 80 jaar oud. Zij is begraven in Morra. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Oostdongeradeel met Douwe (Jacobs) Eisenga, 22 jaar oud. Douwe is geboren op vrijdag 25 oktober 1889, zoon van Jacob Eisenga en Jantje van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1889. Douwe is overleden op vrijdag 20 mei 1966, 76 jaar oud. Hij is begraven in Morra.


VIII-bp Jacob Bos is geboren op maandag 21 juni 1897 in Oostdongeradeel, zoon van Sipke Bos (zie VII-aq) en Trijntje Yntema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 juni 1897. Jacob is overleden op woensdag 6 maart 1963, 65 jaar oud. Hij is begraven in Lioessens. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 mei 1920 in Oostdongeradeel met Baukje Scheepstra, 22 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 6 augustus 1897 in Oostdongeradeel, dochter van Klaas Scheepstra en Grietje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1897. Baukje is overleden op maandag 6 december 1965, 68 jaar oud. Zij is begraven in Lioessens.


Kind van Jacob en Baukje:

 

1 Sipke Bos, geboren op woensdag 16 maart 1921 in Lioessens. Volgt IX-bk.

 


IX-bk Sipke Bos is geboren op woensdag 16 maart 1921 in Lioessens, zoon van Jacob Bos (zie VIII-bp) en Baukje Scheepstra. Sipke is overleden op donderdag 11 oktober 2012 in Dokkum, 91 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16 oktober 2012 in Lioessens. Sipke:

(1) trouwde met Johanna Holwerda. Johanna is geboren op vrijdag 3 augustus 1923. Johanna is overleden op maandag 25 augustus 1986, 63 jaar oud. Zij is begraven in Lioessens.

(2) trouwde, 69 jaar oud, op woensdag 5 september 1990 in Beesterzwaag met Geertje (Wijbrens) Brouwer, 61 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 5 september 1990 in Tijnje. Geertje is geboren op woensdag 12 juni 1929 in Joure, dochter van Wijbren Kornelis Brouwer en Jacoba Bergsma.


Kinderen van Sipke en Johanna:

 

1 Froukje Bos. Volgt X-cn.

2 Jacob Sipke Bos. Volgt X-co.

3 Martina Bos. Volgt X-cp.

4 Baukje Bos, geboren op woensdag 20 augustus 1952 in Lioessens. Volgt X-cq.

 


X-cn Froukje Bos, dochter van Sipke Bos (zie IX-bk) en Johanna Holwerda. Froukje trouwde met Tjeert Onbekend.


Kinderen van Froukje en Tjeert:

 

1 Harm Jan Onbekend.

2 Sip Jaap Onbekend.

3 Joberta Onbekend.

4 Albert Johan Onbekend.

 


X-co Jacob Sipke Bos, zoon van Sipke Bos (zie IX-bk) en Johanna Holwerda. Jacob trouwde in 1984 met Ada Dijkstra, nadat zij in februari 1984 in Dongeradeel in ondertrouw zijn gegaan.


Kinderen van Jacob en Ada:

 

1 Alie Bos.

2 Sipke Jacob Bos, geboren in juli 1988 in Anjum.

3 Wiebe Wessel Bos, geboren in september 1989 in Anjum.

4 Johanna Bos, geboren in oktober 1993 in Anjum.

 


X-cp Martina Bos, dochter van Sipke Bos (zie IX-bk) en Johanna Holwerda. Martina trouwde met Jappie Onbekend.


Kinderen van Martina en Jappie:

 

1 Gerben Onbekend.

2 Sipke Onbekend.

3 Johan Onbekend.

4 Jacob Willem Onbekend.

 


X-cq Baukje Bos is geboren op woensdag 20 augustus 1952 in Lioessens, dochter van Sipke Bos (zie IX-bk) en Johanna Holwerda. Baukje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1973 in Dongeradeel met Minze van der Wagen, ongeveer 23 jaar oud. Minze is geboren omstreeks 1950 in Paesens, zoon van Jan van der Wagen en Geeske Jeltje Hamstra.


Kinderen van Baukje en Minze:

 

1 Jolanda van der Wagen, geboren in Nes.

2 Jan van der Wagen, geboren in Nes.

 


VII-ar Taetske Bos is geboren op donderdag 13 oktober 1859 in Metslawier, dochter van Siebe (Annes) Bosch en Tjetske (Berends) Wouda (zie VI-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 oktober 1859. Taetske is overleden op zaterdag 29 april 1939 in Grootegast, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1939. Taetske trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1879 in Oostdongeradeel met Anne Mollema, 23 jaar oud. Anne is geboren op maandag 15 oktober 1855 in Nes, zoon van Bolling (Bollings) Mollema en Aukje (Annes) van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1855. Anne is overleden op woensdag 28 oktober 1908 in Groningen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1908.


Kinderen van Taetske en Anne:

 

1 Bolling Mollema, geboren op vrijdag 5 september 1879 in Metslawier. Volgt VIII-bq.

2 Sybe Mollema, geboren op zaterdag 3 september 1881 in Anjum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1881. Sybe is overleden op zondag 4 september 1881 in Anjum, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1881.

 


VIII-bq Bolling Mollema is geboren op vrijdag 5 september 1879 in Metslawier, zoon van Anne Mollema en Taetske Bos (zie VII-ar). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 september 1879. Bolling is overleden op donderdag 16 januari 1947 in Marum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1947. Bolling trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 11 mei 1911 in Marum met Wietske Renkema, 22 jaar oud. Wietske is geboren op vrijdag 5 april 1889 in Marum, dochter van Gerrit Renkema en Albertje Hazenberg. Wietske is overleden op vrijdag 8 februari 1929 in Groningen, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1929. Zij is begraven in Adorp.


Kinderen van Bolling en Wietske:

 

1 Teertske Mollema, geboren op dinsdag 16 januari 1912 in Marum. Volgt IX-bl.

2 Alberta Mollema, geboren op woensdag 12 november 1913 in Marum. Volgt IX-bm.

3 Anna Mollema, geboren op donderdag 18 maart 1915 in Marum. Anna is overleden op woensdag 4 februari 1998 in Harlingen, 82 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude.

4 Anne Mollema, geboren op zondag 12 november 1916 in Marum. Volgt IX-bn.

5 Gerrit Mollema, geboren op vrijdag 12 mei 1922 in Marum. Volgt IX-bo.

 


IX-bl Teertske Mollema is geboren op dinsdag 16 januari 1912 in Marum, dochter van Bolling Mollema (zie VIII-bq) en Wietske Renkema. Teertske is overleden op dinsdag 21 oktober 1997 in Heerenveen, 85 jaar oud. Teertske trouwde, 34 jaar oud, op maandag 1 juli 1946 in Groningen met Jan de Jong, 47 jaar oud. Jan is geboren op maandag 20 maart 1899 in Heerenveen, zoon van Jan de Jong en Romkje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1899. Jan is overleden op zondag 9 november 1958 in Heerenveen, 59 jaar oud. Hij is begraven in Heerenveen.


Kinderen van Teertske en Jan:

 

1 Wietske Anna de Jong, geboren op dinsdag 14 oktober 1947 in Heerenveen. Volgt X-cr.

2 Jouke Wiebe de Jong, geboren op zondag 18 november 1951 in Heerenveen. Volgt X-cs.

 


X-cr Wietske Anna de Jong is geboren op dinsdag 14 oktober 1947 in Heerenveen, dochter van Jan de Jong en Teertske Mollema (zie IX-bl). Wietske trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 15 december 1971 in Heerenveen met Albert Brouwer, 23 jaar oud. Albert is geboren op vrijdag 28 mei 1948 in Heerenveen, zoon van Foppe Brouwer en Janke Puite.


Kinderen van Wietske en Albert:

 

1 Alwin Foppe Brouwer, geboren op dinsdag 8 april 1975 in Groningen.

2 Jorn Klaas Brouwer, geboren op dinsdag 3 januari 1978 in Harlingen.

3 Lutsen Taeke Brouwer, geboren op dinsdag 13 oktober 1981 in Sexbierum.

 


X-cs Jouke Wiebe de Jong is geboren op zondag 18 november 1951 in Heerenveen, zoon van Jan de Jong en Teertske Mollema (zie IX-bl). Jouke trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 26 juni 1986 in Heerenveen met Lammigje Jannesje ter Schuur, 28 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 1 juni 1994. Lammigje is geboren op vrijdag 6 december 1957 in Makkinga, dochter van Klaas ter Schuur en Minkje Tjassing.


Kind van Jouke en Lammigje:

 

1 Kaj de Jong, geboren op zaterdag 16 augustus 1986 in Drachten.

 


IX-bm Alberta Mollema is geboren op woensdag 12 november 1913 in Marum, dochter van Bolling Mollema (zie VIII-bq) en Wietske Renkema. Alberta is overleden op dinsdag 5 juli 1955 in Groningen, 41 jaar oud. Zij is begraven in Adorp. Alberta trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1938 met Berend Harm Bisschop, 29 jaar oud. Berend is geboren op zaterdag 24 april 1909 in Adorp, zoon van Frederik Jacob Bisschop en Grietje Sinning. Berend is overleden op dinsdag 2 februari 1982 in Groningen, 72 jaar oud. Hij is begraven in Groningen.


Kinderen van Alberta en Berend:

 

1 Frederik Jacob Bisschop, geboren op zaterdag 23 september 1939. Volgt X-ct.

2 Wietske Grietje Reina Bisschop, geboren op zaterdag 7 juni 1941 in Groningen. Volgt X-cu.

3 Grietje Tity Annie Bisschop, geboren op zaterdag 2 oktober 1943 in Groningen. Volgt X-cv.

4 Anneke Alberta Bisschop, geboren op zaterdag 28 december 1946 in Groningen. Volgt X-cw.

 


X-ct Frederik Jacob Bisschop is geboren op zaterdag 23 september 1939, zoon van Berend Harm Bisschop en Alberta Mollema (zie IX-bm). Frederik trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22 december 1961 in Groningen met Johnny Hinneman, 20 jaar oud. Johnny is geboren op woensdag 22 oktober 1941 in Culemborg.


Kinderen van Frederik en Johnny:

 

1 Karin Albertha Bisschop, geboren op zaterdag 28 juli 1962 in Groningen. Volgt XI-bi.

2 Ronnie Bernhard Bisschop, geboren op woensdag 19 mei 1965 in Groningen. Volgt XI-bj.

 


XI-bi Karin Albertha Bisschop is geboren op zaterdag 28 juli 1962 in Groningen, dochter van Frederik Jacob Bisschop (zie X-ct) en Johnny Hinneman. Karin trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 27 juni 2002 in Zuidhorn met Said Zahraoui, 37 jaar oud. Said is geboren op woensdag 1 juli 1964 in Sidi Slimane, Marokko.


XI-bj Ronnie Bernhard Bisschop is geboren op woensdag 19 mei 1965 in Groningen, zoon van Frederik Jacob Bisschop (zie X-ct) en Johnny Hinneman. Ronnie trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 26 juni 1998 in Zwolle met Grietje Krijgsman, 28 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 16 januari 1970 in Heerlen.


Kinderen van Ronnie en Grietje:

 

1 Ryan Frederick William Bisschop, geboren op vrijdag 14 januari 2000 in Zwolle.

2 Donna Joan Joanne Bisschop, geboren op vrijdag 14 januari 2000 in Zwolle.

3 Jim Byron Ace Bisschop, geboren op donderdag 30 maart 2006 in Zwolle.

 


X-cu Wietske Grietje Reina Bisschop is geboren op zaterdag 7 juni 1941 in Groningen, dochter van Berend Harm Bisschop en Alberta Mollema (zie IX-bm). Wietske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 november 1964 in Groningen met Cornelius Albert Kalk, 27 jaar oud. Cornelius is geboren op zondag 15 augustus 1937 in Groningen. Cornelius is overleden op maandag 1 mei 1989 in Enkhuizen, 51 jaar oud. Hij is begraven in Enkhuizen.


Kinderen van Wietske en Cornelius:

 

1 Alberta Lupchina Elizabeth Kalk, geboren op zaterdag 2 oktober 1943 in Groningen.

2 Daniël Berend Cornelius Kalk, geboren op zondag 7 november 1965 in Onstwedde. Volgt XI-bk.

 


XI-bk Daniël Berend Cornelius Kalk is geboren op zondag 7 november 1965 in Onstwedde, zoon van Cornelius Albert Kalk en Wietske Grietje Reina Bisschop (zie X-cu). Daniël trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 29 augustus 1996 in Enkhuizen met Johanna Maria van der Meer, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 19 november 2003 in Enkhuizen. Johanna is geboren op woensdag 13 augustus 1969 in Nieuwkoop.


Kinderen van Daniël en Johanna:

 

1 Wandy Kalk, geboren op woensdag 27 november 1996 in Enkhuizen.

2 Caitlyn Kalk, geboren op maandag 11 januari 1999 in Enkhuizen.

 


X-cv Grietje Tity Annie Bisschop is geboren op zaterdag 2 oktober 1943 in Groningen, dochter van Berend Harm Bisschop en Alberta Mollema (zie IX-bm). Grietje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 december 1968 in Groningen met Jan Buikema, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1990. Jan is geboren op zondag 27 februari 1944 in Niezijl, zoon van Hendrik Buikema en Janna Kooi.


Kinderen van Grietje en Jan:

 

1 Hendrik Berend Buikema, geboren op maandag 6 oktober 1969 in Leens. Volgt XI-bl.

2 Berend Jan Hendrik Buikema, geboren op donderdag 28 januari 1971 in Leens.

3 Jeanet Alberta Buikema, geboren op dinsdag 2 januari 1979 in Groningen. Volgt XI-bm.

 


XI-bl Hendrik Berend Buikema is geboren op maandag 6 oktober 1969 in Leens, zoon van Jan Buikema en Grietje Tity Annie Bisschop (zie X-cv). Hendrik trouwde met Wedelela Kluitenberg. Wedelela is geboren op vrijdag 21 februari 1975 in Gorredijk.


XI-bm Jeanet Alberta Buikema is geboren op dinsdag 2 januari 1979 in Groningen, dochter van Jan Buikema en Grietje Tity Annie Bisschop (zie X-cv). Jeanet trouwde met Andrea Orru. Andrea is geboren op dinsdag 11 november 1980 in Sardinië.


X-cw Anneke Alberta Bisschop is geboren op zaterdag 28 december 1946 in Groningen, dochter van Berend Harm Bisschop en Alberta Mollema (zie IX-bm). Anneke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1974 in Huizen met Albertus Prins, 29 jaar oud. Albertus is geboren op vrijdag 3 november 1944 in Alblasserdam, zoon van Albertus Prins en Neeltje Baas.


Kinderen van Anneke en Albertus:

 

1 Sharon Alberta Elizabeth Prins, geboren op donderdag 15 januari 1976 in Kogarah Sydney Australië. Volgt XI-bn.

2 Noëlle Leanne Prins, geboren op maandag 19 december 1977 in Caringbah Sydney Australië.

3 Albertus Christopher Prins, geboren op maandag 29 december 1980 in Laren.

 


XI-bn Sharon Alberta Elizabeth Prins is geboren op donderdag 15 januari 1976 in Kogarah Sydney Australië, dochter van Albertus Prins en Anneke Alberta Bisschop (zie X-cw). Sharon trouwde met Thijs Voortman. Thijs is geboren in 1977 in Deventer, zoon van Albertus Cornelis Jacobus Maria Voortman en Clementina Antoinetta Maria Peters.


IX-bn Anne Mollema is geboren op zondag 12 november 1916 in Marum, zoon van Bolling Mollema (zie VIII-bq) en Wietske Renkema. Anne is overleden op vrijdag 1 december 1995 in Den Helder, 79 jaar oud. Anne trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 14 november 1946 in Groningen met Kunje Venema, 26 jaar oud. Kunje is geboren op woensdag 15 september 1920 in Roden, dochter van Jannes Venema en Klaske van Wijk.


Kinderen van Anne en Kunje:

 

1 Klaaske Wietske Mollema, geboren op zondag 15 juni 1947 in Groningen.

2 Wietske Albertha Mollema, geboren op vrijdag 24 juni 1949 in Gorredijk.

3 Gerrit Mollema, geboren op zaterdag 27 oktober 1951 in Gorredijk.

4 Grietje Antje Mollema, geboren op donderdag 22 juni 1961 in Den Helder.

5 Albertha Mollema, geboren op woensdag 13 maart 1963 in Den Helder.

 


IX-bo Gerrit Mollema is geboren op vrijdag 12 mei 1922 in Marum, zoon van Bolling Mollema (zie VIII-bq) en Wietske Renkema. Gerrit trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1946 met Antje van der Velde, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren op zondag 19 augustus 1923 in Tolbert, dochter van Wiebe van der Velde en Martha Berghuis. Antje is overleden op zondag 26 augustus 1990 in Bennebroek, 67 jaar oud.


Kinderen van Gerrit en Antje:

 

1 Marga Annie Titie Mollema, geboren op woensdag 21 mei 1947 in Terschelling.

2 Arnold Jan Mollema, geboren op zaterdag 20 november 1948 in Terschelling. Volgt X-cx.

 


X-cx Arnold Jan Mollema is geboren op zaterdag 20 november 1948 in Terschelling, zoon van Gerrit Mollema (zie IX-bo) en Antje van der Velde. Arnold trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 26 juli 1984 in Wolvega met Jolanda Geldina Feenstra, 25 jaar oud. Jolanda is geboren op woensdag 13 mei 1959 in Wolvega, dochter van Robbert Feenstra en IJsje van Kampen.


Kinderen van Arnold en Jolanda:

 

1 Jarno Robbert Mollema, geboren op woensdag 24 juni 1987 in Emmeloord.

2 Yanick Rowan Mollema, geboren op vrijdag 4 december 1992 in Emmeloord.

 


VI-u Sipke (Berends) Wouda is geboren op zaterdag 3 april 1824 in Oostrum, zoon van Berend (Sipkes) Wouda (zie V-l) en Trijntje (Menzes) Jeltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1824. Sipke is overleden op donderdag 5 juni 1902 in Morra, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1902. Sipke:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 mei 1849 in Oostdongeradeel met Elisabeth Reiding, 31 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 2 maart 1818 in Morra, dochter van Pieter (Jans) Reiding en Elisabeth (Gerrits) Sinia. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1818. Elisabeth is overleden op zaterdag 28 mei 1853 in Oostdongeradeel, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1853.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 12 januari 1855 in Dantumadeel met Fenna (Pieters) Boersma, 29 jaar oud. Fenna is geboren op zondag 13 februari 1825 in Grijpskerk, dochter van Pieter (Jans) Boersma en Grietje (Jans) Pol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1825. Fenna is overleden op maandag 15 mei 1899 in Metslawier, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1899.

(3) trouwde, 76 jaar oud, op donderdag 17 januari 1901 in Oostdongeradeel met Hiske Sterkenburg, 63 jaar oud. Hiske is geboren op vrijdag 26 mei 1837 in Westdongeradeel, dochter van Jacob (Jans) Sterkenburg en Antje (Sybrens) de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1837. Hiske is overleden op zaterdag 1 april 1916 in Ferwerderadeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1916.


Kinderen van Sipke en Elisabeth:

 

1 Wouda, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 8 september 1850 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 september 1850. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1850.

2 Berend Wouda, geboren op zaterdag 10 april 1852 in Metslawier. Volgt VII-as.


Kinderen van Sipke en Fenna:

 

3 Pieter Wouda, geboren op maandag 7 januari 1856 in Kollum. Volgt VII-at.

4 Menze Wouda, geboren op dinsdag 28 juli 1857 in Kollum. Volgt VII-au.

5 Trijntje Wouda, geboren op maandag 21 februari 1859 in Kollumerland. Volgt VII-av.

6 Taeke (Sipkes) Wouda, geboren op dinsdag 11 maart 1862 in Kollum. Volgt VII-aw.

7 Grietje Wouda, geboren op zaterdag 30 januari 1864 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1864. Grietje is overleden op woensdag 21 maart 1883 in Metslawier, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1883.

8 Tjitske Wouda, geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Metslawier. Volgt VII-ax.

9 Hendrikje Wouda, geboren op dinsdag 27 oktober 1868 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1868. Hendrikje is overleden op zaterdag 13 februari 1897 in Oostdongeradeel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1897. Hendrikje bleef ongehuwd.

 


VII-as Berend Wouda is geboren op zaterdag 10 april 1852 in Metslawier, zoon van Sipke (Berends) Wouda (zie VI-u) en Elisabeth Reiding. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1852. Berend is overleden op zaterdag 17 december 1927 in Ee, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1927. Hij is begraven in Ee. Berend:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 14 oktober 1875 in Oostdongeradeel met Gertje (Egles) Humalda, 19 jaar oud. Gertje is geboren op zaterdag 10 mei 1856 in Ee, dochter van Egle (Jacobs) Humalda en Trijntje (Pieters) Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1856. Gertje is overleden op zondag 27 maart 1881 in Ee, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1881. Zij is begraven in Ee.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 6 juli 1882 in Oostdongeradeel met Sytske (Meinderts) Meindersma, 46 jaar oud, nadat zij op zaterdag 24 juni 1882 in Metslawier in ondertrouw zijn gegaan. Sytske is geboren op maandag 8 februari 1836 in Kollum, dochter van Meindert Meindersma en Saakje Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1836. Sytske is overleden op vrijdag 17 februari 1899 in Ee, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1899.

(3) trouwde, 50 jaar oud, op donderdag 15 mei 1902 in Oostdongeradeel met Lea Woudsma, 46 jaar oud. Lea is geboren op maandag 10 maart 1856 in Birdaard, dochter van Riemer (Arends) Woudsma en Grietje (Jans) Talsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1856. Lea is overleden op zondag 22 april 1934 in Hantumeruitburen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1934. Zij is begraven in Ee.


Kinderen van Berend en Gertje:

 

1 Elisabeth Wouda, geboren op zondag 12 november 1876 in Ee. Volgt VIII-br.

2 Trijntje Wouda, geboren op woensdag 14 augustus 1878 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-bs.

3 Sipke Wouda, geboren op zondag 13 februari 1881 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1881. Sipke is overleden op donderdag 16 april 1903 in Oostdongeradeel, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1903. Hij is begraven in Ee. Sipke bleef ongehuwd.

 


VIII-br Elisabeth Wouda is geboren op zondag 12 november 1876 in Ee, dochter van Berend Wouda (zie VII-as) en Gertje (Egles) Humalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1876. Elisabeth is overleden op zaterdag 2 april 1955 in Oudwoude, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1955. Zij is begraven in Ee. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 mei 1900 in Oostdongeradeel met Mame Banga, 23 jaar oud. Mame is geboren op zondag 29 april 1877 in Aalsum, zoon van Siemen (Sakes) Banga en Petronella (Douwes) Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 april 1877. Mame is overleden op maandag 16 maart 1914 in Oostdongeradeel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 maart 1914. Hij is begraven in Ee.


VIII-bs Trijntje Wouda is geboren op woensdag 14 augustus 1878 in Oostdongeradeel, dochter van Berend Wouda (zie VII-as) en Gertje (Egles) Humalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 augustus 1878. Trijntje is overleden op zondag 17 mei 1908 in Ee, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1908. Zij is begraven in Ee. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 2 maart 1899 in Oostdongeradeel met Marten Smedema, 33 jaar oud. Marten is geboren op maandag 18 december 1865 in Ee, zoon van Hendrik (Ales) Smedema en Johanna (Martens) Plantenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1865. Marten is overleden op woensdag 12 februari 1919 in Oostdongeradeel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1919.


Kinderen van Trijntje en Marten:

 

1 Gertje Smedema, geboren op woensdag 31 mei 1899 in Oostdongeradeel. Volgt IX-bp.

2 Hendrik Smedema, geboren op maandag 2 september 1901 in Oostdongeradeel. Volgt IX-bq.

3 Johanna Smedema, geboren op zaterdag 16 juli 1904 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1904. Johanna is overleden op woensdag 1 augustus 1984, 80 jaar oud. Zij is begraven in Ee.

 


IX-bp Gertje Smedema is geboren op woensdag 31 mei 1899 in Oostdongeradeel, dochter van Marten Smedema en Trijntje Wouda (zie VIII-bs). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1899. Gertje is overleden op dinsdag 25 april 1989 in Kollum, 89 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 29 april 1989 in Oudwoude. Gertje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 augustus 1922 in Oostdongeradeel met Pier Miedema, 22 jaar oud. Pier is geboren op woensdag 13 september 1899 in Tietjerksteradeel, zoon van Meile Miedema en Grietje van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1899. Pier is overleden op woensdag 24 april 1985 in Kollum, 85 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 27 april 1985 in Oudwoude.


Kinderen van Gertje en Pier:

 

1 Trijntje Miedema, geboren op zondag 10 juni 1923 in Ee. Volgt X-cy.

2 Meile Miedema, geboren in 1925. Volgt X-cz.

3 Grietje Miedema, geboren op woensdag 31 juli 1929. Volgt X-da.

 


X-cy Trijntje Miedema is geboren op zondag 10 juni 1923 in Ee, dochter van Pier Miedema en Gertje Smedema (zie IX-bp). Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26 juni 1946 in Ee met Cornelis de Vries, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 20 januari 1918 in Leeuwarden, zoon van Sixthus Wybren Nicolaas de Vries en Hendrika Molenaar. Cornelis is overleden op woensdag 6 september 1995 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 11 september 1995 in Goutum.


Kinderen van Trijntje en Cornelis:

 

1 Rika de Vries. Volgt XI-bo.

2 Elly de Vries. Volgt XI-bp.

3 Gertje de Vries, geboren op zaterdag 7 februari 1948 in Leeuwarden. Volgt XI-bq.

 


XI-bo Rika de Vries, dochter van Cornelis de Vries en Trijntje Miedema (zie X-cy). Rika trouwde met Bob Hiemstra.


Kinderen van Rika en Bob:

 

1 Elwin Hiemstra.

2 Trix Hiemstra.

3 Selma Hiemstra.

4 Sylvia Hiemstra.

 


XI-bp Elly de Vries, dochter van Cornelis de Vries en Trijntje Miedema (zie X-cy). Elly trouwde met Kier Reitsma.


Kinderen van Elly en Kier:

 

1 Christien Reitsma.

2 Rianne Reitsma.

3 Willemijn Reitsma.

 


XI-bq Gertje de Vries is geboren op zaterdag 7 februari 1948 in Leeuwarden, dochter van Cornelis de Vries en Trijntje Miedema (zie X-cy). Gertje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 20 december 1968 in Leeuwarden met Harco Hendrik Hans van der Meulen, 24 jaar oud. Harco is geboren op donderdag 1 juni 1944 in Leeuwarden, zoon van Harmen van der Meulen en Sjoerdtje Zondervan. Harco is overleden op zaterdag 3 januari 2009 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 8 januari 2009 in Goutum.


Kinderen van Gertje en Harco:

 

1 Heleen van der Meulen.

2 Ilse Erica van der Meulen, geboren op woensdag 1 april 1970 in Leeuwarden. Volgt XII-j.

 


XII-j Ilse Erica van der Meulen is geboren op woensdag 1 april 1970 in Leeuwarden, dochter van Harco Hendrik Hans van der Meulen en Gertje de Vries (zie XI-bq). Ilse trouwde, 28 jaar oud, op maandag 7 september 1998 in Slochteren met Leonard Morssink.


Kinderen van Ilse en Leonard:

 

1 Bart Martijn Morssink, geboren op dinsdag 2 februari 1999 in Groningen.

2 Thijs Maurits Morssink, geboren op dinsdag 8 juli 2003 in Leeuwarden.

 


X-cz Meile Miedema is geboren in 1925, zoon van Pier Miedema en Gertje Smedema (zie IX-bp). Meile trouwde met H. Ruwersma.


Kind van Meile en H.:

 

1 Pier Miedema.

 


X-da Grietje Miedema is geboren op woensdag 31 juli 1929, dochter van Pier Miedema en Gertje Smedema (zie IX-bp). Grietje is overleden op zondag 12 juni 1994, 64 jaar oud. Zij is begraven in Oudwoude. Grietje trouwde met Hans Anthonie Rispens. Hans is geboren op woensdag 20 juni 1917, zoon van Bouwe Hans Rispens en Siedsanne Kuipers. Hans is overleden op vrijdag 15 januari 1993, 75 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude.


Kinderen van Grietje en Hans:

 

1 Bouwe Rispens. Volgt XI-br.

2 Pier Rispens. Volgt XI-bs.

3 Sieds Anne Rispens.

4 Gerry Rispens.

5 Reino Rispens.

 


XI-br Bouwe Rispens, zoon van Hans Anthonie Rispens en Grietje Miedema (zie X-da). Bouwe trouwde met Tonnie Hop.


Kinderen van Bouwe en Tonnie:

 

1 Anthonie Phocus Rispens.

2 Philip Jacob Rispens.

 


XI-bs Pier Rispens, zoon van Hans Anthonie Rispens en Grietje Miedema (zie X-da). Pier trouwde met Djoke Heins.


IX-bq Hendrik Smedema is geboren op maandag 2 september 1901 in Oostdongeradeel, zoon van Marten Smedema en Trijntje Wouda (zie VIII-bs). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1901. Hendrik is overleden op zondag 9 maart 1986 in Ee, 84 jaar oud. Hij is begraven in Ee. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1926 in Kollumerland met Dieuwke Miedema, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op dinsdag 10 januari 1905 in Kollumerland, dochter van Fokke Miedema en Aaltje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1905. Dieuwke is overleden op woensdag 1 december 1976 in Burum, 71 jaar oud. Zij is begraven in Ee.


Kinderen van Hendrik en Dieuwke:

 

1 Marten Smedema, geboren op dinsdag 9 augustus 1927. Volgt X-db.

2 Fokke Smedema, geboren op woensdag 2 september 1931. Volgt X-dc.

3 Sipke Smedema, geboren op vrijdag 2 oktober 1936 in Ee. Volgt X-dd.

 


X-db Marten Smedema is geboren op dinsdag 9 augustus 1927, zoon van Hendrik Smedema (zie IX-bq) en Dieuwke Miedema. Marten is overleden op zondag 25 februari 1990 in Drachten, 62 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 28 februari 1990 in Zwaagwesteinde. Marten trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 26 januari 1954 met Grietje Visser, 20 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 20 oktober 1933, dochter van Heerke Visser en Jantje de Bruin. Grietje is overleden op zaterdag 18 juni 1988 in Drachten, 54 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 23 juni 1988 in Zwaagwesteinde.


Kinderen van Marten en Grietje:

 

1 J. Smedema. Volgt XI-bt.

2 D. Smedema. Volgt XI-bu.

3 Alie Smedema. Volgt XI-bv.

4 G.M. Smedema. Volgt XI-bw.

5 H. Smedema.

 


XI-bt J. Smedema, dochter van Marten Smedema (zie X-db) en Grietje Visser. J. trouwde met J.B. van der Mossel. J.B. is een zoon van Harmen van der Mossel en Jessica Ottoline Broers.


Kinderen van J. en J.B.:

 

1 Harm van der Mossel, geboren in 1976.

2 Grietje van der Mossel, geboren in 1978.

 


XI-bu D. Smedema, dochter van Marten Smedema (zie X-db) en Grietje Visser. D. trouwde met A. Leenders.


Kinderen van D. en A.:

 

1 Marga Leenders.

2 Johan Leenders.

 


XI-bv Alie Smedema, dochter van Marten Smedema (zie X-db) en Grietje Visser. Alie trouwde met Aalzen van der Lei. Aalzen is geboren in 1958, zoon van Alle van der Lei en Klaske de Vries.


Kinderen van Alie en Aalzen:

 

1 Alle van der Lei, geboren in 1986.

2 Marten van der Lei, geboren in 1988.

 


XI-bw G.M. Smedema, dochter van Marten Smedema (zie X-db) en Grietje Visser. G.M. trouwde met Klaas Herder.


X-dc Fokke Smedema is geboren op woensdag 2 september 1931, zoon van Hendrik Smedema (zie IX-bq) en Dieuwke Miedema. Fokke is overleden op zaterdag 14 mei 1983, 51 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden Noorder. Fokke trouwde met Anne Tanja. Anne is geboren op donderdag 24 januari 1935 in Minnertsga. Anne is overleden op zaterdag 1 november 2014 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 7 november 2014 in Leeuwarden Noorder.


Kinderen van Fokke en Anne:

 

1 Henk Smedema. Volgt XI-bx.

2 Cees Smedema. Volgt XI-by.

 


XI-bx Henk Smedema, zoon van Fokke Smedema (zie X-dc) en Anne Tanja. Henk:

(1) trouwde met Wilma Luimes. Wilma is geboren op zaterdag 28 februari 1959. Wilma is overleden op maandag 1 februari 1999, 39 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden Noorder.

(2) begon een relatie na 2000 met Martje van Huizen.


Kinderen van Henk en Wilma:

 

1 Irene Smedema.

2 Fokko Smedema, geboren in 1986.

 


XI-by Cees Smedema, zoon van Fokke Smedema (zie X-dc) en Anne Tanja. Cees trouwde met Sity Brouwer. De scheiding werd uitgesproken na 2010.


Kinderen van Cees en Sity:

 

1 Sander David Smedema, geboren vóór 1993.

2 Redmar Jonathan Smedema, geboren op vrijdag 7 mei 1993 in Drachten. Redmar is overleden op zondag 18 april 2010 in Groningen, 16 jaar oud (oorzaak: Gedood in een discotheek tijdens een vechtpartij.). Hij is begraven op maandag 26 april 2010 in Burgum.

 


X-dd Sipke Smedema is geboren op vrijdag 2 oktober 1936 in Ee, zoon van Hendrik Smedema (zie IX-bq) en Dieuwke Miedema. Sipke is overleden op maandag 18 augustus 2008 in Ee, 71 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 23 augustus 2008 in Ee. Sipke trouwde met Aaltje Hoekstra.


Kinderen van Sipke en Aaltje:

 

1 Hendrik Marten Smedema. Volgt XI-bz.

2 Adriana Maaike Smedema. Volgt XI-ca.

3 Dieuwke Aaltje Smedema. Volgt XI-cb.

4 Halberta Jeltje Smedema. Volgt XI-cc.

 


XI-bz Hendrik Marten Smedema, zoon van Sipke Smedema (zie X-dd) en Aaltje Hoekstra. Hendrik trouwde met Nynke Kroes.


Kinderen van Hendrik en Nynke:

 

1 Annamarije Smedema.

2 Sipke Smedema.

3 Jurre Smedema.

 


XI-ca Adriana Maaike Smedema, dochter van Sipke Smedema (zie X-dd) en Aaltje Hoekstra. Adriana trouwde met Eelze Durk Huisman.


Kinderen van Adriana en Eelze:

 

1 Laura Huisman.

2 Maarten Huisman.

 


XI-cb Dieuwke Aaltje Smedema, dochter van Sipke Smedema (zie X-dd) en Aaltje Hoekstra. Dieuwke trouwde met Alfred Menno Stiemsma.


Kinderen van Dieuwke en Alfred:

 

1 Alexander Stiemsma.

2 Julia Stiemsma.

 


XI-cc Halberta Jeltje Smedema, dochter van Sipke Smedema (zie X-dd) en Aaltje Hoekstra. Halberta trouwde met Durk Tuinenga.


Kind van Halberta en Durk:

 

1 Jacob Tuinenga.

 


VII-at Pieter Wouda is geboren op maandag 7 januari 1856 in Kollum, zoon van Sipke (Berends) Wouda (zie VI-u) en Fenna (Pieters) Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1856. Pieter is overleden op zondag 13 februari 1938 in Oostdongeradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1938. Pieter:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op maandag 30 mei 1881 in Oostdongeradeel met Renske van der Veen, 26 jaar oud. Renske is geboren op donderdag 12 april 1855 in Metslawier, dochter van Ybele (Geerts) van der Veen en Jeltje (Karels) Kalt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1855. Renske is overleden op woensdag 9 oktober 1901 in Niawier, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 oktober 1901.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 14 september 1905 in Oostdongeradeel met Trijntje de Haan, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 20 november 1877 in Kooten, dochter van Tabe (Sytzes) de Haan en Grietje (Wiebes) Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1877. Trijntje is overleden op zaterdag 15 april 1933 in Oostdongeradeel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1933.


Kind van Pieter en Renske:

 

1 Jeltje Wouda, geboren op zaterdag 6 mei 1882 in Niawier. Volgt VIII-bt.


Kind van Pieter en Trijntje:

 

2 Grietje Wouda, geboren op dinsdag 4 februari 1908 in Niawier. Volgt VIII-bu.

 


VIII-bt Jeltje Wouda is geboren op zaterdag 6 mei 1882 in Niawier, dochter van Pieter Wouda (zie VII-at) en Renske van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1882. Jeltje is overleden op maandag 4 maart 1935 in Oostdongeradeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1935. Jeltje:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1902 in Oostdongeradeel met Johannes Boersma, 23 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 7 augustus 1878 in Niawier, zoon van Berend Boersma en Dirkje Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1878. Johannes is overleden op zaterdag 7 augustus 1909 in Oostdongeradeel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1909.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 27 maart 1913 in Oostdongeradeel met Reinder Posthuma, 44 jaar oud. Reinder is geboren op dinsdag 3 november 1868 in Paesens, zoon van Wytze (Markus) Posthuma en Grietje (Durks) van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1868. Reinder is overleden op donderdag 22 augustus 1940 in Oostdongeradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 augustus 1940.


Kinderen van Jeltje en Johannes:

 

1 Renske Boersma, geboren op dinsdag 24 juni 1902 in Niawier. Volgt IX-br.

2 Berend Boersma, geboren op zondag 21 februari 1904 in Niawier. Volgt IX-bs.

3 Dirkje Boersma, geboren op dinsdag 3 april 1906 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 april 1906.

 


IX-br Renske Boersma is geboren op dinsdag 24 juni 1902 in Niawier, dochter van Johannes Boersma en Jeltje Wouda (zie VIII-bt). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1902. Renske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20 mei 1926 in Oostdongeradeel met Klaas Lolkema, 25 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 31 mei 1900 in Nijkerk, zoon van Taeke Lolkema en Tjitske Zaadsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1900. Klaas is overleden op woensdag 14 september 1966, 66 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk.


IX-bs Berend Boersma is geboren op zondag 21 februari 1904 in Niawier, zoon van Johannes Boersma en Jeltje Wouda (zie VIII-bt). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1904. Berend is overleden op zaterdag 25 april 1970 in Dokkum, 66 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 29 april 1970 in Niawier. Berend trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 mei 1927 in Oostdongeradeel met Antje Talsma, 21 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 8 juni 1905 in Nijkerk, dochter van Hinne Talsma en Idske Poutsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 juni 1905. Antje is overleden op maandag 8 augustus 1988 in Dongeradeel, 83 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 12 augustus 1988 in Niawier.


Kinderen van Berend en Antje:

 

1 Johannes Boersma, geboren op donderdag 6 juni 1929 in Oostdongeradeel. Volgt X-de.

2 Idske Boersma, geboren op zondag 23 augustus 1931 in Niawier. Volgt X-df.

3 Jeltje Boersma, geboren op zondag 29 oktober 1933 in Oostdongeradeel. Volgt X-dg.

4 Hinne Boersma, geboren op zaterdag 13 maart 1937 in Oostdongeradeel. Volgt X-dh.

5 Renze Boersma, geboren op woensdag 6 november 1940 in Oostdongeradeel. Volgt X-di.

6 Trijntje Boersma, geboren op zondag 7 oktober 1945 in Oostdongeradeel. Volgt X-dj.

 


X-de Johannes Boersma is geboren op donderdag 6 juni 1929 in Oostdongeradeel, zoon van Berend Boersma (zie IX-bs) en Antje Talsma. Johannes:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1953 met Hiltje Wijnsma, 24 jaar oud. Hiltje is geboren op woensdag 3 oktober 1928 in Murmerwoude. Hiltje is overleden op maandag 8 mei 2000 in Kollum, 71 jaar oud. Zij is begraven in Oudwoude.

(2) trouwde, minstens 71 jaar oud, na 2000 met T. Hamstra.


Kinderen van Johannes en Hiltje:

 

1 Tineke Boersma. Volgt XI-cd.

2 Annie Boersma. Volgt XI-ce.

3 Joke Boersma. Volgt XI-cf.

4 Benno Boersma. Volgt XI-cg.

5 Diede Boersma, geboren op dinsdag 13 april 1965. Volgt XI-ch.

 


XI-cd Tineke Boersma, dochter van Johannes Boersma (zie X-de) en Hiltje Wijnsma. Tineke begon een relatie met Peter van Loo.


Kind van Tineke en Peter:

 

1 Mathijs van Loo.

 


XI-ce Annie Boersma, dochter van Johannes Boersma (zie X-de) en Hiltje Wijnsma. Annie begon een relatie met James Howell.


XI-cf Joke Boersma, dochter van Johannes Boersma (zie X-de) en Hiltje Wijnsma.


Kinderen van Joke uit onbekende relatie:

 

1 Sanderina Onbekend.

2 Sjoerd Onbekend.

 


XI-cg Benno Boersma, zoon van Johannes Boersma (zie X-de) en Hiltje Wijnsma. Benno begon een relatie met Sandra Steenwelle.


Kinderen van Benno en Sandra:

 

1 Bram Boersma.

2 Renske Boersma.

 


XI-ch Diede Boersma is geboren op dinsdag 13 april 1965, dochter van Johannes Boersma (zie X-de) en Hiltje Wijnsma. Diede is overleden op maandag 17 april 2006, 41 jaar oud. Zij is begraven in De Bilt, Bilthoven Den en Rust. Diede begon een relatie met Ted de Klein.


Kinderen van Diede en Ted:

 

1 Brechje de Klein.

2 Emma de Klein.

 


X-df Idske Boersma is geboren op zondag 23 augustus 1931 in Niawier, dochter van Berend Boersma (zie IX-bs) en Antje Talsma. Idske is overleden op zaterdag 4 november 2006 in St. Annaparochie, 75 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 9 november 2006 in St. Annaparochie. Idske trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1952 met Ouwe Kloostra, 27 jaar oud. Ouwe is geboren op zaterdag 18 oktober 1924 in Niawier, zoon van Klaas Kloostra en Aafke de Vries. Ouwe is overleden op woensdag 23 april 2003, 78 jaar oud. Hij is begraven in St. Annaparochie.


Kinderen van Idske en Ouwe:

 

1 Annie Kloostra. Volgt XI-ci.

2 Klaas Kloostra. Volgt XI-cj.

3 Jellie Kloostra. Volgt XI-ck.

4 Rennie Kloostra. Volgt XI-cl.

5 Tineke Kloostra. Volgt XI-cm.

6 Afke Kloostra, geboren in 1960. Volgt XI-cn.

 


XI-ci Annie Kloostra, dochter van Ouwe Kloostra en Idske Boersma (zie X-df). Annie begon een relatie met Yme Onbekend.


Kinderen van Annie en Yme:

 

1 Idske Onbekend.

2 Jantje Onbekend.

3 Froukje Onbekend.

4 Jelle Onbekend.

 


XI-cj Klaas Kloostra, zoon van Ouwe Kloostra en Idske Boersma (zie X-df). Klaas trouwde met Ytsje Terpstra. Ytsje is geboren in 1966.


Kinderen van Klaas en Ytsje:

 

1 Sanne Kloostra.

2 Nynke Kloostra.

 


XI-ck Jellie Kloostra, dochter van Ouwe Kloostra en Idske Boersma (zie X-df). Jellie begon een relatie met Gerard Onbekend.


Kinderen van Jellie en Gerard:

 

1 Eric Onbekend.

2 Edwin Onbekend.

3 Esther Onbekend.

 


XI-cl Rennie Kloostra, dochter van Ouwe Kloostra en Idske Boersma (zie X-df). Rennie begon een relatie met Rob Onbekend.


Kinderen van Rennie en Rob:

 

1 Fabian Onbekend.

2 Marnix Onbekend.

 


XI-cm Tineke Kloostra, dochter van Ouwe Kloostra en Idske Boersma (zie X-df). Tineke begon een relatie met Bram Onbekend.


Kind van Tineke en Bram:

 

1 Leonardo Onbekend.

 


XI-cn Afke Kloostra is geboren in 1960, dochter van Ouwe Kloostra en Idske Boersma (zie X-df). Afke trouwde met Ynse Bisschop.


Kinderen van Afke en Ynse:

 

1 Pieter Owe Bisschop.

2 Sijbren Bisschop.

 


X-dg Jeltje Boersma is geboren op zondag 29 oktober 1933 in Oostdongeradeel, dochter van Berend Boersma (zie IX-bs) en Antje Talsma. Jeltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 april 1955 met IJ. Kloostra.


X-dh Hinne Boersma is geboren op zaterdag 13 maart 1937 in Oostdongeradeel, zoon van Berend Boersma (zie IX-bs) en Antje Talsma. Hinne trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 5 mei 1959 met S. Monsma.


X-di Renze Boersma is geboren op woensdag 6 november 1940 in Oostdongeradeel, zoon van Berend Boersma (zie IX-bs) en Antje Talsma. Renze:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op maandag 25 januari 1960 met F. van Assen.

(2) begon een relatie, minstens 20 jaar oud, na 1960 met G. van Dam.


X-dj Trijntje Boersma is geboren op zondag 7 oktober 1945 in Oostdongeradeel, dochter van Berend Boersma (zie IX-bs) en Antje Talsma. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1968 met J. de Jong.


VIII-bu Grietje Wouda is geboren op dinsdag 4 februari 1908 in Niawier, dochter van Pieter Wouda (zie VII-at) en Trijntje de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1908. Grietje is overleden op dinsdag 31 december 1968 in Buitenpost, 60 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 23 mei 1929 in Oostdongeradeel met Folkert Smit, 21 jaar oud. Folkert is geboren op zondag 12 januari 1908 in Nes, zoon van Tjerk (Folkerts) Smit en Maaike (Pieters) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1908. Folkert is overleden op dinsdag 7 november 1944 in Lutjepost, 36 jaar oud (oorzaak: Doodgeschoten door de duitsers.). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1944. Hij is begraven in Buitenpost.


Kind van Grietje en Folkert:

 

1 Tjerk Smit, geboren in 1934. Volgt IX-bt.

 


IX-bt Tjerk Smit is geboren in 1934, zoon van Folkert Smit en Grietje Wouda (zie VIII-bu). Tjerk is overleden op zondag 22 januari 2006, 71 of 72 jaar oud. Tjerk trouwde met Eeligje de Bruine. Eeligje is geboren op maandag 20 januari 1936, dochter van Klaas de Bruine en Hendrika van der Land.


VII-au Menze Wouda is geboren op dinsdag 28 juli 1857 in Kollum, zoon van Sipke (Berends) Wouda (zie VI-u) en Fenna (Pieters) Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1857. Menze is overleden op dinsdag 26 maart 1918 in Metslawier, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1918. Menze:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 mei 1885 in Oostdongeradeel met Orseltje Broekens, 26 jaar oud. Orseltje is geboren op maandag 11 april 1859 in Anjum, dochter van Rinze (Martens) Broekens en Trijntje (Feikes) Haagsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1859. Orseltje is overleden op dinsdag 20 juni 1893 in Niawier, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juni 1893.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1895 in Oostdongeradeel met Tetje Wiersma, 26 jaar oud. Tetje is geboren op maandag 25 januari 1869 in Lioessens, dochter van Melis Wiersma en Trijntje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1869. Tetje is overleden op donderdag 14 februari 1901 in Oostdongeradeel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1901.


Kinderen van Menze en Orseltje:

 

1 Sipke Wouda, geboren op vrijdag 25 september 1885 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1885. Sipke is overleden op zaterdag 4 juli 1891 in Groningen, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1891.

2 Renze Wouda, geboren op zondag 26 december 1886 in Niawier. Volgt VIII-bv.

3 Marten Wouda, geboren op zaterdag 24 november 1888 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-bw.

4 Grietje (Grace) Wouda, geboren op zondag 9 november 1890 in Niawier. Volgt VIII-bx.

5 Orsele Wouda, geboren op dinsdag 20 juni 1893 in Niawier. Volgt VIII-by.


Kinderen van Menze en Tetje:

 

6 Trijntje Wouda, geboren op zaterdag 30 maart 1895 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-bz.

7 Fenne Wouda, geboren op donderdag 19 maart 1896 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 maart 1896. Fenne is overleden op maandag 20 juli 1896 in Oostdongeradeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1896.

8 Sipke Wouda, geboren op woensdag 16 juni 1897 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1897. Sipke is overleden op maandag 2 december 1918 in Leeuwarden, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1918. Sipke bleef ongehuwd.

9 Fenne Wouda, geboren op zondag 4 december 1898 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1898. Fenne is overleden op zondag 4 oktober 1981 in Harlingen, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum.

10 Antje Wouda, geboren op maandag 11 december 1899 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-ca.

 


VIII-bv Renze Wouda is geboren op zondag 26 december 1886 in Niawier, zoon van Menze Wouda (zie VII-au) en Orseltje Broekens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1886. Renze is overleden op woensdag 21 juli 1943 in Oostdongeradeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1943. Hij is begraven in Morra. Renze:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 20 mei 1914 in Oostdongeradeel met Klaaske de Vries, 20 jaar oud. Klaaske is geboren op zaterdag 2 december 1893 in Wierum, dochter van Gerben (Folkerts) de Vries en Eelkje (Jans) Jongeling. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1893. Klaaske is overleden op zaterdag 11 september 1915 in Westdongeradeel, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1915.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 28 april 1917 in Oostdongeradeel met Henke Terpstra, 26 jaar oud. Henke is geboren op zaterdag 14 maart 1891 in Morra, dochter van Jelle Terpstra en Maaike Poutsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1891. Henke is overleden op maandag 31 januari 1977 in Noordbergum, 85 jaar oud. Zij is begraven in Morra.


Kinderen van Renze en Henke:

 

1 Menze Wouda, geboren op maandag 11 maart 1918. Volgt IX-bu.

2 Jelle Wouda, geboren op donderdag 1 juni 1922. Jelle is overleden op woensdag 14 juni 1978 in Morra, 56 jaar oud. Hij is begraven op maandag 19 juni 1978 in Morra. Jelle bleef ongehuwd.

 


IX-bu Menze Wouda is geboren op maandag 11 maart 1918, zoon van Renze Wouda (zie VIII-bv) en Henke Terpstra. Menze is overleden op dinsdag 2 juli 1991, 73 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 6 juli 1991 in Metslawier. Menze trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1946 met Berber Plutschouw, 20 of 21 jaar oud. Berber is geboren op woensdag 22 juli 1925, dochter van Daniel Plutschouw en Tjitske Hitman. Berber is overleden op zondag 21 oktober 2012, 87 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 26 oktober 2012 in Metslawier.


Kinderen van Menze en Berber:

 

1 Renze Wouda, geboren in 1947. Volgt X-dk.

2 Daniel Wouda, geboren op vrijdag 26 mei 1950. Volgt X-dl.

 


X-dk Renze Wouda is geboren in 1947, zoon van Menze Wouda (zie IX-bu) en Berber Plutschouw. Renze trouwde, 29 of 30 jaar oud, in april 1977 in Oosternijkerk met Geertje Leistra, 22 of 23 jaar oud. Geertje is geboren in 1954.


Kinderen van Renze en Geertje:

 

1 Bontje Wouda, geboren in februari 1978 in Metslawier. Volgt XI-co.

2 Menze Wouda, geboren op maandag 8 oktober 1979 in Hantum.

3 Berber Wouda, geboren in december 1982 in Hantum. Volgt XI-cp.

4 Jacob Wouda, geboren in juni 1994 in Hantum.

 


XI-co Bontje Wouda is geboren in februari 1978 in Metslawier, dochter van Renze Wouda (zie X-dk) en Geertje Leistra. Bontje begon een relatie met Eddy Onbekend.


Kinderen van Bontje en Eddy:

 

1 Ruben Onbekend.

2 Carmen Onbekend.

 


XI-cp Berber Wouda is geboren in december 1982 in Hantum, dochter van Renze Wouda (zie X-dk) en Geertje Leistra. Berber begon een relat