/ Sieraden

Familiebericht - September '05

HET VAN WIERINGEN-HANDMERK, OP DE (DAS)SPELD EN AAN EEN COLLIER

In november 2003 was er de fantastische Van Wieringen-dag te Hoogmade
waarbij het boek over de katholieke tak van de familie van Wieringen,
getiteld 'Wyerings Erfgoet' werd uitgebracht. Vele generaties Van Wieringen beschikken
hier inmiddels over, en ook in de streek van Hoogmade is het alom bekend.

Het handmerk van de stamvader, Quirin, in de vorm van een schop,
siert op een van de eerste pagina's van dit familieboek. Het is een mooi beeld
dat zich ook leent voor andere bewerkingen waaruit blijkt dat je lid
of aangetrouwd lid van deze familie Van Quirin Van Wieringen bent.
En dat is toch bijzonder, niet!

Een wapen voor de katholieke tak van de familie Van Wieringen

Inmiddels zijn er door Tineke van Nimwegen-van Wieringen contacten gelegd
met het Centraal Bureau voor Genealogie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
om dit handmerk als familiewapen te laten registreren.

Ook is er contact geweest met Juwelier Nillessen te Den Haag om - rekening houdend met
de aanvrage voor een familiewapen - het handmerk te laten bewerken tot een sieraad.
Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd waarvan wij alle familieleden via deze website in kennis willen stellen.

Sieraden van dit handmerk

Juwelier Nillessen ontwierp zowel een bewerking in zilver, als een bewerking in zilver,
gecombineerd met blauw emaille, overeenkomstig de afdruk in het boek. De schop is in dit geval,
op advies van de juwelier, omgedraaid. Gekozen is voor een dasspeld en een hanger.
De speld kan door mannen gedragen worden op de stropdas en door vrouwen en mannen
op de revers van een blazer/kostuum. De hanger dient voor aan een zilveren collier of armband
en kan met en zonder een ronde rand worden uitgevoerd.
Wij denken dat de vrouwen in onze familie het meest in de (ronde) hanger zijn geďnteresseerd,
maar volgens juwelier Nillessen zal dat zeker ook kunnen gelden voor de Van Wieringen-mannen,
maar dan zonder de ronde rand, wij zijn benieuwd.

In ieder geval spreken de bijgaande beelden voor zich:
(Klik voor grotere afbeelding)

Inmiddels is één van de spelden bij wijze van proef gemaakt en wordt gedragen door
Theo van Wieringen uit Hoogmade (XIII-134, pagina 172 van het Van Wieringenboek).
Theo werd daarvoor op 10 september jl., tijdens een zomerse barbecue van de familie
Van Wieringen-Disseldorp (generatie XII, pagina 167 in het Van Wieringenboek), te Hoogmade,
door zijn achterneef Sjoerd van Wieringen (generatie XV-178, pagina 182 van het Van Wieringenboek)
op een symbolische wijze 'geridderd als ridder van de familie Van Wieringen'.
De foto's hiervan zullen we binnenkort op deze website plaatsen.


Als er mensen zijn die deze speld in zilver vooraf willen zien, kunnen zij contact opnemen met:
Theo van Wieringen: 071-5018382

De kosten van de sieraden

Uitgaande van een afname van minimaal 50 exemplaren per ontwerp, zijn de kosten van als volgt:

Speld in zilver: € 56
Speld in zilver/blauw emaille: € 60

Hanger met schild in zilver: € 62
Hanger met schild in zilver/blauw emaille: € 66

Hanger rond in zilver: € 68
Hanger rond in zilver/blauw emaille: € 72

De mensen die geďnteresseerd zijn worden verzocht hun belangstelling voorlopig kenbaar
te maken via het bijgaande antwoordformulier. KLIK HIER

De mensen die in Nederland wonen worden verzocht deze ingevuld per post te retourneren aan:

· Th.J. (Theo) van Wieringen, Fenemalaan 34, 2355 AK, Hoogmade, of
· per fax: 071-5018382, ten name van Th.J. van Wieringen, Hoogmade.

Eventuele optie (voor de buitenlandse familieleden) is contact op te nemen met de webmaster
Erik van Santen zorgt er dan voor dat de reservering op de juiste plaats terecht komt.

Theo van Wieringen registreert de aanvragen, houdt contact met ondergetekenden,
zodat we daarna opnieuw een bericht op de site kunnen plaatsen over het vervolg.
Afhankelijk van de belangstelling kan een serieus besteltraject worden ingezet waarbij
- evenals met het boek - vooraf wordt betaald, waarna op een nader aan te geven datum en een
nader aan te geven plaats de sieraden kunnen worden afgehaald.
Natuurlijk maken we er dan met elkaar iets gezelligs van.

En... zegt het vooral voort,
zodat mensen deze site voor de sieradeninformatie gaan bezoeken!

Met een familiale groet,

Tineke van Nimwegen-van Wieringen, voormalig lid reüniecommissie 2003


Klik hier voor het antwoordformulier