Home  Even voorstellen  Bezetting  Fotoalbum  Agenda  Contact  Links

 

 

 

 

 

 

 

 

De vocal group BRUNCHTIME 85 wordt gevormd door de gebroeders Jan, Wim, Tiny en Bert Schoones. Van jongs af aan zijn de jongens met zingen vertrouwd geraakt doordat vader Schoones (Tiny Schoones sr., dirigent van o.a. de Oosterhoutse Nachtegalen) zijn zoons vaak liederen liet 'uitproberen' die hij door een van de door hem gedirigeerde koren wilde laten zingen.

Zo ontstond in de loop der jaren een goed op elkaar afgestemd ensemble dat, heel vaak op zondagochtend tussen 11.00 uur en 14.00 uur, musiceerde in het ouderlijk huis in Moerdijk (op huisnummer 85).Toen de eerste zoon het ouderlijk huis verliet besloten de broers om de traditie voort te zetten en tevens wat vaker als vocaal kwartet naar buiten te treden. Er werd gekozen voor een naam die verwijst naar het ontstaan: BRUNCHTIME 85.

                                            Lees meer