Veldgids Nederlandse OrchideeŽn

Voorbeeldpagina's
Voorzijde
Achterzijde
Pagina's 4-5: Inleiding
Pagina's 8-9: Biotopen
Pagina's 44-45: Dactylorhiza maculata subsp. podesta
Pagina's 62-63: Epipactis palustris

Boekbesprekingen
Prof. Dr. Ph. Cribb (Royal Botanic Gardens, Kew)
R. Vanherck (Natuurhistorisch Maandblad)
R. Lardinois (Nieuwe Wildernis)
H. Dekker (Vakblad Natuurbeheer)


OrchideeŽn hebben een bijna magische klank. Het zijn bloemen die verwonderen. In deze veldgids worden alle soorten, die in Nederland voorkomen (en voorkwamen) met een korte soortsbeschrijving, hun bloeitijd, de biotoop waarin zij voorkomen en hun verspreiding behandeld. De determinatietabel, de bloemdiagrammen en twee kleurenfoto's zorgen ervoor, dat de afzonderlijke soorten gemakkelijk op naam gebracht kunnen worden.

Enkele hoofdstukken beschrijven daarnaast in kort bestek (toegelicht met verscheidene foto's) kenmerken en bijzonderheden van orchideeŽn, ecologie, biotooptypen waarin orchideeŽn voorkomen, achteruitgang en de bescherming van de Nederlandse soorten.

Formaat: 11 x 19 cm.
Pagina's: 124
Kleurenfoto's: 120
Taal: Nederlands
ISBN: 90-806626-1-5
Prijs: Ä 10,--
Uitgever: C.A.J. Kreutz
Te bestellen bij: C.A.J. Kreutz: E-mail: c.kreutz@hccnet.nl
BESTELLEN!
C.A.J. Kreutz © 2001