De Jeeteberger Highländer

In 1977 ontstonden ‘De Jeeteberger Highländer’ uit een groep carnavalisten die toen als Schotten verkleed meetrokken in de 'jroesse tsòg va Kirchroa'. Van een georganiseerde eigen muziek was nog geen sprake.


In de 90’er jaren kwam er schot in het instrumentarium en na wat geknoei met muziek (we bliezen allemaal een eerste partij, en vaak met 1-2-3 etc nog extra boven de noten geschreven) trokken we daarna voorzien van echte partijen en met kennis van de noten (met 2 of meer muziekschoolgraden op zak) en met een groeiend aantal muzikanten ter optocht. 

Maar doordat de beentjes steeds ouder werden, maakten we onze muziek naast de optocht bij Café Hamers en trekken we daarna door het dorp. Daarnaast zijn we door het jaar te beluisteren ’in het dorp’; bijvoorbeeld op 11-11 en voor de kerst.


Oud-voorzitter, ridder en narrenkap-drager

Een van de hoogtepunten in het seizoen 2015 was de toekenning van de Narrenkap aan onze voorzitter Con van Loo. En in 2017 werd Con geëerd met een ‘lintje’ voor al zijn werk in en voor de Kerkraadse gemeenschap; zoals voor de Toneelvereniging Frohsinn en ook de Jeeteberger Highländer.

In 2020 is hij afgetreden als voorzitter en heeft Con de vereniging verlaten; vanwege leeftijdsgebonden zaken.Repetitie

In de even weken repeteerden we op donderdagavond vanaf 20.00 uur in ons ‘verainslokaal’ Café Hamers, Holzstraat 2. Maar op 31 december 2020 sloot Jeu Wetzelaer zijn café en trokken we verder naar ‘A Jenne Sjlaagboom’.

‍ 
U bent er altijd van harte welkom voor een kennismaking.

Nieuwtjes over de Jeeteberger Highländer treft u aan op Facebook.
Onze groep met de start van het carnavalsseizoen op 11-11-2019.
Met de corona-epidemie nog in het verschiet…
2021: 44 jaar De Jeeteberger Highländer - de oudste sjpaskapel van Kirchroa

In 1977 ontstonden ‘De Jeeteberger Highländer’ uit een groep carnavalisten die toen als Schotten verkleed meetrokken in de 'jroese tsòg va Kirchroa’. 

In de eerste helft van de 44 afgelopen jaren lag de nadruk lag ‘ut peksjke’. Elk jaar weer met een nieuw pakje naar de optocht gaan, een pakje waarvan iedereen in Kerkrade al van veraf zag ‘doa kòmme de Jeeteberjer.’ En dat lukte heel vaak en leverde ons ook heel wat jaren een uitnodiging voor de ‘Halfvasten-stoet’ in Maaseik op. 


Pakjes
1978 Ietsjter Kirchroatsjer Kontaktekloep

1979        Klone (Het hat de boks aa)

1980        De nui Kirchroatsjer Maedsjer

1981        De Jeeteberger Highlander

1982        De reserve ministere van Kirchroa

1983        De Kirchroadsjer Sangerknaben

1984        De Kirchroadsjer Zonnestroale

1985        Minstrjele

1986        Klone oes Venetie

1987        Ejiptiesj

1988        Klone i de klure van der Reenboog

1989        Hekse Venetianisch

1990        Paljas i sjwats en jood

1991        dit jaar geen optocht

1992        Sjlangemensje

1993        Ieskoenige


Vanaf september was het telkens een thema verzinnen - soms met de luxe uit meerdere voorstellen te kunnen kiezen - stof en wat dies meer nodig zij inkopen. Daarna zoemden dan op de donderdagavonden de naaimachines in de zaal van Jan Lochtman zijn Café Nulland. Er werden hoofddeksels gemaakt; en ze voelden ook soms aan als een deksel; ze dreunden soms nog tot ruim na halfvasten na in je hoofd. Schoenen geverfd. We bouwden staketsels om de steeds gekkere bouwsels die bij het pakje hoorden, te kunnen torsen. Er werd met schmink gewerkt aan het bijpassende schmink-patroon. Liefst ‘mit veul jlietter’…

Tja, noblesse oblige.


De pakjes die ik mocht aantrekken

1994        Coulage ravage (jroesse krage)

1995        Jood jetsakt (Trollen - gezien bij de Winterspelen in Lillehammer)

1996        Reur koeleur (geel pak met gekleurde pijpen)

1997        De Peking Jeete (Chinese opera)

1998        Negro-roa (Afrikanen - met echt voor Afrika bestemde stof uit Helmond)

1999        Collegium Vastelirium Jeetebergianum (d’r bisschof met vensterraam)

2000        Steppenfantasie (De Tataren)

2001        Venetiaans i wies (Venetiaanse maskers)


Muziek

Begin 90-er jaren kwam er meer structuur in ons instrumentarium en na wat muzikaal geknoei trokken we voorzien van echte partijen en met kennis van die noten en met een groeiend aantal muzikanten ter optocht. Dankzij Harrie Schaeps hadden we vlot 2 of meer SMK-muziekschoolgraden op zak. Dat scheelde enorm bij het instuderen van nieuwe muziek.


In die periode deelden we ons repetitie-zaal van Café Nulland met de zanggroep Jod Jèk en samen tuigden we een tiental jaren het ‘Internationale Sjpastreffe Kirchroa’ op; een sjpaskapellentreffen rond halfvasten dat door zijn bekendheid in heel Limburg zelfs spontane aanmeldingen uit België en deelnames uit Duitsland opleverde. Het Tanzmarieke en de jury deden elk jaar hun best. Steeds weer een geweldig mooie avond met sjieke muziek en dito zang.


Op enig moment trokken we elk jaar met de carnaval onze Schotse kilts en ‘frakke jas’ aan. Wel kwam er nog af en toe een nieuwe hoed bij, maar de aandacht ging vooral uit naar de muziek. En een hele tijd speelden we samen met de ‘Winnig Lof Veul Doesj’, de sjpaskapel van Terwinselen. Samen repeteren, samen naar de optochten, samen op het ‘Armati Boese Festival’ spelen op canavalszondag vooraf aan de optocht in West, samen plezier beleven op de Herrenzietsong in West en samen daar de vlag hijsen bij de prins. Maar daar bleef het bij.


In Centrum luisterden we bij het ‘Vasteloavendskonzeët’ de entree van de gasten op en speelden in ook de pauze. Dat kon nog wel eens gezellig lang zijn. In 2015 werd onze langjarige voorzitter Con van Loo voor zijn carnavalsinzet geëerd met de Narrenkap en sindsdien speelden we ook vooraf en tijdens de ‘Vetdonnesjdieg Zietsóng’. Ook voor zijn werk voor de Jeeteberger kreeg Con in 2017 daarbovenop een koninklijke onderscheiding.


Hoogtepunten waren naast de optochten ook onze Stiftungsdagen zoals naar Keulen, de wijnberg, het boerengolf, de natuurverkenning en ook de optredens in Reifeld, onze bezoeken aan de Bemmelse Dweildag, de deelname aan de Highland Games op de Markt in 2004 en aan de Schotse dag op Erenstein en in de wei bij Lanckohr in 2008. Ze blijven allemaal mooie herinneringen.


Sommige leden bleven lang, anderen maar kort. De een wilde niet meer, de ander kon niet meer en helaas stierven er ook leden of partners van leden. Langzaam maar zeker nam zo ons ledenaantal af. Doordat ook onze beentjes steeds ouder werden, stopten we met het lopen van de optochten en maakten we de laatste jaren onze muziek naast de optocht, bij Café Hamers. Altijd mooi aangevuld door andere spontaan inspringende muzikanten. We waren immers de laatste jaren bij Jeu Wetzelaer te gast voor onze SMK-lessen en het schminkwerk vooraf aan elke carnavalsdag. Ook dat moet nu herzien worden. En dan nog een pandemie in wat weer een kroonjaar had moeten worden.


Er zijn helaas geen leden meer die vanaf de start van ‘De Jeeteberger Highländer’ tot vandaag-de-dag lid zijn geweest. Daarom mocht ik dit opschrijven en zullen er beslist nog veel meer mooie momenten zijn geweest, die ik niet ken.


Maar toch 4 x 11 jaar Jeeteberger Highländer…. Alaaf!
Die foto’s van al die pakjes staan op onze FB-pagina.


Terug naar de start