Nieuws

 

Home
Nieuws
Training
Agenda
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief NTFU
Sponsors
Contact
Foto Boek
Verslagen
Links
Archief
Vraag en Aanbod

 

Fietsclub voor de wind, Zuidhorn

Nieuwsbrief, september 2010

 

Het eind van het wegseizoen komt  snel dichterbij.  De dagen worden merkbaar korter en tijd om ’s avonds een rondje te fietsen is er bijna niet meer.  Het  bestuur wil jullie informeren over de volgende zaken.

 

Nieuwe leden:

 

- Teun Meestringa

- Harrie van der Veen

- Bob Boersema

 

Welkom bij fietsclub voor de wind en veel fietsplezier!

 

Opzeggingen:

 

-Marijn  Falk

-Alfred Been

 

Van de penningmeester:

 

Een aantal leden hebben hun contributie voor dit seizoen nog niet overgemaakt.

Graag  zo spoedig mogelijk  € 50,--  overmaken op  rekeningnr. 34.86.08.098  t.n.v. fietsclub voor de wind.

 

Albert Been Classic:

 

Op zaterdag 09 oktober  zal er in clubverband de Albert Been Classic (ABC)worden gereden.

 

Vertrek:  12.00, ’t Holt

Aankomst : 16.00 ’t Holt

Bijzonderheden:

-halverwege de tocht zal er een stop gemaakt worden  voor  koffie en appeltaart.

-Bij slecht weer gaat de tocht niet door. Communicatie hierover  komt per mail en www.fietslubvoordewind.tk

 

Seizoensafsluiting 2010:

 

Er is besloten om de seizoen af te sluiten met een  simpele “borrel”. 

In het begin van het nieuwe seizoen zullen we  rondom de presentatie van een nieuw kledingpakket samen met sponsoren een activiteit plannen. 

Bij annulering van ABC gaat de borrel wel door.

 

Wanneer:         zaterdag 09 oktober

Waar:              Hotel ’t Holt, Zuidhorn

Tijd:                 16.00 -18.00

 

Kledingcommissie:

 

De kledingcommissie is achter de schermen druk bezig met vergaderen en het voeren van gesprekken. Op dit moment is te melden dat de commissie constructief bezig is met allerlei zaken rondom fietskleding.

 

Trainersopleidingen:

 

Naar aanleiding van de toezegging op de jaarvergadering worden op dit moment bestaande trainersopleidingen onderzocht. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en deelnemers die de cursus hebben gevolgd. Binnen het bestuur is afgesproken dat de opleiding iets moet toevoegen aan de vereniging en de cursist er ook iets van moet leren.  Lianne bereid met haar didactische achtergrond een advies voor.

 

Start ATB seizoen:

 

Het wielrennen stopt maar de ATB-ers gaan gewoon door met trainingsritten en georganiseerde tochten.

 

Zie programma op: www.fietsclubvoordewind.tk  

 

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

 

Het bestuur

 

     

 

Home | Nieuws | Training | Agenda | Nieuwsbrief | Nieuwsbrief NTFU | Sponsors | Contact | Foto Boek | Verslagen | Links | Archief | Vraag en Aanbod