Roelevelden hier, Roelevelden daar (2006)

(melodie: alles in de wind)

25 maart, 25 maart

Zijn wij bijeen vergaard.

Hier een Roeleveld, daar een Roeleveld

Heb je ze al geteld?

 

(refrein)

Met Cees en Co

Is het begonnen.

Met Cees en Co

Is het begonnen, joho.

 

Oh wat een lol, oh wat een lol

De hele zaal zit vol.

Hier een Roeleveld, daar een Roeleveld

Heb je ze al geteld?

 

refrein

 

Roelevelden daar, Roelevelden hier

We hebben veel plezier

Roelevelden hier, Roelevelden daar

Allemaal bij elkaar.

 

Rappenreünie (2006)

Het begin van de lente van 2006

was er een Rappenreünie

Oh wat waren ze grijs, voldaan en vetgemest

en steeds weer die vraag: van wie is die?

Oh, wat had die Co genoten van al dat Rappenvolk

Om elkaar te verstaan had je hulp van een tolk

De Roelevelden weer bij elkaar, hahaar

Dat doen we dus om de paar jaar.

 

 

O wat fijn om een Roeleveld te zijn (2001)
klik hier voor de melodie

 

(refrein)

O wat fijn, o wat fijn om een Roeleveld te zijn (2x)

 

Dit lied gaat over eren

van onze familienaam 

’t is cool om zo te heten

wij zingen nu tezaam

 

Negen jaar geleden

het was in februaar

1992

waren we ook bij elkaar

 

De familie-reünie

Die wij houden hier vandaag

gedenken wij Kees & Co

wij kwamen bij hen graag

 

Jaap die is de oudste

een enthousiaste vent

hij woont nu aan de zee

dat is toch ongekend

 

Van de Harteveld - familie

van Oom Arie/ Tante Geer

gingen twee ver emigreren

die zien we zelden meer

 

Ome Aai is overleden,

nu al zesentwintig jaar,

maar op elke zondagmiddag

ontmoet de rest elkaar

 

De kind’ren van Leen en Jo

ze lopen van Kees naar Co

ze wonen hier en daar

vandaag zien wij een paar

 

Samen zijn er 14 kind’ren

en nog 14 kind’ren klein

nu 10 jongens en 4 meisjes

wat zal de volgende zijn?

 

Elke week dezelfde smoelen

Jurriaan Kokstraat nummer drie

het zijn typisch van die Roelen

die 'k allemaal weer zie

 

Familie, neven, nichten

Wat moet je met zo’n naam

Die van jullie mag er ook wezen

Maar dan moet je er voor gaan.

 

O wat fijn om een Roeleveld te zijn (1992)

(refrein)
O wat fijn, o wat fijn
om een Roeleveld te zijn
O wat fijn, o wat fijn
om een Roeleveld te zijn

Cornelis en Jacoba
zaten in de vierde klas
Kees had een oog op Cootje
zij was er niet mee in haar sas.

Het scharrelen kwam later
het was gelijk een magneet
van 't een kwam toen het ander
ze deelden lief en leed.

Onze opa, onze opoe
ons voorouderlijk geslacht
daar kan je niet omheen
dat heeft je hier gebracht.

In '13, '14, '15
kwamen Japie, Wim en Geer
opa zat bij de wilde vaart
daardoor kwamen er steeds meer.

Co en Cees werden geboren
Leen en Mien volgden weldra
Arie bleef wel 5 jaar laatste
Corrie kwam een tijdje erna.

Zo kwamen al die kind'ren
thuis met een vrijer aan
het zijn onze ouders geworden
met ons is het verder gegaan.

Ied're zondag na de kerkdienst
naar opa, oma Roeleveld
plakken cake en heel veel snoepjes
ome Arie die vertelt.

Die opa was een pias
die oma een lekkere kwek
al die foto's op het dressoir
haring, makreel en lekkerbek.

Beste neven, beste nichten
wat je noemt het nageslacht
als je kijkt naar onze stamboom
hebben we 't ver gebracht.

Onze namen niet hetzelfde
heten niet allen Roeleveld
nu de kans te laten horen
dat iedereen hier telt.

Maar de roots van ons verleden
zijn daar bij het mooiste strand
op Scheveningen was het
daardoor hebben wij een band!

Roelevelden en nieuwjaarsdag

 

Op nieuwjaarsdag

was oma Roeleveld van slag.

Opa Roeleveld was jarig

met de bowl was ze niet karig.

Veertig mensen op die dag was niet veel

er gingen heel was glaasje door de keel.

Wie niet kwam die had een strop

want die kreeg geen engelse drop.

 

Roelevelden en pepermunt

 

Soms greep zij (oma) in haar rokken

er kwam een lekker ding.

Je hoeft niet meer te gokken

’t was pepermunt van King.

 

Gerda ging oma wassen, dat was dan door de week

dan kreeg ik om Leo te verrassen een plakje kleffe cake.

 

Roelevelden en de Rab

 

Opa had de bijnaam Rab

dat was de naam die hij op de afslag had

Hij was ook reuze snel

iedereen kende hem wel.

 

Roelevelden en het harmonium

 

Het harmonium hoorde bij de Roelevelden thuis

want er geen radio en er was geen ‘buis’.

Arie speelde ’t allemaal uit z’n blote bol

en wij zongen mee en hadden de grootste lol.

Psalmen, gezangen en Johan de Heer

straatliedjes, deunen en wat al niet meer.

Zoals:

‘Opa Kees is een beest,

is die altijd al geweest’.

Gezongen door Wim Taal

en dat is ons verhaal!!!

 

Roelevelden en Scheveningen

 

Op 1 januari, de Jurriaan Kok

dat leek dan wel een kippenhok.

”Gelukkig Nieuwjaar en gefeliciteerd met opa……”

Of iedereen wel geweest was, daarop lette oma!!

 

Roelevelden en vis

 

Dat is zeker en gewis

dat ontbrak nooit aan de dis.

en als je zwanger was kreeg je soep of vis.

 

Roelevelden en opa en oma

 

Gingen opa en oma samen op pad

en had opa het dan soms wel gehad.

Zei hij, en nam iedereen in het ootje:

We ‘’gìn’, we hebben nog iet gevreeën Kootje!!

 


Het Roeleveld familie lied (door Jacques Roeleveld)

 

Roeleveld en Knoester samen zijn ons fiere voorgeslacht.

Strand en haven, zee en water, vis en Scheveningse dracht.

Jaap, Wim, Gerie, Co, Kees en Leen, Mien, Arie en Corrie Roeleveld. 

Kinderen van Kees en Co, het zijn er negen welgeteld.

 

Familie van mikkers, neuzen, Rab van tong, een schollekop.

Gingen ’t warme nest verlaten, kozen voor het ruime sop.

Iedereen is uitgevaren, her en der ja overal,

kind’ren, neven, nichten, nakomelingen groot in getal.

 

Blijven de herinneringen met verlangen in ons hart:

naar ons aller Scheveningen, daar ligt immers onze start.

Samen naar de Jurriaan Kokstraat, daar kwamen wij op zondag graag!!

ROELEVELD heet de familie, daarom zijn wij hier vandaag.

 

 

Roelevelden, zingt een lied

 

(wijs: Alle man van Neerlands stam)

 

ROELEVELDEN, zingt een lied

Op een zeer geschikte ure

Met familie en met buren,

Zingen maakt het harte blij

Jubelt uit aan strand en zee, zeer tevree

Zingt met vreugde in de kerk

En natuurlijk onder ’t werk.

 

Wees niet treurig om het weer

Het kan dooien, het kan vriezen

Toch maar nooit de moed verliezen

Fluit een deuntje, zingt een lied

Jubelt uit aan strand en zee, zeer tevree

Zingt met vreugde in de kerk

En natuurlijk onder ’t werk.

 

ROELEVELDEN, ’t hoofd omhoog!

Elke dag heeft eigen zorgen

Na vandaag komt weer een morgen

En vergeten is het kwaad

Jubelt uit aan strand en zee, zeer tevree

Zingt met vreugde in de kerk

En natuurlijk onder ’t werk.