<<< INSCHRIJF-FORMULIER >>>

                                         = = = = = = = = = = = = = = = = = = =     
 

    Ondergetekende wenst lid te worden van de " Alkmaarse Hondenschool"
   

                                                                            * Alkmaar,......................20...........

*  Naam:............................................................. * Voornaam:..................................

*  Adres:............................................................. * Woonplaats:................................

*  Tel.nr:............................................................   *.Postcode:...................................

*  Is lid van een rasvereniging      JA / NEE    zoja, welke: .........................................

*  Ras van de hond:.............................................  * Tatoeage nr:...............................

*  Naam van de hond (roepnaam): .............................................................................

*  Geboortedatum: .....................................................................................................

    Ondergetekende verklaart hierbij de regelementen van de Alkmaarse Hondenschool

    (verkregen bij de ondertekening van dit inschrijfformulier) te erkennen en na te leven.

                          

                                                    Handtekening:........................................................

    ________________________________________________________________

              In te vullen door de leiding van de Alkmaarse Hondenschool:

   Opgegeven als lid d.d...............................................................................................

   Inschrijf-geld + contributie voldaan     JA /NEE

                                                                                  Voor akkoord:.........................

 

 

Download HIER Uw Inschrijf-formulier