Anna Maria Fredriks           

                                                                                                Geboren op 16 januari 1833 te Amsterdam.

                                                                                           Overleden op 9 november 1920 te Amsterdam.

Anna Maria Fredriks hier links op de foto afgebeeld met haar zoon Dirk Antonie Möllenkamp, werd geboren als dochter van de houtkopersknecht Jacobus Fredriks en Maria Hendrica König, op de Utrechtsche Lijnbaan in Amsterdam, een lijnbaan die niet meer bestaat, maar vermoedelijk heeft gelegen in het verlengde van de oude vertrouwde Lijnbaansgracht in de richting van de huidige Sarphatistraat, waar achter de voormalige Stadstimmertuin is gelegen.

Als Anna slechts zeven jaar oud is, komt haar vader Jacobus op drieendertig jarige leeftijd te overlijden. Vanaf die tijd moest Anna haar moeder, die dan werkt als naaister, bijstaan met het verdienen van de kost. Hierdoor blijft Anna net als haar moeder ongeschoold en is zij het lezen en schrijven niet machtig. Maar Anna heeft wel geleerd de handen uit de mouwen te steken en weet van aanpakken.

Als Anna op vijfentwintig jarige leeftijd verliefd wordt, raakt zij al snel in verwachting! Zij trouwt op 27 januari 1858 met de kleermaker Dirk Möllenkamp en binnen twee maanden wordt hun eerste kind Johan Hendrik reeds geboren. Anna en Dirk krijgen in totaal acht kinderen, waarvan drie dochters en één zoon in leven blijven. De andere kinderen overleven de in die tijd dodelijke kinderziektes niet.

Maar ook haar echtgenoot Dirk Möllenkamp komt te overlijden op 18 januari 1875, hij is dan slechts vijfenveertig jaar oud. Achtergebleven met haar 3 dochtertjes en zoon Dirk Antonie, houdt Anna het hoofd boven water. Gelukkig hertrouwt Anna Maria na anderhalf jaar van rouw ( gebruikelijk voor een vrouw in die jaren ) met de oudere broer van Dirk Möllenkamp: de smid Jan Möllenkamp.

Haar zoon Dirk Antonie blijft tot zijn huwelijk de steun en toeverlaat voor moeder Anna. Anna Maria overlijdt op 9 november 1920, zij is dan zevenentachtig jaar, haar hoge leeftijd heeft zij waarschijnlijk te danken aan haar moeder, die haar had geleerd door te zetten en de handen uit  de mouwen te steken.