Roelof van den Berg          

  Geboren 22 december 1908 te Amsterdam

   Overleden 4 juni 1988 te Apeldoorn 

                

Roelof van den Berg werd geboren op 22 december 1908 in de Amsterdamse Jordaan als zoon van de schoenmaker Roelof van den Berg en de werkvrouw Gerritje Mulder . In die jaren was er grote armoede in deze Amsterdamse volksbuurt en vooral de huisvesting liet veel te wensen over. Menig gezin moest zien rond te komen van een karig inkomen, waardoor veel vrouwen een werkhuis zochten om het huishouden moeizaam op gang te houden. Als zoon Roelof maar net 3 jaar oud is, overlijd zijn vader en staat Gerritje alleen voor de zorg van de kleine Roelof en haar kleine pleegdochter HenriŽtte Thiele. Gerritje raakt financieel zwaar in de problemen en ziet geen andere uitweg dan het zoeken naar een werkhuis. Het werk levert Gerritje zo weinig loon op dat zij genoodzaakt is om er nog enkele werkhuizen bij te zoeken, dat lukt....... maar dat wordt niet altijd door de vrouwen uit de buurt in dank afgenomen ! De vrouwen die eerst een oogje op de kinderen van Gerritje zouden houden als zij aan het werk was, verspreiden nu het gerucht dat Gerritje de kinderen verwaarloosde en onverzorgd thuis achterliet. Gerritje moet voor de rechter komen en is in alle staten als de kinderen haar worden ontnomen en onder de Raad van Kinderbescherming worden geplaatst.  Op 5 februari 1913, wordt Roelof en HenriŽtte uit huis gehaald en geplaatst in het Kinderhuis der Vereniging "Mirjam" 3e Hugo de Grootstraat No 7 te Amsterdam. onder registratieno. 9-206, Roelofje is dan net 4 jaar oud en HenriŽtte 8 jaar. Snel weet Gerritje nog wat persoonlijke spullen van de kinderen en haar foto tussen de kinderkleertjes te stoppen. De kinderen worden ondergebracht in een pleeggezin ver buiten Amsterdam. Gerritje probeert de jaren daarna steeds achter het adres van haar kinderen te komen maar de Vereniging "Mirjam" zwijgt in alle toonaarden. Een nieuw huwelijk op 22 augustus 1917 te Amsterdam met de bootwerker Johannes Hendrik Cornelis Heijneman geeft Gerritje weer nieuwe hoop. HenriŽtte is inmiddels achter het adres van haar pleegmoeder gekomen en brengt een bezoek aan haar in Amsterdam. Moeder Gerritje probeert door middel van haar jonge dochter Elisabeth Johanna, uit haar tweede huwelijk, contact te zoeken met zoon Roelof en dat lukt ! Maar als de brieven een aantal keren onbeantwoord blijven heeft dochter Elisabeth geen zin meer om deze contacten voort te zetten. Roelof heeft samen met een dienstkameraad nog een keer geprobeerd zijn moeder te bezoeken in de Amsterdamse Jordaan, maar kon de moed niet opbrengen bij haar naar binnen te gaan.  Het pleeggezin had Roelof  voorgehouden dat de foto die tussen zijn kleertjes zat van een tante uit Amerika was. Roelof kreeg na zijn diensttijd, die hij grotendeels bij de hulppolitie in Curacao doorbracht , een baan bij de verkeerspolitie in Apeldoorn. Hij heeft altijd geleefd met het gevoel een afgedankt kind te zijn geweest en heeft het daar erg moeilijk mee gehad. Uit zijn huwelijk met Hermina Berendina Rengelink, op 1 augustus 1935 te Wisch krijgt hij drie zonen, waaronder de onderwijzer en schrijver Jaap van den Berg. Hij overlijdt op 4 juni 1986 te Apeldoorn in de leeftijd van 79 jaar en heeft zijn moeder nooit meer gezien. Gerritje is op 18 februari 1955 overleden en heeft nog altijd de hoop gehad haar zoon nog eens in de armen te mogen sluiten.   

 

                ›