Plagwerkgroep KNNV afdeling Tilburg
Agenda

De periode waarin het werk wordt uitgevoerd is buiten het broedseizoen. Het werkseizoen start in September en stopt eind Maart. Normaal wordt er gewerkt op de 1e zaterdag van de maand. Maar als de weersomstandigheden het niet toe laten (sneeuw) dan wordt de werkdag verplaatst.

Seizoen 2021/2022

Aanvang 9 uur Einde 13 uur

Mocht u een keer willen meehelpen, informeer dan altijd of het doorgaat.

Laarzen en warme kleding aanbevolen

Er is geen horeca. Koffie/Thee zelf meebrengen