Plagwerkgroep KNNV afdeling Tilburg
DOEL

Het doel van de plagwerkgroep is het :

Instandhouden van de flora en fauna van het heide biotoop, op het door Brabants Landschap toegewezen deel van 'De Regte hei'

De aandacht gaat daarbij voornamelijk uit naar het herstel en beheer van de vegetatie. Daardoor worden omstandigheden gecreƫerd waarin de kruipende en vliegende have zich ook thuis kan voelen. Er wordt niet actief gewerkt aan herintroductie van fauna.

Een heide gebied is een van oudsher gecultiveerd stukje natuur. Als er geen beheer op wordt uitgevoerd zal het verdwijnen. Voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van het heide landschap zie Heide vegetatie

De werkzaamheden worden met de hand uitgevoerd. Om de rust in het gebied te bewaren wordt zo min mogelijk met machines gewerkt.

Er wordt op kleine stukken geplagd en gemaaid. Ook word opslag van dennen en berken verwijderd. De struik en dopheide keren al snel terug. Ook zonnedauw (kleine ronde) maakt als pionier snel gebruik van de kale plekken. Uiteindelijk zijn ook planten als 'Beenbreek, Moeraswolfklauw, Moeras hertshooi, veenpluis, Klokjes gentiaan, weer teruggekeerd. Deze resultaten geven enorm veel voldoening van dit werk