Plagwerkgroep KNNV afdeling Tilburg
Werkgroep

In 1984 is, vanuit de KNNV afdeling Tilburg, op initiatief van Willem van Kruisbergen een plaggroep opgericht. In overleg met Brabants Landschap is een stukje 'Regte hei' geadopteerd.

De samenstelling van de werkgroep is vaak gewijzigd. Momenteel zijn er 10 mensen die deel uitmaken van de werkgroep.

In de beginperiode heeft Willem kruisbergen de werkzaamheden gecoördineerd. Leo van Zeeland heeft dat overgenomen en de taak uitgevoerd tot 2011. Vanaf 2012 voert Berry Staps de coördinerende taken uit .

In de groep zijn zowel jong als oud, man en vrouw vertegenwoordigt.

De werkgroep wordt in advies en materialen, ondersteund door Brabants landschap.

De werkgroep verzorgt ook jaarlijks een werklocatie voor de Nationale Natuurwerkdag