Plagwerkgroep KNNV afdeling Tilburg
Werkzaamheden

Door de uitstoot van stikstof in de jaren 60, 70 , 80 zijn grote hoeveelheden meststoffen neergedaald op de heide gebieden. Het Pijpestrootje heeft enorm geprofiteerd van de vermesting en heeft op veel plekken de heide verdrongen. Door het plaggen wordt de sterk bemeste bovenlaag verwijderd en krijgt de oorspronkelijke heide vegetatie weer kans om te ontkiemen.

De werkzaamheden bestaan uit: