Alleenstaanden Partij Nederland

Even mijn ogen uitwrijven. Recessie, hoe kan dat nou?.

15 januari 2012

De gemeentelijke belastingen vallen straks weer door de brievenbus die weer fors hoger zal zijn. Voorheen ontving ik een gemeentelijke gecombineerde belastingaanslag. Men rommelt maar wat aan. Elk jaar dit er af en dat er weer bij zodat men geen goed overzicht heeft. Er komen aparte aanslagen dan lijkt het minder erg voor de burger. De huren gaan ook weer omhoog. De zorgverzekering heeft ook weer een flinke aanslag gepleegd op de lage inkomens met 300 euro per jaar er bovenop. De alleenstaande gaat dit jaar er dus flink op achteruit. De stijgingen zijn weer fors dit jaar, iets waar de alleenstaande geen invloed op heeft. De huizenprijzen zijn gedaald maar niet de WOZ-waarde. Raar he. Economie is maar een raar fenomeen.  

Het is onbegrijpelijk dat er in Nederland nog geen partij bestaat voor alleenstaanden. De groep alleenstaanden in Nederland wordt al jaren onderschat en is erg groot in Nederland. Men zou eens rekening moeten houden met deze grote vergeten groep. De groep alleenstaanden is bijvoorbeeld de groep die het zwaarst belast wordt, maar er weinig voor hen wordt gedaan. Daar moet verandering in komen vindt ik. Het is tijd dat men met deze groep terdege rekening gaat houden. Tot nu toe heeft de alleenstaande zich rustig gehouden, maar moet er wel meer voor de alleenstaanden worden gedaan. 

Alleenstaanden betalen bijvoorbeeld dezelfde huur alsmede gas en licht als getrouwde stellen met een vaak werkende partner met een dubbel inkomen. De afvalstoffenheffingen voor alleenstaanden is niet veel lager dan dan voor woningen met meer-persoons huishoudens. Het zou minstens de helft minder moeten zijn maar dat is het natuurlijk niet. De alleenstaande betaalt wel.

Veel oudere ongetrouwde alleenstaanden krijgen in veel omstandigheden weinig ondersteuning en moeten zij het allemaal alleen uitzoeken. Zo zit deze maatschappij in elkaar. Vaak is het dat een alleenstaande zonder familie in de nabijheid, ziek is en zij het lange tijd zonder hulp moeten zien te redden. Buren bemoeien zich niet zo gauw met zieke mensen en vindt ik dat dit moet veranderen. Meer zorg voor elkaar mag best in deze jachtige tijd en de meeste mensen alleen maar meer willen, maar de alleenstaande onderwijl in de kou blijft staan. Normen en waarden was het gezin en de hoeksteen in de maatschappij vond  het Cda. Waar is het Cda nou voor de alleenstaanden? Horen wij andere partijen wel eens over alleenstaanden?

Nee, niet of nauwelijks. Hoe redt een alleenstaande zieke zich bijvoorbeeld als hij afhankelijk is van de bijstand? Mijn leven lang ben ik single geweest en mensen die rustig zeggen; dan trouw je toch- is dat niet zo simpel. Allerlei factoren en obstakels doen zich in het leven van een alleenstaande voor waar een getrouwd stel nooit bij stilstaat en oplossingen zeker niet voor de hand liggen. Ook alleenstaanden moet werken maar ook zijn huis bijhouden, dat is een dubbele baan. Ik kan rustig zeggen dat ik mij als alleenstaande heb bekommerd om mensen die het moeilijk hadden en heb ik bijvoorbeeld mantelzorg verleend in mijn buurt. Als je jong bent lacht het leven je tegemoet als alles goed is, maar het kan ook heel anders gaan. Als een ramp je bijvoorbeeld treft is dat niet zo leuk met alle gevolgen van dien.

Reacties van mensen zijn vaak erg kortzichtig als het om alleenstaanden gaat. Mensen zouden eens beter moeten gaan nadenken voor ze hun mening ventileren in een weblog. Wij als alleenstaanden komen voor zichzelf op maar dat gaat niet vanzelf. Een ander doet het niet. Inspraak voor de alleenstaande in het parlement is daarom van wezenlijk belang.

 

Met vriendelijke groet,

E.I.M Steur.

http://home.kpn.nl/steur196/apn.htm

Email: e.i.m.steur add planet.nl