Site navigation

Start

Omhoog

Corporate & Internal Governance

Maatschappelijke aspecten van ondernemen en adviseren, inclusief issues in de publieke sector en in de non-profit sector

Strategie

Organisatie

Shared Service Centers

Change Management

Management Consultancy

 

Zie ook over maatschappelijk effecten de Inleiding in mijn boek De Nederlandse Corporate Governance Code, Assen: Van Gorcum 2012.

(red.) Veertig jaar management studies: Liber Amicorum voor Barbara van Dijkum.2011. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Bijdrage daarin: "Veertig jaar SMS: de waarde en waarden van Barbera van Dijkum-de Jong".

De kwaliteit van de toekomst = de kwaliteit van het onderwijs. PDF van lecture notes, van voordracht gegeven op de Onderwijsconferentie georganiseerd door de Hoge School van Amsterdam, te Amsterdam op 8 april 2010

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society. PDF van ppt-lecture notes van een seminar gehouden op de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, 14 januari 2010

Finance Crisis or a Crisis in Society? (2009) PDF van lecture notes (eerste van drie delen) van een seminar op 2 december 2009 gehouden voor het Brussels Finance Institute, voor bestuurders en toezichthouders van financiƫle instellingen, over de vraag wat gedaan moet worden om het vertrouwen van het publiek in financiƫle instellingen te herwinnen. Het probleem is echter dat de samenleving het vertrouwen in de samenleving zelf, in het bijzonder haar instituties heeft verloren.

Strikwerda, J. (2009). Naar integrerend en multidimensionaal besturen: naar een nieuw conceptuele grondslag voor de organisatie van de rijksdienst. In H. Bekke, K. Breed & P. d. Jong (Eds.), Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur - De lokale bestuurspraktijk als wenkend perspectief voor het rijk? Den Haag: SDU.

De verdere vorming van ssc's in de publieke sector. (2009) PDF van lecture notes, voor RA's werkzaam bij overheden (NIVRA)

Lokaal bestuur in het digitale tijdperk (2009) PDF van lecture notes bij de voordracht gehouden op 1 december 2009 voor de gemeente Almere.

Strikwerda, J. (2009). De vermaatschappelijking van de economie. In E. Roos Lindgreen, J. Strikwerda & N. Wielaard (Eds.), Het nieuwe ondernemen. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.

Strategie en organisatie van de zorg: enkele overwegingen en suggesties. (7 mei 2009) PDF van lecture notes, gehouden voor het Warnsborn Genootschap over de vraag hoe marktwerking in de zorg te organiseren: marktwerking kan niet (slechts op enkele onderdelen) worden toegepast om een goede en betaalbare zorg te realiseren.

Strikwerda, J. (2009). Wat is de opdracht van het bestuur van de onderneming? Holland Management Review(128), 2-10.

Toekomstgericht toezicht in het onderwijs. (2009). PDF van lecture notes, gehouden voor een door VTOI georganiseerde conferentie op 27 maart 2009.

Wat is de maatschappelijke functie en inbedding van het onderwijs? PDF van lecture notes, gehouden voor een door APS in Utrecht gehouden conferentie op 29 oktober 2008

Strikwerda, J. (2004). Markt, moraliteit en bewustzijn (pp. 20). Amsterdam. inedit. Download

Strikwerda, J. (2003). Nieuw spel, nieuwe regels voor het bedrijfsleven? BIG Congres: Een zaak van vertrouwen, Groningen.Download

Strikwerda, J. (2003). Postmodernisme, postmoderne organisaties en implicaties voor management control. MAB, 77(5), 242-250.

Strikwerda, J. (2000). Internal Governance als vraagstuk van moraliteit. Paper presented at the PDOC seminar Ethiek en Corporate Governance, Amsterdam.Download