De knappe meisjes van 5 vwo

Op ons schoolplein liggen grote vierkante stoeptegels. Deze vormen samen een patroon dat hetzelfde is als het ruitjespapier dat de leerlingen moeten gebruiken om hun wiskunde-opdrachten op te maken.

De meisjes hebben dit jaar voor u een raadsel bedacht. Zij markeren een figuur op het schoolplein en u moet achterhalen wat voor (wiskundige) figuur dat is.

Hier is de omschrijving:
Eerst gaan de meisjes met zijn zessen op één tegel staan, een beetje krap, maar het lukt. Vervolgens lopen twee meisjes naar het noorden, twee naar het oosten, en twee naar het westen. Ze tellen daarbij het aantal tegels waar ze op komen. Ze stoppen allemaal na precies hetzelfde aantal tegels. Dan draaien ze zich om, zodat ze in de richting staan van de plaats waar ze zojuist vandaan kwamen. Ze onthouden: Laag = –1, Hoog = twee keer het aantal tegels en Vlag = het aantal tegels minus 1.

Ze zetten op elke tegel waar ze op komen te staan een kruisje, te beginnen met de tegel waar ze nu op staan. De meisjes gaan nu steeds één tegel opzij. Of ze daarbij tegelijk ook een stap naar voren doen hangt af van de uitkomst van een berekening die ze doen. Van de twee meisjes die nu naast elkaar staan gaat het linker meisje straks naar links en het rechter meisje naar rechts lopen. Alle meisjes doen alle stappen gelijktijdig. Zodra één van de meisjes op dezelfde tegel uitkomt als een ander meisje dan stoppen ze allemaal.

Beginpositie en de twee soorten stappen die Daphne mag maken.

De berekening gaat voor elke stap als volgt: de meisjes verlagen Laag met 2. Dan verhogen ze Vlag met Laag. Als Vlag kleiner is dan Laag dan zetten de meisjes een stap opzij en naar voren en dan doen ze nog twee extra bewerkingen: ze verlagen Hoog met 2 en tellen dat dan op bij Vlag. In het andere geval doen ze alleen een stap opzij.

Weet u welke figuur dit wordt? Zo niet, speel dan de simulatie of lees het antwoord verderop.

Twee van de meisjes hebben hun vriendje ook een keer laten meedoen. In de simulatie heb ik ze ook maar laten meedoen (dat zijn dat de groene kruisjes).
Tip: Kies het aantal tegels niet te klein.
Speel nu de simulatie.   Deze simulatie werkt alleen goed  als het scherm minstens 900 pixels horizontaal heeft. Zo niet dan komt er een waarschuwing, maar kunt u wel spelen. Maximaliseer in dat geval uw Browser en verklein de inhoud. Dat laatste lukt vaak via Ctr - – of Ctr - muiswiel. 

De meisjes markeren op het plein een cirkel.